Skip to main

Polityka prywatności firmy kaspersky lab dotycząca stron internetowych

Ostatnia aktualizacja: 28.04.2020 r. Co nowego?

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do stron internetowych firmy AO Kaspersky Lab z siedzibą pod adresem bldg. 3, 39A Leningradskoe Shosse, Moscow, 125212, Russian Federation (zwanej dalej „Kaspersky”, „Kaspersky Lab”, „my” lub „nasza firma”), które odbierają dane i które zawierają łącza do niniejszej Polityki prywatności. Polityka prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych firmy Kaspersky, na których nie jest wyświetlana niniejsza Polityka prywatności, które nie zawierają do niej łączy lub które są objęte oddzielną polityką prywatności. Niniejsza polityka prywatności nie ma także zastosowania do usług i produktów firmy Kaspersky Lab, o ile nie zawierają one łączy do niniejszej Polityki prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania i prywatności danych osobowych użytkownika korzystającego z naszych stron internetowych. Jesteśmy ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa, dlatego przykładamy bardzo dużą wagę do kwestii prywatności i bezpieczeństwa danych. W związku z tym ochrona prywatności i poufności danych osobowych użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Ponieważ ta Polityka prywatności może być aktualizowana ze względu na możliwe zmiany wprowadzane w treści przepisów prawa oraz naszych procesów wewnętrznych, zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony internetowej.

W przypadku pytań lub komentarzy związanych z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika i działań firmy Kaspersky w zakresie prywatności lub też prośby o aktualizację przesłanych nam informacji lub preferencji prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem https://support.kaspersky.com/general/privacy lub bezpośrednio drogą pocztową bądź przez wiadomość e-mail: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Despag-Strasse 3, 85055, Germany, dpo@kaspersky.com.

Można również skontaktować się z przedstawicielem firmy Kaspersky na Europę (zgodnie z art. 27 RODO): Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Despag-Strasse 3, 85055, Germany, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.

INFORMACJE OGÓLNE

Zasadniczo użytkownik może odwiedzać większość sekcji naszej strony internetowej i zapoznawać się z ich treścią bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.

W celu odzyskania żądanych informacji z naszych stron internetowych nasze serwery przechowują określone dane konieczne do realizacji usługi i/lub w celach statystycznych lub zachowania bezpieczeństwa w formie zanonimizowanej lub spseudonimizowanej (forma spseudonimizowana oznacza dane zgromadzone pod pseudonimem, np. unikalnym przypadkowym ciągiem alfanumerycznym wygenerowanym wewnętrznie w celu identyfikacji każdego rekordu danych). W podanych okolicznościach gromadzone są ogólne informacje, takie jak nazwa domeny użytkownika lub typ używanej przez niego przeglądarki. Dane te nie umożliwiają nam ustalenia tożsamości użytkownika. Wspomniane zanonimizowane lub spseudonimizowane dane są usuwane natychmiast po zakończeniu ich przydatności do celów statystycznych.

Nie przetwarzamy żadnych „szczególnych kategorii danych osobowych” użytkownika (w tym szczegółów dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, przekonań religijnych lub światopoglądowych, seksualności, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, danych dotyczących zdrowia, danych genetycznych lub danych biometrycznych).

POWODY PRZETWARZANIA DANYCH UŻYTKOWNIKA

Cele przetwarzania dostarczonych danych różnią się w zależności od stron internetowych, usług i funkcji, z których korzysta użytkownik. Dane wykorzystywane są w szczególności do:

 • zapewnienia realizacji umowy z użytkownikami oraz wymaganego funkcjonowania usług świadczonych klientom;
 • ochrony użytkownika przed znanymi zagrożeniami w zakresie bezpieczeństwa informacji;
 • poprawy interakcji i korzystania przez użytkownika z usług Kaspersky Lab, w szczególności zmiany interfejsów i zapewnienia preferowanej treści i reklam, w związku z realizacją celu marketingowego;
 • zapewnienia pomocy technicznej dla produktów i usług świadczonych klientom oraz poprawy jakości produktów i usług;
 • udzielania odpowiedzi na pytania lub prowadzenia innej interakcji z użytkownikiem;
 • zabezpieczenia stron internetowych i ochrony przed oszustwami.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przesłanki przetwarzania danych osobowych:

 • przetwarzanie niezbędne do realizacji umowy z osobami, których dane dotyczą, lub do zawarcia takiej umowy;
 • przetwarzanie zgodne z prawnie uzasadnionym interesem firmy, z którym nie kolidują interesy lub prawa podstawowe użytkownika;
  • zapewnienie stałego bezpieczeństwa i właściwego działania strony internetowej i powiązanych systemów informatycznych w celu zapobieżenia oszustwom;
  • w przypadku wniosków użytkowników o nieprzetwarzanie danych osobowych firma Kaspersky Lab przechowuje dane osobowe takich użytkowników w ograniczonym zakresie w celu wykazania zastosowania się do wniosków;
 • szczególna zgoda na przetwarzanie na potrzeby realizacji określonego celu;
 • przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Na naszych stronach internetowych oraz w celu świadczenia Usługi nie korzystamy z systemu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ SPOSÓB ICH PRZETWARZANIA

Portal My Kaspersky, Kaspersky Account, konsola zarządzająca Kaspersky Small Office Security i portal Anti-Theft Web Management (zwane dalej „Usługą”)

Kategorie danych

Aby korzystać z Usługi i uzyskać dostęp do wszystkich jej funkcji, należy podać następujące dane osobowe:

 • adres e-mail i hasło ustawione podczas rejestracji w Usłudze;
 • numer telefonu komórkowego;
 • informacje dotyczące urządzeń i licencji;
 • informacje podane działowi pomocy technicznej firmy Kaspersky Lab.
 • datę wygaśnięcia karty płatniczej oraz 4 ostatnie znaki numeru karty;
 • informacje statystyczne o przeglądarce (nazwy domen, adresy IP, nazwy dostawców usług internetowych, rodzaje przeglądarek i inne informacje dotyczące środowiska klienta, takie jak rodzaj używanych aplikacji firmy Kaspersky Lab i sposób ich użytkowania, strona internetowa przeglądana tuż przed wizytą na naszej stronie, przeglądane podstrony naszej strony, czas spędzony na tych podstronach, informacje wyszukiwane na naszej stronie, data i godzina dostępu oraz inne dane statystyczne;
 • lista danych, jakie są gromadzone na zarządzanych urządzeniach przez portal My Kaspersky, znajduje się w sekcji „Warunki przetwarzania danych”.
 • lista danych, jakie są gromadzone na zarządzanych urządzeniach przez konsolę zarządzającą Kaspersky Small Office Security, znajduje się w sekcji „Warunki przetwarzania danych”.

Opis Usługi

Rejestracja konta. Aby móc korzystać z Usługi i uzyskać dostęp do wszystkich jej funkcji, użytkownik musi utworzyć osobiste konto, co wymaga podania adresu e-mail (który będzie stanowił także nazwę użytkownika) oraz hasła. O ile użytkownik nie wyrazi zgody na przetwarzanie lub używanie danych w innych celach (na przykład w celu dostarczenia mu przydatnych informacji na temat produktów i usług firmy Kaspersky Lab za pośrednictwem poczty e-mail), informacje te zostaną przez nas przetworzone i użyte wyłącznie w celu świadczenia Usługi użytkownikowi. Może również zajść potrzeba podania numeru telefonu komórkowego użytkownika w celu zapewnienia dodatkowej ochrony konta przed nieuprawnionym dostępem. Numer telefonu komórkowego zostanie użyty wyłącznie w celu przesłania autoryzacyjnych kodów bezpieczeństwa.

Ustawienia konta i zakupy. Użytkownik może w dowolnym momencie przejrzeć, zaktualizować lub zmienić dane dotyczące konta, hasło oraz preferencje lub nawet usunąć swoje konto, korzystając z opcji „Ustawienia konta”. Dodatkowo użytkownik ma możliwość przejrzenia historii zakupów dokonanych u dostawcy naszego sklepu internetowego. W opcji Ustawienia konta możesz podpiąć swoją kartę płatniczą w celu łatwiejszego kupowania dodatkowych usług i produktów Kaspersky Lab. Jeśli aktywujesz tę opcję, dostawca naszego sklepu internetowego połączy dane Twojej karty płatniczej z Twoim kontem i zachowa je dla przyszłych zamówień. Firma Kaspersky Lab utworzy specjalny odnośnik do Twojego konta w sklepie internetowym i będzie składać zamówienia w Twoim imieniu za każdym razem, gdy dokonasz zakupu. Dostawca naszego sklepu internetowego poda nam także datę wygaśnięcia Twojej karty płatniczej oraz 4 ostatnie znaki numeru karty płatniczej. Jednakże nie będziemy mieli dostępu do innych danych dotyczących Twojej karty kredytowej, przechowywanych przez dostawcę sklepu internetowego. Powiązanie z Twoim kontem zostanie utworzone z użyciem kombinacji wewnętrznego ID użytkownika i hasła. Te dane uwierzytelniające nie dadzą nam dostępu do Twojej karty płatniczej ani innych danych osobowych przechowywanych przez dostawcę sklepu internetowego. Wewnętrzne ID użytkownika jest używane do uruchomienia realizacji Twoich zamówień, których dokonałeś w sklepie internetowym.

Urządzenia. Po zarejestrowaniu się będziesz mógł zarządzać wszystkimi swoimi urządzeniami, które chronisz przy użyciu produktów firmy Kaspersky Lab. Na przykład możesz zabezpieczyć zagubione lub skradzione urządzenia, w łatwy sposób sprawdzić stan produktów Kaspersky Lab na każdym urządzeniu lub rozwiązać istniejące problemy. W tym celu należy podłączyć te urządzenia, korzystając z opcji „Urządzenia”. W takiej sytuacji konieczne jest powiązanie konta użytkownika z połączonymi urządzeniami. Zostanie to wykorzystane tylko w celu dostarczenia opcji „Urządzenia”, chyba że użytkownik wyrazi zgodę na użycie w innych celach.

Licencje. Użytkownik może zarządzać wszystkimi swoimi licencjami dla produktów Kaspersky Lab przy użyciu opcji „Licencje”, dodając kody aktywacyjne dla każdego produktu i powiązując go z urządzeniem, na którym jest używany. Istnieje także możliwość wybrania opcji automatycznego przypominania o licencjach, które niedługo utracą ważność, lub użycia funkcji automatycznego odnawiania. Przypomnienia będą wysyłane na Twój adres e-mail tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

Pomoc techniczna. W przypadku przesłania przez użytkownika prośby o pomoc do naszego zespołu pomocy technicznej lub zespołu laboratorium antywirusowego za pośrednictwem usług pomocy konieczne jest podanie informacji niezbędnych nam do zapewnienia użytkownikowi pomocy, takich jak numer rejestracyjny/licencji, ostatnie cztery znaki karty płatniczej, za pomocą której zakupiono licencję, adres e-mail oraz informacje dotyczące produktu, którego dotyczy problem, wykorzystywanego sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz natury napotkanego problemu. Ponadto w celu zapewnienia pomocy użytkownikowi przydatne lub nawet konieczne może być przesłanie nam plików, których dotyczy problem, przy użyciu funkcji „Prześlij”. Pliki te mogą zawierać informacje osobiste, takie jak specyficzne dla użytkownika (lub w inny sposób umożliwiające określenie tożsamości) nazwy plików, metadane lub zawartość. Decyzja o przesłaniu plików należy wyłącznie do użytkownika. Decyzja o przesłaniu plików należy wyłącznie do użytkownika. W przypadku decyzji o przesłaniu plików należy przejść do naszych Regulacji dotyczących dostarczania danych podpiętych do usługi przesyłania i w pierwszej kolejności ją zaakceptować.

Dane statystyczne. Od osób odwiedzających naszą stronę internetową możemy gromadzić dane dotyczące nazw domen, adresy IP, nazwę dostawcy usług internetowych, rodzaje przeglądarek internetowych oraz inne informacje o środowisku klienta (np. model posiadanego urządzenia, system operacyjny, rozdzielczość ekranu itp.). Możemy przetwarzać również informacje o rodzaju używanych aplikacji firmy Kaspersky Lab i sposobie ich użytkowania, stronie internetowej przeglądanej tuż przed wizytą na naszej stronie, przeglądanych podstronach naszej strony, czasie spędzonym na tych podstronach, informacjach wyszukiwanych na naszej stronie, dacie i godzinie dostępu oraz inne dane statystyczne. Wykorzystujemy te dane do generowania statystyk odwiedzin witryn należących do Kaspersky Lab, aby udoskonalać zabezpieczenia oraz dostępność naszych witryn, a także usług. Tego rodzaju informacje nie są łączone z żadnymi informacjami osobistymi. Nie pytamy Cię o udostępnianie, czy też śledzenie lokalizacji bazującej na informacjach pochodzących z Twojego urządzenia.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane są usuwane najpóźniej po upływie 1 (jednego) miesiąca kalendarzowego od daty usunięcia konta.

Strona internetowa Kaspersky Motorsport

Kategorie danych

Aby korzystać z Usługi i uzyskać dostęp do wszystkich jej funkcji, należy podać następujące dane osobowe:

 • nazwa użytkownika i hasło
 • imię
 • nazwisko
 • adres e-mail
 • osobiste preferencje
 • komentarze dla pozostałych użytkowników.

Opis Usługi

Dołącz do nas. Po otrzymaniu przez nas szczegółowych danych wprowadzonych przez użytkownika w tej sekcji strony internetowej wyślemy użytkownikowi wiadomość e-mail w celu potwierdzenia jego subskrypcji. Po uzyskaniu potwierdzenia będziemy regularnie wysyłać użytkownikowi wiadomości e-mail zawierające aktualności dotyczące działań zespołu Kaspersky Motorsport. Użytkownik może wprowadzić zmiany w zakresie szczegółowych danych i zrezygnować w dowolnym momencie z subskrypcji, korzystając z odpowiednich łączy znajdujących się w każdej wiadomości e-mail.

Kontakt. Po otrzymaniu przez nas szczegółowych danych wprowadzonych przez użytkownika w tej sekcji strony internetowej wyślemy użytkownikowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania jego zapytania. Dane osobowe z tego formularza zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przesłania użytkownikowi odpowiedzi na jego zapytanie.

Okres przechowywania danych osobowych

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć konto.  W przypadku usunięcia konta przez użytkownika jego informacje osobowe zostaną usunięte z naszych systemów w ciągu 24 godzin.

Kaspersky Business Hub

Kategorie danych

Aby korzystać z portalu Kaspersky Business Hub i uzyskać dostęp do wszystkich jego funkcji, użytkownik musi podać następujące dane:

 • dane konta osobistego:
  • adres e-mail i hasło;
  • pytanie zabezpieczające, które pozwoli odzyskać dostęp do konta w przypadku zapomnienia hasła;
  • numer telefonu komórkowego;
  • kraj;
 • informacje na temat licencji użytkownika na produkty Kaspersky dostępne na portalu Kaspersky Business Hub;
 • dane statystyczne na temat urządzenia i przeglądarki internetowej, gromadzone podczas odwiedzania przez użytkownika naszej strony;
 • informacje przekazane działowi pomocy technicznej Kaspersky.

Opis Usługi

Rejestracja konta. Użytkownik chcący korzystać z portalu Kaspersky Business Hub i uzyskać dostęp do produktów dostępnych na portalu musi utworzyć konto osobiste. Aby tego dokonać, użytkownik musi wprowadzić adres e-mail (który posłuży jako nazwa użytkownika) oraz hasło. Będziemy przetwarzać te informacje i wykorzystywać je wyłącznie w celu umożliwienia użytkownikowi korzystania z portalu Kaspersky Business Hub oraz z produktów dostępnych na tym portalu. Informacje te będą przetwarzane i wykorzystywane w innych celach wyłącznie wtedy, gdy użytkownik udzieli na to wyraźnej zgody (na przykład w celu otrzymywania pocztą elektroniczną najnowszych wiadomości dotyczących produktów i usług Kaspersky lub w celu umożliwienia nam kontaktu z użytkownikiem odnośnie do jego recenzji produktów Kaspersky). Użytkownik może również podać swój numer telefonu komórkowego, aby dodatkowo chronić swoje konto przed nieupoważnionym dostępem, a także podać pytanie zabezpieczające, które pozwoli odzyskać dostęp do konta, jeśli zapomni hasła. Numer telefonu komórkowego użytkownika zostanie użyty wyłącznie w celu przesłania autoryzacyjnych kodów bezpieczeństwa.

Użytkownik może wyświetlać, aktualizować oraz edytować dane swojego konta lub usunąć konto w dowolnym momencie, korzystając z funkcji „Zarządzaj kontem”.

Licencje. Użytkownik może zarządzać licencjami na produkty Kaspersky dostępnymi na portalu Kaspersky Business Hub, korzystając z funkcji „Licencje”. Aby to zrobić, użytkownik musi dodać prawidłowe kody aktywacyjne dla każdego wykorzystywanego produktu. Możemy wysłać użytkownikowi pocztą elektroniczną automatyczne przypomnienie o licencji, która niedługo utraci ważność.

Dostęp do zarządzania określonymi licencjami i wykorzystywania specjalnych wersji naszych produktów zależny jest od uprawnień użytkownika skonfigurowanych w produktach.

Kraj podany przy rejestracji konta wykorzystujemy, aby umożliwić zakup licencji przez internet. Sprzedaż internetowa licencji realizowana jest przez dostawcę sklepu internetowego (osobę trzecią).

Dane statystyczne. Aby gromadzić kompleksowe statystyki na temat wykorzystania portalu Kaspersky Business Hub przez osoby odwiedzające stronę internetową, możemy stosować różne usługi analityczne (zapewniane przez osoby trzecie). Więcej informacji na temat naszej polityki dotyczącej podmiotów zewnętrznych można znaleźć w sekcji tego dokumentu zatytułowanej „KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE I MODUŁÓW PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH”. Informacje te będą przetwarzane i wykorzystywane, jeśli użytkownik przekaże wyraźną zgodę, odwiedzając portal Kaspersky Business Hub.

Pomoc techniczna. Gdy użytkownik kontaktuje się z działem pomocy technicznej lub laboratorium antywirusowym, korzystając z naszych usług wsparcia, poprosimy go o podanie informacji niezbędnych, by udzielić mu pomocy (na przykład: numeru licencji, adresu e-mail, informacji na temat produktu, który spowodował problem, informacji na temat sprzętu i oprogramowania komputerowego, a także opisu problemu). Pliki te mogą również zawierać dane osobowe, takie jak dane użytkownika, identyfikowalne nazwy plików, metadane czy zawartość pliku. Użytkownik wysyła takie pliki wedle własnego uznania.

Okres przechowywania danych osobowych

Informacje na temat konta osobistego zostaną usunięte nie później niż po upływie 1 (jednego) miesiąca kalendarzowego od daty usunięcia konta. Kopie zapasowe danych są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 1 (jeden) miesiąc od momentu ich utworzenia.

Kaspersky Endpoint Security Cloud

Kategorie danych

Aby skorzystać z rozwiązania Kaspersky Endpoint Security Cloud i uzyskać dostęp do wszystkich jego funkcji, użytkownik musi podać następujące dane:

 • dane konta osobistego na portalu Kaspersky Business Hub (stosowna lista danych i polityka dotycząca ich przetwarzania dostępne są w sekcji tego dokumentu zatytułowanej Kaspersky Business Hub);
 • dane na temat obszarów roboczych Kaspersky Endpoint Security Cloud:
  • informacje na temat licencji na Kaspersky Endpoint Security Cloud;
  • dane zgromadzone z zarządzanych urządzeń połączonych z obszarem roboczym;
 • dane statystyczne na temat urządzenia i przeglądarki internetowej, gromadzone podczas odwiedzania przez użytkownika naszej strony;
 • informacje przekazane działowi pomocy technicznej Kaspersky.

Opis Usługi

Rejestracja konta. Użytkownik chcący korzystać z rozwiązania Kaspersky Endpoint Security Cloud i uzyskać dostęp do wszystkich jego funkcji musi utworzyć konto osobiste na portalu Kaspersky Business Hub. Będziemy przetwarzać i wykorzystywać adres e-mail podany w trakcie rejestracji na portalu Kaspersky Business Hub, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z funkcji rozwiązania Kaspersky Endpoint Security Cloud. Informacje te mogą być przetwarzane i wykorzystywane do innych celów wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika.

Licencje. Licencjami na Kaspersky Endpoint Security Cloud można zarządzać, korzystając z funkcji „Licencje”. Aby to zrobić, trzeba dodać prawidłowe kody aktywacyjne dla licencji. Możemy wysłać użytkownikowi pocztą elektroniczną automatyczne przypomnienie o licencji, która niedługo utraci ważność.

Dostęp do zarządzania określonymi licencjami zależy od uprawnień użytkownika oraz od uprawnień innych użytkowników portalu Kaspersky Business Hub. Uprawnienia te można skonfigurować w określonych obszarach roboczych Kaspersky Endpoint Security Cloud. Więcej informacji można znaleźć w naszej dokumentacji dostępnej online.

Urządzenia. Po utworzeniu obszaru roboczego Kaspersky Endpoint Security Cloud użytkownik może zarządzać urządzeniami połączonymi z jego obszarem roboczym i zabezpieczonymi przy użyciu produktów Kaspersky. Przed rozpoczęciem zarządzania urządzeniami z poziomu rozwiązania Kaspersky Endpoint Security Cloud należy powziąć wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi korzystania z usług Kaspersky Endpoint Security Cloud. Należy również zmienić ustawienia Kaspersky Endpoint Security Cloud, by odzwierciedlały faktyczne wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej dokumentacji dostępnej online. Aby zapewnić skuteczność, urządzenia zarządzane w rozwiązaniu Kaspersky Endpoint Security Cloud przesyłają dane do serwerów administracyjnych znajdujących się w infrastrukturze Kaspersky Endpoint Security Cloud. Lista danych gromadzonych z zarządzanych urządzeń dostępna jest w artykule dostępnym online, zatytułowanym „Informacje o przekazywaniu danych”.

Dane statystyczne. Aby gromadzić kompleksowe statystyki na temat wykorzystania rozwiązania Kaspersky Endpoint Security Cloud przez osoby odwiedzające stronę internetową, możemy stosować różne usługi analityczne (zapewniane przez osoby trzecie). Więcej informacji na temat naszej polityki dotyczącej podmiotów zewnętrznych można znaleźć w sekcji tego dokumentu zatytułowanej „KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE I MODUŁÓW PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH”.

Pomoc techniczna. Gdy użytkownik kontaktuje się z działem pomocy technicznej lub laboratorium antywirusowym, korzystając z naszych usług wsparcia, poprosimy go o podanie informacji niezbędnych, by udzielić mu pomocy (na przykład: numeru licencji, adresu e-mail, informacji na temat produktu, który spowodował problem, informacji na temat sprzętu i oprogramowania komputerowego, a także opisu problemu). Pliki te mogą również zawierać dane osobowe, takie jak dane użytkownika, identyfikowalne nazwy plików, metadane czy zawartość. Użytkownik wysyła takie pliki wedle własnego uznania.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane na temat obszarów roboczych usuwa się, wykorzystując funkcję „Zarządzaj obszarami roboczymi” na portalu Kaspersky Business Hub; mogą one też być usuwane automatyczne po wygaśnięciu licencji Kaspersky Endpoint Security Cloud. Szczegółowe informacje o okresie przechowywania danych na temat obszarów roboczych można znaleźć w artykule dostępnym online, zatytułowanym „Informacje o przekazywaniu danych”.

Kaspersky Security Center Cloud Console

Kategorie danych

Aby korzystać z produktu Kaspersky Security Center Cloud Console i uzyskać dostęp do wszystkich jego funkcji, trzeba podać następujące dane:

 • dane konta osobistego:
  • adres e-mail i hasło;
  • pytanie zabezpieczające, które pozwoli odzyskać dostęp do konta w przypadku zapomnienia hasła;
  • numer telefonu komórkowego;
 • informacje na temat licencji użytkownika na produkty Kaspersky dostępne w Kaspersky Security Center Cloud Console;
 • dane na temat obszarów roboczych w Kaspersky Security Center Cloud Console:
  • informacje na temat licencji na Kaspersky Security Center Cloud Console;
  • dane zgromadzone z zarządzanych urządzeń połączonych z obszarem roboczym;
  • dane wprowadzane przez użytkownika w interfejsie Kaspersky Security Center Cloud Console;
 • dane statystyczne na temat urządzenia i przeglądarki internetowej, gromadzone podczas odwiedzania przez użytkownika naszej strony;
 • informacje przekazane działowi pomocy technicznej Kaspersky.

Opis Usługi

Rejestracja konta. Użytkownik chcący korzystać z produktu Kaspersky Security Center Cloud Console i uzyskać dostęp do wszystkich jego funkcji musi utworzyć konto osobiste w Kaspersky Security Center Cloud Console. Aby to zrobić, należy podać swój adres e-mail oraz hasło. Przetworzymy i wykorzystamy te informacje wyłącznie w celu zapewnienia funkcjonalności rozwiązania Kaspersky Security Center Cloud Console. Informacje te mogą być przetwarzane i wykorzystywane do innych celów wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może również podać swój numer telefonu komórkowego, aby dodatkowo chronić swoje konto przed nieupoważnionym dostępem, a także podać pytanie zabezpieczające, które pozwoli odzyskać dostęp do konta, jeśli zapomni hasła. Numer telefonu komórkowego użytkownika zostanie użyty wyłącznie w celu przesłania autoryzacyjnych kodów bezpieczeństwa.

Użytkownik może wyświetlać, aktualizować oraz edytować dane swojego konta lub usunąć konto w dowolnym momencie, korzystając z funkcji „Zarządzaj kontem”.

Licencje. Użytkownik może zarządzać licencjami na produkty Kaspersky dostępnymi w rozwiązaniu Kaspersky Security Center Cloud Console, korzystając z funkcji „Licencje”. Aby to zrobić, użytkownik musi dodać prawidłowe kody aktywacyjne dla każdego wykorzystywanego produktu. Użytkownik może skonfigurować automatyczne przypomnienie o wygasających licencjach, które aktywowano w produktach Kaspersky. Przypomnienia będą wysyłane na adres e-mail użytkownika tylko wtedy, gdy wyrazi na to wyraźną zgodę.

Urządzenia. Po utworzeniu obszaru roboczego Kaspersky Security Center Cloud Console użytkownik może zarządzać urządzeniami połączonymi z jego obszarem roboczym i zabezpieczonymi przy użyciu produktów Kaspersky. Zanim użytkownik zacznie zarządzać swoimi urządzeniami za pomocą Kaspersky Security Center Cloud Console, musi podjąć wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami dotyczącymi korzystania z usług Kaspersky Security Center Cloud Console. Należy również zmienić ustawienia Kaspersky Security Center Cloud Console, by odzwierciedlały faktyczne wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej dokumentacji dostępnej online. Aby zapewnić skuteczność, urządzenia zarządzane w rozwiązaniu Kaspersky Endpoint Security Cloud przesyłają dane do serwerów administracyjnych znajdujących się w infrastrukturze Kaspersky Security Center Cloud. Lista danych gromadzonych z zarządzanych urządzeń dostępna jest w artykule dostępnym online, zatytułowanym „Informacje o przekazywaniu danych”.

Dane statystyczne. Aby gromadzić kompleksowe statystyki na temat wykorzystania rozwiązania Kaspersky Security Center Cloud przez osoby odwiedzające stronę internetową, możemy stosować różne usługi analityczne (zapewniane przez osoby trzecie). Więcej informacji na temat naszej polityki dotyczącej podmiotów zewnętrznych można znaleźć w sekcji tego dokumentu zatytułowanej „KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE I MODUŁÓW PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH”. Jeśli użytkownik udzieli wyraźnej zgody, informacje te będą przetwarzane i wykorzystywane, gdy odwiedzi on Kaspersky Security Center Cloud Console.

Pomoc techniczna. Gdy użytkownik kontaktuje się z działem pomocy technicznej lub laboratorium antywirusowym, korzystając z naszych usług wsparcia, poprosimy go o podanie informacji niezbędnych, by udzielić mu pomocy (na przykład: numeru licencji, adresu e-mail, informacji na temat produktu, który spowodował problem, informacji na temat sprzętu i oprogramowania komputerowego, a także opisu problemu). Pliki te mogą również zawierać dane osobowe, takie jak dane użytkownika, identyfikowalne nazwy plików, metadane czy zawartość pliku. Użytkownik wysyła takie pliki wedle własnego uznania.

Okres przechowywania danych osobowych

Informacje na temat konta osobistego zostaną usunięte nie później niż po upływie 1 (jednego) miesiąca kalendarzowego od daty usunięcia konta. Kopie zapasowe danych są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 1 (jeden) miesiąc od momentu ich utworzenia. Dane na temat obszarów roboczych użytkownika są automatycznie usuwane po wygaśnięciu jego licencji Kaspersky Security Center Cloud lub po zażądaniu od działu pomocy technicznej ich usunięcia. Po wygaśnięciu licencji użytkownik może otrzymać uprawnienia do dalszego korzystania z Produktu, jednak funkcje Produktu mogą być ograniczone. Szczegółowe informacje na temat okresu przechowywania danych na temat obszaru roboczego można znaleźć w artykule dostępnym online, zatytułowanym „Informacje o przekazywaniu danych”.

KASPERSKY SECURITY FOR MICROSOFT OFFICE 365

Kategorie danych

Aby korzystać z Usługi i uzyskać dostęp do wszystkich jej funkcji, należy podać następujące dane osobowe:

 • adres e-mail
 • nazwa firmy
 • hasło
 • preferencje
 • informacje podane działowi pomocy technicznej firmy Kaspersky Lab.
 • Listę danych, do których dostęp może uzyskać usługa Kaspersky Security for Microsoft Office 365, oraz danych, które są gromadzone podczas działania usługi, można znaleźć w sekcji „Informacje o przekazywaniu danych”.

Opis Usługi

Rejestracja konta. Aby korzystać z rozwiązania Kaspersky Security for Microsoft Office 365 i mieć dostęp do wszystkich jego funkcji, konieczne jest utworzenie konta osobistego, co wymaga podania adresu e-mail, nazwy firmy oraz hasła. Użytkownik może użyć konta Kaspersky Endpoint Security Cloud. O ile użytkownik nie wyrazi zgody na przetwarzanie lub używanie tych danych w innych celach (na przykład w celu dostarczenia mu przydatnych informacji na temat produktów i usług firmy Kaspersky Lab za pośrednictwem poczty e-mail), informacje te zostaną przez nas przetworzone i użyte wyłącznie w celu dostarczenia rozwiązania Kaspersky Security for Microsoft Office 365. Na adres e-mail podany podczas rejestracji będą wysyłane powiadomienia dotyczące świadczenia usługi Kaspersky Security for Microsoft Office 365, w tym informacje o braku dostępności usługi, o dacie wygaśnięcia okresu testowego oraz o publikacji aktualizacji.

Ustawienia konta. W każdej chwili możesz przejrzeć, zaktualizować lub zmienić dane dotyczące konta, hasło oraz preferencje lub nawet usunąć swoje konto, korzystając z opcji „Ustawienia konta”.

Konfigurowanie usługi. Usługa Kaspersky Security for Microsoft Office 365 jest zintegrowana bezpośrednio z pakietem Office 365, który wymaga dostępu do usługi Exchange Online lub OneDrive. W celu skonfigurowania połączenia z usługą Exchange Online lub OneDrive użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową usług Microsoft Online i poproszony o zezwolenie aplikacji Kaspersky Security for Office 365 na dostęp z użyciem protokołu OAuth 2.0. Usługa Kaspersky Security for Microsoft Office 365 wymaga także konta usługi. Jest ono potrzebne do uzyskiwania dostępu do kwarantanny usługi Exchange Online Takie konto usługi można skonfigurować automatycznie lub ręcznie. Jeśli użytkownik wybierze opcję automatycznej konfiguracji, usługa wyświetli prośbę o podanie danych uwierzytelniających administratora globalnego. Usługa nie zapisuje tych danych w żadnej postaci — wykorzystuje je tylko do wstępnej konfiguracji i utworzenia konta usługi Jeśli użytkownik wybierze opcję ręcznej konfiguracji, podanie danych uwierzytelniających administratora globalnego nie będzie wymagane, a konto usługi zostanie utworzone ręcznie przez administratora.

Działanie Usługi. Podczas działania usługa Kaspersky Security for Microsoft Office 365 pobiera do przeskanowania wiadomości i inne obiekty (spotkania, zadania itd.) a także pliki OneDrive, które następnie przetwarza zgodnie z ustawieniami ochrony. Usługa Kaspersky Security for Microsoft Office 365 nie zapisuje wiadomości, plików OneDrive ani obiektów wymagających przeskanowania w swojej infrastrukturze. Listę danych, do których dostęp może uzyskać usługa Kaspersky Security for Microsoft Office 365, oraz danych, które są gromadzone podczas działania usługi, można znaleźć w sekcji „Informacje o przekazywaniu danych”.

Pomoc techniczna. Jeśli użytkownik wyśle zgłoszenie do specjalistów z działu pomocy technicznej lub laboratorium antywirusowego, korzystając z usług pomocy technicznej, otrzyma prośbę o podanie informacji, które pomogą nam w rozwiązaniu problemu, na przykład numeru rejestracyjnego/licencji, czterech ostatnich znaków karty płatniczej, za pomocą której zakupiono licencję, adresu e-mail oraz informacji o produkcie i usłudze, których dotyczy problem, wykorzystywanym sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu oraz o naturze napotkanego problemu. Co więcej, pomocne (a nawet konieczne) może być wysłanie do nas plików, których dotyczy problem, przy użyciu opcji „Wczytaj” w portalu Company Account. Pliki te mogą zawierać informacje osobiste, takie jak specyficzne dla użytkownika (lub w inny sposób umożliwiające określenie tożsamości) nazwy plików, metadane lub zawartość. Decyzja o przesłaniu plików należy wyłącznie do użytkownika. Decyzja o przesłaniu plików należy wyłącznie do użytkownika.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane zostaną usunięte po upływie 6 miesięcy od terminu wygaśnięcia licencji.

Kaspersky CompanyAccount

Kategorie danych

Aby korzystać z Usługi i uzyskać dostęp do wszystkich jej funkcji, należy podać następujące dane osobowe:

 • firmowy adres e-mail (przyszła nazwa użytkownika)
 • hasło
 • imię
 • nazwisko
 • nazwa firmy
 • kraj
 • licencja firmowa do korzystania z aplikacji firmy Kaspersky Lab
 • informacje podane działowi pomocy technicznej firmy Kaspersky Lab. Więcej informacji w sekcji Regulacje dotyczące dostarczania danych
 • dodatkowe adresy e-mail stron trzecich (jeśli zostały dodane do konta)

Opis Usługi

Rejestracja konta. Aby korzystać z konta CompanyAccount i mieć dostęp do wszystkich jego funkcji, należy utworzyć:

 • konto osobiste;
 • konto firmowe, chyba że zostało ono wcześniej utworzone przez współpracowników użytkownika.

W tym celu wymagane jest podanie firmowego adresu e-mail (który będzie nazwą użytkownika), hasła, imienia i nazwiska, nazwy i kraju (w którym firma ma siedzibę) oraz licencji firmy na korzystanie z aplikacji Kaspersky Lab. Będziemy przetwarzać i wykorzystywać te informacje wyłącznie w celu zapewnienia możliwości korzystania z usług CompanyAccount i pomocy technicznej, chyba że użytkownik wyraźnie zaznaczy, że możemy je przetwarzać i wykorzystywać do innych celów. Po rejestracji konto osobiste użytkownika zostanie powiązane z kontem jego firmy. Jeżeli konto firmowe zostało utworzone wcześniej, informacje podane podczas rejestracji (imię i nazwisko oraz firmowy adres e-mail) zostaną przesłane do administratora konta CompanyAccount, które należy do firmy użytkownika. Pracownik danej firmy, który jako pierwszy zarejestruje konto firmowe i osobiste, jest zazwyczaj wyznaczany jako administrator.

Ustawienia konta. Użytkownik może w dowolnym momencie użyć funkcji „Zarządzanie danymi użytkownika”, aby wyświetlić, zaktualizować lub poprawić informacje na koncie oraz hasło lub całkowicie usunąć konto. Administrator konta firmowego w serwisie CompanyAccount będzie również mógł zmieniać ustawienia kont i resetować hasła użytkowników. Użytkownik pełniący rolę administratora konta firmowego w CompanyAccount będzie mieć możliwość edytowania kont osobistych wszystkich swoich współpracowników oraz zablokowania całego konta firmy (konta osobiste pracowników pozostaną w systemie).

Licencje. Użytkownik może dodawać i przeglądać licencje swojej firmy na korzystanie z produktów firmy Kaspersky Lab (kody aktywacyjne lub pliki klucza dla każdego produktu) na karcie „Licencje” na koncie CompanyAccount. Licencja wprowadzona podczas rejestracji zostanie automatycznie dodana do konta firmowego użytkownika na stronie CompanyAccount. Pliki klucza nie są fizycznie przechowywane na stronie CompanyAccount. W systemie przechowywany jest tylko wpis dotyczący licencji posiadanej przez firmę użytkownika. Każdy pracownik firmy posiadający konto osobiste powiązane z kontem firmowym CompanyAccount ma dostęp do listy licencji. Administrator konta CompanyAccount może usunąć licencje firmowe poprzez usunięcie ich z tej listy.

Umowy. Jeżeli firma użytkownika zakupi dodatkowe usługi pomocy technicznej, po zarejestrowaniu zakupu użytkownik będzie mógł wyświetlić listę zakupionych usług na karcie „Umowy”. Lista umów będzie dostępna dla tych pracowników firmy, którzy zostali w chwili zakupu upoważnieni do korzystania z płatnej usługi Osoby te będą otrzymają automatyczne powiadomienia o wygaśnięciu umowy.

Zgłoszenie klienta do pomocy technicznej. Jeżeli użytkownik skontaktuje się z działem pomocy technicznej lub z zespołem laboratorium antywirusowego za pośrednictwem serwisu CompanyAccount w celu uzyskania pomocy, może zostać poproszony o podanie informacji niezbędnych do jej udzielenia. Mogą to być na przykład informacje o produkcie powiązanym ze zgłoszeniem, sprzęcie komputerowym, sieci firmowej, oprogramowaniu oraz naturze napotkanego problemu. Ponadto pomocne lub nawet konieczne może okazać się przesłanie nam plików, których dotyczy problem, lub plików konfiguracyjnych komputera lub sieci. Plik można przesłać za pomocą funkcji „Załącz pliki” w formularzu zgłoszeniowym. Pliki te mogą zawierać informacje osobiste, takie jak specyficzne dla użytkownika (lub w inny sposób umożliwiające określenie tożsamości) nazwy plików, metadane lub zawartość. Użytkownik może zdecydować, czy chce przesłać te pliki. Przed przesłaniem plików użytkownik powinien zapoznać się z wyświetlanym na stronie przesyłania plików dokumentem „Regulacje dotyczące dostarczania danych” i zaakceptować jego warunki. Aby wybrać właściwy dział pomocy technicznej podczas wysyłania zgłoszenia użytkownika, będziemy posługiwać się informacjami o licencjach, kraju i (ewentualnie) o wybranym języku interfejsu na koncie CompanyAccount. Współpracownicy użytkownika mogą mieć dostęp do zgłoszeń użytkownika, jeżeli administrator konta CompanyAccount ręcznie zmieni odpowiednie ustawienia (administrator może automatycznie przeglądać zgłoszenia).

Okres przechowywania danych osobowych

W każdej chwili konto można usunąć, korzystając z opcji w ustawieniach konta lub zgłaszając prośbę do działu pomocy technicznej. Po usunięciu konta dane osobowe będą znajdować się w bazie danych firmy Kaspersky Lab do upłynięcia terminu przechowania danych. Dostęp do witryny CompanyAccount przy użyciu usuniętego konta nie będzie możliwy.

Kaspersky Lab Partner Portal

Kategorie danych

Aby korzystać z Usługi i uzyskać dostęp do wszystkich jej funkcji, należy podać następujące dane osobowe:

 • adres e-mail
 • hasło
 • imię
 • adres
 • numer telefonu
 • informacje podane działowi pomocy technicznej firmy Kaspersky Lab.

Opis Usługi

Użytkownik może otrzymać prośbę o podanie informacji osobowych podczas składania przez niego zamówień, w tym zamówień dotyczących usług, rejestracji produktów, wypełniania ankiet, udziału w konkursach i wymiany korespondencji z naszymi pracowniami oraz wykonywania innych czynności na naszej stronie internetowej.

Wszelkie decyzje dotyczące podawania lub zaniechania podawania danych osobowych należą do użytkownika. Należy jednak pamiętać, że podanie żądanych informacji stanowi wymóg zawarcia transakcji.

Wykorzystujemy informacje osobowe w następujących celach:

 • aby dostarczać użytkownikowi informacje na temat alertów o wirusach, aktualizacje produktów, nowe produkty, usługi, biuletyny internetowe, wiadomości e-mail o charakterze informacyjnym, badania dotyczące ulepszeń bieżących produktów oraz pomysły na przyszłe produkty;
 • aby użytkownik mógł pomóc nam tworzyć istotną dla niego zawartość;
 • aby dostarczać użytkownikowi oferty specjalne dotyczące określonych produktów firmy Kaspersky, które mogą zainteresować użytkownika;
 • aby użytkownik mógł pomóc nam tworzyć lepsze produkty i usługi, które spełnią jego potrzeby;
 • aby umożliwić użytkownikowi zakup i pobieranie produktów, uzyskiwanie dostępu do usług lub wykonywanie innych czynności;
 • aby pomóc użytkownikowi szybko wyszukać istotne dla niego informacje o oprogramowaniu, usługach lub produktach.

Firma Kaspersky Lab wykorzystuje usługi zewnętrznych dostawców w celu świadczenia usług użytkownikowi. Zewnętrzni dostawcy mogą świadczyć usługi z zakresu dystrybucji produktów, pomocy technicznej lub przetwarzania zamówień. Od naszych dostawców wymagamy zapewnienia bezpieczeństwa i ścisłej poufności informacji osobowych klientów oraz wykorzystywania informacji osobowych wyłącznie w imieniu firmy Kaspersky Lab i w żadnym innym celu.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez cały okres korzystania z usługi i zostaną usunięte na pierwszą prośbę użytkownika.

GSI Parser

Kategorie danych

Aby korzystać z Usługi i uzyskać dostęp do wszystkich jej funkcji, należy podać następujące dane osobowe:

 • adres e-mail
 • hasło
 • plik raportu (informacje dotyczące sprzętu oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze, w tym wersja systemu operacyjnego i zainstalowanych dodatków Service Pack, obiekty jądra systemu, sterowniki, usługi, dodatki przeglądarki Microsoft Internet Explorer, rozszerzenia systemu drukowania, wtyczki Eksploratora Windows, załadowane obiekty, elementy funkcji Active Setup, aplety panelu sterowania, wpisy pliku hosts i rejestru systemu, wersje przeglądarek i klientów pocztowych, informacje dotyczące aktywnych połączeń sieciowych oraz portów otwartych w czasie przesyłania informacji). Lista dostarczonych informacji znajduje się w sekcji Dostarczone informacje

Opis Usługi

Ogólne warunki i postanowienia. Firma Kaspersky Lab niniejszym przyznaje użytkownikowi prawo do korzystania ze Strony internetowej oraz jej Zawartości do użytku prywatnego w celu upewnienia się, że Oprogramowanie firmy Kaspersky Lab jest zgodne z innym oprogramowaniem zainstalowanym na Komputerze i/lub sterownikami Komputera oraz w celu naprawy wszelkich błędów oprogramowania. Przesyłając plik raportu na Stronę internetową, użytkownik potwierdza, że jest prawowitym właścicielem przesłanego obiektu i że obiekt ten nie jest poufny i nie zawiera poufnych informacji. Dostarczając obiekt do analizy (przesyłając go), użytkownik przyznaje firmie Kaspersky Lab bezpłatną i wyłączną licencję na kopiowanie i przechowywanie przesłanego obiektu do celów analitycznych oraz na jego usunięcie. Dane są przesyłane do firmy Kaspersky Lab za pośrednictwem bezpiecznego połączenia. Dostarczone informacje będą chronione przez Posiadacza praw zgodnie z wymaganiami narzucanymi przez przepisy prawa i wymogi określone w treści dokumentu „Polityka prywatności”. Ze Strony internetowej nie należy korzystać w celu tworzenia danych, kodu ani usług do wykrywania, blokowania lub usuwania wirusów. Zabrania się wywierania wpływu na sposób działania Strony internetowej lub uzyskiwania dostępu do usług ze Strony internetowej poprzez ominięcie standardowego interfejsu (przy użyciu nieudokumentowanych ścieżek). Korzystanie ze Strony internetowej musi przebiegać w sposób zgodny z regulacjami ustawowymi, w tym z obowiązującymi instrumentami ustawodawczymi i przepisami dotyczącymi eksportu i reeksportu.

Tworzenie konta użytkownika. Aby móc korzystać ze strony internetowej, użytkownik musi utworzyć konto. W celu utworzenia konta użytkownik podaje swój adres e-mail i ustawia hasło.

Ustawienia konta użytkownika. Użytkownik może zmienić adres e-mail i hasło powiązane z kontem lub trwale usunąć konto z poziomu sekcji Zarządzaj kontem użytkownika.

Okres przechowywania danych osobowych

Przesłany obiekt będzie przechowywany w systemach firmy Kaspersky Lab nie dłużej niż przez 90 dni; po upływie tego czasu obiekt zostanie trwale usunięty.

Pozostałe strony internetowe i formularz

Kategorie danych

W celu zapewnienia użytkownikowi dostępu do różnorodnych elementów treści, rejestracji na wydarzenia, a także w celu przetestowania naszych produktów lub skontaktowania się z nami za pomocą formularzy kontaktowych lub formularzy pomocy technicznej, zapobieganiu oszustwom, kradzieży tożsamości i innemu niezgodnemu z prawem korzystaniu z Usługi prosimy użytkownika o podanie następujących danych osobowych:

 • imię
 • nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • adres IP
 • data i godzina UTC.

Opis Usługi

Ogólne warunki i postanowienia. Firma Kaspersky Lab niniejszym nadaje użytkownikowi prawo do korzystania ze strony internetowej oraz do przeglądania jej zawartości na użytek prywatny w celu przekonania się o kompatybilności oprogramowania firmy Kaspersky Lab.

Zawartość Premium. W celu zapewnienia użytkownikowi dostępu do różnorodnych elementów treści, takich jak oficjalna dokumentacja, filmy, specjalistyczne materiały marketingowe lub sekcje umożliwiające rejestrację na wydarzenia, a także w celu zapewnienia dodatkowych informacji na temat innych treści, prosimy użytkownika o podanie jako wymaganych danych jego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Dane te są wykorzystywane przez regionalne biuro firmy Kaspersky odpowiedzialne za obsługę użytkowników w danej lokalizacji w celu dostarczenia użytkownikowi dodatkowych informacji na temat produktów, usług i innych inicjatyw takich jak działania edukacyjne, seminaria, wydarzenia i kampanie marketingowe, które mogą go zainteresować. Użytkownik nie ma obowiązku subskrypcji i może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości, korzystając ze służącego do tego celu łącza lub kontaktując się z nami za pomocą adresu znajdującego się w wiadomości e-mail. W przypadku jego użycia dane rejestracyjne użytkownika zostaną usunięte, a użytkownik utraci dostęp do zawartości Premium, będzie jednak mieć możliwość jego odzyskania w przypadku ponownego skorzystania z subskrypcji.

Bezpłatne wersje testowe. W celu przetestowania naszych produktów również prosimy użytkownika o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail. Informacje te są wykorzystywane w celu wysłania kodu aktywacyjnego oraz przypomnienia o końcu okresu testowego. Maksymalnie 14 dni od daty zakończenia okresu testowego Użytkownik może otrzymać ostateczne przypomnienie oraz ofertę zakupu pełnej licencji. Rejestracja po okresie testowym jest dobrowolna; zgodę można cofnąć w dowolnym momencie, korzystając z łącza służącego do rezygnacji z subskrypcji lub kontaktując się z nami za pomocą adresu znajdującego się w wiadomości e-mail. O ile użytkownik nie zdecyduje się zakupić pełnej licencji, w przypadku cofnięcia przez niego zgody jego dane zostaną natychmiast usunięte.

Biuletyny internetowe, bezpłatne aktualizacje produktów i oferty specjalne. Jeśli użytkownik wyrazi chęć otrzymywania dodatkowych informacji na temat produktów i usług, bezpłatnych aktualizacji produktów oraz ofert specjalnych, które mogą go zainteresować, i poda nam swój adres e-mail, a w niektórych przypadkach również swoje imię i nazwisko, wykorzystamy te dane, by dostarczyć mu wspomniane informacje, aktualizacje i oferty. Użytkownik nie ma obowiązku subskrypcji i może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości, korzystając ze służącego do tego celu łącza lub kontaktując się z nami za pomocą adresu znajdującego się w każdej wiadomości e-mail. W przypadku skorzystania z tego łącza imię i nazwisko użytkownika oraz jego adres e-mail zostaną usunięte, a użytkownik nie będzie już otrzymywać tego rodzaju wiadomości e-mail, o ile ponownie się nie zarejestruje.

Formularze kontaktowe. W celu umożliwienia użytkownikowi skorzystania z formularza kontaktowego lub formularza pomocy prosimy go o podanie jego danych kontaktowych (pola oznaczone gwiazdką „*”), które zostaną przetworzone lub użyte wyłącznie w stopniu niezbędnym do skontaktowania się z użytkownikiem i dostarczenia mu żądanych informacji. Użytkownik może podać dodatkowe informacje (wpisując je w polach, które nie są oznaczone gwiazdką „*”); informacje te także zostaną przetworzone w sposób zgodny ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi ochrony danych. Dane te zostaną przekazane zespołom regionalnym firmy Kaspersky odpowiedzialnym za obsługę użytkowników w danej lokalizacji. Zespoły regionalne firmy Kaspersky wykorzystają wspomniane dane w celu skontaktowania się z użytkownikiem.

Coroczne ankiety dotyczące zadowolenia klientów skierowane do użytkowników korzystających z usług pomocy technicznej. Firma Kaspersky Lab wykorzystuje ankiety dotyczące każdego incydentu oraz coroczne ankiety skierowane do użytkowników korzystających z usług pomocy technicznej w celu poprawy jakości świadczonych przez nią usług. W celu przeprowadzenia corocznej ankiety dotyczącej zadowolenia klientów odbieramy następujące informacje:

adres e-mail użytkownika, który pozwala nam zidentyfikować go jako użytkownika w naszej bazie danych i powiązać jego opinie wyrażone w ankiecie z przypadkami kontaktu z naszym zespołem oraz historią zgłoszeń wysłanych do naszego zespołu pomocy technicznej;

ocena przyznana przez użytkownika naszemu zespołowi pomocy technicznej oraz sugestie, które zostaną wykorzystane w celu poprawy jakości usług świadczonych przez firmę Kaspersky Lab.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez cały okres korzystania z usługi i zostaną usunięte na pierwszą prośbę użytkownika.

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE I MODUŁÓW PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Pliki cookie to pliki lub fragmenty informacji, które mogą być zapisywane na dysku komputera lub urządzenia podłączonego do Internetu (np. smartfony i tablety) w trakcie wyświetlania naszych stron internetowych. Ta informacja często składa się z ciągów znaków alfanumerycznych, które w unikalny sposób identyfikują komputer użytkownika, ale mogą również zawierać inne informacje.

Wykorzystujemy różne rodzaje plików cookie (tzw. „ciasteczek”) — małych plików tekstowych, które są umieszczane na urządzeniu użytkownika. Rodzaje wykorzystywanych plików cookie:

 • sesyjne pliki cookie;
 • pliki cookie uwierzytelniania;
 • pliki cookie przechowujące preferencje i ustawienia użytkownika;
 • wydajnościowe pliki cookie;
 • pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa (wykorzystywane do zapobieganiu oszustwom);
 • pliki cookie wykorzystywane przez strony trzecie do celów reklamowych;
 • własne analityczne pliki cookie;
 • pliki cookie śledzące aktywność w mediach społecznościowych.

Pliki cookie stosujemy również wtedy, gdy z naszych stron internetowych ktoś pobiera aplikacje firmy Kaspersky Lab. Pomaga nam to ulepszyć komfort użytkowania stron i produktów Kaspersky Lab — przy czym użytkownik najpierw musi wyrazić zgodę na stosowanie plików cookie.

Niektóre z naszych stron internetowych stosują znaczniki elektroniczne (sygnalizatory), które pomagają uzyskać dane statystyczne dotyczące skuteczności kampanii reklamowych i tego typu działań. Sygnalizatory internetowe stosujemy także w wiadomościach e-mail, aby określić skuteczność reklam e-mailowych oraz ulepszyć komfort odczytu wiadomości. Do tych celów stosujemy różne usługi analityczne. Ich listę można znaleźć tutaj.

Użytkownik może skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby blokowała pliki cookie lub aby system informował go za każdym razem, gdy strona internetowa chce utworzyć plik cookie. Należy jednak mieć świadomość, że zablokowanie plików cookie może spowodować, że użytkownik utraci możliwość korzystania ze wszystkich funkcji strony internetowej.

Wykorzystujemy także różne rodzaje „wtyczek społecznościowych”. Więcej informacji zawiera lista plików cookie wykorzystywanych na naszych stronach internetowych oraz tabela z wyjaśnieniem dotyczącym wykorzystywanych przez nas modułów społecznościowych.

ZASADY FIRMY KASPERSKY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH

Strony internetowe firmy Kaspersky są skonstruowane tak, aby ograniczyć do minimum przetwarzanie danych osobowych. W niektórych przypadkach, ze względu na obowiązujące wymogi prawne, firma Kaspersky Lab ma obowiązek przekazać dane osobowe użytkownika stronom trzecim. Przykładem może być sytuacja, gdy istnieją uzasadnione podejrzenia dotyczące popełnienia przestępstwa lub dopuszczenia się nadużycia związanego z naszą stroną internetową.

W celu świadczenia niektórych usług możemy współpracować z zewnętrznymi dostawcami usług. Jeśli tacy zewnętrzni dostawcy usług będą potrzebować dostępu do danych osobowych użytkownika, gwarantujemy, że uzyskają taki dostęp jedynie w zakresie niezbędnym do świadczenia odpowiedniej usługi. Ponadto wspomniani zewnętrzni dostawcy usług mają obowiązek przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

Nasze strony internetowe zawierają łącza do firm, z którymi utrzymujemy stosunki handlowe, ze szczególnym uwzględnieniem dostawców sklepów internetowych. W żaden sposób nie odpowiadamy za przestrzeganie wymagań dotyczących ochrony danych obowiązujących w kontekście korzystania ze stron internetowych naszych partnerów. W celu uzyskania informacji dotyczących ochrony danych podczas odwiedzania takich stron należy odwołać się do polityk prywatności odnoszących się do stron internetowych odpowiednich firm.

MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przekazane firmie Kaspersky Lab przez użytkowników mogą być przetwarzane w krajach poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), a także w krajach, takich jak: Niemcy, Holandia, Francja, Wielka Brytania, Szwajcaria, Kanada, Singapur, Rosja, Japonia, USA, Meksyk, Chiny, Azerbejdżan. Zgodnie z ogólnymi praktykami biznesowymi firmy Kaspersky Lab dane osobowe otrzymane od użytkowników z UE są przetwarzane na serwerach w UE i Rosji. Dane osobowe mogą być przetwarzane w miejscach poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), z których niektóre nie zostały określone przez Komisję Europejską jako dysponujące odpowiednim poziomem ochrony danych. W takim przypadku firma Kaspersky Lab przekaże i ujawni dane użytkownika zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych dotyczącą określonych krajów oraz standardowych klauzuli umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. W celu otrzymania kopii standardowych klauzuli umownych należy skontaktować się z nami pod adresem podanym tutaj.

Firma Kaspersky Lab podjęła odpowiednie środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych użytkownika zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa i prywatności, w tym korzystania ze standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania danych osobowych między spółkami należącymi do grupy, co zobowiązuje wszystkie spółki należące do grupy do dostosowania ochrony danych osobowych przetwarzanych zgodnie z równoważnymi standardami stosowanymi w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego do standardów wymaganych na podstawie prawa Unii Europejskiej dotyczącego ochrony danych. W przypadku udostępnienia danych osobowych zewnętrznemu dostawcy usług spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii (zgodnie z sekcją „Odbiorcy i podstawa prawna przekazywania danych”) na mocy umowy zobowiązujemy zewnętrznego dostawcę usług do wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych użytkownika.

ODBIORCY I PODSTAWA PRAWNA PRZEKAZYWANIA DANYCH

Firma Kaspersky Lab nigdy nie ujawnia danych, ani nie zezwala na dostęp do nich, organizacjom państwowym ani stronom trzecim. Firma może ujawnić dane wyłącznie z zachowaniem zasad ściśle ograniczonego dostępu:

 • W ramach grupy kapitałowej firmy Kaspersky Lab. Dane osobowe będą wykorzystywane przez pracowników firmy i innych członków personelu na zasadzie ograniczonego dostępu do celów opisanych powyżej.
 • Firma Kaspersky Lab może również udostępniać dane dostawcom pomagającym jej świadczyć usługi. W takim przypadku dostawcy będą przetwarzać dane osobowe użytkownika jako podmioty przetwarzające (art. 28 RODO) wyłącznie w imieniu firmy Kaspersky Lab. Do obszarów działalności odbiorców, o których mowa powyżej, należy: analityka internetowa, przetwarzanie danych, reklama, dystrybucja poczty e-mail, przetwarzanie płatności, realizacja zamówień i inne.

W takich przypadkach podmioty te zobowiązane są do przestrzegania naszych wymogów w zakresie prywatności i bezpieczeństwa danych, a wszelkie wykorzystanie przez nie otrzymanych od firmy Kaspersky Lab danych osobowych w jakichkolwiek innych celach jest uważane za niedozwolone.

W przypadku, gdy ujawniamy informacje dotyczące użytkowników Grupie kapitałowej Kaspersky Lab i Dostawcom usług spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, robimy to w oparciu o normy określone w treści zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzuli umownych dotyczących eksportu danych osobowych oraz w oparciu o własne wysokie standardy bezpieczeństwa danych i poszanowania prywatności użytkowników.

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA ORAZ JEGO PRAWA I SPOSÓB NA ICH EGZEKWOWANIE

Informujemy ponadto, że użytkownik posiada określone prawa związane z przechowywaniem przez nas jego danych osobowych:

 • Prawo do informacji. Użytkownik ma prawo do otrzymania jasnej, przejrzystej i zrozumiałej informacji o jego prawach i sposobie przetwarzania przez nas jego danych osobowych.
 • Prawo do dostępu. Prawo to umożliwia użytkownikowi otrzymanie kopii jego danych osobowych przetwarzanych przez firmę oraz sprawdzenie, czy firma przetwarza je zgodnie z prawem.
 • Prawo do sprostowania danych. Zgłoszenie prośby o sprostowanie przetwarzanych danych osobowych użytkownika.
 • Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym). Prawo to daje użytkownikowi możliwość zgłoszenia prośby o usunięcie danych osobowych w przypadku braku podstawy do kontynuacji ich przetwarzania.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania. Prawo to daje użytkownikowi możliwość zgłoszenia prośby o zawieszenie przetwarzania danych osobowych w przypadku chęci potwierdzenia ich prawidłowości lub ustalenia przyczyny ich przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych. Zgłoszenie prośby o przeniesienie danych osobowych. Dostarczymy użytkownikowi lub wskazanym przez niego osobom trzecim dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • Prawo do sprzeciwu. W każdym czasie użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o uzasadniony interes prawny firmy Kaspersky Lab.
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych objętych ochroną. Cofnięcie zgody może uniemożliwić dostęp do określonych szczególnych funkcji na stronie internetowej firmy Kaspersky Lab. W takim przypadku poinformujemy o tym użytkownika w momencie cofnięcia zgody.
 • Prawo do złożenia skargi. Użytkownik ma prawo do złożenia do organu ochrony danych w kraju użytkownika skargi na praktyki firmy Kaspersky Lab w zakresie ochrony danych i prywatności.
 • Prawo do dezaktywacji plików cookie. W przypadku chęci ograniczenia lub zablokowania plików cookie zapisywanych przez nasze strony internetowe należy skorzystać z narzędzia udostępnianego przez daną stronę (jeśli dotyczy) lub skorzystać z opcji Pomoc w ramach przeglądarki w celu zmiany jej ustawień.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt.

Zazwyczaj nie zachodzi potrzeba ponoszenia przez użytkownika opłaty za dostęp do jego danych osobowych (lub za egzekwowanie któregokolwiek z powyższych praw). Jednakże w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli zgłoszenie jest wyraźnie bezpodstawne, powtarzalne lub nadużywane. W takich okolicznościach możemy również nie uznać zgłoszenia.

W celu potwierdzenia tożsamości użytkownika i przysługującego mu prawa dostępu do danych osobowych (lub egzekwowania któregokolwiek z pozostałych praw) może zajść potrzeba zwrócenia się do użytkownika o dodatkowe informacje. Firma zastrzega sobie taką możliwość jako środek bezpieczeństwa w celu uniknięcia ujawnienia danych osobowych osobom, które nie są uprawnione do ich otrzymania. Możemy również skontaktować się z użytkownikiem w celu uzyskania dodatkowych informacji w związku z prośbą o przyspieszenie udzielenia przez nas odpowiedzi.

Staramy się odpowiadać na wszelkie uzasadnione zgłoszenia w ciągu miesiąca. Może się zdarzyć, że udzielenie odpowiedzi zajmie dłużej niż miesiąc, jeśli zgłoszenie jest szczególnie zawiłe lub jeśli zgłoszeń jest więcej. W takim przypadku będziemy informować użytkownika na bieżąco.

SKARGI

Aby złożyć skargę na niniejszą politykę prywatności lub praktyki firmy w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem wskazanym tutaj.

Jeśli użytkownik uzna, że przetwarzanie danych, które go dotyczą, narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności danych, ma on prawo złożyć w dowolnym momencie skargę właściwemu organowi nadzorczemu. Organ nadzorczy właściwy do rozpatrzenia skargi może zależeć od kraju zamieszkania użytkownika.