Skip to main content

Polityka prywatności Kaspersky w zakresie stron i usług internetowych

Ostatnia aktualizacja: 26.05.2023 r.

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH

Niniejsza polityka prywatności odnosi się do AO Kaspersky Lab, firmy zlokalizowanej pod adresem bldg. 3, 39A, Leningradskoe Shosse, Moscow, 125212, Russian Federation, lub do odpowiednich oddziałów firmy, które bezpośrednio zostały określone w zgodzie odnoszącej się do obecnej Polityki prywatności („Kaspersky”, „Firma” lub „my”). Polityka prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych firmy Kaspersky, na których nie jest wyświetlana niniejsza Polityka prywatności, które nie zawierają do niej łączy lub które są objęte oddzielną polityką prywatności. Niniejsza polityka prywatności nie ma także zastosowania do usług i produktów firmy Kaspersky, o ile nie zawierają one łączy do niniejszej Polityki prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania i prywatności danych osobowych użytkownika korzystającego z naszych stron lub usług internetowych. Jesteśmy ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa, dlatego przykładamy bardzo dużą wagę do kwestii prywatności i bezpieczeństwa danych. W związku z tym ochrona prywatności i poufności danych osobowych użytkowników jest dla nas bardzo ważna.

W przypadku pytań lub komentarzy związanych z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika i działań firmy Kaspersky w zakresie prywatności lub też prośby o aktualizację przesłanych nam informacji lub preferencji prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem https://support.kaspersky.com/general/privacy lub bezpośrednio drogą pocztową bądź przez wiadomość e-mail: Kaspersky Labs GmbH, DPO AO Kaspersky Labs, Despag-Strasse 3, 85055 Ingolstadt, Germany, dpo@kaspersky.com.

Możesz również skontaktować się z przedstawicielem firmy Kaspersky na terenie UE (zgodnie z artykułem 27 RODO): Kaspersky Labs GmbH, Despag-Strasse 3, 85055 Ingolstadt, Germany.

Jeśli jesteś podmiotem danych zlokalizowanym w kontynentalnych Chinach, możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych firmy Kaspersky w Chinach: dpo@kaspersky.com.

INFORMACJE OGÓLNE

W celu odzyskania żądanych informacji z naszych stron lub usług internetowych nasze serwery przechowują określone dane konieczne do realizacji usługi i/lub w celach statystycznych lub zachowania bezpieczeństwa w formie zanonimizowanej lub spseudonimizowanej (forma spseudonimizowana oznacza dane zgromadzone pod pseudonimem, np. unikatowym przypadkowym ciągiem alfanumerycznym wygenerowanym wewnętrznie w celu identyfikacji każdego rekordu danych). W podanych okolicznościach przetwarzane są ogólne informacje, takie jak nazwa domeny użytkownika lub typ używanej przez niego przeglądarki. Dane te nie umożliwiają nam ustalenia tożsamości użytkownika. Wspomniane zanonimizowane lub spseudonimizowane dane są usuwane natychmiast po zakończeniu ich przydatności do celów statystycznych.

Nie przetwarzamy „specjalnych kategorii danych osobowych” na temat użytkownika (obejmuje to informacje dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego użytkownika, wierzeń religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, opinii politycznych, członkostwa w związkach zawodowych, informacje na temat zdrowia oraz dane genetyczne i biometryczne wykorzystywane w celu identyfikacji), chyba że będzie to wymagane przez mające zastosowanie przepisy prawa lokalnego dotyczące definicji i przetwarzania „specjalnych kategorii danych osobowych”.

WYMAGANIA LOKALNE

W zakresie wymaganym przez mające zastosowanie przepisy prawa lokalnego przetwarzanie danych osobowych użytkownika w określonych scenariuszach musi być zgodne z mającymi zastosowanie wymogami prawa lokalnego, włączając w to między innymi oddzielną zgodę i ocenę wpływu przetwarzania danych, okres ich przechowywania, podstawy prawne i inne, mające zastosowanie wymagania lokalne.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Na naszych stronach internetowych oraz w celu świadczenia Usługi nie korzystamy z systemu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ SPOSÓB ICH PRZETWARZANIA

Odwiedziny w na naszych stronach lub w usługach internetowych

Opis Usługi

Prezentowanie usług

W celu zapewniania strony lub naszych usług internetowych gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, które przeglądarka internetowa użytkownika automatycznie do nas przesyła, razem z ich datą i czasem uzyskania dostępu do strony lub usług internetowych, typem i ustawieniami przeglądarki oraz adresem IP.

Nasze podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkownika zabezpieczają nasz uzasadniony interes, który dotyczy zapewniania dostępu do naszych stron lub usług internetowych oraz funkcjonalności technicznej naszych stron lub usług internetowych.

Pliki dziennika

W trakcie korzystania z naszej strony lub witryn internetowych możemy przetwarzać adres IP użytkownika, informacje na temat dostawcy usług internetowych, typu przeglądarki, nazw odwiedzonych domen i inne informacje na temat środowiska klienta (takie jak model urządzenia, system operacyjny, rozdzielczość ekranu itp.).

Celem takiego przetwarzania jest poprawa bezpieczeństwa i dostępności naszych stron lub usług internetowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zabezpieczanie naszych uzasadnionych interesów, które są związane z wcześniej wymienionymi powodami.

Analiza internetowa

Możemy przetwarzać również informacje o rodzaju używanych stron i usług internetowych firmy Kaspersky i sposobie ich użytkowania, stronie internetowej przeglądanej tuż przed wizytą na naszej stronie lub w usłudze internetowej, przeglądanych podstronach naszej strony, czasie spędzonym na tych stronach lub w usługach, informacjach wyszukiwanych na naszej stronie lub w usługach internetowych, dacie i godzinie dostępu oraz inne dane statystyczne.

Celem tego przetwarzania jest tworzenie statystyk dotyczących ruchu na stronach i w usługach internetowych Kaspersky.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika. Możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez kliknięcie w łącze, które znajdziesz na dole każdej podstrony.

Pliki cookie

Pliki cookie to pliki lub fragmenty informacji, które mogą być przechowywane na dysku komputera lub urządzenia użytkownika końcowego podłączonego do Internetu (np. smartfony i tablety) w trakcie wyświetlania naszych stron internetowych lub korzystania z naszych usług internetowych. Ta informacja często składa się z ciągów znaków alfanumerycznych, które w unikalny sposób identyfikują komputer użytkownika końcowego, ale mogą również zawierać inne informacje.

Na naszych stronach internetowych lub w naszych usługach internetowych wykorzystujemy różne rodzaje plików cookie (tzw. „ciasteczek”) — małych plików tekstowych, które są umieszczane na urządzeniu użytkownika. Rodzaje wykorzystywanych plików cookie:

Lista używanych plików cookie, opisy celów tych plików cookie i inne informacje na temat odpowiednich plików cookie są podane w centrum plików cookie na określonych stronach internetowych naszej firmy lub w odpowiednich zgodach lub umowach.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane, które przetwarzamy w celu zapewniania usługi, są usuwane bezpośrednio po dostarczeniu przez serwer internetowy.

Pliki dziennika są usuwanie nie później niż 1 rok po utworzeniu.

Dane, które przetwarzamy w celu analizy internetowej są usuwane 1 rok po utworzeniu.

Okres usunięcia plików cookie jest podany w centrum plików cookie na określonych stronach naszej firmy lub w odpowiednich zgodach lub umowach.

Portal My Kaspersky, Kaspersky Account, konsola zarządzająca Kaspersky Small Office Security i portal Anti-Theft Web Management (zwane dalej „Usługą”)

Opis Usługi

Rejestracja konta. Aby móc korzystać z Usługi i uzyskać dostęp do wszystkich jej funkcji, użytkownik musi utworzyć osobiste konto, co wymaga podania adresu e-mail (który będzie stanowił także nazwę użytkownika) oraz hasła. Informacje te będą przez nas przetwarzane i używane wyłącznie w celu świadczenia Usługi użytkownikowi, chyba że jest to dozwolone przez mające zastosowanie przepisy prawa lub użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie lub używanie danych w innych celach (na przykład w celu dostarczenia mu przydatnych informacji na temat produktów i usług firmy Kaspersky za pośrednictwem poczty e-mail). Może również zajść potrzeba podania numeru telefonu komórkowego użytkownika w celu zapewnienia dodatkowej ochrony konta przed nieuprawnionym dostępem. Numer telefonu komórkowego zostanie użyty wyłącznie w celu przesłania autoryzacyjnych kodów bezpieczeństwa.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, której użytkownik jest stroną, lub podjęcie odpowiednich działań na prośbę użytkownika przed zawarciem umowy.

Ustawienia konta i zakupy. Użytkownik może w dowolnym momencie przejrzeć, zaktualizować lub zmienić dane dotyczące konta, hasło oraz preferencje lub nawet usunąć swoje konto, korzystając z opcji „Ustawienia konta”. Dodatkowo użytkownik ma możliwość przejrzenia historii zakupów dokonanych u dostawcy naszego sklepu internetowego. W opcji Ustawienia konta możesz podpiąć swoją kartę płatniczą w celu łatwiejszego kupowania dodatkowych usług i produktów Kaspersky. Jeśli aktywujesz tę opcję, dostawca naszego sklepu internetowego połączy dane karty płatniczej z kontem użytkownika i zachowa je dla przyszłych zamówień. Firma Kaspersky utworzy specjalny odnośnik do konta w sklepie internetowym i będzie składać zamówienia w imieniu użytkownika za każdym razem, gdy dokona zakupu. Dostawca naszego sklepu internetowego poda nam także datę wygaśnięcia karty płatniczej użytkownika oraz 4 ostatnie znaki numeru karty płatniczej. Jednakże nie będziemy mieli dostępu do innych danych dotyczących karty kredytowej, przechowywanych przez dostawcę sklepu internetowego. Powiązanie z kontem użytkownika zostanie utworzone z użyciem kombinacji wewnętrznego ID użytkownika i hasła. Te dane uwierzytelniające nie dadzą nam dostępu do karty płatniczej użytkownika ani innych danych osobowych przechowywanych przez dostawcę sklepu internetowego. Wewnętrzne ID użytkownika jest używane do uruchomienia realizacji zamówień, których dokonano w sklepie internetowym.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, której użytkownik jest stroną, lub podjęcie odpowiednich działań na prośbę użytkownika przed zawarciem umowy.

Urządzenia. Po zarejestrowaniu się będziesz mógł zarządzać wszystkimi swoimi urządzeniami, które chronisz przy użyciu produktów firmy Kaspersky. Na przykład możesz zabezpieczyć zagubione lub skradzione urządzenia, w łatwy sposób sprawdzić stan produktów Kaspersky na każdym urządzeniu lub rozwiązać istniejące problemy. W tym celu należy podłączyć te urządzenia, korzystając z opcji „Urządzenia”. W takiej sytuacji konieczne jest powiązanie konta użytkownika z połączonymi urządzeniami. Zostanie to wykorzystane tylko w celu dostarczenia opcji „Urządzenia”, chyba że jest to dozwolone przez mające zastosowanie przepisy prawa lub użytkownik wyrazi zgodę na użycie w innych celach.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, której użytkownik jest stroną, lub podjęcie odpowiednich działań na prośbę użytkownika przed zawarciem umowy.

Licencje. Użytkownik może zarządzać wszystkimi swoimi licencjami dla produktów Kaspersky przy użyciu opcji „Licencje”, dodając kody aktywacyjne dla każdego produktu i powiązując go z urządzeniem, na którym jest używany. Istnieje także możliwość wybrania opcji automatycznego przypominania o licencjach, które niedługo utracą ważność, lub użycia funkcji automatycznego odnawiania. Przypomnienia będą wysyłane na adres e-mail użytkownika tylko na jego wyraźne żądanie.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, której użytkownik jest stroną, lub podjęcie odpowiednich działań na prośbę użytkownika przed zawarciem umowy.

Pomoc techniczna. W przypadku przesłania przez użytkownika prośby o pomoc do naszego działu pomocy technicznej za pośrednictwem usług pomocy konieczne jest podanie informacji niezbędnych nam do zapewnienia użytkownikowi pomocy, takich jak numer rejestracyjny/licencji, ostatnie cztery znaki karty płatniczej, za pomocą której zakupiono licencję, adres e-mail oraz informacje dotyczące produktu, którego dotyczy problem, wykorzystywanego sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz natury napotkanego problemu. Ponadto w celu zapewnienia pomocy użytkownikowi przydatne lub nawet konieczne może być przesłanie nam plików, których dotyczy problem, przy użyciu funkcji „Prześlij”. Pliki te mogą zawierać dane osobowe, takie jak specyficzne dla użytkownika (lub w inny sposób umożliwiające określenie tożsamości) nazwy plików, metadane lub zawartość. Decyzja o przesłaniu plików należy wyłącznie do użytkownika. Decyzja o przesłaniu plików należy wyłącznie do użytkownika. W przypadku decyzji o przesłaniu plików należy przejść do naszych Regulacji dotyczących dostarczania danych podpiętych do usługi przesyłania i w pierwszej kolejności ją zaakceptować.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, której użytkownik jest stroną, lub podjęcie odpowiednich działań na prośbę użytkownika przed zawarciem umowy.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane są usuwane najpóźniej po upływie 1 (jednego) miesiąca kalendarzowego od daty usunięcia konta.

Kaspersky Business Hub

Opis Usługi

Rejestracja konta. Użytkownik chcący korzystać z portalu Kaspersky Business Hub i uzyskać dostęp do produktów dostępnych na portalu musi utworzyć konto osobiste. Aby tego dokonać, użytkownik musi wprowadzić adres e-mail (który posłuży jako nazwa użytkownika) oraz hasło. Będziemy przetwarzać te dane i wykorzystywać je wyłącznie w celu umożliwienia użytkownikowi korzystania z portalu Kaspersky Business Hub oraz z produktów dostępnych na tym portalu. Dane te będą przetwarzane i wykorzystywane w innych celach wyłącznie wtedy, gdy użytkownik udzieli na to wyraźnej zgody (na przykład w celu otrzymywania pocztą elektroniczną najnowszych wiadomości dotyczących produktów i usług Kaspersky lub w celu umożliwienia nam kontaktu z użytkownikiem w związku z jego recenzją produktów Kaspersky). Użytkownik może również podać swój numer telefonu komórkowego, aby dodatkowo chronić swoje konto przed nieupoważnionym dostępem, a także podać pytanie zabezpieczające, które pozwoli odzyskać dostęp do konta, jeśli zapomni hasła. Numer telefonu komórkowego użytkownika zostanie użyty wyłącznie w celu przesłania autoryzacyjnych kodów bezpieczeństwa.

Użytkownik może wyświetlać, aktualizować oraz edytować dane swojego konta lub usunąć konto w dowolnym momencie, korzystając z funkcji „Zarządzaj kontem”.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, której użytkownik jest stroną, lub podjęcie odpowiednich działań na prośbę użytkownika przed zawarciem umowy.

Licencje. Użytkownik może zarządzać licencjami na produkty Kaspersky dostępnymi na portalu Kaspersky Business Hub, korzystając z funkcji „Licencje”. Aby to zrobić, użytkownik musi dodać prawidłowe kody aktywacyjne dla każdego wykorzystywanego produktu. Możemy wysłać użytkownikowi pocztą elektroniczną automatyczne przypomnienie o licencji, która niedługo utraci ważność.

Dostęp do zarządzania określonymi licencjami i wykorzystywania specjalnych wersji naszych produktów zależny jest od uprawnień użytkownika skonfigurowanych w produktach.

Kraj podany przy rejestracji konta wykorzystujemy, aby umożliwić zakup licencji przez internet. Sprzedaż internetowa licencji realizowana jest przez dostawcę sklepu internetowego.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, której użytkownik jest stroną, lub podjęcie odpowiednich działań na prośbę użytkownika przed zawarciem umowy.

Pomoc techniczna. Gdy użytkownik kontaktuje się z działem pomocy technicznej, korzystając z naszych usług wsparcia, poprosimy go o podanie informacji niezbędnych, by udzielić mu pomocy (na przykład: numeru licencji, adresu e-mail, informacji na temat produktu, który spowodował problem, informacji na temat sprzętu i oprogramowania komputerowego, a także opisu problemu). Pliki te mogą również zawierać dane osobowe, takie jak dane użytkownika, identyfikowalne nazwy plików, metadane czy zawartość pliku. Użytkownik wysyła takie pliki wedle własnego uznania.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, której użytkownik jest stroną, lub podjęcie odpowiednich działań na prośbę użytkownika przed zawarciem umowy.

Okres przechowywania danych osobowych

Informacje na temat konta osobistego zostaną usunięte nie później niż po upływie 1 (jednego) miesiąca kalendarzowego od daty usunięcia konta. Kopie zapasowe danych są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 1 (jeden) miesiąc od momentu ich utworzenia.

Kaspersky Endpoint Security Cloud

Opis Usługi

Rejestracja konta. Użytkownik chcący korzystać z rozwiązania Kaspersky Endpoint Security Cloud i uzyskać dostęp do wszystkich jego funkcji musi utworzyć konto osobiste na portalu Kaspersky Business Hub. Przetwarzamy i wykorzystujemy adres e-mail podany w trakcie rejestracji na portalu Kaspersky Business Hub, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z funkcji rozwiązania Kaspersky Endpoint Security Cloud. Dane osobowe mogą tylko być przetwarzane i wykorzystywane w innych celach, jeśli jest to dozwolone przez mające zastosowanie przepisy prawa lub użytkownik wyraźnie wyrazi na to zgodę.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, której użytkownik jest stroną, lub podjęcie odpowiednich działań na prośbę użytkownika przed zawarciem umowy.

Licencje. Licencjami na Kaspersky Endpoint Security Cloud można zarządzać, korzystając z funkcji „Licencje”. Aby to zrobić, trzeba dodać prawidłowe kody aktywacyjne dla licencji. Na prośbę użytkownika możemy wysłać użytkownikowi pocztą elektroniczną automatyczne przypomnienie o licencji, która niedługo utraci ważność.

Dostęp do zarządzania określonymi licencjami zależy od uprawnień użytkownika oraz od uprawnień innych użytkowników portalu Kaspersky Business Hub. Uprawnienia te można skonfigurować w określonych obszarach roboczych Kaspersky Endpoint Security Cloud. Więcej informacji można znaleźć w naszej dokumentacji dostępnej online.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, której użytkownik jest stroną, lub podjęcie odpowiednich działań na prośbę użytkownika przed zawarciem umowy.

Urządzenia. Po utworzeniu obszaru roboczego Kaspersky Endpoint Security Cloud użytkownik może zarządzać urządzeniami połączonymi z jego obszarem roboczym i zabezpieczonymi przy użyciu produktów Kaspersky. Przed rozpoczęciem zarządzania urządzeniami z poziomu rozwiązania Kaspersky Endpoint Security Cloud należy powziąć wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi korzystania z usług Kaspersky Endpoint Security Cloud. Należy również zmienić ustawienia Kaspersky Endpoint Security Cloud, by odzwierciedlały faktyczne wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej dokumentacji dostępnej online. Aby zapewnić skuteczność, urządzenia zarządzane w rozwiązaniu Kaspersky Endpoint Security Cloud przesyłają dane do serwerów administracyjnych znajdujących się w infrastrukturze Kaspersky Endpoint Security Cloud. Lista danych gromadzonych z zarządzanych urządzeń dostępna jest w artykule dostępnym online, zatytułowanym „Informacje o przekazywaniu danych”.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, której użytkownik jest stroną, lub podjęcie odpowiednich działań na prośbę użytkownika przed zawarciem umowy.

Pomoc techniczna. Gdy użytkownik kontaktuje się z działem pomocy technicznej, korzystając z naszych usług wsparcia, poprosimy go o podanie informacji niezbędnych, by udzielić mu pomocy (na przykład: numeru licencji, adresu e-mail, informacji na temat produktu, który spowodował problem, informacji na temat sprzętu i oprogramowania komputerowego, a także opisu problemu). Pliki te mogą również zawierać dane osobowe, takie jak dane użytkownika, identyfikowalne nazwy plików, metadane czy zawartość. Użytkownik wysyła takie pliki wedle własnego uznania.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, której użytkownik jest stroną, lub podjęcie odpowiednich działań na prośbę użytkownika przed zawarciem umowy.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane na temat obszarów roboczych usuwa się, wykorzystując funkcję „Zarządzaj obszarami roboczymi” na portalu Kaspersky Business Hub; mogą one też być usuwane automatyczne po wygaśnięciu licencji Kaspersky Endpoint Security Cloud. Szczegółowe informacje o okresie przechowywania danych na temat obszarów roboczych można znaleźć w artykule dostępnym online, zatytułowanym „Informacje o przekazywaniu danych”.

Kaspersky Security Center Cloud Console

Opis Usługi

Rejestracja konta. Użytkownik chcący korzystać z produktu Kaspersky Security Center Cloud Console i uzyskać dostęp do wszystkich jego funkcji musi utworzyć konto osobiste w Kaspersky Security Center Cloud Console. Aby to zrobić, należy podać swój adres e-mail oraz hasło. Przetworzymy i wykorzystamy te dane wyłącznie w celu zapewnienia funkcjonalności rozwiązania Kaspersky Security Center Cloud Console. Te dane mogą tylko być przetwarzane i wykorzystywane w innych celach, jeśli jest to dozwolone przez mające zastosowanie przepisy prawa lub użytkownik wyraźnie wyrazi na to zgodę. Użytkownik może również podać swój numer telefonu komórkowego, aby dodatkowo chronić swoje konto przed nieupoważnionym dostępem, a także podać pytanie zabezpieczające, które pozwoli odzyskać dostęp do konta, jeśli zapomni hasła. Numer telefonu komórkowego użytkownika zostanie użyty wyłącznie w celu przesłania autoryzacyjnych kodów bezpieczeństwa.

Użytkownik może wyświetlać, aktualizować oraz edytować dane swojego konta lub usunąć konto w dowolnym momencie, korzystając z funkcji „Zarządzaj kontem”.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, której użytkownik jest stroną, lub podjęcie odpowiednich działań na prośbę użytkownika przed zawarciem umowy.

Licencje. Użytkownik może zarządzać licencjami na produkty Kaspersky dostępnymi w rozwiązaniu Kaspersky Security Center Cloud Console, korzystając z funkcji „Licencje”. Aby to zrobić, użytkownik musi dodać prawidłowe kody aktywacyjne dla każdego wykorzystywanego produktu. Użytkownik może skonfigurować automatyczne przypomnienie o wygasających licencjach, które aktywowano w produktach Kaspersky. Przypomnienia będą wysyłane na adres e-mail użytkownika tylko na jego wyraźne żądanie. Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, której użytkownik jest stroną, lub podjęcie odpowiednich działań na prośbę użytkownika przed zawarciem umowy.

Urządzenia. Po utworzeniu obszaru roboczego Kaspersky Security Center Cloud Console użytkownik może zarządzać urządzeniami połączonymi z jego obszarem roboczym i zabezpieczonymi przy użyciu produktów Kaspersky. Zanim użytkownik zacznie zarządzać swoimi urządzeniami za pomocą Kaspersky Security Center Cloud Console, musi podjąć wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami dotyczącymi korzystania z usług Kaspersky Security Center Cloud Console. Należy również zmienić ustawienia Kaspersky Security Center Cloud Console, by odzwierciedlały faktyczne wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej dokumentacji dostępnej online. Aby zapewnić skuteczność, urządzenia zarządzane w rozwiązaniu Kaspersky Endpoint Security Cloud przesyłają dane do serwerów administracyjnych znajdujących się w infrastrukturze Kaspersky Security Center Cloud. Lista danych gromadzonych z zarządzanych urządzeń dostępna jest w artykule dostępnym online, zatytułowanym „Informacje o przekazywaniu danych”.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, której użytkownik jest stroną, lub podjęcie odpowiednich działań na prośbę użytkownika przed zawarciem umowy.

Pomoc techniczna. Gdy użytkownik kontaktuje się z działem pomocy technicznej, korzystając z naszych usług wsparcia, poprosimy go o podanie informacji niezbędnych, by udzielić mu pomocy (na przykład: numeru licencji, adresu e-mail, informacji na temat produktu, który spowodował problem, informacji na temat sprzętu i oprogramowania komputerowego, a także opisu problemu). Pliki te mogą również zawierać dane osobowe, takie jak dane użytkownika, identyfikowalne nazwy plików, metadane czy zawartość pliku. Użytkownik wysyła takie pliki wedle własnego uznania.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, której użytkownik jest stroną, lub podjęcie odpowiednich działań na prośbę użytkownika przed zawarciem umowy.

Okres przechowywania danych osobowych

Informacje na temat konta osobistego zostaną usunięte nie później niż po upływie 1 (jednego) miesiąca kalendarzowego od daty usunięcia konta. Kopie zapasowe danych są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 1 (jeden) miesiąc od momentu ich utworzenia. Dane na temat obszarów roboczych użytkownika są automatycznie usuwane po wygaśnięciu jego licencji Kaspersky Security Center Cloud lub po zażądaniu od działu pomocy technicznej ich usunięcia. Po wygaśnięciu licencji użytkownik może otrzymać uprawnienia do dalszego korzystania z Produktu, jednak funkcje Produktu mogą być ograniczone. Szczegółowe informacje na temat okresu przechowywania danych na temat obszaru roboczego można znaleźć w artykule dostępnym online, zatytułowanym „Informacje o przekazywaniu danych”.

Kaspersky Security for Microsoft Office 365

Opis Usługi

Rejestracja konta. Aby korzystać z rozwiązania Kaspersky Security for Microsoft Office 365 i mieć dostęp do wszystkich jego funkcji, konieczne jest utworzenie konta osobistego, co wymaga podania adresu e-mail, nazwy firmy oraz hasła. Użytkownik może użyć konta Kaspersky Endpoint Security Cloud. Będziemy przetwarzać i wykorzystywać te dane wyłącznie w celu zapewniania usługi Kaspersky Security for Microsoft Office 365, chyba że jest to dozwolone przez mające zastosowanie przepisy prawa lub użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie lub wykorzystywanie danych w innych celach (np. w celu otrzymywania przydatnych informacji na temat produktów i usług Kaspersky za pośrednictwem poczty elektronicznej). Na adres e-mail podany podczas rejestracji będą wysyłane powiadomienia dotyczące świadczenia usługi Kaspersky Security for Microsoft Office 365, w tym informacje o braku dostępności usługi, o dacie wygaśnięcia okresu testowego oraz o publikacji aktualizacji.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, której użytkownik jest stroną, lub podjęcie odpowiednich działań na prośbę użytkownika przed zawarciem umowy.

Ustawienia konta. W każdej chwili możesz przejrzeć, zaktualizować lub zmienić dane dotyczące konta, hasło oraz preferencje lub nawet usunąć swoje konto, korzystając z opcji „Ustawienia konta”.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, której użytkownik jest stroną, lub podjęcie odpowiednich działań na prośbę użytkownika przed zawarciem umowy.

Konfigurowanie usługi. Usługa Kaspersky Security for Microsoft Office 365 jest zintegrowana bezpośrednio z pakietem Office 365, który wymaga dostępu do usługi Exchange Online lub OneDrive. W celu skonfigurowania połączenia z usługą Exchange Online lub OneDrive użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową usług Microsoft Online i poproszony o zezwolenie aplikacji Kaspersky Security for Office 365 na dostęp z użyciem protokołu OAuth 2.0. Usługa Kaspersky Security for Microsoft Office 365 wymaga także konta usługi. Jest ono potrzebne do uzyskiwania dostępu do kwarantanny usługi Exchange Online Takie konto usługi można skonfigurować automatycznie lub ręcznie. Jeśli użytkownik wybierze opcję automatycznej konfiguracji, usługa wyświetli prośbę o podanie danych uwierzytelniających administratora globalnego. Usługa nie zapisuje tych danych w żadnej postaci — wykorzystuje je tylko do wstępnej konfiguracji i utworzenia konta usługi Jeśli użytkownik wybierze opcję ręcznej konfiguracji, podanie danych uwierzytelniających administratora globalnego nie będzie wymagane, a konto usługi zostanie utworzone ręcznie przez administratora.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, której użytkownik jest stroną, lub podjęcie odpowiednich działań na prośbę użytkownika przed zawarciem umowy.

Działanie Usługi. Podczas działania usługa Kaspersky Security for Microsoft Office 365 pobiera do przeskanowania wiadomości i inne obiekty (spotkania, zadania itd.) a także pliki OneDrive, które następnie przetwarza zgodnie z ustawieniami ochrony. Usługa Kaspersky Security for Microsoft Office 365 nie zapisuje wiadomości, plików OneDrive ani obiektów wymagających przeskanowania w swojej infrastrukturze. Listę danych, do których dostęp może uzyskać usługa Kaspersky Security for Microsoft Office 365, oraz danych, które są gromadzone podczas działania usługi, można znaleźć w sekcji „Informacje o przekazywaniu danych”.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, której użytkownik jest stroną, lub podjęcie odpowiednich działań na prośbę użytkownika przed zawarciem umowy.

Pomoc techniczna. Jeśli użytkownik wyśle zgłoszenie do specjalistów z działu pomocy technicznej, korzystając z usług pomocy technicznej, otrzyma prośbę o podanie informacji, które pomogą nam w rozwiązaniu problemu, na przykład numeru rejestracyjnego/licencji, czterech ostatnich znaków karty płatniczej, za pomocą której zakupiono licencję, adresu e-mail oraz informacji o produkcie i usłudze, których dotyczy problem, wykorzystywanym sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu oraz o naturze napotkanego problemu. Co więcej, pomocne (a nawet konieczne) może być wysłanie do nas plików, których dotyczy problem, przy użyciu opcji „Wczytaj” w portalu Company Account. Pliki te mogą zawierać dane osobowe, takie jak specyficzne dla użytkownika (lub w inny sposób umożliwiające określenie tożsamości) nazwy plików, metadane lub zawartość. Decyzja o przesłaniu plików należy wyłącznie do użytkownika. Decyzja o przesłaniu plików należy wyłącznie do użytkownika.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, której użytkownik jest stroną, lub podjęcie odpowiednich działań na prośbę użytkownika przed zawarciem umowy.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane zostaną usunięte po upływie 6 miesięcy od terminu wygaśnięcia licencji.

Kaspersky CompanyAccount

Opis Usługi

Rejestracja konta. Aby korzystać z konta Kaspersky CompanyAccount i mieć dostęp do wszystkich jego funkcji, należy utworzyć:

 • konto osobiste;
 • konto firmowe, chyba że zostało ono wcześniej utworzone przez współpracowników użytkownika.

W tym celu wymagane jest podanie firmowego adresu e-mail (który będzie nazwą użytkownika), hasła, imienia i nazwiska, nazwy i kraju (w którym firma ma siedzibę) oraz licencji firmy na korzystanie z aplikacji Kaspersky. Będziemy przetwarzać i wykorzystywać te dane wyłącznie w celu zapewnienia możliwości korzystania z usług Kaspersky CompanyAccount i pomocy technicznej, chyba że użytkownik wyraźnie zaznaczy, że możemy je przetwarzać i wykorzystywać do innych celów. Po rejestracji konto osobiste użytkownika zostanie powiązane z kontem jego firmy. Jeżeli konto firmowe zostało utworzone wcześniej, informacje podane podczas rejestracji (imię i nazwisko oraz firmowy adres e-mail) zostaną przesłane do administratora konta Kaspersky CompanyAccount, które należy do firmy użytkownika. Pracownik danej firmy, który jako pierwszy zarejestruje konto firmowe i osobiste, jest zazwyczaj wyznaczany jako administrator.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, której użytkownik jest stroną, lub podjęcie odpowiednich działań na prośbę użytkownika przed zawarciem umowy.

Ustawienia konta. Użytkownik może w dowolnym momencie użyć funkcji „Zarządzanie danymi użytkownika”, aby wyświetlić, zaktualizować lub poprawić informacje na koncie oraz hasło lub całkowicie usunąć konto.

Administrator konta firmowego w serwisie Kaspersky CompanyAccount będzie również mógł zmieniać ustawienia kont i resetować hasła użytkowników. Użytkownik pełniący rolę administratora konta firmowego w Kaspersky CompanyAccount będzie mieć możliwość edytowania kont osobistych wszystkich swoich współpracowników oraz zablokowania całego konta firmy (konta osobiste pracowników pozostaną w systemie).

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, której użytkownik jest stroną, lub podjęcie odpowiednich działań na prośbę użytkownika przed zawarciem umowy.

Licencje. Użytkownik może dodawać i przeglądać licencje swojej firmy na korzystanie z produktów firmy Kaspersky (kody aktywacyjne lub pliki klucza dla każdego produktu) na karcie „Licencje” na koncie Kaspersky CompanyAccount. Licencja wprowadzona podczas rejestracji zostanie automatycznie dodana do konta firmowego użytkownika na stronie Kaspersky CompanyAccount. Pliki klucza nie są fizycznie przechowywane na stronie Kaspersky CompanyAccount. W systemie przechowywany jest tylko wpis dotyczący licencji posiadanej przez firmę użytkownika. Każdy pracownik firmy posiadający konto osobiste powiązane z kontem firmowym Kaspersky CompanyAccount ma dostęp do listy licencji. Administrator konta Kaspersky CompanyAccount może usunąć licencje firmowe poprzez usunięcie ich z tej listy.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, której użytkownik jest stroną, lub podjęcie odpowiednich działań na prośbę użytkownika przed zawarciem umowy.

Umowy. Jeżeli firma użytkownika zakupi dodatkowe usługi pomocy technicznej, po zarejestrowaniu zakupu użytkownik będzie mógł wyświetlić listę zakupionych usług na karcie „Umowy”. Lista umów będzie dostępna dla tych pracowników firmy, którzy zostali w chwili zakupu upoważnieni do korzystania z płatnej usługi Osoby te będą otrzymają automatyczne powiadomienia o wygaśnięciu umowy.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, której użytkownik jest stroną, lub podjęcie odpowiednich działań na prośbę użytkownika przed zawarciem umowy.

Wnioski o pomoc techniczną Jeżeli użytkownik skontaktuje się z działem pomocy technicznej za pośrednictwem serwisu Kaspersky CompanyAccount w celu uzyskania pomocy, może zostać poproszony o podanie informacji niezbędnych do jej udzielenia. Mogą to być na przykład informacje o produkcie powiązanym ze zgłoszeniem, sprzęcie komputerowym, sieci firmowej, oprogramowaniu oraz naturze napotkanego problemu. Ponadto pomocne lub nawet konieczne może okazać się przesłanie nam plików, których dotyczy problem, lub plików konfiguracyjnych komputera lub sieci. Plik można przesłać za pomocą funkcji „Załącz pliki” w formularzu zgłoszeniowym. Pliki te mogą zawierać informacje osobiste, takie jak specyficzne dla użytkownika (lub w inny sposób umożliwiające określenie tożsamości) nazwy plików, metadane lub zawartość. Użytkownik może zdecydować, czy chce przesłać te pliki. Przed przesłaniem plików użytkownik powinien zapoznać się z wyświetlanym na stronie przesyłania plików dokumentem „Regulacje dotyczące dostarczania danych” i zaakceptować jego warunki. Aby wybrać właściwy dział pomocy technicznej podczas wysyłania zgłoszenia użytkownika, będziemy posługiwać się informacjami o licencjach, kraju i (ewentualnie) o wybranym języku interfejsu na koncie Kaspersky CompanyAccount. Współpracownicy użytkownika mogą mieć dostęp do zgłoszeń użytkownika, jeżeli administrator konta Kaspersky CompanyAccount ręcznie zmieni odpowiednie ustawienia (administrator może automatycznie przeglądać zgłoszenia).

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, której użytkownik jest stroną, lub podjęcie odpowiednich działań na prośbę użytkownika przed zawarciem umowy.

Okres przechowywania danych osobowych

W każdej chwili konto można usunąć, korzystając z opcji w ustawieniach konta lub zgłaszając prośbę do działu pomocy technicznej. Po usunięciu konta dane osobowe będą znajdować się w bazie danych firmy Kaspersky do upłynięcia terminu przechowania danych. Dostęp do witryny Kaspersky CompanyAccount przy użyciu usuniętego konta nie będzie możliwy.

Kaspersky Partner Portal

Opis Usługi

Użytkownik może otrzymać prośbę o podanie danych osobowych podczas składania przez niego zamówień, w tym zamówień dotyczących usług, rejestracji produktów, wypełniania ankiet, udziału w konkursach i wymiany korespondencji z naszymi pracowniami oraz wykonywania innych czynności na naszej stronie internetowej.

Wszelkie decyzje dotyczące podawania lub zaniechania podawania danych osobowych należą do użytkownika. Należy jednak pamiętać, że podanie żądanych danych stanowi wymóg zawarcia transakcji.

Wykorzystujemy dane osobowe w następujących celach:

 • aby dostarczać użytkownikowi informacje na temat alertów o wirusach, aktualizacje produktów, nowe produkty, usługi, biuletyny internetowe, wiadomości e-mail o charakterze informacyjnym, badania dotyczące ulepszeń bieżących produktów oraz pomysły na przyszłe produkty;
 • aby użytkownik mógł pomóc nam tworzyć istotną dla niego zawartość;
 • aby dostarczać użytkownikowi oferty specjalne dotyczące określonych produktów firmy Kaspersky, które mogą zainteresować użytkownika;
 • aby użytkownik mógł pomóc nam tworzyć lepsze produkty i usługi, które spełnią jego potrzeby;
 • aby pomóc użytkownikowi szybko wyszukać istotne dla niego informacje o oprogramowaniu, usługach lub produktach.

Naszą podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zabezpieczanie naszych uzasadnionych interesów, które są związane z wcześniej wymienionymi powodami.

 • Co więcej, przetwarzamy dane osobowe w celu umożliwienia użytkownikowi zakupu i pobrania produktów, uzyskania dostępu do usług lub w inny sposób angażowania się w wybrane działania.

W takich sytuacjach podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, której użytkownik jest stroną, lub podjęcie odpowiednich działań na prośbę użytkownika przed zawarciem umowy.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez cały okres korzystania z usługi i zostaną usunięte na pierwszą prośbę użytkownika.

GSI Parser

Opis Usługi

Ta Usługa umożliwia użytkownikowi sprawdzenie i naprawę problemów z kompatybilnością komputera pomiędzy produktami Kaspersky i innym oprogramowaniem. W związku z tym użytkownik może przekazać nam do analizy plik raportu poprzez przesłanie go na naszą witrynę. Dane są przesyłane do firmy Kaspersky za pośrednictwem bezpiecznego połączenia. Dostarczone dane będą chronione zgodnie z wymaganiami narzuconymi przez prawo oraz określonymi w „Polityce prywatności Kaspersky w zakresie stron i usług internetowych”.

Aby móc korzystać z usługi, użytkownik musi utworzyć konto. W celu utworzenia konta użytkownik podaje swój adres e-mail i ustawia hasło.

Użytkownik może zmienić adres e-mail i hasło powiązane z kontem lub trwale usunąć konto z poziomu sekcji Zarządzaj kontem użytkownika.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, której użytkownik jest stroną, lub podjęcie odpowiednich działań na prośbę użytkownika przed zawarciem umowy.

Okres przechowywania danych osobowych

Przesłany obiekt będzie przechowywany w systemach firmy Kaspersky nie dłużej niż przez 90 dni; po upływie tego czasu obiekt zostanie trwale usunięty.

Pozostałe strony internetowe i formularz

Opis Usługi

Zawartość Premium. W celu zapewnienia użytkownikowi dostępu do różnorodnych elementów treści, takich jak oficjalna dokumentacja, filmy, specjalistyczne materiały marketingowe lub sekcje umożliwiające rejestrację na wydarzenia, prosimy użytkownika o podanie jako wymaganych danych jego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, której użytkownik jest stroną, lub podjęcie odpowiednich działań na prośbę użytkownika przed zawarciem umowy.

Bezpłatne wersje testowe. W celu przetestowania naszych produktów również prosimy użytkownika o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail. Dane te są wykorzystywane w celu wysłania kodu aktywacyjnego oraz przypomnienia o końcu okresu testowego. Maksymalnie 14 dni od daty zakończenia okresu testowego Użytkownik może otrzymać ostateczne przypomnienie oraz ofertę zakupu pełnej licencji.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, której użytkownik jest stroną, lub podjęcie odpowiednich działań na prośbę użytkownika przed zawarciem umowy.

Biuletyny internetowe, bezpłatne aktualizacje produktów i oferty specjalne. Jeśli użytkownik wyrazi chęć otrzymywania dodatkowych informacji na temat produktów i usług, bezpłatnych aktualizacji produktów oraz ofert specjalnych, które mogą go zainteresować, i poda nam swój adres e-mail, a w niektórych przypadkach również swoje imię i nazwisko, wykorzystamy te dane, by dostarczyć mu wspomniane informacje, aktualizacje i oferty.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość poprzez kliknięcie linku rezygnacji z subskrypcji, który znajdzie się w każdej wiadomości e-mail lub opcji kontaktu z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Formularze kontaktowe. W celu umożliwienia użytkownikowi skorzystania z formularza kontaktowego lub formularza pomocy prosimy go o podanie jego danych kontaktowych (pola oznaczone gwiazdką „*”), które zostaną przetworzone lub użyte wyłącznie w stopniu niezbędnym do skontaktowania się z użytkownikiem i dostarczenia mu żądanych informacji. Użytkownik może podać dodatkowe informacje (wpisując je w polach, które nie są oznaczone gwiazdką „*”); informacje te także zostaną przetworzone w sposób zgodny ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi ochrony danych. Dane te zostaną przekazane zespołom regionalnym firmy Kaspersky odpowiedzialnym za obsługę użytkowników w danej lokalizacji. Zespoły regionalne firmy Kaspersky wykorzystają wspomniane dane w celu skontaktowania się z użytkownikiem.

Naszą podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zabezpieczanie naszych uzasadnionych interesów, które są związane z wcześniej wymienionymi powodami.

Coroczne ankiety dotyczące zadowolenia klientów skierowane do użytkowników korzystających z usług pomocy technicznej. Firma Kaspersky wykorzystuje ankiety dotyczące każdego incydentu oraz coroczne ankiety skierowane do użytkowników korzystających z usług pomocy technicznej w celu poprawy jakości świadczonych przez nią usług. W celu przeprowadzenia corocznej ankiety dotyczącej zadowolenia klientów odbieramy następujące dane:

adres e-mail użytkownika, który pozwala nam zidentyfikować go jako użytkownika w naszej bazie danych i powiązać jego opinie wyrażone w ankiecie z przypadkami kontaktu z naszym zespołem oraz historią zgłoszeń wysłanych do naszego zespołu pomocy technicznej;

ocena przyznana przez użytkownika naszemu zespołowi pomocy technicznej oraz sugestie, które zostaną wykorzystane w celu poprawy jakości usług świadczonych przez zespół pomocy technicznej firmy Kaspersky.

Naszą podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zabezpieczanie naszych uzasadnionych interesów, które są związane z poprawą naszych usług.

Okres przechowywania danych osobowych

Usuwamy dane osobowe, jeśli nie są już dłużej wymagane do realizacji naszych celów, w razie upływu okresu przechowywania określonego w zgodzie lub w razie wycofania zgody i braku innych zobowiązań prawnych: W razie innych zobowiązań prawnych dane zostaną usunięte po ich wygaśnięciu.

Użytkownik może skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby blokowała pliki cookie lub aby system informował go za każdym razem, gdy strona internetowa chce utworzyć plik cookie. Należy jednak mieć świadomość, że zablokowanie plików cookie może spowodować, że użytkownik utraci możliwość korzystania ze wszystkich funkcji strony internetowej.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Nasze strony i usługi internetowe są projektowane w sposób, który ogranicza przetwarzanie danych osobowych do minimalnego poziomu, niezbędnego do osiągnięcia celów związanych z przetwarzaniem. W firmie Kaspersky tylko te osoby mają dostęp do danych osobowych użytkownika, które bezwzględnie potrzebują takiego dostępu do realizacji swoich funkcji lub zadań.

Będziemy udostępniać dane osobowe użytkownika zewnętrznym odbiorcom, jeśli istnieje prawne usprawiedliwienie takich działań lub użytkownik wyraził na to zgodę. Zewnętrznymi odbiorcami mogą być:

 • podmioty przetwarzające dane: usługodawcy, z których pomocy korzystamy w celu zapewniania określonych usług, np. sprzedawcy; Jeśli tacy zewnętrzni dostawcy usług będą potrzebować dostępu do danych osobowych użytkownika, gwarantujemy, że uzyskają taki dostęp jedynie w zakresie niezbędnym do świadczenia odpowiedniej usługi. Ponadto wspomniani zewnętrzni dostawcy usług mają obowiązek przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.
 • podmioty publiczne: organy władzy lub instytucje państwowe, takie jak prokuratura, sądy, organy podatkowe, do których możemy przekazywać dane osobowe w indywidualnych sprawach;
 • podmioty prywatne: podmioty, którym możemy przekazywać dane osobowe na mocy obowiązujących przepisów prawa lub zgody użytkownika.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH / TRANSFERY DO INNYCH KRAJÓW

Dane osobowe przekazane firmie Kaspersky przez użytkowników mogą być przetwarzane w krajach poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), a także w krajach, takich jak: Wielka Brytania, Szwajcaria, Kanada, Singapur, Rosja, Japonia, USA, Meksyk, Chiny, Azerbejdżan.

Firma Kaspersky podjęła odpowiednie środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych użytkownika zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa i prywatności, w tym korzystania ze standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania danych osobowych między spółkami należącymi do grupy, co zobowiązuje wszystkie spółki należące do grupy do dostosowania ochrony danych osobowych przetwarzanych zgodnie ze równoważnymi standardami stosowanymi w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego do standardów wymaganych na podstawie prawa Unii Europejskiej dotyczącego ochrony danych. W przypadku przekazywania danych osobowych do zewnętrznych usługodawców zlokalizowanych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, dbamy o to, aby przed ich przesłaniem, z wyłączeniem sytuacji wyjątkowych, dopuszczonych przez prawo, odbiorca posiadał odpowiedni poziom ochrony danych lub istniały odpowiednie zabezpieczenia. Użytkownik może otrzymać kopię odpowiednich zabezpieczeń poprzez kontakt z nami możliwy po kliknięciu tutaj.

Zgodnie z ogólnymi praktykami biznesowymi firmy Kaspersky Lab dane osobowe otrzymane od użytkowników z UE są przetwarzane na serwerach w UE i Rosji.

W zakresie wymaganym przez mające zastosowanie przepisy prawa lokalnego wybierzemy transgraniczny mechanizm transferu danych, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa lokalnego, który będzie spełniał warunki i zapewniał zgodę z procedurami lub wprowadzał środki ostrożności wymagane podczas transgranicznego transferu danych.

PRAWA PODMIOTU DANYCH I SPOSÓB ICH EGZEKWOWANIA

Informujemy ponadto, że użytkownik posiada określone prawa związane z przetwarzaniem przez nas jego danych osobowych:

 • Prawo do informacji. Użytkownik ma prawo do otrzymania jasnej, przejrzystej i zrozumiałej informacji o jego prawach i sposobie przetwarzania przez nas jego danych osobowych.
 • Prawo do dostępu. Użytkownik ma prawo zażądać informacji dotyczących tego, czy przetwarzamy dane osobowe, a w sytuacji ich przetwarzania, ma prawo dostępu do niego.
 • Prawo do sprostowania danych. Użytkownik ma prawo zażądać sprostowania nieprawidłowych, dotyczących go danych, które przetwarzamy. Co więcej, ma prawo domagać się uzupełnienia niekompletnych danych.
 • Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym). W określonych przypadkach użytkownik jest uprawniony domagania się usunięcia przez nas swoich danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania. W określonych przypadkach użytkownik jest uprawniony do uzyskania od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na przykład w sytuacji, gdy kwestionuje dokładność danych osobowych lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a jednocześnie użytkownik nie chce usuwać danych osobowych tylko zamiast tego żąda ich ograniczenia.
 • Prawo do przenoszenia danych. Jeśli użytkownik udostępnił nam dane na podstawie umowy lub zgody, jest uprawniony do zażądania przesłania tych danych osobowych. Dostarczymy użytkownikowi lub wskazanym przez niego osobom trzecim dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Prawo do sprzeciwu

Prawo do sprzeciwienia się w danej sytuacji Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie do sprzeciwienia się, w konkretnej sytuacji, przetwarzaniu danych osobowych, w oparciu o uzasadnione interesy użytkownika (art. 6 (1) f) RODO); włączając w to zbieranie informacji oparte na istniejących postanowieniach. W takim wypadku nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie przedstawić przekonujące, prawne przesłanki do prowadzenia przetwarzania, które będą uchylały interesy, prawa i wolności użytkownika, lub gdy przetwarzanie będzie niezbędne w celu tworzenia, realizacji lub obrony przed roszczeniami prawnymi.

Sprzeciw przetwarzaniu danych w celu realizacji marketingu bezpośredniego

W zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe użytkownika do realizacji marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu w dowolnym momencie. Jeśli użytkownik wyrazi swój sprzeciw wobec przetwarzania w celach związanych z realizacją marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać jego danych osobowych w takich celach.

 • Prawo do wycofania zgody. Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody użytkownika nie wpłynie na ważność przeprowadzonych przed wycofaniem zgody działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Prawo do złożenia skargi. Jeśli użytkownik uważa, że dotyczące go przetwarzanie danych osobowych jest nielegalne, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, w szczególności w kraju członkowskim w jego miejscu zamieszkania, pracy lub w miejscu domniemanego naruszenia.

W zakresie, w którym jest to wymagane przez mające zastosowanie przepisy prawa lokalnego, obowiązywać będą lokalne wymogi prawne.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt.