Skip to main

„Kaspersky Lab“ interneto svetainių privatumo politika

Paskutinį kartą atnaujinta: 28.04.2020. Kas naujo

INFORMACIJA APIE DUOMENŲ VALDYTOJĄ

Ši privatumo politika taikoma „AO Kaspersky Lab“, įsikūrusios adresu bldg. 3, 39A, Leningradskoe Shosse, Moscow, 125212, Russian Federation („Kaspersky“, „Kaspersky Lab“ arba „Mes“) interneto svetainėms, kurios gauna duomenis ir kuriose yra nuoroda į šią privatumo politiką. Ji netaikoma „Kaspersky“ interneto svetainėms, kuriose nepateikta ši privatumo politika arba nuoroda į ją arba kurios turi savo privatumo politiką. Ji taip pat netaikoma „Kaspersky Lab“ paslaugoms ir produktams, nebent juose pateikiama nuoroda į šią privatumo politiką.

Šioje privatumo politikoje pateikiama informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymą ir privatumą, kai naudojatės mūsų interneto svetainėmis. Kadangi esame saugumo ekspertų bendrovė, duomenų privatumas ir saugumas mums labai svarbūs. Todėl įsipareigojame gerbti bei saugoti jūsų privatumą ir konfidencialiai tvarkyti jūsų asmens duomenis. Rekomenduojame reguliariai apsilankyti šioje interneto svetainėje, nes dėl galimų teisės aktų pakeitimų ar mūsų vidinių procesų pokyčių ši privatumo politika gali būti atnaujinta.

Jei turite klausimų ar komentarų, susijusių su savo asmeninės informacijos apdorojimu ir „Kaspersky Lab“ privatumo praktikomis, arba norėtumėte, kad mes atnaujintumėme jūsų pateiktą informaciją ar nuostatas, kreipkitės į duomenų apsaugos pareigūną adresu https://support.kaspersky.com/general/privacy arba tiesiogiai paštu ar el. laišku: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Despag-Strasse 3, 85055, Germany, dpo@kaspersky.com.

Taip pat galite kreiptis į mūsų „Kaspersky Lab“ atstovą ES (pagal BDAR 27 straipsnį): Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Despag-Strasse 3, 85055, Germany, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.

BENDROJI INFORMACIJA

Apskritai didžiąją dalį mūsų interneto svetainių turinio galite peržiūrėti ir skaityti nepateikdami asmens duomenų.

Kad iš mūsų interneto svetainių būtų galima gauti informacijos, kurios prašote, mūsų serveriai saugo tam tikrus anoniminius arba pseudonimais užkoduotus duomenis (t. y. duomenis, renkamus pagal pseudonimą – atsitiktinę raidinių ir skaitinių simbolių eilutę, vidiniu būdu generuojamą kiekvienam duomenų įrašui identifikuoti), reikalingus paslaugoms teikti ir (arba) statistikos arba saugumo tikslais. Šiomis aplinkybėmis įrašoma bendro pobūdžio informacija, pvz., jūsų domeno vardas ar naršyklės tipas. Iš šių duomenų neturime galimybės nustatyti jūsų tapatybę. Šie anoniminiai ar pseudonimais užkoduoti duomenys po jų statistinio įvertinimo nedelsiant ištrinami.

Mes netvarkome jokių su jumis susijusių „specialių asmens duomenų kategorijų“ (įskaitant informaciją apie jūsų rasę ir etninę kilmę, religinius ar filosofinius įsitikinimus, lytinį gyvenimą, seksualinę orientaciją, politinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, informaciją apie jūsų sveikatą ir genetinius bei biometrinius duomenis).

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRIEŽASTIS

Jūsų pateikiamų duomenų tvarkymo paskirtis priklauso nuo jūsų naudojamų svetainių, paslaugų ir funkcijų. Visų pirma duomenis naudojame siekdami:

 • užtikrinti sutarties su naudotojais vykdymą ir užtikrinti reikiamą paslaugų klientams veikimą;
 • apsaugoti naudotoją nuo žinomų grėsmių informacijos saugumui;
 • pagerinti naudotojų sąveiką ir patirtį naudojantis mūsų paslaugomis, visų pirma, keisdami sąsajas ir teikdami pageidaujamą turinį ir reklamas, susijusias su rinkodaros tikslu;
 • teikti techninį produktų ir paslaugų palaikymą klientams ir gerinti produktų ir paslaugų kokybę;
 • atsakyti į jūsų klausimus ir kitaip bendrauti su jumis;
 • apsaugoti mūsų svetaines ir apsaugoti jus ir mus nuo apgaulių.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

Bendruosius jūsų asmens duomenis tvarkome remdamiesi toliau aprašytu teisėtu pagrindu:

 • duomenų tvarkymas būtinas sutarčiai su duomenų subjektu įvykdyti arba veiksmams, kurie būtini sutarčiai sudaryti;
 • kai tai yra būtina mūsų teisėtiems interesams ir jūsų interesams, ir kai pagrindinės teisės neprieštarauja tiems interesams:
  • siekiant užtikrinti nuolatinį mūsų svetainės ir susijusių IT sistemų saugumą ir tinkamą veikimą bei išvengti apgaulės;
  • atvejais, kai asmenys paprašo netvarkyti jų asmens duomenų, saugomas ribotas asmens duomenų kiekis, kad „Kaspersky Lab“ galėtų laikytis tokio prašymo.
 • jūsų konkretus sutikimas tvarkyti duomenis atitinkamai paskirčiai;
 • tvarkymas, kurio reikia teisiniams įsipareigojimams įvykdyti.

AUTOMATINIS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

Mūsų svetainėse ir paslaugose automatinis sprendimų priėmimas nevykdomas.

TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ TIPAI IR JŲ PANAUDOJIMO BŪDAI

„My Kaspersky“, „Kaspersky Account“, „Kaspersky Small Office Security“ valdymo konsolė“, ir „Anti-Theft Web Management“ (toliau – Paslauga)

Asmens duomenų kategorijos

Norėdami naudoti Paslaugą ir pasiekti visas jos funkcijas, jūs pateiksite šiuos asmens duomenis:

 • savo el. pašto adresą ir slaptažodį, kai registruositės mūsų Paslaugai;
 • mobiliojo telefono numerį;
 • informaciją apie savo įrenginius ir licencijas;
 • informaciją, kurią pateikėte „Kaspersky Lab“ techninio palaikymo tarnybai;
 • savo banko kortelės galiojimo datą ir banko kortelės numerio paskutinius 4 skaitmenis;
 • statistinius duomenis apie savo naršyklę (domenų vardus, IP adresus, tinklo tiekėją, naršyklių tipus ir kitą informaciją apie kliento aplinką, kurias „Kaspersky Lab“ programas naudojate ir kaip jas naudojate, žiniatinklio svetainę, kurioje lankėtės prieš pat atverdami mūsų svetainę, jūsų aplankytus mūsų svetainės puslapius, šiuose puslapiuose praleistą laiką, informaciją, kurios ieškojote mūsų svetainėje, prieigos laikus ir datas, taip pat kitus statistinius duomenis iš žmonių, kurie lankosi mūsų svetainėje);
 • visą „My Kaspersky“ valdomuose įrenginiuose renkamų duomenų sąrašą rasite skirsnyje „Duomenų tvarkymo sąlygos“;
 • visą „Kaspersky Small Office Security“ valdymo konsole valdomuose įrenginiuose renkamų duomenų sąrašą rasite skirsnyje „Duomenų tvarkymo sąlygos“.

Paslaugos aprašas

Paskyros registracija. Kad galėtumėte naudotis Paslauga ir visomis jos funkcijomis, turėsite susikurti asmeninę paskyrą, todėl jums reikės nurodyti savo el. pašto adresą (jis bus jūsų naudotojo vardas) ir slaptažodį. Šią informaciją tvarkysime ir naudosime tik tam, kad galėtume jums teikti Paslaugą, nebent jūs aiškiai sutiksite, kad ji būtų tvarkoma ar naudojama kitais tikslais (pavyzdžiui, norėdami el. paštu gauti naudingų naujienų apie „Kaspersky Lab“ produktus ir paslaugas). Taip pat gali reikėti pateikti jūsų mobiliojo telefono numerį, kuris bus naudojamas papildomai jūsų paskyros apsaugai nuo neleistinos prieigos. Jūsų mobiliojo telefono numerį naudosime tik autorizavimo saugumo kodams siųsti.

Paskyros parametrai ir pirkimo duomenys. Naudodamiesi funkcija „Paskyros parametrai“, galite bet kada peržiūrėti, atnaujinti, pataisyti savo paskyros duomenis, slaptažodį ir parametrus ar net ištrinti savo paskyrą. Be to, galėsite peržiūrėti savo pirkimo istoriją, gautą iš mūsų interneto parduotuvės teikėjo. Dalyje „Paskyros parametrai“ taip pat galite susieti banko kortelę, kad galėtumėte lengvai įsigyti papildomų „Kaspersky Lab“ produktų ir paslaugų. Jei įjungsite šią parinktį, interneto parduotuvės teikėjas jūsų banko kortelės duomenis pridės prie paskyros ir saugos, kad jais būtų galima naudotis užsakant ateityje. „Kaspersky Lab“ sukurs specialią nuorodą į jūsų interneto parduotuvės teikėjo paskyrą ir jūsų vardu pateiks užsakymus, kai tik juos atliksite. Mūsų interneto parduotuvės teikėjas taip pat teikia mums informaciją apie jūsų banko kortelės galiojimo pabaigos datą ir paskutinius 4 jūsų banko kortelės numerio skaičius. Tačiau negalėsime naudotis kitais jūsų kredito kortelės duomenimis, kuriuos saugo mūsų interneto parduotuvės teikėjas. Susiejimas su jūsų paskyra bus atliekamas tik techninėmis priemonėmis, naudojant vidinį naudotojo ID ir slaptažodį. Šie prisijungimo duomenys nesudarys galimybės mums naudotis jūsų banko kortelės ar kitais asmens duomenimis, kuriuos saugo mūsų interneto parduotuvės teikėjas. Vidinis naudotojo ID naudojamas užsakymams, kuriuos atlikote interneto parduotuvėje, aktyvinti.

Įrenginiai. Po registracijos galėsite valdyti visus savo įrenginius, kuriuos apsaugojote „Kaspersky Lab“ produktais. Pavyzdžiui, galite apsaugoti prarastus ar pavogtus įrenginius, lengvai patikrinti kiekviename įrenginyje esančių „Kaspersky Lab“ produktų būseną arba išspręsti esamas problemas. Kad galėtumėte atlikti šiuos veiksmus, turite šiuos įrenginius prijungti naudodamiesi funkcija „Įrenginiai“. Tokiu atveju bus nustatytas privalomas ryšys tarp jūsų paskyros ir prijungtų įrenginių. Žinoma, tai bus naudojama tik siekiant suteikti jums galimybę naudoti funkciją „Įrenginiai“, nebent aiškiai pasirinktumėte tai naudoti ir kitais tikslais.

Licencijos. Naudodami funkciją „Licencijos“, galite valdyti visas savo „Kaspersky Lab“ produktų licencijas, įtraukdami kiekvieno produkto galiojantį aktyvinimo kodą ir sujungdami jį su įrenginiu, kuriame jis naudojamas. Taip pat galite pasirinkti, kad jums būtų automatiškai primenama apie licencijas, kurių galiojimo laikas baigiasi, arba naudotis automatinio pratęsimo funkcija. Priminimai jums bus siunčiami el. paštu tik tada, jei aiškiai tai pasirinksite.

Pagalba. Jei naudodamiesi pagalbos paslaugomis kreipiatės pagalbos į mūsų techninės pagalbos tarnybą ar „Virus Lab“ grupę, prašysime pateikti informaciją, reikalingą šiai pagalbai suteikti, pavyzdžiui, registracijos / licencijos numerį, 4 paskutinius jūsų banko kortelės numerio simbolius naudotus licencijos įsigijimui, el. pašto adresą bei informaciją apie produktą, su kuriuo susijusi problema, jūsų kompiuterio techninę įrangą, programinę įrangą ir problemos, su kuria susidūrėte, pobūdį. Be to, šiam tikslui gali būti naudinga ar netgi būtina atsiųsti (naudojantis funkcija „Nusiųsti“) mums failus, dėl kurių kilo problemų. Juose taip pat gali būti asmens duomenų, pvz., su konkrečiais naudotojais susijusių arba kitaip sudarančių galimybę atpažinti asmenį failų pavadinimų, metaduomenų ar turinio. Žinoma, visada galite pasirinkti, ar norite nusiųsti failus. Jei norite, visų pirma peržiūrėkite su nusiuntimo paslauga susijusias mūsų Duomenų teikimo taisykles ir su jomis sutikite.

Statistinė informacija. Galime sekti šią mūsų interneto svetainėje apsilankiusių žmonių informaciją: domeno vardus, IP adresus, tinklo paslaugų teikėją, naršyklių rūšis ir kitą informaciją apie kliento aplinką (pvz., jūsų įrenginio modelį, operacinę sistemą, ekrano skiriamąją gebą ir pan.). Taip pat galime tvarkyti informaciją apie jūsų naudojamas „Kaspersky Lab“ programas ir tai, kaip jas naudojate, žiniatinklio svetainę, kurioje lankėtės prieš pat atverdami mūsų svetainę, jūsų aplankytus mūsų svetainės puslapius, šiuose puslapiuose praleistą laiką, informaciją, kurios ieškojote mūsų svetainėje, prieigos laikus ir datas, taip pat kitus statistinius duomenis. Šią informaciją naudojame „Kaspersky Lab“ svetainių srauto statistikai kurti ir mūsų interneto svetainių bei paslaugų saugumui ir pasiekiamumui gerinti. Ši informacija nėra susieta su jokia asmenine informacija. Neprašysime ir neseksime jokios buvimo vieta grindžiamos informacijos iš jūsų įrenginio ir ja nesinaudosime.

Jūsų duomenų saugojimo trukmė

Duomenys ištrinami ne vėliau nei per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį po paskyros ištrynimo.

Interneto svetainė „Kaspersky Motorsport“

Asmens duomenų kategorijos

Norėdami naudoti Paslaugą ir pasiekti visas jos funkcijas, jūs pateiksite šiuos asmens duomenis:

 • naudotojo vardą ir slaptažodį;
 • vardą;
 • pavardę;
 • el. pašto adresas;
 • jūsų asmenines parinktis;
 • pastabas kitiems naudotojams.

Paslaugos aprašas

Palaikykite ryšį su mumis. Kai šioje interneto svetainės dalyje įvesite savo duomenis, išsiųsime jums el. laišką, kad patvirtintume jūsų prenumeratą. Kai prenumerata bus patvirtinta, reguliariai siųsime jums el. laiškus, kad nuolat praneštume „Kaspersky Motorsport“ naujienas. Galite bet kada pakeisti savo duomenis ir atsisakyti prenumeratos, naudodami kiekviename el. laiške esančias atitinkamas nuorodas.

Susisiekite su mumis. Kai šioje interneto svetainės dalyje įvesite savo duomenis, išsiųsime jums el. laišką, kad patvirtintume jūsų užklausos gavimą. Jūsų asmeninius duomenis iš šios formos naudosime tik tam, kad galėtume atsakyti į jūsų užklausą.

Jūsų duomenų saugojimo trukmė

Jei norite, galite bet kada ištrinti savo paskyrą.  Jei ištrinsite savo paskyrą, jūsų asmeninę informaciją iš savo įrašų ištrinsime per 24 valandas.

„Kaspersky Business Hub“

Asmens duomenų kategorijos

Jei norite naudotis „Kaspersky Business Hub“ ir gauti prieigą prie visų funkcijų, turite pateikti šiuos duomenis:

 • jūsų asmeninės paskyros duomenis:
  • el. pašto adresą ir slaptažodį;
  • saugos klausimą, norint atgauti prieigą prie savo paskyros, jei pamiršite slaptažodį;
  • mobilųjį numerį;
  • šalį.
 • informaciją apie jūsų „Kaspersky“ produktų licencijas, kurias galite rasti „Kaspersky Business Hub“;
 • statistinę informaciją apie jūsų įrenginį ir interneto naršyklę, kuri renkama apsilankius mūsų svetainėje;
 • informaciją suteiktą „Kaspersky“ techninei pagalbai

Paslaugos aprašas

Paskyros registracija. Jei norite naudoti „Kaspersky Business Hub“ ir turėti prieigą prie „Kaspersky Business Hub“ siūlomų produktų, turite susikurti asmeninę paskyrą. Norėdami tai padaryti, turite įvesti el. pašto adresą (kuris bus naudojamas kaip jūsų naudotojo vardas) ir slaptažodį. Mes tvarkysime ir naudosime šią informaciją tik tam, kad suteiktume jums „Kaspersky Business Hub“ funkcijas ir „Kaspersky Business Hub“ naudojamus produktus. Ši informacija bus tvarkoma ir naudojama kitiems tikslams tik tuo atveju, jei duosite aiškų sutikimą (pavyzdžiui, el. paštu gauti naujienas apie „Kaspersky“ produktus ir paslaugas arba leidimą susisiekti su jumis dėl „Kaspersky“ produktų apžvalgų). Taip pat galite pateikti savo mobiliojo telefono numerį, kad dar labiau apsaugotumėte savo paskyrą nuo neteisėtos prieigos ar pateikti saugos klausimą, kad atgautumėte prieigą prie savo paskyros, jei pamiršite slaptažodį. Jūsų mobiliojo telefono numerį naudosime tik saugos kodams siųsti jūsų leidimo suteikimo metu.

Bet kuriuo metu galite peržiūrėti, atnaujinti ir redaguoti savo paskyros informaciją arba ištrinti paskyrą naudodami funkciją „Tvarkyti paskyrą“.

Licencijos. Naudodamiesi funkcija „Licencijos“, galite tvarkyti savo „Kaspersky“ produktų licencijas per „Kaspersky Business Hub“. Norėdami tai daryti, turite pridėti galiojančius kiekvieno naudojamo produkto aktyvinimo kodus. Mes galime jums atsiųsti automatinį priminimą apie licencijos galiojimo pabaigą el. paštu.

Prieiga tvarkyti tam tikras licencijas ir naudoti konkrečius mūsų gaminių egzempliorius priklauso nuo jūsų prieigos teisių, sukonfigūruotų produktuose.

Mes naudojame šalį, kurią nurodėte registruodami savo paskyrą, kad suteiktume licencijų pirkimo internetu funkciją. Licencijų internetinį pardavimą vykdo internetinės parduotuvės paslaugų teikėjas (trečioji šalis).

Statistinė informacija. Norėdami rinkti išsamią statistiką apie „Kaspersky Business Hub“ svetainės lankytojus, galime naudoti įvairias analitines paslaugas (trečiosios šalys). Daugiau informacijos apie mūsų trečiųjų šalių politiką galite rasti šio dokumento skiltyje „AR NAUDOJAME SLAPUKUS ARBA SOCIALINIŲ TINKLŲ MODULIUS“. Ši informacija bus tvarkoma ir naudojama, jei lankydamiesi „Kaspersky Business Hub“ duosite aiškų sutikimą.

Pagalba. Kai kreipsitės į techninio palaikymo tarnybą arba „Virus Lab“ naudodamiesi mūsų pagalbos paslaugomis, paprašysime būtinos informacijos, kad galėtumėte suteikti jums pagalbą (pavyzdžiui, jūsų licencijos numerio, el. pašto adreso, informacijos apie problemą sukėlusį produktą, informacijos apie kompiuterio techninę ir programinę įrangą bei problemos aprašymo). Šiuose failuose taip pat gali būti asmeninės informacijos, tokios kaip naudotojo vardas arba identifikuojami failų pavadinimai, metaduomenys ar failo turinys. Šiuos failus galite siųsti savo nuožiūra.

Jūsų duomenų saugojimo trukmė

Jūsų asmeninė paskyros informacija ištrinama ne vėliau nei per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį po paskyros ištrynimo. Duomenų atsarginės kopijos saugomos ne ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį nuo jų sukūrimo.

„Kaspersky Endpoint Security Cloud“

Asmens duomenų kategorijos

Jei norite naudoti „Kaspersky Endpoint Security Cloud“ ir pasiekti visas funkcijas, turite pateikti šiuos duomenis:

 • asmeninę paskyros informaciją „Kaspersky Business Hub“ (atitinkamą duomenų sąrašą ir jų tvarkymo politiką galite pamatyti šio dokumento skiltyje „Kaspersky Business Hub“ );
 • duomenis apie jūsų „Kaspersky Endpoint Security Cloud“ darbo sritis:
  • informaciją apie jūsų „Kaspersky Endpoint Security Cloud“ licencijas;
  • duomenis, surinktus iš valdomų prietaisų, susietų su darbo sritimi;
 • statistinę informaciją apie jūsų įrenginį ir interneto naršyklę, kuri renkama apsilankius mūsų svetainėje;
 • informaciją suteiktą „Kaspersky“ techninio palaikymo tarnybai.

Paslaugos aprašas

Paskyros registracija. Jei norite naudoti „Kaspersky Endpoint Security Cloud“ ir pasiekti visas funkcijas, turite susikurti asmeninę paskyrą „Kaspersky Business Hub“. Mes įsipareigojame tvarkyti ir naudoti el. pašto adresą, kurį nurodėte registruodamiesi „Kaspersky Business Hub“, kad suteiktume jums „Kaspersky Endpoint Security Cloud“ funkcijas. Šią informaciją galima tvarkyti ir naudoti kitiems tikslams tik tuomet, jei duosite aiškų sutikimą.

Licencijos. „Kaspersky Endpoint Security Cloud“ licencijas galite tvarkyti naudodami funkciją „Licencijos“. Norėdami tai daryti, turite pridėti galiojančius licencijų aktyvinimo kodus. Mes galime jums atsiųsti automatinį priminimą apie licencijos galiojimo pabaigą el. paštu.

Prieiga prie konkrečių licencijų tvarkymo priklauso nuo jūsų prieigos teisių ir nuo kitų „Kaspersky Business Hub“ naudotojų prieigos teisių. Šios prieigos teisės gali būti sukonfigūruotos konkrečiose „Kaspersky Endpoint Security Cloud“ darbo srityse. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, žr. mūsų internetiniuose dokumentuose.

Įrenginiai. Sukūrę „Kaspersky Endpoint Security Cloud“ darbo sritį, galite valdyti įrenginius, kurie yra susieti su jūsų darbo sritimi ir yra apsaugoti „Kaspersky“ produktais. Prieš pradėdami valdyti įrenginius per „Kaspersky Endpoint Security Cloud“, turėtumėte imtis visų būtinų veiksmų, kad užtikrintumėte visų teisės aktų, taikomų naudojantis „Kaspersky Endpoint Security Cloud“ paslaugomis, laikymąsi. Taip pat turėtumėte pakeisti „Kaspersky Endpoint Security Cloud“ nustatymus, kad jie atspindėtų jūsų naudojimą. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, žr. mūsų internetiniuose dokumentuose. Siekiant užtikrinti efektyvumą, „Kaspersky Endpoint Security Cloud“ valdomi įrenginiai perduoda duomenis į administravimo serverius, esančius „Kaspersky Endpoint Security Cloud“ infrastruktūroje. Duomenų, surinktų iš valdomų įrenginių, sąrašas pateiktas internetinės dokumentacijos straipsnyje „Apie duomenų teikimą“.

Statistinė informacija. Norėdami rinkti išsamią statistiką apie „Kaspersky Endpoint Security Cloud“ svetainės lankytojus, galime naudoti įvairias analitines paslaugas (trečiosios šalys). Daugiau informacijos apie mūsų trečiųjų šalių politiką galite rasti šio dokumento skiltyje „AR NAUDOJAME SLAPUKUS ARBA SOCIALINIŲ TINKLŲ MODULIUS“.

Pagalba. Kai kreipsitės į techninio palaikymo tarnybą arba „Virus Lab“ naudodamiesi mūsų pagalbos paslaugomis, paprašysime būtinos informacijos, kad galėtumėte suteikti jums pagalbą (pavyzdžiui, jūsų licencijos numerio, el. pašto adreso, informacijos apie problemą sukėlusį produktą, informacijos apie kompiuterio techninę ir programinę įrangą bei problemos aprašymo). Šiuose failuose taip pat gali būti asmeninių duomenų, tokių kaip naudotojo vardas arba identifikuojami failų pavadinimai, metaduomenys ir turinys. Šiuos failus galite siųsti savo nuožiūra.

Jūsų duomenų saugojimo trukmė

Duomenys apie jūsų darbo sritis yra ištrinami naudojant „Kaspersky Business Hub“ funkciją „Tvarkyti darbo sritis“, arba automatiškai ištrinami pasibaigus „Kaspersky Endpoint Security Cloud“ licencijai. Išsamią informaciją apie darbo sričių saugojimo laikotarpį galima rasti internetiniame dokumentacijos straipsnyje „Apie duomenų teikimą.“

Kaspersky Security Center Cloud Console

Asmens duomenų kategorijos

Turite pateikti šiuos duomenis, kad galėtumėte naudoti „Kaspersky Security Center Cloud Console“ ir pasiekti visas funkcijas:

 • jūsų asmeninės paskyros duomenis:
  • el. pašto adresą ir slaptažodį;
  • saugos klausimą, norint atgauti prieigą prie savo paskyros, jei pamiršite slaptažodį;
  • mobilųjį numerį;
 • informaciją apie jūsų „Kaspersky“ produktų licencijas, kurias galite rasti „Kaspersky Security Center Cloud Console“;
 • duomenis apie „Kaspersky Security Center Cloud Console“ darbo sritis:
  • informaciją apie jūsų „Kaspersky Security Center Cloud Console“ licencijas;
  • duomenis, surinktus iš valdomų prietaisų, susietų su darbo sritimi;
  • duomenis, kuriuos naudotojas įveda į „Kaspersky Security Center Cloud Console“ sąsają;
 • statistinę informaciją apie jūsų įrenginį ir interneto naršyklę, kuri renkama apsilankius mūsų svetainėje;
 • informaciją suteiktą „Kaspersky“ techninio palaikymo tarnybai.

Paslaugos aprašas

Paskyros registracija. Jei norite naudoti „Kaspersky Security Center Cloud Console“ ir pasiekti visas funkcijas, „Kaspersky Security Center Cloud Console“ turite susikurti asmeninę paskyrą. Norėdami tai padaryti, įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį. Įsipareigojame tvarkyti ir naudoti šią informaciją tik tam, kad suteiktume jums „Kaspersky Security Center Cloud Console“ funkcijas. Šią informaciją galima tvarkyti ir naudoti kitiems tikslams tik tuomet, jei duosite aiškų sutikimą. Taip pat galite pateikti savo mobiliojo telefono numerį, kad dar labiau apsaugotumėte savo paskyrą nuo neteisėtos prieigos ar pateikti saugos klausimą, kad atgautumėte prieigą prie savo paskyros, jei pamiršite slaptažodį. Jūsų mobiliojo telefono numerį naudosime tik saugos kodams siųsti jūsų leidimo suteikimo metu.

Bet kuriuo metu galite peržiūrėti, atnaujinti ir redaguoti savo paskyros informaciją arba ištrinti paskyrą naudodami funkciją „Tvarkyti paskyrą“.

Licencijos. Naudodamiesi funkcija „Licencijos“, galite valdyti „Kaspersky“ produktų licencijas per „Kaspersky Security Center Cloud Console“. Norėdami tai daryti, turite pridėti galiojančius kiekvieno naudojamo produkto aktyvinimo kodus. Galite įjungti automatinį priminimą apie galiojimo pabaigą licencijoms, kurios buvo suaktyvintos „Kaspersky“ produktuose. Priminimai jums bus siunčiami el. paštu tik tada, jei aiškiai tai pasirinksite.

Įrenginiai. Sukūrę „Kaspersky Security Center Cloud Console“ darbo sritį, galite tvarkyti įrenginius, kurie yra susieti su jūsų darbo sritimi ir yra apsaugoti „Kaspersky“ produktais. Prieš pradėdami tvarkyti įrenginius per „Kaspersky Security Center Cloud Console“ turite imtis visų būtinų veiksmų siekiant laikytis atitinkamų teisės aktų, susijusių su „Kaspersky Security Center Cloud Console“ paslaugų naudojimu. Taip pat turėtumėte pakeisti „Kaspersky Security Center Cloud Console“ nustatymus, kad jie atspindėtų jūsų naudojimą. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, žr. mūsų internetiniuose dokumentuose. Siekiant užtikrinti efektyvumą, „Kaspersky Security Center Cloud“ tvarkomi įrenginiai perduoda duomenis į administravimo serverius, esančius „Kaspersky Security Center Cloud“ infrastruktūroje. Duomenų, surinktų iš valdomų įrenginių, sąrašas pateiktas internetinės dokumentacijos straipsnyje „Apie duomenų teikimą“.

Statistinė informacija. Norėdami rinkti išsamią statistiką apie „Kaspersky Security Center Cloud“ svetainės lankytojus, galime naudoti įvairias analitines paslaugas (trečiosios šalys). Daugiau informacijos apie mūsų trečiųjų šalių politiką galite rasti šio dokumento skiltyje „AR NAUDOJAME SLAPUKUS ARBA SOCIALINIŲ TINKLŲ MODULIUS“. Jei duosite aiškų sutikimą, ši informacija bus tvarkoma ir naudojama, kai lankysitės „Kaspersky Security Center Cloud Console“.

Pagalba. Kai kreipsitės į techninio palaikymo tarnybą arba „Virus Lab“ naudodamiesi mūsų pagalbos paslaugomis, paprašysime būtinos informacijos, kad galėtumėte suteikti jums pagalbą (pavyzdžiui, jūsų licencijos numerio, el. pašto adreso, informacijos apie problemą sukėlusį produktą, informacijos apie kompiuterio techninę ir programinę įrangą bei problemos aprašymo). Šiuose failuose taip pat gali būti asmeninės informacijos, tokios kaip naudotojo vardas arba identifikuojami failų pavadinimai, metaduomenys ar failo turinys. Šiuos failus galite siųsti savo nuožiūra.

Jūsų duomenų saugojimo trukmė

Jūsų asmeninė paskyros informacija ištrinama ne vėliau nei per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį po paskyros ištrynimo. Duomenų atsarginės kopijos saugomos ne ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį nuo jų sukūrimo. Duomenys apie jūsų darbo sritis automatiškai ištrinami pasibaigus „Kaspersky Security Center Cloud“ licencijos galiojimo laikui arba paprašius juos pašalinti per techninio palaikymo tarnybą. Pasibaigus jūsų licencijos galiojimo laikui, jums gali būti suteikta teisė toliau naudoti Produktą, nors Produkto funkcijos gali būti ribotos. Išsamią informaciją apie darbo srities duomenų saugojimo laikotarpį galima rasti internetiniame dokumentacijos straipsnyje „Apie duomenų teikimą.“

„Kaspersky Security for Microsoft Office 365“

Asmens duomenų kategorijos

Norėdami naudoti Paslaugą ir pasiekti visas jos funkcijas, jūs pateiksite šiuos asmens duomenis:

 • el. pašto adresas;
 • įmonės pavadinimą;
 • slaptažodis;
 • jūsų parinktis;
 • informaciją, kurią pateikėte „Kaspersky Lab“ techninio palaikymo tarnybai;
 • duomenų, kuriuos gali pasiekti paslauga „Kaspersky Security for Microsoft Office 365“, bei duomenų, kurie renkami paslaugos veikimo metu, sąrašas pateiktas dokumentų dalyje „Apie duomenų teikimą“.

Paslaugos aprašas

Paskyros registracija. Kad galėtumėte naudotis „Kaspersky Security for Microsoft Office 365“ ir visomis jos funkcijomis, turėsite susikurti asmeninę paskyrą, o dėl to jums reikės nurodyti savo el. pašto adresą, įmonės pavadinimą ir slaptažodį. Galite naudoti „Kaspersky Endpoint Security Cloud“ paskyrą. Šią informaciją tvarkysime ir naudosime tik tam, kad galėtume teikti jums paslaugą „Kaspersky Security for Microsoft Office 365“, nebent jūs aiškiai sutiksite, kad tvarkoma ar naudojama būtų kitais tikslais (pavyzdžiui, norėdami el. paštu gauti naudingų naujienų apie „Kaspersky Lab“ produktus ir paslaugas). Registracijos metu nurodytas el. pašto adresas bus naudojamas su paslaugos „Kaspersky Security for Microsoft Office 365“ teikimu susijusiems pranešimams teikti, įskaitant pranešimus jums, kad paslauga nepasiekiama, baigėsi bandomasis laikotarpis arba buvo išleista naujinių.

Paskyros parametrai. Naudodamiesi funkcija „Paskyros parametrai“, galite bet kada peržiūrėti, atnaujinti, pataisyti savo paskyros duomenis, slaptažodį ir parametrus ar net ištrinti savo paskyrą.

Paslaugos konfigūravimas. Paslauga „Kaspersky Security for Microsoft Office 365“ tiesiogiai įdiegiama su „Office 365“, o tam reikia prieigos prie „Exchange Online“ arba „OneDrive“. Norėdami sukonfigūruoti prijungimą prie „Exchange Online“ arba „OneDrive“, būsite nukreipti į „Microsoft Online“ internetinę svetainę ir paraginti suteikti leidimą „Kaspersky Security for Office 365“ programai naudojant „OAuth 2.0“ srautą. „Kaspersky Security for Microsoft Office 365“ paslaugai taip pat reikalinga paslaugos paskyra, kad gautumėte prieigą prie „Exchange Online“ karantino. Šią paslaugos paskyrą galima sukonfigūruoti automatiniu arba neautomatiniu būdu. Jei pasirinksite automatinį konfigūravimą, paslauga paprašys jūsų bendrojo administratoriaus prisijungimo duomenų. Paslauga šių duomenų neišsaugo jokia forma, tačiau naudoja juos tik pradinei konfigūracijai ir paslaugos paskyrai sukurti. Jei pasirinksite konfigūruoti neautomatiškai, bendrojo administratoriaus prisijungimo duomenys nereikalingi, o paslaugos paskyrą sukuria administratorius.

Paslaugos veikimas. Paslauga „Kaspersky Security for Microsoft Office 365“ veikimo metu gauna pranešimus ir kitus objektus (susitikimus, užduotis ir pan.), įskaitant „OneDrive“ failus, kuriuos reikia nuskaityti, ir jie apdorojami pagal apsaugos parametrus. „Kaspersky Security for Microsoft Office 365“ savo infrastruktūroje nesaugo pranešimų, „OneDrive“ failų ar objektų, kuriuos reikia nuskaityti. Duomenų, kuriuos gali pasiekti paslauga „Kaspersky Security for Microsoft Office 365“, bei duomenų, kurie renkami paslaugos veikimo metu, sąrašas pateiktas dokumentų dalyje „Apie duomenų teikimą“.

Pagalba. Jei naudodamiesi pagalbos paslaugomis kreipiatės pagalbos į mūsų techninės pagalbos tarnybą ar „Virus Lab“ grupę, prašysime pateikti informaciją, reikalingą, kad galėtume jums padėti, pavyzdžiui, registracijos / licencijos numerį, 4 paskutinius jūsų banko kortelės numerio simbolius naudotus licencijos įsigijimui, el. pašto adresą, duomenis apie produktą ir paslaugą, su kuriais susijusi problema, informaciją apie jūsų kompiuterio techninę ir programinę įrangą bei problemos, su kuria susidūrėte, pobūdį. Be to, šiam tikslui gali būti naudinga ar netgi būtina atsiųsti (naudojantis įmonės paskyros funkcija „Nusiųsti“) mums failus, dėl kurių kilo problemų. Juose taip pat gali būti asmens duomenų, pvz., su konkrečiais naudotojais susijusių arba kitaip sudarančių galimybę atpažinti asmenį failų pavadinimų, metaduomenų ar turinio. Žinoma, visada galite pasirinkti, ar norite nusiųsti failus.

Jūsų duomenų saugojimo trukmė

Duomenys bus panaikinti praėjus 6 mėnesiams po licencijos galiojimo pabaigos datos.

„Kaspersky CompanyAccount“

Asmens duomenų kategorijos

Norėdami naudoti Paslaugą ir pasiekti visas jos funkcijas, jūs pateiksite šiuos asmens duomenis:

 • įmonės el. pašto adresą (tai bus jūsų naudotojo vardas);
 • slaptažodis;
 • jūsų vardą;
 • jūsų pavardę;
 • įmonės pavadinimą;
 • šalį;
 • jūsų įmonės licenciją naudoti „Kaspersky Lab“ programas;
 • informaciją, kurią pateikėte „Kaspersky Lab“ techninio palaikymo tarnybai. Žr. skirsnį Duomenų teikimo taisyklės.
 • papildomas „trečiosios šalies“ el. pašto adresas (jei pridedama prie paskyros).

Paslaugos aprašas

Paskyros registracija. Jei norite naudotis „CompanyAccount“ visomis jos funkcijomis, turite sukurti:

 • asmeninę paskyrą;
 • savo įmonės paskyrą, nebent jūsų bendradarbiai buvo ją sukūrę anksčiau.

Šiuo tikslu turėsite nurodyti savo įmonės el. pašto adresą (kuris bus jūsų naudotojo vardas), slaptažodį, vardą ir pavardę, įmonės pavadinimą bei valstybę ir įmonės licenciją naudoti „Kaspersky Lab“ programas. Šią informaciją tvarkysime ir naudosime tik tam, kad galėtume jums teikti paslaugas „CompanyAccount“ ir techninę pagalbą, nebent aiškiai pasirinksite, kad ši informacija būtų tvarkoma ir naudojama kitiems tikslams. Po registracijos jūsų asmeninė paskyra bus susieta su jūsų įmonės paskyra. Jei jūsų įmonės paskyra buvo sukurta anksčiau, jūsų registracijos informacija (vardas, pavardė ir įmonės el. pašto adresas) bus nusiųsti jūsų įmonės „CompanyAccount“ administratoriui. Administratoriumi paprastai paskiriamas įmonės darbuotojas, kuris pirmą kartą užregistruoja įmonę ir asmeninę paskyrą.

Paskyros parametrai. Skirtuke „Mano paskyra“ galite bet kada peržiūrėti, atnaujinti, pataisyti savo paskyros informaciją ir slaptažodį arba ištrinti savo paskyrą. Jūsų įmonės „CompanyAccount“ administratorius taip pat galės keisti jūsų paskyros parametrus ir iš naujo nustatyti slaptažodį. Jei esate įmonės „CompanyAccount“ administratorius, galite redaguoti visų savo kolegų asmenines paskyras ir blokuoti visos įmonės paskyrą (darbuotojų asmeninės paskyros liks sistemoje).

Licencijos. „CompanyAccount“ skirtuke „Licencijos“ galite pridėti savo įmonės „Kaspersky Lab“ produktų licencijas (kiekvieno produkto aktyvinimo kodus ar rakto failus) ir jas peržiūrėti. Registracijos metu pateikta licencija bus automatiškai pridėta prie jūsų įmonės „CompanyAccount“. Rakto failai nėra fiziškai saugomi „CompanyAccount“. Sistemoje saugomas tik įrašas apie jūsų įmonės licenciją. Kiekvienas įmonės darbuotojas, turintis asmeninę paskyrą, susietą su jūsų įmonės „CompanyAccount“, gali pasiekti licencijų sąrašą. Jūsų „CompanyAccount“ administratorius gali pašalinti jūsų įmonės licencijas ištrindamas jas iš sąrašo.

Sutartys. Jei jūsų įmonė įsigyja papildomų klientų aptarnavimo paslaugų, tada, kai pirkimas bus užregistruotas, skirtuke „Sutartys“ galėsite peržiūrėti įsigytų paslaugų sąrašą. Sutarčių sąrašas bus pasiekiamas tiems įmonės darbuotojams, kurie pirkimo metu buvo nurodyti kaip turintys leidimą naudotis mokamomis paslaugomis. Šie žmonės automatiškai gaus pranešimus apie sutarties galiojimo pabaigą.

Klientų aptarnavimo užklausos. Jei per „CompanyAccount“ kreipiatės pagalbos į pagalbos klientams tarnybą arba „Anti-Virus Lab“ grupę, galime prašyti pateikti informaciją, reikalingą, kad galėtume jums padėti. Pavyzdžiui, tai gali būti informacija apie produktą, susijusį su jūsų užklausa, kompiuterio techninę įrangą, jūsų įmonės tinklą, programinę įrangą ir problemos, su kuria susidūrėte, pobūdį. Be to, gali būti naudinga ar net reikalinga atsiųsti mums failus, su kuriais jums kilo problemų, arba failus, kuriuose nustatyta jūsų kompiuterio ar tinklo konfigūracija. Tai galite padaryti naudodami užklausos formos parinktį „Pridėti failų“. Šiuose failuose gali būti su konkrečiais naudotojais susijusių arba kitaip sudarančių galimybę atpažinti asmenį failų pavadinimų, metaduomenų ar turinio. Visada galite pasirinkti, ar norite nusiųsti šiuos failus. Jei norite nusiųsti failus, pirmiausia failų nusiuntimo puslapyje peržiūrėkite mūsų duomenų teikimo taisykles ir su jomis sutikite. Kad jūsų užklausai nagrinėti parinktume tinkamą pagalbos klientams skyrių, naudosime informaciją apie jūsų įmonės licencijas, valstybę ir galbūt jūsų „CompanyAccount“ pasirinktą sąsajos kalbą. Jūsų bendradarbiai gali turėti prieigą prie jūsų užklausų, jei jūsų „CompanyAccount“ administratorius rankiniu būdu pakeičia atitinkamus parametrus (administratorius gali automatiškai peržiūrėti prašymus).

Jūsų duomenų saugojimo trukmė

Bet kuriuo metu galite ištrinti savo paskyrą paskyros nustatymuose arba pateikdami prašymą mūsų techninio palaikymo tarnybai. Kai tik jūsų paskyra bus ištrinta, jūsų asmens duomenys bus laikomi „Kaspersky Lab“ duomenų bazėje, kol pasibaigs saugojimo laikotarpis, tačiau daugiau nebegalėsite prisijungti prie interneto svetainės „CompanyAccount“ naudodamiesi ištrinta paskyra.

„Kaspersky Lab“ partnerių portalas

Asmens duomenų kategorijos

Norėdami naudoti Paslaugą ir pasiekti visas jos funkcijas, jūs pateiksite šiuos asmens duomenis:

 • el. pašto adresas;
 • slaptažodis;
 • jūsų vardą;
 • adresą;
 • telefono numerį.
 • informaciją, kurią pateikėte „Kaspersky Lab“ techninio palaikymo tarnybai.

Paslaugos aprašas

Galime prašyti pateikti asmeninę informaciją, kai pateikiate užsakymą, registruojate produktą, prašote paslaugos, atsakote į apklausos klausimus, dalyvaujate konkurse ir kai su mumis bendraujate arba atliekate kitus veiksmus mūsų interneto svetainėje.

Priimate visus sprendimus dėl to, ar toliau atlikti bet kokius veiksmus, kuriais prašoma pateikti asmeninę informaciją. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad, jei nepateiksite prašomos informacijos, galbūt negalėsite užbaigti sandorio.

Asmeninę informaciją naudojame šiais tikslais:

 • kad galėtume jums teikti įspėjimus apie virusus, informaciją apie produktų naujinius, naujus produktus, paslaugas, teikti naujienlaiškius, informacinius el. laiškus ir informaciją apie būsimų produktų idėjas ar patobulinimus;
 • kad ši informacija padėtų kurti jums aktualų turinį;
 • kad galėtume jums teikti specialius tik „Kaspersky“ turimus pasiūlymus, kurie jus gali dominti;
 • kad ši informacija padėtų kurti geresnius produktus ir paslaugas, atitinkančius jūsų poreikius;
 • kad sudarytume jums galimybę įsigyti ir atsisiųsti produktų, gauti prieigą prie paslaugų ar atlikti kitus jūsų pasirinktus veiksmus;
 • kad padėtume greitai rasti jums svarbią programinę įrangą, paslaugas ar informaciją apie produktą.

„Kaspersky Lab“ naudojasi išorinių teikėjų paslaugomis. Šiomis paslaugomis gali būti naudojamasi produktams platinti, techninei pagalbai teikti ar užsakymų apdorojimui valdyti. Mūsų teikėjai privalo užtikrinti asmeninės klientų informacijos saugumą bei konfidencialumą ir naudoti asmeninę informaciją tik „Kaspersky Lab“ vardu, o ne jokiais kitais tikslais.

Jūsų duomenų saugojimo trukmė

Asmens duomenys saugomi visą paslaugos naudojimo laiką ir panaikinami po pirmojo jūsų prašymo.

„GSI Parser“

Asmens duomenų kategorijos

Norėdami naudoti Paslaugą ir pasiekti visas jos funkcijas, jūs pateiksite šiuos asmens duomenis:

 • el. pašto adresas;
 • slaptažodis;
 • ataskaitos failas (informacija apie kompiuteryje įdiegtą techninę ir programinę įrangą, operacinės sistemos versiją ir įdiegtus paslaugų paketus, branduolio objektus, tvarkykles, paslaugas, „Microsoft Internet Explorer“ papildinius, spausdinimo sistemos plėtinius, „Windows Explorer“ papildinius, įkeltus objektus, „Active Setup“ elementus, valdymo skydo programėles, pagrindinių kompiuterių failo ir sistemos registro įrašus, naršyklių ir pašto klientų versijas, informacija apie sukurtus tinklo ryšius ir atidarytus prievadus informacijos pateikimo metu). Visą pateikiamos informacijos sąrašą galite rasti skirsnyje Teikiama informacija.

Paslaugos aprašas

Bendrosios sąlygos. „Kaspersky Lab“ suteikia jums teisę naudotis interneto svetaine ir asmeniniam naudojimui tikrinti jos turinį siekiant užtikrinti, kad „Kaspersky Lab“ programinė įranga yra suderinama su kita kompiuteryje įdiegta programine įranga ir (arba) tvarkyklėmis, sudarančiomis kompiuterį, bei pašalinti visas programinės įrangos klaidas. Į interneto svetainę nusiųsdami ataskaitos failą patvirtinate, kad esate teisėtas nusiųsto objekto savininkas ir kad pats objektas nėra konfidencialus ir jame nėra konfidencialios informacijos. Pateikdami objektą analizuoti (nusiųsdami objektą), suteikiate „Kaspersky Lab“ nemokamą ir išimtinę licenciją kopijuoti, saugoti ir ištrinti nusiųstą objektą analizės tikslais. Duomenys „Kaspersky Lab“ perduodami naudojant saugų ryšį. Teisių turėtojas saugos pateiktą informaciją pagal teisės aktuose ir „privatumo politikoje“ nustatytus reikalavimus. Interneto svetaine negalima naudotis duomenims, kodui ar paslaugoms, skirtoms aptikti, užblokuoti ar pašalinti virusus, kurti. Draudžiama trukdyti interneto svetainės veikimui arba gauti prieigą prie interneto svetainės paslaugų apeinant standartinę sąsają (naudojant nelegalius maršrutus). Naudojantis interneto svetaine privaloma laikytis teisės aktų reikalavimų, įskaitant taikomas teisėkūros priemones ir eksporto bei pakartotinio eksporto taisykles.

Naudotojo paskyros sukūrimas. Kad galėtumėte naudotis interneto svetaine, turite susikurti paskyrą. Norėdami susikurti paskyrą, įveskite savo el. pašto adresą ir sugalvokite slaptažodį.

Naudotojo paskyros parametrai. Dalyje „Tvarkyti savo paskyrą“ galite pakeisti savo el. pašto adresą ar slaptažodį arba pašalinti paskyrą visam laikui.

Jūsų duomenų saugojimo trukmė

Nusiųstas objektas bus saugomas „Kaspersky Lab“ sistemose ne ilgiau kaip 90 dienų, o po to jis bus ištrintas ir jo nebebus galima atkurti.

Kitos svetainės ir formos

Asmens duomenų kategorijos

Kad galėtumėte pasiekti įvairius turinio elementus, registruotis renginiams, išbandyti mūsų produktus, susisiekti su mumis naudodami mūsų kontaktines ir pagalbos formas, išvengti sukčiavimo, tapatybės vagysčių ir kitokio piktnaudžiavimo Paslauga, turėsite pateikti asmens duomenis, kurie gali apimti:

 • vardą;
 • pavardę;
 • el. pašto adresas;
 • telefono numerį.
 • IP adresą;
 • UTC datą.

Paslaugos aprašas

Bendrosios sąlygos. „Kaspersky Lab“ suteikia teisę naudoti svetainę ir peržiūrėti jos turinį asmeniniais tikslais, kad būtų užtikrintas „Kaspersky Lab“ programinės įrangos suderinamumas.

„Premium“ turinys. Kad galėtumėte pasiekti įvairius turinio elementus, pvz., baltąsias knygas, vaizdo įrašus, užsiregistruoti renginiams arba susipažinti su specialia rinkodaros medžiaga, mes paprašysime pateikti jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą ir telefono numerį, kaip privalomus duomenis tokiam aukščiausio lygio turiniui pasiekti ir kad galėtume jums suteikti papildomos informacijos apie kitą turinį. Šie duomenys bus naudojami „Kaspersky“ regioniniame skyriuje, atsakingame už jūsų vietovę, kad galėtume pateikti galimai jus dominančios papildomos informacijos apie produktus, paslaugas ir kitas iniciatyvas, pvz. edukacines veiklas, seminarus, renginius ir rinkodaros kampanijas. Prenumerata yra neprivaloma ir galite bet kada jos atsisakyti, spustelėję prenumeratos atsisakymo nuorodą arba susisiekę su mumis el. laiške nurodytu el. pašto adresu. Tokiu atveju jūsų registracijos duomenys bus ištrinti ir daugiau nebegalėsite naudotis „Premium“ turiniu, nebent jį vėl užsiprenumeruosite.

Nemokamos bandomosios versijos. Jei norėsite išbandyti mūsų produktus, taip pat prašysime pateikti savo vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą. Ši informacija bus naudojama išsiųsti jums aktyvinimo kodą ir priminti apie bandomojo laikotarpio pabaigą. Ne daugiau nei per 14 dienų po bandomojo laikotarpio pabaigos galite gauti galutinį priminimą ir pasiūlymą įsigyti visos versijos licenciją. Bandomosios versijos registracija yra neprivaloma ir galite bet kada atšaukti savo sutikimą, spustelėję prenumeratos atsisakymo nuorodą arba susisiekę su mumis el. laiške nurodytu el. pašto adresu. Kai atsisakysite registracijos, nedelsdami ištrinsime jūsų informaciją, nebent nuspręstumėte įsigyti visos versijos licenciją.

Naujienlaiškiai, nemokami produktų naujiniai ir specialūs pasiūlymai. Jei užsiregistravote ir pateikėte mums savo el. pašto adresą bei, tam tikrais atvejais, vardą ir pavardę, šiuos duomenis mes naudosime, kad pateiktume jums papildomos informacijos apie produktus ir paslaugas, nemokamus produktų naujinius ir specialius pasiūlymus, kurie jums galėtų būti įdomūs. Prenumerata yra neprivaloma ir galite bet kada jos atsisakyti, spustelėję prenumeratos atsisakymo nuorodą arba susisiekę su mumis kiekviename el. laiške nurodytu el. pašto adresu. Tokiu atveju jūsų vardas, pavardė ir el. pašto adresas bus ištrinti ir daugiau nebesiųsime tokio pobūdžio el. laiškų, nebent vėl užsiregistruotumėte.

Kontaktinės formos. Jei norite su mumis susisiekti naudodamiesi kontaktinėmis ir pagalbos formomis, jūsų bus paprašyta pateikti savo kontaktinę informaciją (įrašo laukeliai, pažymėti „*“), kurią išimtinai tvarkysime arba naudosime tik tiek, kiek reikia, kad galėtume su jumis susisiekti ir pateikti jums prašomą informaciją. Galite pateikti ir papildomos informacijos (duomenų laukeliuose, nepažymėtuose „*“), kurią, žinoma, taip pat tvarkysime laikydamiesi visų taikomų duomenų apsaugos reikalavimų. Šie duomenys bus perduodami „Kaspersky“ regioninėms grupėms, atsakingoms už jūsų vietovę. „Kaspersky“ regioninės grupės naudos duomenis, kad galėtų su jumis susisiekti.

Kasmetinės klientų pasitenkinimo apklausos, skirtos techninės pagalbos paslaugų naudotojams. „Kaspersky Lab“ rengia apklausas apie kiekvieną incidentą ir kasmetinę techninės pagalbos paslaugų naudotojų apklausą, siekdama pagerinti paslaugų kokybę. Kad galėtume atlikti kasmetines klientų pasitenkinimo apklausas, renkame šią informaciją:

jūsų el. pašto adresą, pagal kurį savo duomenų bazėje galėsime jus atpažinti kaip naudotoją ir susieti jūsų per apklausą pateiktą nuomonę su jūsų kontaktiniais duomenimis ir užklausų, išsiųstų mūsų techninės pagalbos grupei, istorija;

įvertinimą, kurį skyrėte mūsų techninės pagalbos grupei, ir rekomendacijas, kurie bus naudojami „Kaspersky Lab“ techninės pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų kokybei gerinti.

Jūsų duomenų saugojimo trukmė

Asmens duomenys saugomi visą paslaugos naudojimo laiką ir panaikinami po pirmojo jūsų prašymo.

AR NAUDOJAME SLAPUKUS ARBA SOCIALINIŲ TINKLŲ MODULIUS

Slapukų failai yra failai ar informacijos fragmentai, kurie gali būti išsaugoti jūsų kompiuteryje ar kituose su internetu suderinamuose prietaisuose (pvz., išmaniuosiuose telefonuose ir planšetiniuose kompiuteriuose), kai apsilankote mūsų interneto svetainėse. Šią informaciją dažniausiai sudaro raidinės ir skaitinės eilutės, kurios unikaliai identifikuoja kompiuterį, tačiau jose gali būti ir kitos informacijos.

Naudojame įvairių rūšių „slapukus“ (nedidelius tekstinius failus, kurie įkeliami į jūsų įrenginį):

 • naudotojo įvesties slapukus;
 • autentifikavimo slapukus;
 • slapukus, skirtus išsaugoti jūsų nuostatoms ir parametrams;
 • efektyvumo slapukus;
 • saugumo (apsaugos nuo sukčiavimo) slapukus;
 • trečiųjų šalių rinkodaros slapukus;
 • pirmosios šalies analizės slapukus;
 • socialinių tinklų sekimo slapukai.

Savo interneto svetainėse taip pat naudojame slapukus, kai jūs siunčiatės „Kaspersky Lab“ programas iš mūsų interneto svetainių. Tokiu būdu, kai naudojate „Kaspersky Lab“ produktus ir mūsų interneto svetaines bei suteikiate aiškų sutikimą, galime tobulinti naudotojo sąveiką su interneto svetaine ir produktu.

Kai kuriose mūsų interneto svetainėse naudojami elektroniniai žymekliai (žiniatinklio švyturiai), kuriuos naudojame išsamiai statistikai, susijusiai su mūsų reklaminių kampanijų ir kitų operacijų veiksmingumu, gauti. Taip pat žiniatinklio švyturius įtraukiame į jums siunčiamus el. laiškus, kad nustatytumėme el. laiškų siuntimo ir naudotojo patirties veiksmingumą, veikimą ir optimizavimą. Šiais tikslais naudojame įvairias analitines paslaugas. Sąrašą galite peržiūrėti čia.

Savo naršyklės parametrus galite sukonfigūruoti taip, kad slapukai būtų blokuojami arba sistema jums praneštų, kai interneto svetainė nori sukurti slapuką. Tačiau nepamirškite, kad užblokavę slapukus galbūt nebegalėsite naudotis visomis mūsų interneto svetainės funkcijomis.

Taip pat naudojame įvairių rūšių „socialinius papildinius“. Čia rasite į mūsų interneto svetaines įterptų slapukų sąrašą ir lentelę, kurioje paaiškinama, kaip naudojame socialinių tinklų modulius.

„KASPERSKY“ DUOMENŲ APSAUGOS PRINCIPAI

Mūsų interneto svetainės iš esmės yra sukurtos taip, kad asmens duomenų tvarkymas būtų kuo labiau apribotas. Tam tikrais atvejais dėl taikomų teisinių reikalavimų turime perduoti jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims. Pavyzdžiui, tai tokie atvejai, kai yra pagrindas įtarti nusikaltimą ar netinkamą mūsų interneto svetainės naudojimą.

Tam tikroms paslaugoms teikti galime naudotis išorinių paslaugų teikėjų paslaugomis. Jei šiems išoriniams paslaugų teikėjams reikia prieigos prie jūsų asmens duomenų, užtikriname, kad ši prieiga būtų suteikiama tik apimtimi, būtina atitinkamai paslaugai teikti. Be to, šie išoriniai paslaugų teikėjai privalo įsipareigoti laikytis visų taikomų duomenų apsaugos taisyklių.

Mūsų interneto svetainėse yra nuorodų į įmones, su kuriomis palaikome verslo santykius, ypač nuorodų į mūsų internetinių parduotuvių teikėjus. Mes niekaip neatsakome už duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi, kai naudojatės mūsų partnerių interneto svetainėmis. Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą lankantis šiose interneto svetainėse rasite atitinkamų įmonių interneto svetainių privatumo politikoje.

INFORMACIJOS TVARKYMO VIETA

„Kaspersky Lab“ naudotojų pateikti asmens duomenys gali būti tvarkomi įvairiose šalyse, įskaitant šalis, kurios nepriklauso Europos Sąjungai (ES) arba Europos ekonominei erdvei (EEE), ir tai gali būti šios šalys: Vokietija, Nyderlandai, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Šveicarija, Kanada, Singapūras, Rusija, Japonija, JAV, Meksika, Kinija, Azerbaidžanas. Vadovaujantis mūsų bendra verslo praktika, iš ES naudotojų gauti duomenys tvarkomi ES ir Rusijoje esančiuose serveriuose. Asmens duomenys gali būti tvarkomi už Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės ribų esančiose paskirties vietose, dalis kurių gali būti nepatvirtintos Europos Komisijos, kaip turinčios atitinkamą duomenų apsaugos lygį. Tokiu atveju „Kaspersky Lab“ perduos ir atskleis jūsų duomenis pagal Europos Komisijos sprendimus dėl tinkamumo dėl tam tikrų šalių ir pagal Europos Komisijos patvirtintas Standartines sutarčių sąlygas. Galite paprašyti Standartinių sutarčių sąlygų kopijos – kreipkitės į mus spustelėdami čia.

„Kaspersky Lab“ ėmėsi atitinkamų saugumo priemonių, kad apsaugotų jūsų asmens duomenis pagal geriausią saugumo ir privatumo užtikrinimo praktiką, įskaitant Europos Komisijos Standartinių sutarčių sąlygų naudojimą asmens duomenų perdavimui tarp savo grupės įmonių, pagal kurias visos grupės įmonės privalo saugoti iš Europos ekonominės erdvės tvarkomą asmeninę informaciją pagal standartus, prilygstančius standartams, kurie privalomi pagal Europos Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktus. Tuo atveju, kai jūsų asmens duomenys perduodami trečiosios šalies paslaugų teikėjui už Europos ekonominės erdvės ir Šveicarijos ribų (kaip išsamiai aprašyta skirsnyje „Perduodamų duomenų gavėjai ir teisinis duomenų perdavimo pagrindas“), mes sutartimis įpareigojame trečiosios šalies paslaugų teikėją įgyvendinti atitinkamas apsaugos priemones jūsų informacijai apsaugoti.

PERDUODAMŲ DUOMENŲ GAVĖJAI IR TEISINIS DUOMENŲ PERDAVIMO PAGRINDAS

Mes niekada neteikiame duomenų ar prieigos prie jų valstybės organizacijoms ar trečiosioms šalims. Informaciją galime atskleisti tik su apribota prieiga, kaip nurodyta toliau:

 • „Kaspersky Lab“ grupės įmonėse. Jūsų asmens duomenis naudos darbuotojai ir kiti personalo nariai tik tiek, kiek jiems bus būtina su jais susipažinti pirmiau aprašytais tikslais.
 • Taip pat galime dalytis jūsų informacija su rangovais, kurie padeda mums teikti paslaugas jums. Jie tvarkys jūsų asmens duomenis vien tik jūsų vardu kaip duomenų tvarkytojai (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 28 straipsnis). Tokių duomenų gavėjų kategorijos: saityno analizės, duomenų apdorojimo, reklamos, el. pašto platinimo, mokėjimų apdorojimo, užsakymų vykdymo ir kitų paslaugų teikėjai.

Tokiais atvejais šios įmonės privalo laikytis mūsų duomenų privatumo ir saugumo reikalavimų ir joms draudžiama naudoti iš mūsų gautus asmens duomenis bet kokiems kitiems tikslams.

Atskleisdami jūsų informaciją „Kaspersky Lab“ grupės įmonėms ir paslaugų teikėjams, esantiems už Europos ekonominės erdvės ribų, remiamės standartais, išdėstytais Europos Komisijos patvirtintose standartinėse sutarčių sąlygose dėl asmens duomenų eksporto, ir mūsų pačių aukšto lygio duomenų saugumo standartais bei pagarbos jūsų privatumui principais.

JŪSŲ TEISĖS IR JŪSŲ ASMENS DUOMENYS BEI KAIP JOMIS PASINAUDOTI

Taip pat informuojame, kad turite tam tikras teises, susijusias su mūsų turimais asmeniniais duomenimis:

 • Teisė būti informuotam. Turite teisę gauti aiškią, skaidrią ir lengvai suprantamą informaciją apie tai, kaip mes naudojame jūsų asmens duomenis, ir apie savo teises.
 • Teisė susipažinti. Turite teisę gauti mūsų tvarkomų asmens duomenų apie jus kopiją ir patikrinti, ar mes juos teisėtai tvarkome.
 • Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Galite prašyti ištaisyti mūsų tvarkomus asmens duomenis apie jus.
 • Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“). Turite teisę prašyti, kad mes panaikintume arba pašalintume asmens duomenis, kai nebėra rimto pagrindo mums toliau juos tvarkyti.
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Turite galimybę paprašyti, kad mes sustabdytume jūsų asmens duomenų tvarkymą, pavyzdžiui, jei norite, kad mes įrodytume jų tikslumą arba jų tvarkymo priežastį.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą. Reikalavimas perkelti jūsų asmens duomenis. Mes pateiksime jums arba jūsų pasirinktai trečiajai šaliai jūsų asmens duomenis struktūrizuotu, visuotinai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.
 • Teisė nesutikti. Jūs bet kada galite nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, kai toks tvarkymas yra grindžiamas mūsų teisėtais interesais.
 • Teisė atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis. Jei savo sutikimą atšauksite, mes negalėsime jums suteikti prieigos prie tam tikrų specifinių mūsų svetainės funkcijų. Tokiu atveju, kai norėsite atšaukti savo sutikimą, mes jus apie tai informuosime.
 • Teisė pateikti skundą. Jūs turite teisę kreiptis į savo šalies duomenų apsaugos tarnybą, kad pateiktumėte skundą dėl mūsų duomenų apsaugos ir privatumo praktikos.
 • Teisė išjungti slapukus. Jei norite apriboti arba užblokuoti visus slapukus, kuriuos nustato mūsų svetainės, naudokite konkrečioje svetainėje esantį įrankį (jei yra) arba ieškokite informacijos savo naršyklės žinyne, kad sužinotumėte, kaip pakeisti savo naršyklės parametrus.

Jei norite pasinaudoti šiomis teisėmis, galite bet kada tiesiogiai kreiptis į mus.

Paprastai, norint susipažinti su savo asmens duomenimis (arba pasinaudoti bet kokiomis kitomis teisėmis), mokestis netaikomas. Tačiau, išskyrus sutikimo atšaukimo atveju, mes galime taikyti pagrįsto dydžio mokestį, jei jūsų prašymas yra aiškiai nepagrįstas, pasikartojantis arba perteklinis, arba tokiomis aplinkybėmis mes galime atsisakyti vykdyti jūsų prašymą.

Mums gali tekti paprašyti iš jūsų specifinės informacijos, kad būtų lengviau patvirtinti jūsų tapatybę ir įsitikinti, kad turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis (arba pasinaudoti kitomis savo teisėmis). Tai yra saugumo priemonė, kuria siekiama užtikrinti, kad asmens duomenys nebus atskleisti asmeniui, kuris neturi teisės jų gauti. Taip pat galime susisiekti su jumis ir paprašyti papildomų su jūsų prašymu susijusių duomenų, kad pagreitintume savo atsakymą.

Į visus pagrįstus prašymus stengiamės atsakyti per vieną mėnesį. Kartais, jei prašymas yra itin sudėtingas arba pateikiami keli prašymai, galime užtrukti ilgiau nei vieną mėnesį. Tokiu atveju mes informuojame ir nuolat pranešame apie padėtį.

SKUNDAI

Jei norėtumėte pateikti skundą dėl šios privatumo politikos ir mūsų praktikos jūsų asmens duomenų atžvilgiu, kreipkitės į mus spustelėdami čia.

Jei manote, kad su jumis susiję asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant taikomus duomenų apsaugos teisės aktus, turite teisę bet kada pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai. Kuri priežiūros institucija yra kompetentinga nagrinėti jūsų skundą, gali priklausyti nuo jūsų gyvenamosios vietos valstybės.