Skip to main content

„Kaspersky“ interneto svetainių ir žiniatinklio svetainių privatumo politika

Paskutinį kartą atnaujinta: 26.05.2023.

INFORMACIJA APIE DUOMENŲ VALDYTOJĄ

Ši politika taikoma „AO Kaspersky Lab“, įsikūrusiai adresu Leningradskoe Shosse 39A-3, Maskva, 125212, Rusijos Federacija, arba atitinkamam(-iems) filialui(-ams), kuris (kurie) yra aiškiai nurodytas(-i) sutikime, numatytame šioje Privatumo politikoje („Kaspersky“, Bendrovė arba mes). Ji netaikoma „Kaspersky“ interneto svetainėms, kuriose nepateikta ši privatumo politika arba nuoroda į ją arba kurios turi savo privatumo politiką. Ji taip pat netaikoma „Kaspersky“ paslaugoms ir produktams, nebent juose pateikiama nuoroda į šią privatumo politiką.

Šioje privatumo politikoje pateikiama informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymą ir privatumą jums naudojantis mūsų interneto svetainėmis ir žiniatinklio paslaugomis. Kadangi esame saugumo ekspertų bendrovė, duomenų privatumas ir saugumas mums labai svarbūs. Todėl įsipareigojame gerbti bei saugoti jūsų privatumą ir konfidencialiai tvarkyti jūsų asmens duomenis.

Jei turite klausimų ar komentarų, susijusių su savo asmens duomenų tvarkymu ir „Kaspersky Lab“ privatumo praktika, arba norėtumėte, kad mes atnaujintumėme jūsų pateiktą informaciją ar nuostatas, kreipkitės į duomenų apsaugos pareigūną adresu https://support.kaspersky.com/general/privacy arba tiesiogiai paštu ar el. laišku: Kaspersky Labs GmbH, DPO AO Kaspersky Labs, Despag-Strasse 3, 85055 Ingolštatas, Vokietija, dpo@kaspersky.com.

Taip pat galite susisiekti su „Kaspersky“ atstovu ES (pagal BDAR 27 straipsnį): Kaspersky Labs GmbH, Despag-Strasse 3, 85055 Ingolštatas, Vokietija.

Jei esate duomenų subjektas, įsikūręs žemyninėje Kinijoje, galite susisiekti su „Kaspersky“ Kinijos duomenų apsaugos pareigūnu: dpo@kaspersky.com.

BENDROJI INFORMACIJA

Kad iš mūsų interneto svetainių ar žiniatinklio paslaugų būtų galima gauti informacijos, kurios prašote, mūsų serveriai saugo tam tikrus anoniminius arba pseudonimais užkoduotus duomenis (t. y. duomenis, renkamus pagal pseudonimą – atsitiktinę raidinių ir skaitinių simbolių eilutę, vidiniu būdu generuojamą kiekvienam duomenų įrašui identifikuoti), reikalingus paslaugoms teikti ir (arba) statistikos arba saugumo tikslais. Šiomis aplinkybėmis tvarkoma bendro pobūdžio informacija, pvz., jūsų domeno vardas ar naršyklės tipas. Iš šių duomenų neturime galimybės nustatyti jūsų tapatybę. Šie anoniminiai ar pseudonimais užkoduoti duomenys po jų statistinio įvertinimo nedelsiant ištrinami.

Netvarkome jokių jūsų „specialių kategorijų asmens duomenų“ (įskaitant informaciją apie jūsų rasę ar etninę kilmę, religinius ar filosofinius įsitikinimus, lytinį gyvenimą, seksualinę orientaciją, politines pažiūras, narystę profesinėse sąjungose, informaciją apie jūsų sveikatą, genetinius ir biometrinius duomenis, kad būtų galima konkrečiai nustatyti jūsų tapatybę), išskyrus atvejus, kai taikomi vietos įstatymai dėl „specialiųjų kategorijų asmens duomenų“ apibrėžimo ir tvarkymo reikalauja kitaip.

TEISINIAI REIKALAVIMAI

Tiek, kiek to reikalauja taikomi vietos teisės aktai, jūsų asmens duomenų tvarkymas tam tikrais atvejais turi atitikti taikomus vietos teisės aktų reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant atskiru sutikimu ir poveikio duomenų apsaugai vertinimu, saugojimo laikotarpiu, teisiniu pagrindu ir kitais vietos taikytinais reikalavimais.

AUTOMATINIS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

Mūsų svetainėse ir paslaugose automatinis sprendimų priėmimas nevykdomas.

TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ TIPAI IR JŲ PANAUDOJIMO BŪDAI

Apsilankymas mūsų svetainėje arba žiniatinklio svetainėse

Paslaugos aprašas

Paslaugos rodymas

Svetainių ar žiniatinklio paslaugų teikimo tikslais renkame ir naudojame tvarkomus asmens duomenis, kuriuos jūsų interneto naršyklė automatiškai perduoda mums, t. y. vienos iš mūsų svetainių ar žiniatinklio paslaugų gavimo data ir laikas, jūsų naršyklės tipas ir naršyklės nustatymai bei jūsų IP adresas.

Teisinis jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėtų interesų, susijusių su prieigos prie mūsų interneto svetainių ar interneto paslaugų suteikimu, ir svetainės ar interneto paslaugų techninio funkcionalumo, apsauga.

Žurnalo failai

Jums naudojantis mūsų svetainėmis ar žiniatinklio paslaugomis, galime tvarkyti jūsų IP adresą, tinklo teikėją, naršyklės tipą, lankomų domenų pavadinimus ir kitą informaciją apie jūsų kliento aplinką (pvz., įrenginio modelį, operacinę sistemą, ekrano skiriamąją gebą ir pan.).

Šių duomenų tvarkymo tikslas yra mūsų svetainių ar žiniatinklio paslaugų saugumo ir prieinamumo gerinimas.

Teisinis jūsų asmens duomenų tvarkymas yra jūsų teisėtų interesų apsauga siekiant pirmiau nurodytų tikslų.

Žiniatinklio analizė

Taip pat galime tvarkyti informaciją apie „Kaspersky“ svetaines, kuriomis naudojatės ir tai, kaip jomis naudojatės, žiniatinklio svetainę, kurioje lankėtės prieš pat apsilankymą mūsų svetainėje arba žiniatinklio svetainėje, jūsų aplankytus mūsų svetainės ar žiniatinklio svetainės puslapius, šiuose puslapiuose ar svetainėse praleistą laiką, informaciją, kurios ieškojote mūsų interneto svetainėje ar žiniatinklio svetainėse, prieigos laikus ir datas, taip pat kitus statistinius duomenis.

Šių duomenų tvarkymo tikslas yra „Kaspersky“ svetainių ar žiniatinklio paslaugų srauto statistikos duomenų rengimas.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas. Bet kada galite atšaukti savo sutikimą spustelėdami nuorodą, kurią rasite kiekvieno svetainių puslapio apačioje.

Slapukai

Slapukų failai yra failai ar informacijos fragmentai, kurie gali būti saugomi jūsų kompiuteryje ar kituose su internetu suderinamuose galutinio naudotojo prietaisuose (pvz., išmaniuosiuose telefonuose ir planšetiniuose kompiuteriuose), kai apsilankote mūsų interneto svetainėse arba naudojatės mūsų žiniatinklio paslaugomis. Šią informaciją dažniausiai sudaro raidinės ir skaitinės eilutės, kurios konkrečiai identifikuoja jūsų kompiuterį arba galutinio naudotojo įrenginį, tačiau jose gali būti ir kitos informacijos.

Savo interneto svetainėse arba žiniatinklio svetainėse naudojame įvairių rūšių „slapukus“ (nedidelius tekstinius failus, kurie įkeliami į jūsų įrenginį):

Mūsų naudojamų slapukų sąrašas, slapukų tikslų aprašymai ir papildoma informacija apie atitinkamus slapukus pateikiama konkrečių mūsų įmonės svetainių slapukų centre arba atitinkamuose sutikimuose ar sutartyse.

Jūsų duomenų saugojimo trukmė

Duomenys, kuriuos tvarkome teikdami paslaugą, ištrinami iš karto po to, kai juos pateikia žiniatinklio serveris.

Žurnalo failai ištrinami ne vėliau kaip 1 metus po jų sukūrimo dienos.

Duomenys, kuriuos tvarkome žiniatinklio analizės tikslu, ištrinami praėjus 1 metams po jų sukūrimo.

Slapukų ištrynimo terminas yra nurodytas konkrečiose mūsų bendrovės svetainėse esančiame slapukų centre arba atitinkamuose sutikimuose ar sutartyse.

„My Kaspersky“, „Kaspersky Account“, „Kaspersky Small Office Security“ valdymo konsolė“, ir „Anti-Theft Web Management“ (toliau – Paslauga)

Paslaugos aprašas

Paskyros registracija. Kad galėtumėte naudotis Paslauga ir visomis jos funkcijomis, turėsite susikurti asmeninę paskyrą, todėl jums reikės nurodyti savo el. pašto adresą (jis bus jūsų naudotojo vardas) ir slaptažodį. Šiuos duomenis tvarkysime ir naudosime tik tam, kad galėtume jums teikti Paslaugą, nebent nėra leidžiama pagal taikytinus teisės aktus arba jūs aiškiai sutiksite, kad ji būtų tvarkoma ar naudojama kitais tikslais (pavyzdžiui, norėdami el. paštu gauti naudingų naujienų apie „Kaspersky“ produktus ir paslaugas). Taip pat gali reikėti pateikti jūsų mobiliojo telefono numerį, kuris bus naudojamas papildomai jūsų paskyros apsaugai nuo neleistinos prieigos. Jūsų mobiliojo telefono numerį naudosime tik autorizavimo saugumo kodams siųsti.

Jūsų asmens duomen tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas yra sutarties, kurios šalimi esate, vykdymas arba siekiant imtis veiksmų jūsų prašymu iki sutarties sudarymo.

Paskyros parametrai ir pirkimo duomenys. Naudodamiesi funkcija „Paskyros parametrai“, galite bet kada peržiūrėti, atnaujinti, pataisyti savo paskyros duomenis, slaptažodį ir parametrus ar net ištrinti savo paskyrą. Be to, galėsite peržiūrėti savo pirkimo istoriją, gautą iš mūsų interneto parduotuvės teikėjo. Dalyje „Paskyros parametrai“ taip pat galite susieti banko kortelę, kad galėtumėte lengvai įsigyti papildomų „Kaspersky“ produktų ir paslaugų. Jei įjungsite šią parinktį, interneto parduotuvės teikėjas jūsų banko kortelės duomenis pridės prie paskyros ir saugos, kad jais būtų galima naudotis užsakant ateityje. „Kaspersky“ sukurs specialią nuorodą į jūsų interneto parduotuvės teikėjo paskyrą ir jūsų vardu pateiks užsakymus, kai tik juos atliksite. Mūsų interneto parduotuvės teikėjas taip pat teikia mums informaciją apie jūsų banko kortelės galiojimo pabaigos datą ir paskutinius 4 jūsų banko kortelės numerio skaičius. Tačiau negalėsime naudotis kitais jūsų kredito kortelės duomenimis, kuriuos saugo mūsų interneto parduotuvės teikėjas. Susiejimas su jūsų paskyra bus atliekamas tik techninėmis priemonėmis, naudojant vidinį naudotojo ID ir slaptažodį. Šie prisijungimo duomenys nesudarys galimybės mums naudotis jūsų banko kortelės ar kitais asmens duomenimis, kuriuos saugo mūsų interneto parduotuvės teikėjas. Vidinis naudotojo ID naudojamas užsakymams, kuriuos atlikote interneto parduotuvėje, aktyvinti.

Jūsų asmens duomen tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas yra sutarties, kurios šalimi esate, vykdymas arba siekiant imtis veiksmų jūsų prašymu iki sutarties sudarymo.

Įrenginiai. Po registracijos galėsite valdyti visus savo įrenginius, kuriuos apsaugojote „Kaspersky“ produktais. Pavyzdžiui, galite apsaugoti prarastus ar pavogtus įrenginius, lengvai patikrinti kiekviename įrenginyje esančių „Kaspersky“ produktų būseną arba išspręsti esamas problemas. Kad galėtumėte atlikti šiuos veiksmus, turite šiuos įrenginius prijungti naudodamiesi funkcija „Įrenginiai“. Tokiu atveju bus nustatytas privalomas ryšys tarp jūsų paskyros ir prijungtų įrenginių. Žinoma, tai bus naudojama tik siekiant suteikti jums galimybę naudoti funkciją „Įrenginiai“, nebent tai nėra leidžiama pagal taikytinus teisės aktus arba jūs aiškiai pasirinktumėte tai naudoti ir kitais tikslais.

Jūsų asmens duomen tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas yra sutarties, kurios šalimi esate, vykdymas arba siekiant imtis veiksmų jūsų prašymu iki sutarties sudarymo.

Licencijos. Naudodami funkciją „Licencijos“, galite valdyti visas savo „Kaspersky“ produktų licencijas, įtraukdami kiekvieno produkto galiojantį aktyvinimo kodą ir sujungdami jį su įrenginiu, kuriame jis naudojamas. Taip pat galite pasirinkti, kad jums būtų automatiškai primenama apie licencijas, kurių galiojimo laikas baigiasi, arba naudotis automatinio pratęsimo funkcija. Priminimai jums bus siunčiami el. paštu tik tada, jei aiškiai to prašėte.

Jūsų asmens duomen tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas yra sutarties, kurios šalimi esate, vykdymas arba siekiant imtis veiksmų jūsų prašymu iki sutarties sudarymo.

Pagalba. Jei naudodamiesi pagalbos paslaugomis kreipiatės pagalbos į Klientų aptarnavimo padalinį, prašysime pateikti informaciją, reikalingą šiai pagalbai suteikti, pavyzdžiui, registracijos / licencijos numerį, 4 paskutinius jūsų banko kortelės numerio simbolius naudotus licencijos įsigijimui, el. pašto adresą bei informaciją apie produktą, su kuriuo susijusi problema, jūsų kompiuterio techninę įrangą, programinę įrangą ir problemos, su kuria susidūrėte, pobūdį. Be to, šiam tikslui gali būti naudinga ar netgi būtina atsiųsti (naudojantis funkcija „Nusiųsti“) mums failus, dėl kurių kilo problemų. Juose taip pat gali būti asmens duomenų, pvz., su konkrečiais naudotojais susijusių arba kitaip sudarančių galimybę atpažinti asmenį failų pavadinimų, metaduomenų ar turinio. Žinoma, visada galite pasirinkti, ar norite nusiųsti failus. Jei norite, visų pirma peržiūrėkite su nusiuntimo paslauga susijusias mūsų Duomenų teikimo taisykles ir su jomis sutikite.

Jūsų asmens duomen tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas yra sutarties, kurios šalimi esate, vykdymas arba siekiant imtis veiksmų jūsų prašymu iki sutarties sudarymo.

Jūsų duomenų saugojimo trukmė

Duomenys ištrinami ne vėliau nei per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį po paskyros ištrynimo.

„Kaspersky Business Hub“

Paslaugos aprašas

Paskyros registracija. Jei norite naudoti „Kaspersky Business Hub“ ir turėti prieigą prie „Kaspersky Business Hub“ siūlomų produktų, turite susikurti asmeninę paskyrą. Norėdami tai padaryti, turite įvesti el. pašto adresą (kuris bus naudojamas kaip jūsų naudotojo vardas) ir slaptažodį. Tvarkysime ir naudosime šiuos duomenis tik tam, kad suteiktume jums „Kaspersky Business Hub“ funkcijas ir „Kaspersky Business Hub“ naudojamus produktus. Šie duomenys bus tvarkomi ir naudojami kitiems tikslams tik tuo atveju, jei duosite aiškų sutikimą (pavyzdžiui, el. paštu gauti naujienas apie „Kaspersky“ produktus ir paslaugas arba leidimą susisiekti su jumis dėl „Kaspersky“ produktų apžvalgų). Taip pat galite pateikti savo mobiliojo telefono numerį, kad dar labiau apsaugotumėte savo paskyrą nuo neteisėtos prieigos ar pateikti saugos klausimą, kad atgautumėte prieigą prie savo paskyros, jei pamiršite slaptažodį. Jūsų mobiliojo telefono numerį naudosime tik saugos kodams siųsti jūsų leidimo suteikimo metu.

Bet kuriuo metu galite peržiūrėti, atnaujinti ir redaguoti savo paskyros informaciją arba ištrinti paskyrą naudodami funkciją „Tvarkyti paskyrą“.

Jūsų asmens duomen tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas yra sutarties, kurios šalimi esate, vykdymas arba siekiant imtis veiksmų jūsų prašymu iki sutarties sudarymo.

Licencijos. Naudodamiesi funkcija „Licencijos“, galite tvarkyti savo „Kaspersky“ produktų licencijas per „Kaspersky Business Hub“. Norėdami tai daryti, turite pridėti galiojančius kiekvieno naudojamo produkto aktyvinimo kodus. Mes galime jums atsiųsti automatinį priminimą apie licencijos galiojimo pabaigą el. paštu.

Prieiga tvarkyti tam tikras licencijas ir naudoti konkrečius mūsų gaminių egzempliorius priklauso nuo jūsų prieigos teisių, sukonfigūruotų produktuose.

Mes naudojame šalį, kurią nurodėte registruodami savo paskyrą, kad suteiktume licencijų pirkimo internetu funkciją. Licencijų internetinį pardavimą vykdo internetinės parduotuvės paslaugų teikėjas.

Jūsų asmens duomen tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas yra sutarties, kurios šalimi esate, vykdymas arba siekiant imtis veiksmų jūsų prašymu iki sutarties sudarymo.

Pagalba. Kai kreipsitės į Klientų aptarnavimo padalinį naudodamiesi mūsų pagalbos paslaugomis, paprašysime būtinos informacijos, kad galėtumėte suteikti jums pagalbą (pavyzdžiui, jūsų licencijos numerio, el. pašto adreso, informacijos apie problemą sukėlusį produktą, informacijos apie kompiuterio techninę ir programinę įrangą bei problemos aprašymo). Šiuose failuose taip pat gali būti asmens duomenų, pavyzdžiui, naudotojo vardas arba identifikuojami failų pavadinimai, metaduomenys ar failo turinys. Šiuos failus galite siųsti savo nuožiūra.

Jūsų asmens duomen tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas yra sutarties, kurios šalimi esate, vykdymas arba siekiant imtis veiksmų jūsų prašymu iki sutarties sudarymo.

Jūsų duomenų saugojimo trukmė

Jūsų asmeninė paskyros informacija ištrinama ne vėliau nei per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį po paskyros ištrynimo. Duomenų atsarginės kopijos saugomos ne ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį nuo jų sukūrimo.

„Kaspersky Endpoint Security Cloud“

Paslaugos aprašas

Paskyros registracija. Jei norite naudoti „Kaspersky Endpoint Security Cloud“ ir pasiekti visas funkcijas, turite susikurti asmeninę paskyrą „Kaspersky Business Hub“. Mes tvarkome ir naudojame el. pašto adresą, kurį nurodėte registruodamiesi „Kaspersky Business Hub“, kad suteiktume jums „Kaspersky Endpoint Security Cloud“ funkcijas. Šie asmens duomenys gali būti tvarkomi ir naudojimai kitais tikslais, jei tai leidžiama pagal taikytinus teisės aktus arba duodate aiškų sutikimą.

Jūsų asmens duomen tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas yra sutarties, kurios šalimi esate, vykdymas arba siekiant imtis veiksmų jūsų prašymu iki sutarties sudarymo.

Licencijos. „Kaspersky Endpoint Security Cloud“ licencijas galite tvarkyti naudodami funkciją „Licencijos“. Norėdami tai daryti, turite pridėti galiojančius licencijų aktyvinimo kodus. Jūsų prašymu galime jums atsiųsti automatinį priminimą apie licencijos galiojimo pabaigą el. paštu.

Prieiga prie konkrečių licencijų tvarkymo priklauso nuo jūsų prieigos teisių ir nuo kitų „Kaspersky Business Hub“ naudotojų prieigos teisių. Šios prieigos teisės gali būti sukonfigūruotos konkrečiose „Kaspersky Endpoint Security Cloud“ darbo srityse. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, žr. mūsų internetiniuose dokumentuose.

Jūsų asmens duomen tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas yra sutarties, kurios šalimi esate, vykdymas arba siekiant imtis veiksmų jūsų prašymu iki sutarties sudarymo.

Įrenginiai. Sukūrę „Kaspersky Endpoint Security Cloud“ darbo sritį, galite valdyti įrenginius, kurie yra susieti su jūsų darbo sritimi ir yra apsaugoti „Kaspersky“ produktais. Prieš pradėdami valdyti įrenginius per „Kaspersky Endpoint Security Cloud“, turėtumėte imtis visų būtinų veiksmų, kad užtikrintumėte visų teisės aktų, taikomų naudojantis „Kaspersky Endpoint Security Cloud“ paslaugomis, laikymąsi. Taip pat turėtumėte pakeisti „Kaspersky Endpoint Security Cloud“ nustatymus, kad jie atspindėtų jūsų naudojimą. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, žr. mūsų internetiniuose dokumentuose. Siekiant užtikrinti efektyvumą, „Kaspersky Endpoint Security Cloud“ valdomi įrenginiai perduoda duomenis į administravimo serverius, esančius „Kaspersky Endpoint Security Cloud“ infrastruktūroje. Duomenų, surinktų iš valdomų įrenginių, sąrašas pateiktas internetinės dokumentacijos straipsnyje „Apie duomenų teikimą“.

Jūsų asmens duomen tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas yra sutarties, kurios šalimi esate, vykdymas arba siekiant imtis veiksmų jūsų prašymu iki sutarties sudarymo.

Pagalba. Kai kreipsitės į Klientų aptarnavimo padalinį naudodamiesi mūsų pagalbos paslaugomis, paprašysime būtinos informacijos, kad galėtumėte suteikti jums pagalbą (pavyzdžiui, jūsų licencijos numerio, el. pašto adreso, informacijos apie problemą sukėlusį produktą, informacijos apie kompiuterio techninę ir programinę įrangą bei problemos aprašymo). Šiuose failuose taip pat gali būti asmeninių duomenų, tokių kaip naudotojo vardas arba identifikuojami failų pavadinimai, metaduomenys ir turinys. Šiuos failus galite siųsti savo nuožiūra.

Jūsų asmens duomen tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas yra sutarties, kurios šalimi esate, vykdymas arba siekiant imtis veiksmų jūsų prašymu iki sutarties sudarymo.

Jūsų duomenų saugojimo trukmė

Duomenys apie jūsų darbo sritis yra ištrinami naudojant „Kaspersky Business Hub“ funkciją „Tvarkyti darbo sritis“, arba automatiškai ištrinami pasibaigus „Kaspersky Endpoint Security Cloud“ licencijai. Išsamią informaciją apie darbo sričių saugojimo laikotarpį galima rasti internetiniame dokumentacijos straipsnyje „Apie duomenų teikimą“.

„Kaspersky Security Center Cloud Console“

Paslaugos aprašas

Paskyros registracija. Jei norite naudoti „Kaspersky Security Center Cloud Console“ ir pasiekti visas funkcijas, „Kaspersky Security Center Cloud Console“ turite susikurti asmeninę paskyrą. Norėdami tai padaryti, įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį. Įsipareigojame tvarkyti ir naudoti šiuos duomenis tik tam, kad suteiktume jums „Kaspersky Security Center Cloud Console“ funkcijas. Šie duomenys gali būti tvarkomi ir naudojimai kitais tikslais, jei tai leidžiama pagal taikytinus teisės aktus arba duodate aiškų sutikiimą. Taip pat galite pateikti savo mobiliojo telefono numerį, kad dar labiau apsaugotumėte savo paskyrą nuo neteisėtos prieigos ar pateikti saugos klausimą, kad atgautumėte prieigą prie savo paskyros, jei pamiršite slaptažodį. Jūsų mobiliojo telefono numerį naudosime tik saugos kodams siųsti jūsų leidimo suteikimo metu.

Bet kuriuo metu galite peržiūrėti, atnaujinti ir redaguoti savo paskyros informaciją arba ištrinti paskyrą naudodami funkciją „Tvarkyti paskyrą“.

Jūsų asmens duomen tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas yra sutarties, kurios šalimi esate, vykdymas arba siekiant imtis veiksmų jūsų prašymu iki sutarties sudarymo.

Licencijos. Naudodamiesi funkcija „Licencijos“, galite valdyti „Kaspersky“ produktų licencijas per „Kaspersky Security Center Cloud Console“. Norėdami tai daryti, turite pridėti galiojančius kiekvieno naudojamo produkto aktyvinimo kodus. Galite įjungti automatinį priminimą apie galiojimo pabaigą licencijoms, kurios buvo suaktyvintos „Kaspersky“ produktuose. Priminimai jums bus siunčiami el. paštu tik tada, jei aiškiai tai pasirinksite. Jūsų asmens duomen tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas yra sutarties, kurios šalimi esate, vykdymas arba siekiant imtis veiksmų jūsų prašymu iki sutarties sudarymo.

Įrenginiai. Sukūrę „Kaspersky Security Center Cloud Console“ darbo sritį, galite tvarkyti įrenginius, kurie yra susieti su jūsų darbo sritimi ir yra apsaugoti „Kaspersky“ produktais. Prieš pradėdami tvarkyti įrenginius per „Kaspersky Security Center Cloud Console“ turite imtis visų būtinų veiksmų siekiant laikytis atitinkamų teisės aktų, susijusių su „Kaspersky Security Center Cloud Console“ paslaugų naudojimu. Taip pat turėtumėte pakeisti „Kaspersky Security Center Cloud Console“ nustatymus, kad jie atspindėtų jūsų naudojimą. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, žr. mūsų internetiniuose dokumentuose. Siekiant užtikrinti efektyvumą, „Kaspersky Security Center Cloud“ tvarkomi įrenginiai perduoda duomenis į administravimo serverius, esančius „Kaspersky Security Center Cloud“ infrastruktūroje. Duomenų, surinktų iš valdomų įrenginių, sąrašas pateiktas internetinės dokumentacijos straipsnyje „Apie duomenų teikimą“.

Jūsų asmens duomen tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas yra sutarties, kurios šalimi esate, vykdymas arba siekiant imtis veiksmų jūsų prašymu iki sutarties sudarymo.

Pagalba. Kai kreipsitės į Klientų aptarnavimo padalinį naudodamiesi mūsų pagalbos paslaugomis, paprašysime būtinos informacijos, kad galėtumėte suteikti jums pagalbą (pavyzdžiui, jūsų licencijos numerio, el. pašto adreso, informacijos apie problemą sukėlusį produktą, informacijos apie kompiuterio techninę ir programinę įrangą bei problemos aprašymo). Šiuose failuose taip pat gali būti asmens duomenų, pavyzdžiui, naudotojo vardas arba identifikuojami failų pavadinimai, metaduomenys ar failo turinys. Šiuos failus galite siųsti savo nuožiūra.

Jūsų asmens duomen tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas yra sutarties, kurios šalimi esate, vykdymas arba siekiant imtis veiksmų jūsų prašymu iki sutarties sudarymo.

Jūsų duomenų saugojimo trukmė

Jūsų asmeninė paskyros informacija ištrinama ne vėliau nei per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį po paskyros ištrynimo. Duomenų atsarginės kopijos saugomos ne ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį nuo jų sukūrimo. Duomenys apie jūsų darbo sritis automatiškai ištrinami pasibaigus „Kaspersky Security Center Cloud“ licencijos galiojimo laikui arba paprašius juos pašalinti per Klientų aptarnavimo padalinį. Pasibaigus jūsų licencijos galiojimo laikui, jums gali būti suteikta teisė toliau naudoti Produktą, nors Produkto funkcijos gali būti ribotos. Išsamią informaciją apie darbo srities duomenų saugojimo laikotarpį galima rasti internetiniame dokumentacijos straipsnyje „Apie duomenų teikimą“.

„Kaspersky Security for Microsoft Office 365“

Paslaugos aprašas

Paskyros registracija. Kad galėtumėte naudotis „Kaspersky Security for Microsoft Office 365“ ir visomis jos funkcijomis, turėsite susikurti asmeninę paskyrą, o dėl to jums reikės nurodyti savo el. pašto adresą, įmonės pavadinimą ir slaptažodį. Galite naudoti „Kaspersky Endpoint Security Cloud“ paskyrą. Šiuos duomenis tvarkysime ir naudosime tik siekdami suteikti jums „Kaspersky Security for Microsoft Office 365“ paslaugą, išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus arba jūs aiškiai pasirenkate tvarkyti ar naudoti duomenis kitais tikslais (pvz., gauti naudingų naujienų apie Kaspersky produktus ir paslaugas el. paštu). Registracijos metu nurodytas el. pašto adresas bus naudojamas su paslaugos „Kaspersky Security for Microsoft Office 365“ teikimu susijusiems pranešimams teikti, įskaitant pranešimus jums, kad paslauga nepasiekiama, baigėsi bandomasis laikotarpis arba buvo išleista naujinių.

Jūsų asmens duomen tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas yra sutarties, kurios šalimi esate, vykdymas arba siekiant imtis veiksmų jūsų prašymu iki sutarties sudarymo.

Paskyros parametrai. Naudodamiesi funkcija „Paskyros parametrai“, galite bet kada peržiūrėti, atnaujinti, pataisyti savo paskyros duomenis, slaptažodį ir parametrus ar net ištrinti savo paskyrą.

Jūsų asmens duomen tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas yra sutarties, kurios šalimi esate, vykdymas arba siekiant imtis veiksmų jūsų prašymu iki sutarties sudarymo.

Paslaugos konfigūravimas. Paslauga „Kaspersky Security for Microsoft Office 365“ tiesiogiai įdiegiama su „Office 365“, o tam reikia prieigos prie „Exchange Online“ arba „OneDrive“. Norėdami sukonfigūruoti prijungimą prie „Exchange Online“ arba „OneDrive“, būsite nukreipti į „Microsoft Online“ internetinę svetainę ir paraginti suteikti leidimą „Kaspersky Security for Office 365“ programai naudojant „OAuth 2.0“ srautą. „Kaspersky Security for Microsoft Office 365“ paslaugai taip pat reikalinga paslaugos paskyra, kad gautumėte prieigą prie „Exchange Online“ karantino. Šią paslaugos paskyrą galima sukonfigūruoti automatiniu arba neautomatiniu būdu. Jei pasirinksite automatinį konfigūravimą, paslauga paprašys jūsų bendrojo administratoriaus prisijungimo duomenų. Paslauga šių duomenų neišsaugo jokia forma, tačiau naudoja juos tik pradinei konfigūracijai ir paslaugos paskyrai sukurti. Jei pasirinksite konfigūruoti neautomatiškai, bendrojo administratoriaus prisijungimo duomenys nereikalingi, o paslaugos paskyrą sukuria administratorius.

Jūsų asmens duomen tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas yra sutarties, kurios šalimi esate, vykdymas arba siekiant imtis veiksmų jūsų prašymu iki sutarties sudarymo.

Paslaugos veikimas. Paslauga „Kaspersky Security for Microsoft Office 365“ veikimo metu gauna pranešimus ir kitus objektus (susitikimus, užduotis ir pan.), įskaitant „OneDrive“ failus, kuriuos reikia nuskaityti, ir jie apdorojami pagal apsaugos parametrus. „Kaspersky Security for Microsoft Office 365“ savo infrastruktūroje nesaugo pranešimų, „OneDrive“ failų ar objektų, kuriuos reikia nuskaityti. Duomenų, kuriuos gali pasiekti paslauga „Kaspersky Security for Microsoft Office 365“, bei duomenų, kurie renkami paslaugos veikimo metu, sąrašas pateiktas dokumentų dalyje „Apie duomenų teikimą“.

Jūsų asmens duomen tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas yra sutarties, kurios šalimi esate, vykdymas arba siekiant imtis veiksmų jūsų prašymu iki sutarties sudarymo.

Pagalba. Jei naudodamiesi pagalbos paslaugomis kreipiatės pagalbos į mūsų Klientų aptarnavimo padalinį, prašysime pateikti informaciją, reikalingą, kad galėtume jums padėti, pavyzdžiui, registracijos / licencijos numerį, 4 paskutinius jūsų banko kortelės numerio simbolius naudotus licencijos įsigijimui, el. pašto adresą, duomenis apie produktą ir paslaugą, su kuriais susijusi problema, informaciją apie jūsų kompiuterio techninę ir programinę įrangą bei problemos, su kuria susidūrėte, pobūdį. Be to, šiam tikslui gali būti naudinga ar netgi būtina atsiųsti (naudojantis įmonės paskyros funkcija „Nusiųsti“) mums failus, dėl kurių kilo problemų. Juose taip pat gali būti asmens duomenų, pvz., su konkrečiais naudotojais susijusių arba kitaip sudarančių galimybę atpažinti asmenį failų pavadinimų, metaduomenų ar turinio. Žinoma, visada galite pasirinkti, ar norite nusiųsti failus.

Jūsų asmens duomen tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas yra sutarties, kurios šalimi esate, vykdymas arba siekiant imtis veiksmų jūsų prašymu iki sutarties sudarymo.

Jūsų duomenų saugojimo trukmė

Duomenys bus panaikinti praėjus 6 mėnesiams po licencijos galiojimo pabaigos datos.

„Kaspersky CompanyAccount“

Paslaugos aprašas

Paskyros registracija. Jei norite naudotis „Kaspersky CompanyAccount“ visomis jos funkcijomis, turite sukurti:

 • asmeninę paskyrą;
 • savo įmonės paskyrą, nebent jūsų bendradarbiai buvo ją sukūrę anksčiau.

Šiuo tikslu turėsite nurodyti savo įmonės el. pašto adresą (kuris bus jūsų naudotojo vardas), slaptažodį, vardą ir pavardę, įmonės pavadinimą bei valstybę ir įmonės licenciją naudoti „Kaspersky“ programas. Šiuos duomenis tvarkysime ir naudosime tik tam, kad galėtume jums teikti paslaugas „Kaspersky CompanyAccount“ ir Klientų aptarnavimo paslaugas, nebent aiškiai pasirinksite, kad ši informacija būtų tvarkoma ir naudojama kitiems tikslams. Po registracijos jūsų asmeninė paskyra bus susieta su jūsų įmonės paskyra. Jei jūsų įmonės paskyra buvo sukurta anksčiau, jūsų registracijos informacija (vardas, pavardė ir įmonės el. pašto adresas) bus nusiųsti jūsų įmonės „Kaspersky CompanyAccount“ administratoriui. Administratoriumi paprastai paskiriamas įmonės darbuotojas, kuris pirmą kartą užregistruoja įmonę ir asmeninę paskyrą.

Jūsų asmens duomen tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas yra sutarties, kurios šalimi esate, vykdymas arba siekiant imtis veiksmų jūsų prašymu iki sutarties sudarymo.

Paskyros parametrai. Skirtuke „Mano paskyra“ galite bet kada peržiūrėti, atnaujinti, pataisyti savo paskyros informaciją ir slaptažodį arba ištrinti savo paskyrą.

Jūsų įmonės „Kaspersky CompanyAccount“ administratorius taip pat galės keisti jūsų paskyros parametrus ir iš naujo nustatyti slaptažodį. Jei esate įmonės „Kaspersky CompanyAccount“ administratorius, galite redaguoti visų savo kolegų asmenines paskyras ir blokuoti visos įmonės paskyrą (darbuotojų asmeninės paskyros liks sistemoje).

Jūsų asmens duomen tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas yra sutarties, kurios šalimi esate, vykdymas arba siekiant imtis veiksmų jūsų prašymu iki sutarties sudarymo.

Licencijos. „Kaspersky CompanyAccount“ skirtuke „Licencijos“ galite pridėti savo įmonės „Kaspersky“ produktų licencijas (kiekvieno produkto aktyvinimo kodus ar rakto failus) ir jas peržiūrėti. Registracijos metu pateikta licencija bus automatiškai pridėta prie jūsų įmonės „Kaspersky CompanyAccount“. Rakto failai nėra fiziškai saugomi „Kaspersky CompanyAccount“. Sistemoje saugomas tik įrašas apie jūsų įmonės licenciją. Kiekvienas įmonės darbuotojas, turintis asmeninę paskyrą, susietą su jūsų įmonės „Kaspersky CompanyAccount“, gali pasiekti licencijų sąrašą. Jūsų „Kaspersky CompanyAccount“ administratorius gali pašalinti jūsų įmonės licencijas ištrindamas jas iš sąrašo.

Jūsų asmens duomen tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas yra sutarties, kurios šalimi esate, vykdymas arba siekiant imtis veiksmų jūsų prašymu iki sutarties sudarymo.

Sutartys. Jei jūsų įmonė įsigyja papildomų klientų aptarnavimo paslaugų, tada, kai pirkimas bus užregistruotas, skirtuke „Agreements“ (Sutartys) galėsite peržiūrėti įsigytų paslaugų sąrašą. Sutarčių sąrašas bus pasiekiamas tiems įmonės darbuotojams, kurie pirkimo metu buvo nurodyti kaip turintys leidimą naudotis mokamomis paslaugomis. Šie žmonės automatiškai gaus pranešimus apie sutarties galiojimo pabaigą.

Jūsų asmens duomen tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas yra sutarties, kurios šalimi esate, vykdymas arba siekiant imtis veiksmų jūsų prašymu iki sutarties sudarymo.

Klientų aptarnavimo prašymai. Jei per „Kaspersky CompanyAccount“ susisiekiate su Klientų aptarnavimo padaliniu dėl pagalbos, galime prašyti pateikti informaciją, reikalingą, kad galėtume jums padėti. Pavyzdžiui, tai gali būti informacija apie produktą, susijusį su jūsų užklausa, kompiuterio techninę įrangą, jūsų įmonės tinklą, programinę įrangą ir problemos, su kuria susidūrėte, pobūdį. Be to, gali būti naudinga ar net reikalinga atsiųsti mums failus, su kuriais jums kilo problemų, arba failus, kuriuose nustatyta jūsų kompiuterio ar tinklo konfigūracija. Tai galite padaryti naudodami užklausos formos parinktį „Pridėti failų“. Šiuose failuose gali būti su konkrečiais naudotojais susijusių arba kitaip sudarančių galimybę atpažinti asmenį failų pavadinimų, metaduomenų ar turinio. Visada galite pasirinkti, ar norite nusiųsti šiuos failus. Jei norite nusiųsti failus, pirmiausia failų nusiuntimo puslapyje peržiūrėkite mūsų duomenų teikimo taisykles ir su jomis sutikite. Kad jūsų prašymui nagrinėti parinktume tinkamą klientų aptarnavimo padalinį, naudosime informaciją apie jūsų įmonės licencijas, valstybę ir galbūt jūsų „Kaspersky CompanyAccount“ pasirinktą sąsajos kalbą. Jūsų bendradarbiai gali turėti prieigą prie jūsų užklausų, jei jūsų „Kaspersky CompanyAccount“ administratorius rankiniu būdu pakeičia atitinkamus parametrus (administratorius gali automatiškai peržiūrėti prašymus).

Jūsų asmens duomen tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas yra sutarties, kurios šalimi esate, vykdymas arba siekiant imtis veiksmų jūsų prašymu iki sutarties sudarymo.

Jūsų duomenų saugojimo trukmė

Bet kuriuo metu galite ištrinti savo paskyrą paskyros nustatymuose arba pateikdami prašymą mūsų Klientų aptarnavimo padaliniui. Kai tik jūsų paskyra bus ištrinta, jūsų asmens duomenys bus laikomi „Kaspersky“ duomenų bazėje, kol pasibaigs saugojimo laikotarpis, tačiau daugiau nebegalėsite prisijungti prie interneto svetainės „Kaspersky CompanyAccount“ naudodamiesi ištrinta paskyra.

„Kaspersky Partner Portal“

Paslaugos aprašas

Galime prašyti pateikti asmens duomenis, kai pateikiate užsakymą, registruojate produktą, prašote paslaugos, atsakote į apklausos klausimus, dalyvaujate konkurse ir kai su mumis bendraujate arba atliekate kitus veiksmus mūsų interneto svetainėje.

Priimate visus sprendimus dėl to, ar toliau atlikti bet kokius veiksmus, kuriais prašoma pateikti asmens duomenis. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad, jei nepateiksite prašomų duomenų, galbūt negalėsite užbaigti sandorio.

Naudosime asmens duomenis šiais tikslais:

 • kad galėtume jums teikti įspėjimus apie virusus, informaciją apie produktų naujinius, naujus produktus, paslaugas, teikti naujienlaiškius, informacinius el. laiškus ir informaciją apie būsimų produktų idėjas ar patobulinimus;
 • kad ši informacija padėtų kurti jums aktualų turinį;
 • kad galėtume jums teikti specialius tik „Kaspersky“ turimus pasiūlymus, kurie jus gali dominti;
 • kad ši informacija padėtų kurti geresnius produktus ir paslaugas, atitinkančius jūsų poreikius;
 • kad padėtume greitai rasti jums svarbią programinę įrangą, paslaugas ar informaciją apie produktą.

Teisinis jūsų asmens duomenų tvarkymas yra jūsų teisėtų interesų apsauga siekiant pirmiau nurodytų tikslų.

 • Taip pat jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume įsigyti ir atsisiųsti produktų, gauti prieigą prie paslaugų ar kitaip užsiimti pasirinkta veikla.

Šiais atvejais, jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas yra sutarties, kurios šalimi esate, vykdymas arba siekiant imtis veiksmų jūsų prašymu iki sutarties sudarymo.

Jūsų duomenų saugojimo trukmė

Asmens duomenys saugomi visą paslaugos naudojimo laiką ir panaikinami po pirmojo jūsų prašymo.

„GSI Parser“

Paslaugos aprašas

Paslauga leidžia patikrinti ir išspręsti „Kaspersky“ produktų ir kitos programinės įrangos suderinamumo su kompiuteriu problemas. Todėl ataskaitos failą galite pateikti mums analizei įkeldami jį Svetainėje. Duomenys „Kaspersky“ perduodami naudojant saugų ryšį. Pateikti duomenys bus apsaugoti pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir reikalavimus, nustatytus „Kaspersky“ interneto svetainių ir žiniatinklio paslaugų privatumo politikoje“.

Kad galėtumėte naudotis paslauga, turite susikurti paskyrą. Norėdami susikurti paskyrą, įveskite savo el. pašto adresą ir sugalvokite slaptažodį.

Dalyje „Tvarkyti savo paskyrą“ galite pakeisti savo el. pašto adresą ar slaptažodį arba pašalinti paskyrą visam laikui.

Jūsų asmens duomen tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas yra sutarties, kurios šalimi esate, vykdymas arba siekiant imtis veiksmų jūsų prašymu iki sutarties sudarymo.

Jūsų duomenų saugojimo trukmė

Nusiųstas objektas bus saugomas „Kaspersky“ sistemose ne ilgiau kaip 90 dienų, o po to jis bus ištrintas ir jo nebebus galima atkurti.

Kitos svetainės ir formos

Paslaugos aprašas

„Premium“ turinys. Kad galėtumėte pasiekti įvairius turinio elementus, pvz., baltąsias knygas, vaizdo įrašus, užsiregistruoti renginiams arba susipažinti su specialia rinkodaros medžiaga, mes paprašysime pateikti jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą ir telefono numerį, kaip privalomus duomenis kad galėtume jums užtikrinti aukščiausios kokybės („premium“) turinį.

Jūsų asmens duomen tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas yra sutarties, kurios šalimi esate, vykdymas arba siekiant imtis veiksmų jūsų prašymu iki sutarties sudarymo.

Nemokamos bandomosios versijos. Jei norėsite išbandyti mūsų produktus, taip pat prašysime pateikti savo vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą. Šie duomenys bus naudojami aktyvinimo kodo jums išsiuntimo ir priminimo apie bandomojo laikotarpio pabaigą tikslais. Ne daugiau nei per 14 dienų po bandomojo laikotarpio pabaigos galite gauti galutinį priminimą ir pasiūlymą įsigyti visos versijos licenciją.

Jūsų asmens duomen tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas yra sutarties, kurios šalimi esate, vykdymas arba siekiant imtis veiksmų jūsų prašymu iki sutarties sudarymo.

Naujienlaiškiai, nemokami produktų naujiniai ir specialūs pasiūlymai. Jei užsiregistravote ir pateikėte mums savo el. pašto adresą bei, tam tikrais atvejais, vardą ir pavardę, šiuos duomenis mes naudosime, kad pateiktume jums papildomos informacijos apie produktus ir paslaugas, nemokamus produktų naujinius ir specialius pasiūlymus, kurie jums galėtų būti įdomūs.

Teisinis jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas. Bet kada galite atšaukti savo sutikimą spustelėdami atsisakymo nuorodą, kurią rasite kiekviename el. laiške, arba susisiekę su mumis el. paštu.

Kontaktinės formos. Jei norite su mumis susisiekti naudodamiesi kontaktinėmis ir pagalbos formomis, jūsų bus paprašyta pateikti savo kontaktinę informaciją (įrašo laukeliai, pažymėti „*“), kurią išimtinai tvarkysime arba naudosime tik tiek, kiek reikia, kad galėtume su jumis susisiekti ir pateikti jums prašomą informaciją. Galite pateikti ir papildomos informacijos (laukeliuose, nepažymėtuose „*“), kurią, žinoma, taip pat tvarkysime laikydamiesi visų taikomų duomenų apsaugos reikalavimų. Šie duomenys bus perduodami „Kaspersky“ regioninėms grupėms, atsakingoms už jūsų vietovę. „Kaspersky“ regioninės grupės naudos duomenis, kad galėtų su jumis susisiekti.

Teisinis jūsų asmens duomenų tvarkymas yra jūsų teisėtų interesų apsauga siekiant pirmiau nurodytų tikslų.

Kasmetinės klientų pasitenkinimo apklausos, skirtos Klientų aptarnavimo padalinio naudotojams. „Kaspersky“ rengia apklausas apie kiekvieną incidentą ir kasmetinę Klientų aptarnavimo padalinio paslaugų naudotojų apklausą, siekdama pagerinti paslaugų kokybę. Kad galėtume atlikti kasmetines klientų pasitenkinimo apklausas, renkame šiuos duomenis:

jūsų el. pašto adresą, pagal kurį savo duomenų bazėje galėsime jus atpažinti kaip naudotoją ir susieti jūsų per apklausą pateiktą nuomonę su jūsų kontaktiniais duomenimis ir užklausų, išsiųstų mūsų Klientų aptarnavimo grupei, istorija;

įvertinimą, kurį skyrėte mūsų Klientų aptarnavimo grupei, ir rekomendacijas, kurie bus naudojami „Kaspersky“ Klientų aptarnavimo padalinio teikiamų paslaugų kokybei gerinti.

Teisinis jūsų asmens duomenų tvarkymas yra jūsų teisėtų interesų apsauga siekiant pagerinti mūsų paslaugas.

Jūsų duomenų saugojimo trukmė

Jūsų asmens duomenis ištriname, jeigu jie nebereikalingi mūsų siekiamiems tikslams, pasibaigė sutikime nurodytas saugojimo terminas arba atšaukėte sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo. Tokiais atvejais, duomenis ištriname po to, kai nebėra kito teisinio pagrindo.

Savo naršyklės parametrus galite sukonfigūruoti taip, kad slapukai būtų blokuojami arba sistema jums praneštų, kai interneto svetainė nori sukurti slapuką. Tačiau nepamirškite, kad užblokavę slapukus galbūt nebegalėsite naudotis visomis mūsų interneto svetainės funkcijomis.

ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

Mūsų svetainės ir žiniatinklio paslaugos iš esmės sukurtos taip, kad asmens duomenų tvarkymas būtų vykdomas tik tiek, kiek būtina tvarkymo tikslams pasiekti. „Kaspersky“ sistemoje prie jūsų asmens duomenų turi prieigą tik tie asmenys, kuriems tokia prieiga būtina, kad galėtų atlikti savo funkcijas ar užduotis.

Jūsų asmens duomenis dalinsimės su išorės gavėjais tik tuo atveju, jei tam yra teisinis pagrindas arba jūs su tuo sutikote. Išoriniais duomenų gavėjais gali būti:

 • Duomenų tvarkytojai: Paslaugų teikėjai, kuriuos pasitelkiame tam tikroms paslaugoms teikti, pavyzdžiui, pardavėjai. Jei šiems išoriniams paslaugų teikėjams reikia prieigos prie jūsų asmens duomenų, užtikriname, kad ši prieiga būtų suteikiama tik apimtimi, būtina atitinkamai paslaugai teikti. Be to, šie išoriniai paslaugų teikėjai privalo įsipareigoti laikytis visų taikomų duomenų apsaugos taisyklių.
 • Viešosios įstaigos: valdžios institucijos ir valstybinės institucijos, pavyzdžiui, prokuratūros, teismai ar mokesčių institucijos, kurioms atskirais atvejais gali tekti perduoti asmens duomenis.
 • Privačios įstaigos: privačios įstaigos, kurioms perduodame jūsų asmens duomenis remdamiesi teisės aktų nuostatomis arba jūsų sutikimu.

KUR TVARKOME ASMENS DUOMENIS / DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

„Kaspersky“ naudotojų pateikti asmens duomenys gali būti tvarkomi įvairiose šalyse, kurios nepriklauso Europos Sąjungai (ES) arba Europos ekonominei erdvei (EEE), ir tai gali būti šios šalys: Jungtinė Karalystė, Šveicarija, Kanada, Singapūras, Rusija, Japonija, JAV, Meksika, Kinija, Azerbaidžanas.

„Kaspersky“ ėmėsi atitinkamų saugumo priemonių, kad apsaugotų jūsų asmens duomenis pagal geriausią saugumo ir privatumo užtikrinimo praktiką, įskaitant Europos Komisijos Standartinių sutarčių sąlygų naudojimą asmens duomenų perdavimui tarp savo grupės įmonių, pagal kurias visos grupės įmonės privalo saugoti iš Europos ekonominės erdvės tvarkomus asmens duomenis pagal standartus, prilygstančius standartams, kurie privalomi pagal Europos Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktus. Jei jūsų asmens duomenis dalijamės su trečiosiomis šalimis, teikiančiomis paslaugas už Europos ekonominės erdvės ir Šveicarijos ribų, prieš perduodami juos užtikriname, kad gavėjas, išskyrus išimtinus įstatymų leidžiamus atvejus, turėtų tinkamą duomenų apsaugos lygį arba būtų taikomos tinkamos apsaugos priemonės. Tinkamų apsaugos priemonių kopiją galite gauti susisiekę su mumis spustelėkite čia.

Vadovaujantis mūsų bendra verslo praktika, iš ES naudotojų gauti duomenys tvarkomi ES ir Rusijoje esančiuose serveriuose.

Tiek, kiek to reikalauja vietos taikomi įstatymai, pasirinksime tarpvalstybinį duomenų perdavimo mechanizmą, atitinkantį taikytinus vietos galiojančių įstatymų reikalavimus, ir įvykdysime atitinkamas sąlygas bei atliksime atitinkamas procedūras arba patvirtinsime apsaugos priemones, reikalingas tarpvalstybiniam pasienio duomenų perdavimui.

JŪSŲ KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR KAIP JOMIS PASINAUDOTI

Taip pat informuojame, kad turite tam tikras teises, susijusias su mūsų tvarkomais asmeniniais duomenimis:

 • Teisė būti informuotam. Turite teisę gauti aiškią, skaidrią ir lengvai suprantamą informaciją apie tai, kaip mes naudojame jūsų asmens duomenis, ir apie savo teises.
 • Teisė susipažinti. Turite teisę prašyti patvirtinimo, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis ar ne; jei taip, turite teisę susipažinti su tokiais tvarkomais duomenimis.
 • Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Turite teisę reikalauti ištaisyti netikslius jūsų asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome. Taip pat galite reikalauti papildyti neišsamius duomenis.
 • Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“). Tam tikrais atvejais, turite teisę reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti.
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Tam tikrais atvejais, turite teisę reikalauti mūsų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, pavyzdžiui, jei ginčijate asmens duomenų tikslumą arba tvarkymas yra neteisėtas ir prieštaraujate, kad asmens duomenys būtų ištrinti ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą. Jei duomenis mums suteikėte pagal sutartį ar sutikimo pagrindu, turite teisę reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų perduoti. Mes pateiksime jums arba jūsų pasirinktai trečiajai šaliai jūsų asmens duomenis struktūrizuotu, visuotinai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.

Teisė nesutikti.

Teisė prieštarauti konkrečiu atveju Jūs turite teisę bet kuriuo metu dėl su jūsų konkrečia padėtimi susijusių priežasčių nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi mūsų teisėtų interesų pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), įskaitant šiomis nuostatomis pagrįstą profiliavimą. Tokiu atveju, nebetvarkysime tokių asmens duomenų šiais tikslais, nebent galėsime įrodyti, kad yra įtikinamas teisėtas duomenų tvarkymo pagrindas, kurie yra viršesni už jūsų interesus, teises ir laisves, arba tvarkymas yra būtinas siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

Nesutikimas, kad duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu

Jei jūsų asmens duomenis tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslais, turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi šiais tikslais. Jei nesutinkate su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, nebetvarkysime jūsų asmens duomenų šiais tikslais.

 • Teisė atšaukti savo sutikimą. Turite teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis. Jūsų sutikimo atšaukimas neturės įtakos jūsų asmens duomenų tvarkymo veiklos, kuri jau buvo atlikta iki sutikimo atšaukimo, galiojimui.
 • Teisė pateikti skundą. Jei manote, kad su jumis susijusių asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma, toje valstybėje narėje, kurioje yra jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbovietė arba tariamo pažeidimo vieta.

Jei vietos taikytini įstatymai nereikalauja kitaip, taikomi vietos teisiniai reikalavimai.

Jei norite pasinaudoti šiomis teisėmis, galite bet kada tiesiogiai kreiptis į mus.