Skip to main

Kaspersky Labi veebisaitide privaatsuspoliitika

Viimane uuendamine: 28.04.2020. Mis on uus

TEAVE ANDMETÖÖTLEJA KOHTA

See privaatsuspoliitika kohaldub ettevõtte AO Kaspersky Lab, asukohaga bldg.3, 39A, Leningradskoe Shosse, Moscow, 125212, Russian Federation („Kaspersky”, „Kaspersky Lab” või „meie”), veebisaitidele, mis võtavad andmeid vastu ja on selle privaatsuspoliitikaga seotud. See ei kohaldu Kaspersky veebisaitidele, mis seda privaatsuspoliitikat ei kuva ega sisalda linki selle juurde või millel on oma privaatsuspoliitika. Samuti ei kohaldu see Kaspersky Labi teenustele ja toodetele, v.a juhul, kui nende juures on link selle privaatsuspoliitika juurde.

Selles privaatsuspoliitikas teavitame teid teie isikuandmete töötlemisest ja privaatsusest meie veebisaitide kasutamisel. Meile kui turbeasjatundjast ettevõttele on andmete privaatsus ja andmeturve väga olulised. Seetõttu soovime teie privaatsust austada ja kaitsta ning teie isikuandmeid konfidentsiaalselt käsitseda. Soovitame seda veebisaiti regulaarselt külastada, kuna see privaatsuspoliitika võib seaduste või meie ettevõttesiseste protsesside muutmise tõttu muutuda.

Kui teil on mis tahes küsimusi või kommentaare seoses oma isikuandmete töötlemise ja Kaspersky Labi privaatsustavade kohta või kui soovite, et uuendaksime teavet või eelistusi, mida olete meiega jaganud, võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga veebisaidil https://support.kaspersky.com/general/privacy või otse posti või e-posti teel: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Despag-Strasse 3, 85055, Germany, dpo@kaspersky.com.

Samuti võite võtta ühendust meie Kaspersky Labi ELi esindajaga (vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artiklile 27): Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Despag-Strasse 3, 85055, Germany, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.

ÜLDINE TEAVE

Üldjuhul võite enamikku meie veebisaidi sisust isikuandmeid edastamata külastada ja lugeda.

Meie veebisaitidelt teie soovitud teabe toomise protsessi jaoks salvestavad meie serverid teatud andmeid, mis on vajalikud teenuse osutamiseks ja/või statistilisel või turbe eesmärgil anonüümseks või pseudonüümseks muudetud kujul (pseudonüümsel kujul tähendab, et andmeid on kogutud pseudonüümi alt, st sisemiselt on genereeritud unikaalne juhuslik tähtnumbriline kombinatsioon iga andmekirje tuvastamiseks). Selles kontekstis salvestatakse üldandmed, näiteks teie domeeni nimi või brauseri tüüp. Need andmed ei võimalda meil teie isiku kohta järeldusi teha. Need anonüümseks või pseudonüümseks muudetud andmed kustutatakse kohe pärast nende statistilist hindamist.

Me ei töötle teie isikuandmeid, mis kuuluvad erikategooriatesse (sealhulgas andmed teie rassi või rahvuskuuluvuse, usuliste või filosoofiliste veendumuste, seksuaalelu, seksuaalse sättumuse, poliitiliste vaadete ning ametiühingusse kuulumise kohta, lisaks terviseandmed, geneetiline ja biomeetriline teave).

MIKS ME TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEME

Isikuandmete töötlemise eesmärgid olenevad kasutusel olevast veebisaidist, teenusest ja funktsioonist. Kasutame andmeid järgmistel eesmärkidel:

 • kasutajatega sõlmitud lepingute täitmise tagamiseks ja klientidele teenuste nõuetekohase täitmise tagamiseks;
 • kasutaja kaitsmiseks teadaolevate infoturbeohtude eest;
 • kasutaja kogemuse parandamiseks meie teenuste kasutamisel, eelkõige liideste muutmisel ning soovitud sisu ja reklaami pakkumisel, mis on seotud turundusliku eesmärgiga;
 • klientidele toodete ja teenuste tehnilise toe pakkumiseks ning toodete ja teenuste kvaliteedi parandamiseks;
 • teie küsimustele vastamiseks ja muul viisil teiega kontakti loomiseks;
 • meie veebisaitide turvalisuse tagamiseks ning meid ennast ja teid pettuste eest kaitsmiseks.

KUIDAS ON TAGATUD TEIE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSPÄRASUS

Meie õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks hõlmab järgmist:

 • töötleme vajalikke andmeid, et tagada andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmine või teha samme lepingu sõlmimiseks;
 • töötleme andmeid, kui see on vajalik meie õigustatud huvides ega ole vastuolus teie huvide ja põhiõigustega;
  • see on vajalik, et tagada meie veebisaidi ja seotud IT-süsteemide turvalisus ja nõuetekohane toimimine ning ennetada pettusi;
  • kui üksikisikud ei soovi oma isikuandmete töötlemist, säilitatakse neid vaid osaliselt, et Kaspersky Lab saaks üksikisiku taotlust täita;
 • peate andma sõnaselge nõusoleku kõnealuse eesmärgi täitmiseks;
 • töötleme andmeid, et täita seadusjärgset kohustust.

AUTOMATISEERITUD OTSUSTE TEGEMINE

Meie veebisaitidel ega teenustes ei kasutata automatiseeritud otsuste tegemist.

MILLISEID ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME JA KUIDAS ME NEID KASUTAME

My Kaspersky, Kaspersky Account, Kaspersky Small Office Security halduskonsool ja Anti-Theft Web Management (edaspidi „teenus“)

Andmete kategooriad

Selleks et teenust kasutada ja saada juurdepääs selle kõikidele funktsioonidele, edastate meile järgmiseid isikuandmeid:

 • teie e-posti aadress ja parool, kui registreerite meie teenuse kasutajaks;
 • mobiiltelefoninumber;
 • teave oma seadmete ja litsentside kohta;
 • Kaspersky Labi tehnilisele toele edastatud teave;
 • teie pangakaardi kehtivusaeg ja pangakaardi neli viimast numbrit;
 • statistiline teave teie brauseri kohta (domeeninimed, IP-aadressid, võrgupakkuja, brauseri tüübid ja muu teave kliendikeskkonna kohta, andmed selle kohta, milliseid Kaspersky Labi rakendusi kasutate ja kuidas neid kasutate, vahetult enne meie veebisaidi külastamist külastatud veebileht, meie veebisaidil külastatud lehed, neil lehtedel veedetud aeg, meie veebisaidilt otsitud teave, juurdepääsuajad ja -kuupäevad ning muu statistika meie saiti külastavatelt inimestelt);
 • täieliku andmete loendi, mida My Kaspersky kogub, leiate jaotisest „Andmetöötlusega seotud tingimused“;
 • täieliku andmete loendi, mida Kaspersky Small Office Security halduskonsool kogub, leiate jaotisest „Andmetöötlusega seotud tingimused”.

Teenuse kirjeldus

Konto registreerimine. Teenuse kasutamiseks ja selle kõigile funktsioonidele juurdepääsemiseks peate looma isikliku konto, mis nõuab, et edastaksite meile oma e-posti aadressi (millest saab teie kasutajanimi) ja parooli. Töötleme ja kasutame neid andmeid ainult selleks, et teile teenust osutada, kui te ei avalda sõnaselget soovi andmete muul eesmärgil töötlemiseks või kasutamiseks (nt selleks et saada e-kirja teel kasulikke uudiseid Kaspersky Labi toodete ja teenuste kohta). Samuti peate meiega võib-olla oma mobiiltelefoninumbrit jagama, et saaksime pakkuda teie kontole lisakaitset volitamata juurdepääsu eest. Kasutame teie mobiiltelefoninumbrit ainult autoriseerimiskoodi saatmiseks.

Konto sätted ja ostud. Võite alati oma konto andmeid, parooli ja eelistusi üle vaadata, uuendada või parandada või isegi oma konto kustutada, kasutades funktsiooni Konto sätted. Lisaks on teil võimalik vaadata meie veebipoe pakkuja juures oma ostude ajalugu. Konto sätetes on teil võimalik täiendavate Kaspersky Labi toodete hõlpsaks ostmiseks ka pangakaart siduda. Kui selle valiku aktiveerite, seob meie veebipoe pakkuja teie pangakaardi andmed teie kontoga ja säilitab selle tulevaste tellimuste jaoks. Kaspersky Lab tekitab spetsiaalse lingi teie veebipoe pakkuja konto juurde ja esitab teie nimel tellimusi, kui neid teete. Meie veebipoe pakkuja edastab meile ka teie pangakaardi aegumiskuupäeva ja teie pangakaardi numbri 4 viimast sümbolit. Kuid meil puudub juurdepääs meie veebipoe pakkuja juures salvestatud teile kuuluva krediitkaardi muudele andmetele. Seos teie kontoga luuakse ainult tehniliselt sisemise kasutajatunnuse ja parooli kombinatsiooniga. Need andmed ei anna meile juurdepääsu teie pangakaardile ega muudele isikuandmetele, mis on meie veebipoe pakkuja juures salvestatud. Sisemist kasutajatunnust kasutatakse teie veebipoe kaudu tehtud tellimuste käivitamiseks.

Seadmed. Pärast registreerimist saate hallata kõiki oma seadmeid, mida Kaspersky Labi toodete abil kaitsete. Näiteks võite kaitsta kadunud või varastatud seadmeid, kontrollida hõlpsasti Kaspersky Labi toodete olekut igal seadmel või kõrvaldada olemasolevaid probleeme. Selleks tuleb need seadmed ühendada, kasutades funktsiooni Seadmed. Sellisel juhul on vaja luua seos teie konto ja ühendatavate seadmete vahel. Seda kasutatakse loomulikult ainult selleks, et tagada funktsiooni Seadmed töö, kui te ei avalda sõnaselget soovi muul eesmärgil kasutamiseks.

Litsentsid. Saate hallata kõiki oma Kaspersky Labi tootelitsentse funktsiooniga Litsentsid, lisades iga toote kehtiva(d) aktiveerimiskoodi(d) ja ühendades selle seadmega, millel seda kasutatakse. Samuti saate valida automaatse litsentside aegumise meeldetuletuse või kasutada automaatse uuendamise funktsiooni. Meeldetuletusi saadetakse teie meili teel ainult juhul, kui sellega sõnaselgelt nõustute.

Kasutajatugi. Kui esitate meie tehnilisele toele või viiruselaborile tugiteenuste kaudu toetaotluse, siis küsime teie andmeid, mis on vajalikud selleks, et saaksime teile sellist tuge pakkuda, nt teie registreerimisnumber / litsentsi number, litsentsi ostmisel kasutatud pangakaardi numbri viimased 4 numbrit, e-posti aadress ja teave toote kohta, millega teie probleem seotud on, teie arvutiriistvara, tarkvara ja mis laadi probleem teil esineb. Lisaks võib olla abiks või isegi vajalik saata meile sellel eesmärgil üleslaadimise funktsiooni kasutades failid, millega teil probleeme on. Need võivad sisaldada ka isikuandmeid, näiteks kasutajapõhiseid või muul viisil isiku tuvastamist võimaldavaid failinimesid, metaandmeid või sisu. Loomulikult võite alati ise otsustada, kas soovite faile üles laadida või mitte. Kui soovite, siis lugege esmalt meie „Andmete esitamise eeskirja“ failide üleslaadimise kohta ja nõustuge sellega.

Statistiline teave. Võime jälgida domeeninimesid, IP-aadresse, võrgupakkujat, brauseri tüüpe ja muid andmeid klientkeskkonna kohta (nt teie seadme mudel, operatsioonisüsteem, ekraani eraldusvõime jne) inimeste kaudu, kes meie saiti külastavad. Samuti võime töödelda andmeid selle kohta, milliseid Kaspersky Labi rakendusi kasutate ja kuidas neid kasutate, veebilehe kohta, mida külastasite vahetult enne meie veebisaidi külastamist, meie veebisaidil külastatud lehtede kohta, neil lehtedel veedetud aja kohta, teabe kohta, mida meie veebisaidilt otsisite, juurdepääsuaja ja -kuupäeva kohta ning muud statistikat. Kasutame neid andmeid Kaspersky Labi saitide jaoks liikluse statistika koostamiseks ja meie veebisaitide ning teenuste turbe ning kättesaadavuse parandamiseks. Sellist teavet ei seostata isikuandmetega. Me ei küsi, ava ega jälgi teie seadme asukohapõhiseid andmeid.

Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse

Andmed kustutatakse hiljemalt 1 (üks) kalendrikuu pärast konto kustutamist.

Veebisait Kaspersky Motorsport

Andmete kategooriad

Selleks et teenust kasutada ja saada juurdepääs selle kõikidele funktsioonidele, edastate meile järgmiseid isikuandmeid:

 • kasutajanimi ja parool;
 • eesnimi;
 • perekonnanimi;
 • e-posti aadress;
 • teie isiklikud eelistused;
 • teistele kasutajatele jäetud kommentaarid.

Teenuse kirjeldus

Suhelge meiega. Kui sisestate sellesse veebisaidi ossa oma andmed, siis saadame teile meili teie liitumise kinnitamiseks. Kui see on kinnitatud, saadame teile regulaarselt meile, et teid Kaspersky Motorsporti viimaste uudistega kursis hoida. Võite alati oma andmeid muuta ja listist lahkuda, kasutades igas meilis olevaid linke.

Võtke meiega ühendust. Kui sisestate sellesse veebisaidi ossa oma andmed, siis saadame teile meili teie päringu kättesaamise kinnitamiseks. Kasutame sellel vormil olevaid isikuandmeid ainult teile teie taotlusega seoses vastamiseks.

Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse

Võite oma konto soovi korral mis tahes ajal kustutada.  Kui oma konto kustutate, kustutame teie isikuandmed oma süsteemist 24 tunni jooksul.

Kaspersky Business Hub

Andmete kategooriad

Portaali Kaspersky Business Hub kasutamiseks ja juurdepääsu saamiseks kõigile selle funktsioonidele peate esitama järgmised andmed:

 • teie isikliku konto andmed:
  • e-posti aadress ja parool;
  • turvaküsimus teie kontole juurdepääsu taastamiseks, kui unustate oma parooli;
  • mobiiltelefoni number;
  • riik.
 • teave litsentside kohta, mis võimaldavad teil kasutada portaalis Kaspersky Business Hub pakutavaid Kaspersky tooteid;
 • statistiline teave teie seadme ja veebibrauseri kohta, mida kogutakse, kui külastate meie veebisaiti;
 • Kaspersky tehnilisele toele antav teave

Teenuse kirjeldus

Konto registreerimine. Kui soovite kasutada portaali Kaspersky Business Hub ja pääseda juurde selles pakutavatele toodetele, peate looma isikliku konto. Selleks peate sisestama oma e-posti aadressi (millest saab teie kasutajanimi) ja parooli. Töötleme ja kasutame neid andmeid ainult selleks, et pakkuda teile portaali Kaspersky Business Hub funktsioone ja seal kasutatavaid tooteid. Neid andmeid töödeldakse ja kasutatakse muudel eesmärkidel ainult siis, kui annate selleks selgesõnalise nõusoleku (nt e-posti teel Kaspersky toodete ja teenuste kohta uudiste saamine või et teiega võetaks ühendust seoses teie Kaspersky tootearvustustega). Samuti võite anda oma mobiiltelefoni numbri, et kaitsta oma kontot volitamata juurdepääsu eest; samuti turvaküsimusena oma kontole juurdepääsu taastamiseks, kui unustate oma parooli. Kasutame teie mobiiltelefoni numbrit ainult teie autoriseerimise ajal turvakoodide saatmiseks.

Saate oma kontoandmeid igal ajal vaadata, uuendada ja muuta või konto kustutada, kasutades funktsiooni „Manage account“.

Litsentsid. Saate hallata portaalis Kaspersky Business Hub saadaolevate toodete litsentse, kasutades funktsiooni „Licenses“. Selleks peate lisama iga kasutatava toote kehtivad aktiveerimiskoodid. Saame teile litsentsi aegumise kohta saata e-posti teel automaatse meeldetuletuse.

Juurdepääs teatud litsentside haldamisele ja meie toodete konkreetsetele eksemplaridele oleneb teie pääsuõigustest, mis on toodetes konfigureeritud.

Kasutame riiki, mille te esitate oma konto registreerimisel, et pakkuda veebipõhist litsentsi ostmise võimalust. Litsentside veebipõhist müüki korraldab e-poe teenuse pakkuja (kolmas osapool).

Statistiline teave. Võime kasutada mitmesuguseid analüüsiteenuseid (kolmandad osapooled), et koguda ulatuslikku statistikat selle kohta, kuidas veebisaidi külastajad kasutavad portaali Kaspersky Business Hub. Lisateavet meie kolmandaid osapooli käsitsevate eeskirjade kohta leiate selle dokumendi jaotisest „KAS ME KASUTAME KÜPSISEID VÕI SOTSIAALVÕRGUSTIKE MOODULEID?“. Neid andmeid töödeldakse ja kasutatakse, kui annate oma selgesõnalise nõusoleku, külastades portaali Kaspersky Business Hub.

Kasutajatugi. Kui võtate meie tugiteenuste vahendusel ühendust tehnilise toe või viirusetõrjelaboriga, küsime teilt vajalikke andmeid toe pakkumiseks (näiteks teie litsentsinumber, e-posti aadress, probleemi põhjustanud toote andmed, teie arvuti riistvara ja tarkvara andmed ning probleemi kirjeldus). Need failid võivad sisaldada ka isiklikku teavet, nt kasutaja kohta või tuvastatavaid failinimesid, metaandmeid või failisisu. Võite neid faile saata oma äranägemise järgi.

Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse

Teie isikliku konto andmed kustutatakse hiljemalt 1 (üks) kalendrikuu pärast konto kustutamist. Andmete varukoopiaid ei säilitata kauem kui 1 (üks) kuu alates nende loomise hetkest.

Kaspersky Endpoint Security Cloud

Andmete kategooriad

Teenuse Kaspersky Endpoint Security Cloud kasutamiseks ja juurdepääsu saamiseks kõigile selle funktsioonidele peate esitama järgmised andmed:

 • isikliku konto andmed portaalis Kaspersky Business Hub (vastavate andmete loendi ja selle töötlemise eeskirjad leiate selle dokumendi jaotisest Kaspersky Business Hub);
 • andmed teie Kaspersky Endpoint Security Cloudi tööruumide kohta:
  • andmed teie Kaspersky Endpoint Security Cloudi litsentside kohta;
  • tööruumiga ühendatud hallatud seadmetest kogutud andmed;
 • statistiline teave teie seadme ja veebibrauseri kohta, mida kogutakse, kui külastate meie veebisaiti;
 • Kaspersky tehnilisele toele antav teave.

Teenuse kirjeldus

Konto registreerimine. Kui soovite kasutada teenust Kaspersky Endpoint Security Cloud ja pääseda juurde kõigile selle funktsioonidele, peate looma isikliku konto portaalis Kaspersky Business Hub. Kohustume töötlema ja kasutama e-posti aadressi, mille te esitasite portaalis Kaspersky Business Hub registreerudes, et pakkuda teile teenuse Kaspersky Endpoint Security Cloud funktsioone. Kasutame ja töötleme seda teavet teistel eesmärkidel vaid teie otsese nõusoleku olemasolul.

Litsentsid. Teenuse Kaspersky Endpoint Security Cloud litsentse saate hallata funktsiooniga „Licenses“. Selleks peate lisama kehtivad litsentside aktiveerimiskoodid. Saame teile litsentsi aegumise kohta saata e-posti teel automaatse meeldetuletuse.

Juurdepääs konkreetsete litsentside haldamisele oleneb teie pääsuõigustest ja teiste portaali Kaspersky Business Hub kasutajate pääsuõigustest. Neid pääsuõigusi saab konfigureerida teenuse Kaspersky Endpoint Security Cloud konkreetsetes tööruumides. Lisateavet leiate meie veebipõhisest dokumentatsioonist.

Seadmed. Pärast teenuse Kaspersky Endpoint Security Cloud tööruumi loomist saate hallata sellega ühendatud ja Kaspersky toodetega kaitstud seadmeid. Enne, kui alustate seadmete haldamist teenuses Kaspersky Endpoint Security Cloud, peate tegema kõik vajaliku, et täita teenuste kasutamist reguleerivates seadustes ette nähtud nõuded. Samuti peate muutma teenuse Kaspersky Endpoint Security Cloud sätteid vastavalt sellele, milleks te seda kasutate. Lisateavet leiate meie veebipõhisest dokumentatsioonist. Teenusega Kaspersky Endpoint Security Cloud hallatavad seadmed edastavad tõhususe tagamiseks andmeid Kaspersky Endpoint Security Cloudi taristus asuvatesse haldusserveritesse. Hallatud seadmetest kogutavate andmete loendi leiate veebipõhise dokumentatsiooni artiklist „Andmete esitamine“.

Statistiline teave. Võime kasutada mitmesuguseid analüüsiteenuseid (kolmandad osapooled), et koguda ulatuslikku statistikat selle kohta, kuidas veebisaidi külastajad kasutavad teenust Kaspersky Endpoint Security Cloud. Lisateavet meie kolmandaid osapooli käsitsevate eeskirjade kohta leiate selle dokumendi jaotisest „KAS ME KASUTAME KÜPSISEID VÕI SOTSIAALVÕRGUSTIKE MOODULEID?“.

Kasutajatugi. Kui võtate meie tugiteenuste vahendusel ühendust tehnilise toe või viirusetõrjelaboriga, küsime teilt vajalikke andmeid toe pakkumiseks (näiteks teie litsentsinumber, e-posti aadress, probleemi põhjustanud toote andmed, teie arvuti riistvara ja tarkvara andmed ning probleemi kirjeldus). Need failid võivad sisaldada ka isiklikku teavet, nt kasutaja kohta või tuvastatavaid failinimesid, metaandmeid ja sisu. Võite neid faile saata oma äranägemise järgi.

Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse

Teie tööruumide andmeid saab kasutada portaali Kaspersky Business Hub funktsiooniga „Managing Workspaces“; samuti kustuvad need automaatselt pärast seda, kui teie Kaspersky Endpoint Security Cloudi litsents aegub. Üksikasjalikku teavet tööruumiandmete säilitamise perioodi kohta leiate veebipõhise dokumentatsiooni artiklist „Andmete esitamine“.

Kaspersky Security Center Cloud Console

Andmete kategooriad

Teenuse Kaspersky Security Center Cloud Console kasutamiseks ja juurdepääsu saamiseks kõigile selle funktsioonidele peate esitama järgmised andmed:

 • teie isikliku konto andmed:
  • e-posti aadress ja parool;
  • turvaküsimus teie kontole juurdepääsu taastamiseks, kui unustate oma parooli;
  • mobiiltelefoni number;
 • teave litsentside kohta, mis võimaldavad teil kasutada teenuses Kaspersky Business Security Center Cloud Console pakutavaid Kaspersky tooteid;
 • andmed teie teenuse Kaspersky Security Center Cloud Console tööruumide kohta:
  • teave teie litsentside kohta teenuses Kaspersky Security Center Cloud Console;
  • tööruumiga ühendatud hallatud seadmetest kogutud andmed;
  • andmed, mille kasutaja sisestab teenuse Kaspersky Security Center Cloud Console liideses;
 • statistiline teave teie seadme ja veebibrauseri kohta, mida kogutakse, kui külastate meie veebisaiti;
 • Kaspersky tehnilisele toele antav teave.

Teenuse kirjeldus

Konto registreerimine. Kui soovite kasutada teenust Kaspersky Endpoint Security Cloud Console ja pääseda juurde kõigile selle funktsioonidele, peate looma isikliku konto teenuses Kaspersky Security Center Cloud Console. Selleks sisestage oma e-posti aadress ja parool. Töötleme ja kasutame neid andmeid ainult selleks, et pakkuda teile teenuse Kaspersky Security Center Cloud Console funktsioone. Kasutame ja töötleme seda teavet teistel eesmärkidel vaid teie otsese nõusoleku olemasolul. Samuti võite anda oma mobiiltelefoni numbri, et kaitsta oma kontot volitamata juurdepääsu eest; samuti turvaküsimusena oma kontole juurdepääsu taastamiseks, kui unustate oma parooli. Kasutame teie mobiiltelefoni numbrit ainult teie autoriseerimise ajal turvakoodide saatmiseks.

Saate oma kontoandmeid igal ajal vaadata, uuendada ja muuta või konto kustutada, kasutades funktsiooni „Manage account“.

Litsentsid. Saate hallata teenuses Kaspersky Security Center Cloud Console saadaolevate toodete litsentse, kasutades funktsiooni „Licenses“. Selleks peate lisama iga kasutatava toote kehtivad aktiveerimiskoodid. Saate aktiveerida automaatse meeldetuletuse, mis annab märku, kui mõni Kaspersky toodetes aktiveeritud litsents on aegumas. Meeldetuletusi saadetakse teie e-posti teel ainult juhul, kui annate selleks selgesõnalise nõusoleku.

Seadmed. Pärast teenuse Kaspersky Security Center Cloud Console tööruumi loomist saate hallata sellega ühendatud ja Kaspersky toodetega kaitstud seadmeid. Enne, kui alustate seadmete haldamist teenuses Kaspersky Security Center Cloud Console, peate tegema kõik vajaliku, et täita teenuste kasutamist reguleerivates seadustes ette nähtud nõuded. Samuti peate muutma teenuse Kaspersky Security Center Cloud Console sätteid vastavalt sellele, milleks te seda kasutate. Lisateavet leiate meie veebipõhisest dokumentatsioonist. Teenusega Kaspersky Security Center Cloud hallatavad seadmed edastavad tõhususe tagamiseks andmeid Kaspersky Security Center Cloudi taristus asuvatesse haldusserveritesse. Hallatud seadmetest kogutavate andmete loendi leiate veebipõhise dokumentatsiooni artiklist „Andmete esitamine“.

Statistiline teave. Võime kasutada mitmesuguseid analüüsiteenuseid (kolmandad osapooled), et koguda ulatuslikku statistikat selle kohta, kuidas veebisaidi külastajad kasutavad teenust Kaspersky Security Center Cloud. Lisateavet meie kolmandaid osapooli käsitsevate eeskirjade kohta leiate selle dokumendi jaotisest „KAS ME KASUTAME KÜPSISEID VÕI SOTSIAALVÕRGUSTIKE MOODULEID?“. Kui annate oma selgesõnalise nõusoleku, töödeldakse ja kasutatakse neid andmeid, kui külastate teenust Kaspersky Security Center Cloud Console.

Kasutajatugi. Kui võtate meie tugiteenuste vahendusel ühendust tehnilise toe või viirusetõrjelaboriga, küsime teilt vajalikke andmeid toe pakkumiseks (näiteks teie litsentsinumber, e-posti aadress, probleemi põhjustanud toote andmed, teie arvuti riistvara ja tarkvara andmed ning probleemi kirjeldus). Need failid võivad sisaldada ka isiklikku teavet, nt kasutaja kohta või tuvastatavaid failinimesid, metaandmeid või failisisu. Võite neid faile saata oma äranägemise järgi.

Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse

Teie isikliku konto andmed kustutatakse hiljemalt 1 (üks) kalendrikuu pärast konto kustutamist. Andmete varukoopiaid ei säilitata kauem kui 1 (üks) kuu alates nende loomise hetkest. Teie tööruumide andmed kustuvad automaatselt pärast seda, kui teie teenuse Kaspersky Security Center Cloud litsents aegub või kui taotlete tehniliselt toelt nende kustutamist. Pärast litsentsi aegumist võidakse teile anda õigus toote kasutamise jätkamiseks, kuigi toode funktsioonid võivad olla piiratud. Üksikasjalikku teavet tööruumiandmete säilitamise perioodi kohta leiate veebipõhise dokumentatsiooni artiklist „Andmete esitamine“.

Kaspersky Security for Microsoft Office 365

Andmete kategooriad

Selleks et teenust kasutada ja saada juurdepääs selle kõikidele funktsioonidele, edastate meile järgmiseid isikuandmeid:

 • e-posti aadress;
 • ettevõtte nimi;
 • parool;
 • teie eelistused;
 • Kaspersky Labi tehnilisele toele edastatud teave;
 • loendi andmetest, millele Kaspersky Security for Microsoft Office 365 teenus juurde pääseb, samuti andmetest, mida teenuse toimimise ajal kogutakse, leiate jaotisest „Andmete esitamine”.

Teenuse kirjeldus

Konto registreerimine. Kaspersky Security for Microsoft Office 365 kasutamiseks ja kõigile selle funktsioonidele juurdepääsemiseks peate looma isikliku konto, mis nõuab, et esitaksite meile oma meiliaadressi, ettevõtte nime ja parooli. Võite kasutada Kaspersky Endpoint Security Cloudi kontot. Töötleme ja kasutame neid andmeid ainult selleks, et osutada teile Kaspersky Security for Microsoft Office 365 teenust, kui te ei avalda sõnaselget soovi muul eesmärgil töötlemiseks või kasutamiseks (nt selleks, et saada meili teel kasulikke uudiseid Kaspersky Labi toodete ja teenuste kohta). Registreerimise ajal antud meiliaadressi kasutatakse Kaspersky Security for Microsoft Office 365 teenuse osutamisega seotud teavitusteks, muu hulgas teie teavitamiseks sellest, millal teenus pole saadaval, millal prooviperiood lõppeb või millal on välja antud uuendusi.

Konto sätted. Võite alati oma konto andmeid, parooli ja eelistusi üle vaadata, uuendada või parandada või isegi oma konto kustutada, kasutades funktsiooni Konto sätted.

Teenuse konfigureerimine. Kaspersky Security for Microsoft Office 365 teenus on integreeritud otse Office 365-ga, mis nõuab juurdepääsu Exchange Online’ile või OneDrive’ile. Selleks et ühendust Exchange Online’iga või OneDrive’iga konfigureerida, suunatakse teid Microsoft Online’i veebisaidile ja küsitakse luba teenuse Kaspersky Security for Office 365 pakkumiseks OAuth 2.0 flow kaudu. Teenus Kaspersky Security for Microsoft Office 365 nõuab ka teenuse kontot, et pääseda ligi Exchange Online’i karantiinile. Selle teenuse konto saab konfigureerida automaatselt või käsitsi. Kui valite automaatse konfiguratsiooni, küsib teenus teilt üldadministraatori sisselogimisandmeid. Teenus ei salvesta neid andmeid mingil kujul, vaid kasutab neid ainult algseks konfigureerimiseks ja teenuse konto loomiseks. Kui valite käsitsi konfigureerimise, siis ei ole üldadministraatori sisselogimisandmeid vaja ja administraator loob teenuse konto käsitsi.

Teenuse toimimine. Toimimise ajal võtab Kaspersky Security for Microsoft Office 365 vastu sõnumeid ja muid objekte (kohtumisi, ülesandeid jne) ja OneDrive’i faile, mida kontrollitakse ja töödeldakse kaitsesätete kohaselt. Kaspersky Security for Microsoft Office 365 ei salvesta kontrollimist vajavaid sõnumeid, OneDrive’i faile või objekte oma infrastruktuuri. Loend andmetest, millele Kaspersky Security for Microsoft Office 365 teenus juurde pääseb, samuti andmetest, mida teenuse toimimise ajal kogutakse, kuvatakse dokumendi jaotises „Andmete esitamine”.

Kasutajatugi. Kui esitate meie tehnilisele toele või viiruselaborile tugiteenuste kaudu taotluse meie tehnilise toe kasutamiseks, siis küsime teie andmeid, mida teie aitamiseks vajame, näiteks teie registreerimisnumber / litsentsi number, litsentsi ostmisel kasutatud pangakaardi numbri viimased 4 numbrit, meiliaadress, teie probleemiga seotud toote ja teenuse andmed, teie arvuti riist- ja tarkvara andmed ning teie probleemi kirjeldus. Lisaks võib olla abiks või isegi vajalik saata meile sellel eesmärgil ettevõtte konto üleslaadimise funktsiooni kasutades faile, millega teil probleeme on. Need võivad sisaldada ka isikuandmeid, näiteks kasutajapõhiseid või muul viisil isiku tuvastamist võimaldavaid failinimesid, metaandmeid või sisu. Loomulikult võite alati ise otsustada, kas soovite faile üles laadida või mitte.

Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse

Andmed kustutakse kuus kuud pärast teie litsentsi aegumist.

Kaspersky ettevõtte konto

Andmete kategooriad

Selleks et teenust kasutada ja saada juurdepääs selle kõikidele funktsioonidele, edastate meile järgmiseid isikuandmeid:

 • ettevõtte e-posti aadress (millest saab teie kasutajanimi);
 • parool;
 • teie eesnimi;
 • teie perekonnanimi;
 • ettevõtte nimi;
 • riik;
 • teie ettevõtte litsents Kaspersky Labi rakenduste kasutamiseks;
 • Kaspersky Labi tehnilisele toele edastatud teave. Lisateavet leiate jaotisest Andmete esitamise eeskiri.
 • täiendavad „kolmanda osapoole“ e-posti aadressid (kui kontole lisatud).

Teenuse kirjeldus

Konto registreerimine. Ettevõtte konto kasutamiseks ja kõigile selle funktsioonidele juurde pääsemiseks peate looma:

 • isikliku konto;
 • konto oma ettevõttele, v.a juhul kui teie kolleegid on seda varem teinud.

See nõuab, et esitaksite oma ettevõtte e-posti aadressi (millest saab teie kasutajanimi), parooli, ees- ja perekonnanime, ettevõtte nime ja riigi ning ettevõtte litsentsi Kaspersky Labi rakenduste kasutamiseks. Töötleme ja kasutame neid andmeid ainult selleks, et osutada teile ettevõtte konto teenuseid ja tehnilist tuge, kui te ei otsusta lasta neid sõnaselgelt muul eesmärgil töödelda ja kasutada. Pärast registreerimist seotakse teie isiklik konto teie ettevõtte kontoga. Kui teie ettevõtte konto oli varem loodud, siis saadetakse teie registreerimisandmed (ees- ja perekonnanimi ja ettevõtte e-posti aadress) ettevõtte konto administraatorile teie ettevõttes. Administraatoriks määratakse tavaliselt ettevõtte töötaja, kes ettevõtte ja isikliku konto algselt registreerib.

Konto sätted. Vahekaardil Minu konto saate alati oma konto andmeid ja parooli vaadata, uuendada ja parandada või konto kustutada. Teie ettevõtte konto administraator saab teie konto sätteid ka muuta ja teie parooli lähtestada. Kui olete ettevõttes ettevõtte konto administraator, siis on teil võimalik kõigi oma kolleegide isiklikke kontosid redigeerida ja kogu ettevõtte konto blokeerida (töötajate isiklikud kontod jäävad süsteemi alles).

Litsentsid. Saate lisada ja vaadata oma ettevõtte Kaspersky Labi toodete litsentse oma ettevõtte konto vahekaardil Litsentsid (iga toote aktiveerimiskoodid või võtmefailid). Registreerimise ajal antav litsents lisatakse automaatselt ettevõtte kontole. Võtmefaile ei salvestata füüsiliselt ettevõtte kontol. Süsteem salvestab ainult teie ettevõtte litsentsi andmed. Igal ettevõtte töötajal, kelle isiklik konto on seotud teie ettevõtte kontoga, on litsentside loendile juurdepääs. Teie ettevõtte konto administraator võib ettevõtte litsentsid eemaldada, kustutades need loendist.

Lepingud. Kui teie ettevõte ostab täiendavaid klienditoe teenuseid, siis saate pärast ostu registreerimist vaadata ostetud teenuste loendit vahekaardil Lepingud. Lepingute loend on saadaval nendele ettevõtte töötajatele, kes määrati ostmise ajal tasulist teenust kasutavateks volitatud isikuteks. Need inimesed saavad automaatselt teateid lepingu aegumise kohta.

Klienditoe taotlused. Kui pöördute ettevõtte konto kaudu klienditoe või viirusetõrjelabori meeskonna poole, võime paluda teil esitada andmeid, mida meil võib teie aitamiseks vaja olla. Näiteks võivad nende hulka kuuluda teie taotlusega seotud toote andmed, arvutiriistvara, teie arvuti võrk, tarkvara ja tekkinud probleemi kirjeldus. Lisaks võib olla kasulik või isegi vajalik saata meile failid, millega teil probleeme on, või failid, mis määratlevad teie arvuti või võrgu konfiguratsiooni. Seda saab teha, kasutades taotlusvormi valikut Lisa faile. Need failid võivad sisaldada kasutajapõhiseid või muul moel isikut tuvastavaid failinimesid, metaandmeid või sisu. Saate alati ise valida, kas soovite neid faile üles laadida. Kui soovite faile üles laadida, siis vaadake ja nõustuge kõigepealt meie dokumendiga Andmete esitamise eeskiri faili üleslaadimise lehel. Õige klienditoe osakonna valimiseks teie taotlusele kasutame andmeid teie ettevõtte litsentside, riigi ja võimalik, et ka teie ettevõtte kontol valitud liidese keele kohta. Teie kolleegidel võib olla juurdepääs teie taotlustele, kui teie ettevõtte konto administraator muudab käsitsi vastavaid sätteid (administraator saab taotlusi automaatselt vaadata).

Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse

Saate oma konto mis tahes ajal kustutada konto sätete alt või esitades taotluse meie tehnilisele toele. Kui teie konto on kustutatud, säilitatakse teie isikuandmeid Kaspersky Labi andmebaasis kuni kindlaks määratud säilitamisaja lõpuni, kuid teil ei ole enam võimalik kustutatud kontot kasutades ettevõtte konto veebisaidile ligi pääseda.

Kaspersky Labi partneriportaal

Andmete kategooriad

Selleks et teenust kasutada ja saada juurdepääs selle kõikidele funktsioonidele, edastate meile järgmiseid isikuandmeid:

 • e-posti aadress;
 • parool;
 • teie nimi;
 • aadress;
 • telefoninumber;
 • Kaspersky Labi tehnilisele toele edastatud teave.

Teenuse kirjeldus

Võime küsida isikuandmeid, kui esitate tellimuse, registreerite toote, tellite teenuse, vastate küsitlusele, registreerute võistlusele ja kui olete meiega kirjavahetuses või teete meie veebisaidil muid tegevusi.

On teie otsustada, kas soovite jätkata tegevusi, mille jaoks on vaja esitada isikuandmeid. Kuid arvestage, et kui te vajalikke andmeid esitada ei soovi, ei pruugi teil olla võimalik toimingut lõpule viia.

Kasutame isikuandmeid järgmistel viisidel.

 • Teile teabe edastamiseks viirusehoiatuste, toodete versioonitäienduste, uute toodete, teenuste, uudiskirjade, teavitusmeilide ja uuringute kohta tulevaste tooteideede või -täiustuste teemal.
 • Teile asjakohase sisu loomiseks.
 • Teile spetsiaalsete Kaspersky pakkumiste edastamiseks, mis võivad teile huvi pakkuda.
 • Teie vajadustele vastavate paremate toodete ja teenuste loomiseks.
 • Selleks et võimaldada teil tooteid osta ja alla laadida, saada juurdepääsu teenustele või muul viisil enda valitud tegevustega tegeleda.
 • Selleks et aidata teil kiiresti endale olulist tarkvara, teenuseid või tooteteavet leida.

Kaspersky Lab kasutab muude meie nimel teenuseid osutavate ettevõtete teenuseid. Neid võidakse kasutada toodete hulgimüügiks, tehnilise toe osutamiseks või tellimuste töötlemiseks. Meie hankijad kohustuvad hoidma klientide isikuandmeid kaitstuna ja rangelt konfidentsiaalsena ja kasutama isikuandmeid ainult Kaspersky Labi nimel ning mitte ühekski muuks otstarbeks.

Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse

Isikuandmeid säilitatakse seni, kuni teenust kasutate, ja kustutakse pärast teie esimest taotlust.

GSI Parser

Andmete kategooriad

Selleks et teenust kasutada ja saada juurdepääs selle kõikidele funktsioonidele, edastate meile järgmiseid isikuandmeid:

 • e-posti aadress;
 • parool;
 • andmefail (andmed arvutile paigaldatud/installitud riist- ja tarkvara kohta, operatsioonisüsteemi versioon ja installitud teenusepaketid, tuumobjektid, draiverid, teenused, Microsoft Internet Exploreri lisandmoodulid, printimissüsteemi laiendid, Windows Exploreri lisandmoodulid, laaditud objektid, Active Setupi üksused, juhtpaneeli apletid, kirjed majutusteenuse pakkuja failist ja süsteemiregistrist, brauserite ja meiliklientide versioonid, teave lodud võrguühenduste ja avatud portide kohta teabe esitamise hetkel). Täieliku loendi edastatud andmetest leiate jaotisest Edastatud teave.

Teenuse kirjeldus

Üldtingimused. Käesolevaga annab Kaspersky Lab teile õiguse kasutada veebisaiti ja uurida selle sisu eraotstarbeks, veendumaks, et Kaspersky Labi tarkvara ühildub muu arvutisse installitud tarkvara ja/või draiveritega, millest arvuti koosneb, ja tarkvaravigade parandamiseks. Laadides veebisaidile üles aruandefaili, võtate teadmiseks, et olete üles laaditud objekti seaduslik omanik ja et objekt ise ei ole konfidentsiaalne ega sisalda konfidentsiaalset teavet. Analüüsiobjekti esitades (objekti üles laadides) annate Kaspersky Labile tasuta ja välistava litsentsi üles laaditud objekti kopeerimiseks, talletamiseks ja kustutamiseks analüüsimise eesmärgil. Andmed edastatakse Kaspersky Labile turvaliste ühenduste kaudu. Esitatud andmeid kaitseb õiguste valdaja seadusega kehtestatud ja privaatsuspoliitikas sätestatud nõuete kohaselt. Veebisaiti ei tohi kasutada andmete, koodi või teenuste loomiseks eesmärgiga tuvastada, blokeerida või eemaldada viirusi. Veebisaidi toimimise häirimine või juurdepääsu hankimine veebisaidi teenustele standardliidesest mööda minnes (dokumenteerimata teid mööda) on keelatud. Veebisaidi kasutamine peab olema kooskõlas seadusjärgsete eeskirjadega, muu hulgas kehtivate õigusaktide ning eksportimise ja reeksportimise reeglitega.

Kasutajakonto loomine. Veebisaidi kasutamiseks tuleb luua konto. Konto loomiseks sisestage meiliaadress ja määrake parool.

Kasutajakonto sätted. Saate oma meiliaadressi või parooli muuta või jaotises Kontohaldus konto püsivalt eemaldada.

Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse

Üles laaditud objekt salvestatakse Kaspersky Labi süsteemidesse kuni 90 päevaks, misjärel see kustutatakse ja seda ei saa taastada.

Teised veebisaidid ja vormid

Andmete kategooriad

Selleks et saada juurdepääs mitmesugustele sisuelementidele, registreeruda üritustele, testida meie tooteid, võtta meiega kontakti- ja kasutajatoe vormide kaudu ühendust, ennetada pettusi, tuvastada vargusi ja Teenuse mis tahes muud väärkasutust, edastate meile isikuandmeid, sealhulgas järgmiseid andmeid:

 • eesnimi;
 • perekonnanimi;
 • e-posti aadress;
 • telefoninumber;
 • IP-aadress;
 • UTC kuupäev.

Teenuse kirjeldus

Üldtingimused. Käesolevaga annab Kaspersky Lab teile õiguse kasutada veebisaiti ja uurida selle sisu eraotstarbeks, veendumaks, et Kaspersky Labi tarkvara on ühilduv.

Kvaliteetsisu. Mitmesugustele sisuelementidele (valged raamatud, videod, sündmuste register või spetsiaalsed turundusmaterjalid) juurdepääsemiseks küsime teie eesnime, perekonnanime, e-posti aadressi ja telefoninumbrit kohustuslike andmetena sellele kvaliteetsisule juurdepääsemiseks ja teile muu sisu kohta lisateabe edastamiseks. Neid andmeid kasutab teie asukoha eest vastutav Kaspersky piirkondlik esindus selleks, et edastada teile lisateavet toodete, teenuste ja teiste tegevuste kohta, nagu õppetegevused, seminarid, üritused ja turunduskampaaniad, mis võivad teile huvi pakkuda. Teabe tellimus on vabatahtlik ja võite sellest alati loobuda, klõpsates loobumise linki või võttes meiega ühendust meilis toodud e-posti aadressil. Sellisel juhul teie registreerimisandmed kustutatakse ja te ei pääse enam kvaliteetsisule juurde, kui te seda uuesti ei telli.

Tasuta prooviversioonid. Kui soovite meie tooteid testida, siis küsime teie eesnime, perekonnanime, telefoninumbrit ja e-posti aadressi. Neid andmeid kasutatakse aktiveerimiskoodi väljasaatmiseks ja teile prooviperioodi lõppemise meeldetuletamiseks. Kuni 14 päeva enne prooviperioodi lõppu võite saada viimase meeldetuletuse ja pakkumise täislitsentsi ostmiseks. Prooviregistreerimine on vabatahtlik ja võite oma nõusoleku alati tagasi võtta, klõpsates loobumise linki või võttes meiega ühendust meilis toodud e-posti aadressil. Kui loobute, kustutame kohe teie andmed, kui te ei otsusta täislitsentsi osta.

Uudiskirjad, tasuta tooteuuendused ja eripakkumised. Kui olete need tellinud ning edastanud meile oma e-posti aadressi ning mõnel juhul ka oma ees- ja perekonnanime, siis kasutame neid andmeid teile selliste toodete ja teenuste kohta lisateabe, tasuta tooteuuenduste ja eripakkumiste saatmiseks, mis võivad teile huvi pakkuda. Tellimus on vabatahtlik ja võite sellest alati loobuda, klõpsates loobumise linki või võttes meiega ühendust igas meilis sisalduval e-posti aadressil. Sellisel juhul teie nimi ja meiliaadress kustutatakse ja me ei saada teile enam selliseid meile, kui te uuesti ei registreeru.

Kontaktivormid. Kui soovite meiega meie kontakti- ja kasutajatoe vormide kaudu ühendust võtta, palutakse teil edastada oma kontaktandmed (märgiga * tähistatud sisestusväljad), mida töötleme või kasutame ainult teiega ühenduse võtmiseks ja teile soovitud teabe edastamiseks vajalikus ulatuses. Võite edastada lisateavet (andmeväljade kaudu, millel pole märki *), mida töötleme loomulikult samuti kõigi kehtivate andmekaitsenõuete kohaselt. Need andmed edastatakse teie asukoha eest vastutavatele Kaspersky piirkondlikele meeskondadele. Kaspersky piirkondlikud meeskonnad kasutavad andmeid teiega ühenduse võtmiseks.

Iga-aastased kliendirahulolu uuringud tehnilise toe kasutajatele. Kaspersky Lab viib teeninduse kvaliteedi parandamise eesmärgil tehnilise toe kasutajate hulgas läbi üksikjuhtumi uuringuid ja iga-aastast uuringut. Iga-aastase kliendirahulolu uuringu läbiviimiseks saame järgmisi andmeid.

Teie meiliaadress, mis võimaldab meil tuvastada teid oma andmebaasis kasutajana ja siduda teie arvamust uuringus teie kontaktide ja meie tehnilise toe meeskonnale saadetud taotluste ajalooga.

Hinne, mille meie tehnilise toe meeskonnale andsite, ja soovitused, mida kasutatakse Kaspersky Labi tehnilise toe osutatavate teenuste kvaliteedi parandamiseks.

Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse

Isikuandmeid säilitatakse seni, kuni teenust kasutate, ja kustutakse pärast teie esimest taotlust.

KAS KASUTAME KÜPSISEID VÕI SUHTLUSVÕRGUSTIKE MOODULEID

Küpsisefailid on failid või teabefragmendid, mis võidakse salvestada teie arvutisse või teise internetiga ühilduvasse seadmesse (nt nutitelefoni ja tahvelarvutisse), kui meie veebisaite külastate. See teave koosneb sageli tähtnumbrilistest koodidest, mis võimaldavad teie arvuti tuvastamist, kuid see võib sisaldada ka muud teavet.

Kasutame mitmesugust tüüpi küpsiseid (väikseid tekstifaile, mis paigutatakse teie arvutisse).

 • Kasutaja sisestatud andmete küpsised
 • Autentimisküpsised
 • Teie eelistusi ja sätteid talletavad küpsised
 • Toimivust parandavad küpsised
 • Turbeküpsised (pettusevastased küpsised)
 • Kolmanda osapoole reklaamiküpsised
 • Autoriküpsised analüüsi jaoks
 • Suhtlusvõrgustike jälgimise küpsised

Kasutame küpsisefaile ka oma veebisaitidel, kui laadite neilt alla Kaspersky Lab rakendusi. See võimaldab meil täiustada kasutaja kogemust Kaspersky Labi toodete ja veebisaitide kasutamisel, kui annate selleks sõnaselge nõusoleku.

Mõnel meie veebisaidil kasutatakse elektroonilisi markereid (veebimajakaid), mida kasutame oma reklaamikampaaniate ja muude tegevuste tõhususe kohta tervikliku statistika saamiseks. Ka meie e-kirjad sisaldavad veebimajakaid, et teha kindlaks e-kirja ja kasutuskogemuse tõhusus, tulemuslikkus ja optimeeritus. Kasutame selleks otstarbeks erinevaid analüütilisi teenuseid. Saate nende loendi üle vaadata siin.

Saate konfigureerida oma brauseri sätted nii, et küpsised blokeeritakse või teie süsteem teavitab teid alati, kui veebisait soovib küpsise paigaldada. Kuid arvestage, et küpsiste blokeerimise tagajärjel ei pruugi teil olla võimalik enam kõiki meie veebisaidi funktsioone kasutada.

Kasutame ka mitmesuguseid suhtluslisandmooduleid. Siit leiate loendi meie veebisaitidele manustatud küpsistest ja tabeli, milles on selgitatud, kuidas me kasutame suhtlusvõrgustike mooduleid.

KASPERSKY ANDMEKAITSEPÕHIMÕTTED

Meie veebisaidid on loodud põhimõtteliselt sellisel viisil, et isikuandmeid töödeldakse minimaalselt. Teatud juhtudel kohustume kehtivate seadusenõuete tõttu teie isikuandmeid muudele isikutele edastama. See on nii näiteks siis, kui on põhjust kahtlustada kuritegu või meie veebisaidi väärkasutust.

Võime kasutada teatud teenuste osutamiseks väliseid teenusepakkujaid. Kui sellistel välistel teenusepakkujatel on vaja pääseda juurde isikuandmetele, siis tagame sellise juurdepääsu piiramise vastava teenuse osutamiseks vajaliku ulatusega. Lisaks peavad sellised välised teenusepakkujad loomulikult järgima kõiki kehtivaid andmekaitse eeskirju.

Meie veebisaidid sisaldavad linke ettevõtete juurde, kellega oleme ärisuhetes, eelkõige meie veebipoe pakkujate juurde. Me ei vastuta kuidagi andmekaitsenõuete järgimise eest seoses meie partneri veebisaitide kasutamisega. Teavet andmekaitse kohta nende veebisaitide külastamisel leiate vastavate ettevõtete veebisaidi privaatsuspoliitikatest.

KUS ME ANDMEID TÖÖTLEME

Kaspersky Labi kasutajatelt saadud isikuandmeid võidakse töödelda nii Euroopa Liidus (EL) või Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) asuvates riikides kui ka nendest väljaspool, sealhulgas Saksamaal, Madalmaades, Prantsusmaal, Ühendkuningriigis, Šveitsis, Kanadas, Singapuris, Venemaal, Jaapanis, USAs, Mehhikos, Hiinas, Aserbaidžaanis. Meie üldise äritava kohaselt töödeldakse ELi kasutajatelt saadud andmeid ELis ja Venemaal asuvates serverites. Isikuandmeid võidakse töödelda väljaspool Euroopa Liitu (EL) või Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvates riikides, millest mõnes ei pruugi Euroopa Komisjoni andmetel piisav andmekaitse tase tagatud olla. Sellistel juhtudel edastab ja avalikustab Kaspersky Lab teie andmeid kooskõlas Euroopa Komisjoni piisava kaitse otsustega teatud riikide osas ja Euroopa Komisjoni kinnitatud standardsete lepingutingimuste alusel. Kui soovite saada koopiat nendest standardsetest lepingutingimustest, siis võtke meie ühendust, klõpsates siin.

Kaspersky Lab on võtnud teie isikuandmete kaitseks asjakohased turvameetmed ning tegutseb kooskõlas julgeoleku ja privaatsuse parimate tavadega, kasutades sealhulgas isikuandmete edastamiseks ettevõttegrupis Euroopa Komisjoni standardseid lepingutingimusi, mille järgi peavad kõik ettevõttegruppi kuuluvad liikmed kaitsma ja töötlema Euroopa Majanduspiirkonnast tulnud isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega samaväärsete standarditega. Kui jagame teie isikuandmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ja Å veitsi asuva kolmandast osapoolest teenusepakkujaga (kooskõlas jaotises „Edastatud andmete vastuvõtjad ja andmete edastamise õiguspärasus” väljatoodud tingimustega), siis kohustame kolmandast osapoolest teenusepakkujat lepingu alusel võtma teie andmete kaitseks piisavaid kaitsemeetmeid.

EDASTATUD ANDMETE VASTUVÕTJAD JA ANDMETE EDASTAMISE ÕIGUSPÄRASUS

Me ei edasta kunagi andmeid riigiasutustele ega kolmandatele osapooltele ega võimalda neile juurdepääsu andmetele. Piiratud juurdepääsuga andmeid võime avalikustada ainult järgmiselt.

 • Ainult Kaspersky Labi ettevõttegrupi siseselt. Teie isikuandmeid võivad kasutada meie töötajad ja teised personaliliikmed allpool loetletud eesmärkidel teadmisvajaduse põhjal.
 • Samuti võime jagada teie andmeid pakkujatega, kes osutavad meile teenuseid. Nemad töötlevad teie isikuandmeid meie nimel kui volitatud andmetöötlejad (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 28). Vastuvõtjate töö hõlmab järgmist: veebianalüüsi pakkumist, andmetöötlust, reklaami, e-kirjade levitamist, maksete töötlemist, tellimuste täitmist ja teisi teenuseid.

Sellistel juhtudel peavad need ettevõtted järgima meie andmekaitse ja -turbemeetmeid ning neil on keelatud kasutada meilt saadud isikuandmeid teistel eesmärkidel.

Kui avaldame teie andmed Kaspersky ettevõtete grupile ja väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatele teenusepakkujatele, siis teeme seda Euroopa Komisjoni kinnitatud isikuandmete eksportimise standardsete lepingutingimuste ja meie oma kõrgete andmeturbestandardite kohaselt ning teie privaatsust austades.

TEIE ÕIGUSED SEOSES OMA ISIKUANDMETEGA JA KUIDAS NEID KASUTADA

Lisaks anname teile teada, et teil on teatud õigused nende isikuandmete osas, mida teie kohta säilitame.

 • Õigus saada teavet. Teil on õigus saada selget, läbipaistvat ja lihtsasti mõistetavat teavet oma õiguste ja selle kohta, kuidas teie isikuandmeid kasutame.
 • Õigus tutvuda andmetega. Teil on õigus saada koopia nendest isikuandmetest, mida töötleme, ja kontrollida nende töötlemise õiguspärasust.
 • Õigus andmete parandamisele. Teil on õigus paluda oma isikuandmete parandamist.
 • Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud”). Teil on õigus paluda oma isikuandmete eemaldamist või kustutamist, kui nende töötlemiseks ei ole piisavat põhjust.
 • Õigus andmete töötlemise piiramisele. Teil on õigus paluda oma isikuandmete töötlemise peatamist, näiteks juhul kui soovite teha kindlaks nende andmete õigsust ja töötlemise vajadust.
 • Andmete ülekandmise õigus. Teil on õigus paluda oma isikuandmete edastamist. Esitame teile või teie valitud kolmandale osapoolele teid puudutavad isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul.
 • Õigus esitada vastuväiteid. Teil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, mis põhineb meie seaduslikel huvidel.
 • Õigus töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta. Kui võtate oma nõusoleku tagasi, siis ei pruugi juurdepääs meie veebisaidi teatud funktsioonidele võimalik olla. Anname sellest teile teada, kui soovite oma nõusoleku tagasi võtta.
 • Kaebuse esitamise õigus. Teil on õigus võtta ühendust oma riigi andmekaitseasutusega, kui soovite esitada kaebuse meie andmekaitse- ja privaatsustavade kohta.
 • Küpsiste inaktiveerimise õigus. Kui soovite piirata või blokeerida meie veebisaitidel kasutatavate küpsiste kasutamist, siis kasutage konkreetsel veebisaidil olevat tööriista (kui võimalik) või avage brauseri abifunktsioon, mille kaudu saate teavet, kuidas oma brauseri seadeid muuta.

Kui soovite ülaltoodud õiguseid kasutada, siis võite otse meiega mis tahes ajal ühendust võtta, kasutades meie kontaktivormi.

Üldjuhul ei pea te maksma tasu oma isikuandmetega tutvumiseks (või mis tahes teiste õiguste kasutamiseks). Kuid võime küsida mõistlikku tasu, v.a nõusoleku tagasivõtmise eest, kui teie taotlus on selgelt põhjendamatu, korduv või liigne, või keelduda sellisel juhul taotluse täitmisest.

Võime küsida teilt teatud andmeid, et kinnitada teie isikut ja veenduda teie õiguses nende isikuandmetega tutvumiseks (või mis tahes teiste õiguste kasutamiseks). See on kaitsemeede, et takistada teie isikuandmete avalikustamist inimestele, kellel ei ole nende saamiseks õigust. Samuti võime võtta teiega ühendust, et taotluse kohta lisaküsimusi küsida ja protsessi kiirendada.

Proovime vastata kõikidele põhjendatud taotlustele ühe kuu jooksul. Mõnikord võib see võtta kauem kui kuu, kui teie taotlus on eriti keeruline või olete esitanud mitu taotlust. Sellisel juhul saadame teile vastava teate ja hoiame teid jooksvalt kursis.

KAEBUSED

Kui soovite oma isikuandmetega seoses teha kaebuse selle privaatsuspoliitika või meie -tavade kohta, siis võtke meiega ühendust, klõpsates siia.

Kui leiate, et teid puudutavate isikuandmete töötlemine rikub kohalduvat andmekaitseseadust, on teil õigus esitada alati kaebus pädevale järelevalveasutusele. See, milline järelevalveasutus on teie kaebuse käsitlemiseks pädev, võib oleneda riigist, kus asute.