Skip to main content

Kaspersky veebisaitide ja veebiteenuste privaatsuspoliitika

Viimane uuendamine: 26.05.2023.

TEAVE ANDMETÖÖTLEJA KOHTA

See privaatsuspoliitika kohaldub ettevõttele AO Kaspersky Lab, asukohaga bldg. 3, 39A, Leningradskoe Shosse, Moscow, 125212, Russian Federation või selle vastava(te)le tütarettevõt(e)tele, mis on otseselt kirja pandud käesolevale privaatsuspoliitikale viitavas nõusolekus („Kaspersky“, „ettevõte“ või „meie“). See ei kohaldu Kaspersky veebisaitidele, mis seda privaatsuspoliitikat ei kuva ega sisalda linki selle juurde või millel on oma privaatsuspoliitika. Samuti ei kohaldu see Kaspersky teenustele ja toodetele, v.a juhul, kui nende juures on link selle privaatsuspoliitika juurde.

Selles privaatsuspoliitikas teavitame teid teie isikuandmete töötlemisest ja privaatsusest meie veebisaitide või veebiteenuste kasutamisel. Meile kui turbeasjatundjast ettevõttele on andmete privaatsus ja andmeturve väga olulised. Seetõttu soovime teie privaatsust austada ja kaitsta ning teie isikuandmeid konfidentsiaalselt käsitseda.

Kui teil on mis tahes küsimusi või kommentaare seoses oma isikuandmete töötlemise ja Kaspersky privaatsustavade kohta või kui soovite, et uuendaksime teavet või eelistusi, mida olete meiega jaganud, võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga veebisaidil https://support.kaspersky.com/general/privacy või otse posti või e-posti teel: Kaspersky Labs GmbH, DPO AO Kaspersky Labs, Despag-Strasse 3, 85055 Ingolstadt, Germany, dpo@kaspersky.com.

Samuti võite võtta ühendust Kaspersky ELi esindajaga (vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artiklile 27): Kaspersky Labs GmbH, Despag-Strasse 3, 85055 Ingolstadt, Germany.

Kui olete Hiina mandriosas asuv andmesubjekt, võite võtta ühendust Kaspersky Hiina andmekaitseametnikuga: dpo@kaspersky.com.

ÜLDINE TEAVE

Meie veebisaitidelt või veebiteenustest teie soovitud teabe toomise protsessi jaoks salvestavad meie serverid teatud andmeid, mis on vajalikud teenuse osutamiseks ja/või statistilisel või turbe eesmärgil anonüümseks või pseudonüümseks muudetud kujul (pseudonüümsel kujul tähendab, et andmeid on kogutud pseudonüümi alt, st sisemiselt on genereeritud unikaalne juhuslik tähtnumbriline kombinatsioon iga andmekirje tuvastamiseks). Selles kontekstis töödeldakse üldandmeid, näiteks teie domeeni nime või brauseri tüüpi. Need andmed ei võimalda meil teie isiku kohta järeldusi teha. Need anonüümseks või pseudonüümseks muudetud andmed kustutatakse kohe pärast nende statistilist hindamist.

Me ei töötle teie isikuandmeid, mis kuuluvad erikategooriatesse (sealhulgas andmed teie rassi või rahvuskuuluvuse, usuliste või filosoofiliste veendumuste, seksuaalelu, seksuaalse sättumuse, poliitiliste vaadete ning ametiühingusse kuulumise kohta, lisaks terviseandmed, geneetiline ja biomeetriline teave teie kordumatuks tuvastamiseks), v.a juhul, kui see on nõutav kohalike kohaldatavate õigusaktidega, mis puudutavad erikategooria isikuandmete määratlust ja töötlemist.

KOHALIKUD NÕUDED

Kohalike kohaldatavate õigusaktidega nõutud ulatuses peab teie isikuandmete töötlemine teatud juhtudel vastama kohalike kohaldatavate õigusaktide nõuetele, sh eraldi nõusoleku ja andmekaitse mõju hinnang, säilitamisaeg, õiguslik alus ja muud kohalikud kohaldatavad nõuded.

AUTOMATISEERITUD OTSUSTE TEGEMINE

Meie veebisaitidel ega teenustes ei kasutata automatiseeritud otsuste tegemist.

MILLISEID ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME JA KUIDAS ME NEID KASUTAME

Meie veebisaitide või veebiteenuste külastamine

Teenuse kirjeldus

Teenuse kuvamine

Kogume, kasutame ja töötleme oma veebisaidi või veebiteenuste pakkumiseks isikuandmeid, mida teie internetibrauser meile automaatselt edastab, nagu meie veebisaidi või veebiteenuse hankimise kuupäev ja kellaaeg, teie brauseri tüüp, brauseri seaded ja teie IP-aadress.

Meie õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks on meie õigustatud huvide kaitsmine, mis seisnevad juurdepääsu pakkumises meie veebisaitidele või veebiteenustele ja veebisaidi või veebiteenuste tehnilise toimimise tagamises.

Logifailid

Kui kasutate meie veebisaite või veebiteenuseid, võime nende kasutamise ajal töödelda teavet teie IP-aadressi, võrgupakkuja, brauseri tüübi ja külastatud domeeninimede kohta ning muud teavet teie kliendikeskkonna kohta (nagu teie seadme mudel, operatsioonisüsteem, ekraani eraldusvõime jne).

Sellise töötlemise eesmärk on parandada meie veebisaitide või veebiteenuste turvalisust ja saadavust.

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvide kaitsmine, mis seisnevad eelnimetatud eesmärkides.

Veebianalüüs

Samuti võime töödelda andmeid selle kohta, milliseid Kaspersky veebisaite ja veebiteenuseid kasutate ja kuidas neid kasutate, veebilehe kohta, mida külastasite vahetult enne meie veebisaidi või veebiteenuste külastamist, meie veebisaidil või veebiteenustes külastatud lehtede kohta, neil lehtedel või teenustes veedetud aja kohta, teabe kohta, mida meie veebisaidilt või veebiteenustest otsisite, juurdepääsuaja ja -kuupäeva kohta ning muud statistikat.

Sellise töötlemise eesmärk on liiklusstatistika koostamine Kaspersky veebisaitide või veebiteenuste jaoks.

Andmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek. Saate oma nõusoleku tulevikku suunatud toimega igal ajal tagasi võtta, klõpsates veebisaitide iga lehe allosas olevat linki.

Küpsised

Küpsisefailid on failid või teabefragmendid, mis võidakse salvestada teie arvutisse või teise internetiga ühilduvasse lõppkasutaja seadmesse (nt nutitelefoni ja tahvelarvutisse), kui külastate meie veebisaite või kasutate meie veebiteenuseid. See teave koosneb sageli tähtnumbrilistest koodidest, mis võimaldavad teie arvuti või lõppkasutaja seadme tuvastamist, kuid see võib sisaldada ka muud teavet.

Kasutame oma veebisaitidel või veebiteenustes mitmesugust tüüpi küpsiseid (väikeseid tekstifaile, mis paigutatakse teie arvutisse).

Kasutatavate küpsiste loendi, küpsiste eesmärkide kirjeldused ja lisateavet vastavate küpsiste kohta leiate meie ettevõtte vastavatel veebisaitidel olevatest küpsiste keskusest või vastavatest nõusolekutest või lepingutest.

Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse

Meie veebiserver kustutab teenuse osutamiseks töödeldavad andmed kohe pärast teenuse osutamist.

Logifailid kustutatakse hiljemalt 1 aasta pärast nende loomist.

Veebianalüüsi jaoks töödeldavad andmed kustutatakse 1 aasta pärast nende loomist.

Küpsiste kustutamisperiood on esitatud meie ettevõtte vastavatel veebisaitidel olevates küpsiste keskuses või vastavates nõusolekutes või lepingutes.

My Kaspersky, Kaspersky Account, Kaspersky Small Office Security halduskonsool ja Anti-Theft Web Management (edaspidi „teenus“)

Teenuse kirjeldus

Konto registreerimine. Teenuse kasutamiseks ja selle kõigile funktsioonidele juurdepääsemiseks peate looma isikliku konto, mis nõuab, et edastaksite meile oma e-posti aadressi (millest saab teie kasutajanimi) ja parooli. Töötleme ja kasutame neid andmeid ainult selleks, et teile teenust osutada, v.a juhul, kui kohaldatava seadusega on lubatud andmete töötlemine või kasutamine muudel eesmärkidel või te annate selleks sõnaselgelt nõusoleku (nt selleks et saada e-kirja teel kasulikke uudiseid Kaspersky toodete ja teenuste kohta). Samuti peate meiega võib-olla oma mobiiltelefoninumbrit jagama, et saaksime pakkuda teie kontole lisakaitset volitamata juurdepääsu eest. Kasutame teie mobiiltelefoninumbrit ainult autoriseerimiskoodi saatmiseks.

Teie isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus on selle lepingu täitmine, kus te olete osapool, või et võtta enne lepingu sõlmimist teie soovil meetmeid.

Konto sätted ja ostud. Võite alati oma konto andmeid, parooli ja eelistusi üle vaadata, uuendada või parandada või isegi oma konto kustutada, kasutades funktsiooni Konto sätted. Lisaks on teil võimalik vaadata meie veebipoe pakkuja juures oma ostude ajalugu. Konto sätetes on teil võimalik täiendavate Kaspersky toodete hõlpsaks ostmiseks ka pangakaart siduda. Kui selle valiku aktiveerite, seob meie veebipoe pakkuja teie pangakaardi andmed teie kontoga ja säilitab selle tulevaste tellimuste jaoks. Kaspersky tekitab spetsiaalse lingi teie veebipoe pakkuja konto juurde ja esitab teie nimel tellimusi, kui neid teete. Meie veebipoe pakkuja edastab meile ka teie pangakaardi aegumiskuupäeva ja teie pangakaardi numbri 4 viimast sümbolit. Kuid meil puudub juurdepääs meie veebipoe pakkuja juures salvestatud teile kuuluva krediitkaardi muudele andmetele. Seos teie kontoga luuakse ainult tehniliselt sisemise kasutajatunnuse ja parooli kombinatsiooniga. Need andmed ei anna meile juurdepääsu teie pangakaardile ega muudele isikuandmetele, mis on meie veebipoe pakkuja juures salvestatud. Sisemist kasutajatunnust kasutatakse teie veebipoe kaudu tehtud tellimuste käivitamiseks.

Teie isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus on selle lepingu täitmine, kus te olete osapool, või et teha enne lepingu sõlmimist teie soovil samme.

Seadmed. Pärast registreerimist saate hallata kõiki oma seadmeid, mida Kaspersky toodete abil kaitsete. Näiteks võite kaitsta kadunud või varastatud seadmeid, kontrollida hõlpsasti Kaspersky toodete olekut igal seadmel või kõrvaldada olemasolevaid probleeme. Selleks tuleb need seadmed ühendada, kasutades funktsiooni Seadmed. Sellisel juhul on vaja luua seos teie konto ja ühendatavate seadmete vahel. Seda kasutatakse loomulikult ainult selleks, et tagada funktsiooni Seadmed töö, v.a juhul, kui kohaldatava seadusega on lubatud selle kasutamine muudel eesmärkidel või te avaldate selleks sõnaselget soovi.

Teie isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus on selle lepingu täitmine, kus te olete osapool, või et teha enne lepingu sõlmimist teie soovil samme.

Litsentsid. Saate hallata kõiki oma Kaspersky tootelitsentse funktsiooniga Litsentsid, lisades iga toote kehtiva(d) aktiveerimiskoodi(d) ja ühendades selle seadmega, millel seda kasutatakse. Samuti saate valida automaatse litsentside aegumise meeldetuletuse või kasutada automaatse uuendamise funktsiooni. Meeldetuletusi saadetakse teile e-posti teel ainult juhul, kui te seda sõnaselgelt taotlesite.

Teie isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus on selle lepingu täitmine, kus te olete osapool, või et teha enne lepingu sõlmimist teie soovil samme.

Kasutajatugi. Kui esitate meie klienditeenindusele tugiteenuste kaudu toetaotluse, siis küsime teie andmeid, mis on vajalikud selleks, et saaksime teile sellist tuge pakkuda, nt teie registreerimisnumber / litsentsi number, litsentsi ostmisel kasutatud pangakaardi numbri viimased 4 numbrit, e-posti aadress ja teave toote kohta, millega teie probleem seotud on, teie arvutiriistvara, tarkvara ja mis laadi probleem teil esineb. Lisaks võib olla abiks või isegi vajalik saata meile sellel eesmärgil üleslaadimise funktsiooni kasutades failid, millega teil probleeme on. Need võivad sisaldada ka isikuandmeid, näiteks kasutajapõhiseid või muul viisil isiku tuvastamist võimaldavaid failinimesid, metaandmeid või sisu. Loomulikult võite alati ise otsustada, kas soovite faile üles laadida või mitte. Kui soovite, siis lugege esmalt meie „Andmete esitamise eeskirja“ failide üleslaadimise kohta ja nõustuge sellega.

Teie isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus on selle lepingu täitmine, kus te olete osapool, või et teha enne lepingu sõlmimist teie soovil samme.

Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse

Andmed kustutatakse hiljemalt 1 (üks) kalendrikuu pärast konto kustutamist.

Kaspersky Business Hub

Teenuse kirjeldus

Konto registreerimine. Kui soovite kasutada portaali Kaspersky Business Hub ja pääseda juurde selles pakutavatele toodetele, peate looma isikliku konto. Selleks peate sisestama oma e-posti aadressi (millest saab teie kasutajanimi) ja parooli. Töötleme ja kasutame neid andmeid ainult selleks, et pakkuda teile portaali Kaspersky Business Hub funktsioone ja seal kasutatavaid tooteid. Neid andmeid töödeldakse ja kasutatakse muudel eesmärkidel ainult siis, kui annate selleks selgesõnalise nõusoleku (nt e-posti teel Kaspersky toodete ja teenuste kohta uudiste saamine või et teiega võetaks ühendust seoses teie Kaspersky tootearvustustega). Samuti võite anda oma mobiiltelefoni numbri, et kaitsta oma kontot volitamata juurdepääsu eest; samuti turvaküsimusena oma kontole juurdepääsu taastamiseks, kui unustate oma parooli. Kasutame teie mobiiltelefoni numbrit ainult teie autoriseerimise ajal turvakoodide saatmiseks.

Saate oma kontoandmeid igal ajal vaadata, uuendada ja muuta või konto kustutada, kasutades funktsiooni „Manage account“.

Teie isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus on selle lepingu täitmine, kus te olete osapool, või et võtta enne lepingu sõlmimist teie soovil meetmeid.

Litsentsid. Saate hallata portaalis Kaspersky Business Hub saadaolevate toodete litsentse, kasutades funktsiooni „Licenses“. Selleks peate lisama iga kasutatava toote kehtivad aktiveerimiskoodid. Saame teile litsentsi aegumise kohta saata e-posti teel automaatse meeldetuletuse.

Juurdepääs teatud litsentside haldamisele ja meie toodete konkreetsetele eksemplaridele oleneb teie pääsuõigustest, mis on toodetes konfigureeritud.

Kasutame riiki, mille te esitate oma konto registreerimisel, et pakkuda veebipõhist litsentsi ostmise võimalust. Litsentside veebipõhist müüki korraldab e-poe teenuse pakkuja.

Teie isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus on selle lepingu täitmine, kus te olete osapool, või et teha enne lepingu sõlmimist teie soovil samme.

Kasutajatugi. Kui võtate meie tugiteenuste vahendusel ühendust klienditeenindusega, küsime teilt vajalikke andmeid toe pakkumiseks (näiteks teie litsentsinumber, e-posti aadress, probleemi põhjustanud toote andmed, teie arvuti riistvara ja tarkvara andmed ning probleemi kirjeldus). Need failid võivad sisaldada ka isikuandmeid, nt kasutaja kohta, või tuvastatavaid failinimesid, metaandmeid või failisisu. Võite neid faile saata oma äranägemise järgi.

Teie isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus on selle lepingu täitmine, kus te olete osapool, või et teha enne lepingu sõlmimist teie soovil samme.

Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse

Teie isikliku konto andmed kustutatakse hiljemalt 1 (üks) kalendrikuu pärast konto kustutamist. Andmete varukoopiaid ei säilitata kauem kui 1 (üks) kuu alates nende loomise hetkest.

Kaspersky Endpoint Security Cloud

Teenuse kirjeldus

Konto registreerimine. Kui soovite kasutada teenust Kaspersky Endpoint Security Cloud ja pääseda juurde kõigile selle funktsioonidele, peate looma isikliku konto portaalis Kaspersky Business Hub. Töötleme ja kasutame e-posti aadressi, mille te esitasite portaalis Kaspersky Business Hub registreerudes, et pakkuda teile teenuse Kaspersky Endpoint Security Cloud funktsioone. Neid isikuandmeid võib töödelda ja kasutada muudel eesmärkidel ainult siis, kui see on lubatud kohaldatava seadusega või te annate oma sõnaselge nõusoleku.

Teie isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus on selle lepingu täitmine, kus te olete osapool, või et võtta enne lepingu sõlmimist teie soovil meetmeid.

Litsentsid. Teenuse Kaspersky Endpoint Security Cloud litsentse saate hallata funktsiooniga „Licenses“. Selleks peate lisama kehtivad litsentside aktiveerimiskoodid. Saame teie soovil saata teile litsentsi aegumise kohta e-posti teel automaatse meeldetuletuse.

Juurdepääs konkreetsete litsentside haldamisele oleneb teie pääsuõigustest ja teiste portaali Kaspersky Business Hub kasutajate pääsuõigustest. Neid pääsuõigusi saab konfigureerida teenuse Kaspersky Endpoint Security Cloud konkreetsetes tööruumides. Lisateavet leiate meie veebipõhisest dokumentatsioonist.

Teie isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus on selle lepingu täitmine, kus te olete osapool, või et võtta enne lepingu sõlmimist teie soovil meetmeid.

Seadmed. Pärast teenuse Kaspersky Endpoint Security Cloud tööruumi loomist saate hallata sellega ühendatud ja Kaspersky toodetega kaitstud seadmeid. Enne, kui alustate seadmete haldamist teenuses Kaspersky Endpoint Security Cloud, peate tegema kõik vajaliku, et täita teenuste kasutamist reguleerivates seadustes ette nähtud nõuded. Samuti peate muutma teenuse Kaspersky Endpoint Security Cloud sätteid vastavalt sellele, milleks te seda kasutate. Lisateavet leiate meie veebipõhisest dokumentatsioonist. Teenusega Kaspersky Endpoint Security Cloud hallatavad seadmed edastavad tõhususe tagamiseks andmeid Kaspersky Endpoint Security Cloudi taristus asuvatesse haldusserveritesse. Hallatud seadmetest kogutavate andmete loendi leiate veebipõhise dokumentatsiooni artiklist „Andmete esitamine“.

Teie isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus on selle lepingu täitmine, kus te olete osapool, või et teha enne lepingu sõlmimist teie soovil samme.

Kasutajatugi. Kui võtate meie tugiteenuste vahendusel ühendust klienditeenindusega, küsime teilt vajalikke andmeid toe pakkumiseks (näiteks teie litsentsinumber, e-posti aadress, probleemi põhjustanud toote andmed, teie arvuti riistvara ja tarkvara andmed ning probleemi kirjeldus). Need failid võivad sisaldada ka isikuandmeid, nt kasutaja kohta, või tuvastatavaid failinimesid, metaandmeid ja sisu. Võite neid faile saata oma äranägemise järgi.

Teie isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus on selle lepingu täitmine, kus te olete osapool, või et teha enne lepingu sõlmimist teie soovil samme.

Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse

Teie tööruumide andmeid saab kasutada portaali Kaspersky Business Hub funktsiooniga „Managing Workspaces“; samuti kustuvad need automaatselt pärast seda, kui teie Kaspersky Endpoint Security Cloudi litsents aegub. Üksikasjalikku teavet tööruumiandmete säilitamise perioodi kohta leiate veebipõhise dokumentatsiooni artiklist „Andmete esitamine“.

Kaspersky Security Center Cloud Console

Teenuse kirjeldus

Konto registreerimine. Kui soovite kasutada teenust Kaspersky Endpoint Security Cloud Console ja pääseda juurde kõigile selle funktsioonidele, peate looma isikliku konto teenuses Kaspersky Security Center Cloud Console. Selleks sisestage oma e-posti aadress ja parool. Töötleme ja kasutame neid andmeid ainult selleks, et pakkuda teile teenuse Kaspersky Security Center Cloud Console funktsioone. Neid andmeid võib töödelda ja kasutada muudel eesmärkidel ainult siis, kui see on lubatud kohaldatava seadusega või te annate oma sõnaselge nõusoleku. Samuti võite anda oma mobiiltelefoni numbri, et kaitsta oma kontot volitamata juurdepääsu eest; samuti turvaküsimusena oma kontole juurdepääsu taastamiseks, kui unustate oma parooli. Kasutame teie mobiiltelefoni numbrit ainult teie autoriseerimise ajal turvakoodide saatmiseks.

Saate oma kontoandmeid igal ajal vaadata, uuendada ja muuta või konto kustutada, kasutades funktsiooni „Manage account“.

Teie isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus on selle lepingu täitmine, kus te olete osapool, või et teha enne lepingu sõlmimist teie soovil samme.

Litsentsid. Saate hallata teenuses Kaspersky Security Center Cloud Console saadaolevate toodete litsentse, kasutades funktsiooni „Licenses“. Selleks peate lisama iga kasutatava toote kehtivad aktiveerimiskoodid. Saate aktiveerida automaatse meeldetuletuse, mis annab märku, kui mõni Kaspersky toodetes aktiveeritud litsents on aegumas. Meeldetuletusi saadetakse teile e-posti teel ainult juhul, kui te seda sõnaselgelt taotlesite. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus on selle lepingu täitmine, kus te olete osapool, või et teha enne lepingu sõlmimist teie soovil samme.

Seadmed. Pärast teenuse Kaspersky Security Center Cloud Console tööruumi loomist saate hallata sellega ühendatud ja Kaspersky toodetega kaitstud seadmeid. Enne, kui alustate seadmete haldamist teenuses Kaspersky Security Center Cloud Console, peate tegema kõik vajaliku, et täita teenuste kasutamist reguleerivates seadustes ette nähtud nõuded. Samuti peate muutma teenuse Kaspersky Security Center Cloud Console sätteid vastavalt sellele, milleks te seda kasutate. Lisateavet leiate meie veebipõhisest dokumentatsioonist. Teenusega Kaspersky Security Center Cloud hallatavad seadmed edastavad tõhususe tagamiseks andmeid Kaspersky Security Center Cloudi taristus asuvatesse haldusserveritesse. Hallatud seadmetest kogutavate andmete loendi leiate veebipõhise dokumentatsiooni artiklist „Andmete esitamine“.

Teie isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus on selle lepingu täitmine, kus te olete osapool, või et teha enne lepingu sõlmimist teie soovil samme.

Kasutajatugi. Kui võtate meie tugiteenuste vahendusel ühendust klienditeenindusega, küsime teilt vajalikke andmeid toe pakkumiseks (näiteks teie litsentsinumber, e-posti aadress, probleemi põhjustanud toote andmed, teie arvuti riistvara ja tarkvara andmed ning probleemi kirjeldus). Need failid võivad sisaldada ka isikuandmeid, nt kasutaja kohta, või tuvastatavaid failinimesid, metaandmeid või failisisu. Võite neid faile saata oma äranägemise järgi.

Teie isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus on selle lepingu täitmine, kus te olete osapool, või et teha enne lepingu sõlmimist teie soovil samme.

Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse

Teie isikliku konto andmed kustutatakse hiljemalt 1 (üks) kalendrikuu pärast konto kustutamist. Andmete varukoopiaid ei säilitata kauem kui 1 (üks) kuu alates nende loomise hetkest. Teie tööruumide andmed kustuvad automaatselt pärast seda, kui teie teenuse Kaspersky Security Center Cloud litsents aegub või kui taotlete klienditeeninduselt nende kustutamist. Pärast litsentsi aegumist võidakse teile anda õigus toote kasutamise jätkamiseks, kuigi toode funktsioonid võivad olla piiratud. Üksikasjalikku teavet tööruumiandmete säilitamise perioodi kohta leiate veebipõhise dokumentatsiooni artiklist „Andmete esitamine“.

Kaspersky Security for Microsoft Office 365

Teenuse kirjeldus

Konto registreerimine. Kaspersky Security for Microsoft Office 365 kasutamiseks ja kõigile selle funktsioonidele juurdepääsemiseks peate looma isikliku konto, mis nõuab, et esitaksite meile oma meiliaadressi, ettevõtte nime ja parooli. Võite kasutada Kaspersky Endpoint Security Cloudi kontot. Me töötleme ja kasutame neid andmeid ainult teile teenuse Kaspersky Security for Microsoft Office 365 osutamiseks, v.a juhul, kui kohaldatava seadusega on lubatud andmete töötlemine või kasutamine muudel eesmärkidel või te annate selleks sõnaselgelt nõusoleku (nt selleks et saada e-kirja teel kasulikke uudiseid Kaspersky toodete ja teenuste kohta). Registreerimise ajal antud meiliaadressi kasutatakse Kaspersky Security for Microsoft Office 365 teenuse osutamisega seotud teavitusteks, muu hulgas teie teavitamiseks sellest, millal teenus pole saadaval, millal prooviperiood lõppeb või millal on välja antud uuendusi.

Teie isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus on selle lepingu täitmine, kus te olete osapool, või et teha enne lepingu sõlmimist teie soovil samme.

Konto sätted. Võite alati oma konto andmeid, parooli ja eelistusi üle vaadata, uuendada või parandada või isegi oma konto kustutada, kasutades funktsiooni Konto sätted.

Teie isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus on selle lepingu täitmine, kus te olete osapool, või et teha enne lepingu sõlmimist teie soovil samme.

Teenuse konfigureerimine. Kaspersky Security for Microsoft Office 365 teenus on integreeritud otse Office 365-ga, mis nõuab juurdepääsu Exchange Online’ile või OneDrive’ile. Selleks et ühendust Exchange Online’iga või OneDrive’iga konfigureerida, suunatakse teid Microsoft Online’i veebisaidile ja küsitakse luba teenuse Kaspersky Security for Office 365 pakkumiseks OAuth 2.0 flow kaudu. Teenus Kaspersky Security for Microsoft Office 365 nõuab ka teenuse kontot, et pääseda ligi Exchange Online’i karantiinile. Selle teenuse konto saab konfigureerida automaatselt või käsitsi. Kui valite automaatse konfiguratsiooni, küsib teenus teilt üldadministraatori sisselogimisandmeid. Teenus ei salvesta neid andmeid mingil kujul, vaid kasutab neid ainult algseks konfigureerimiseks ja teenuse konto loomiseks. Kui valite käsitsi konfigureerimise, siis ei ole üldadministraatori sisselogimisandmeid vaja ja administraator loob teenuse konto käsitsi.

Teie isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus on selle lepingu täitmine, kus te olete osapool, või et teha enne lepingu sõlmimist teie soovil samme.

Teenuse toimimine. Toimimise ajal võtab Kaspersky Security for Microsoft Office 365 vastu sõnumeid ja muid objekte (kohtumisi, ülesandeid jne) ja OneDrive’i faile, mida kontrollitakse ja töödeldakse kaitsesätete kohaselt. Kaspersky Security for Microsoft Office 365 ei salvesta kontrollimist vajavaid sõnumeid, OneDrive’i faile või objekte oma infrastruktuuri. Loend andmetest, millele Kaspersky Security for Microsoft Office 365 teenus juurde pääseb, samuti andmetest, mida teenuse toimimise ajal kogutakse, kuvatakse dokumendi jaotises „Andmete esitamine”.

Teie isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus on selle lepingu täitmine, kus te olete osapool, või et teha enne lepingu sõlmimist teie soovil samme.

Kasutajatugi. Kui taotlete meie klienditeeninduselt tuge meie klienditeeninduse teenuste kaudu, siis küsime teie andmeid, mida teie aitamiseks vajame, näiteks teie registreerimisnumber / litsentsi number, litsentsi ostmisel kasutatud pangakaardi numbri viimased 4 märki, meiliaadress, teie probleemiga seotud toote ja teenuse andmed, teie arvuti riist- ja tarkvara andmed ning teie probleemi kirjeldus. Lisaks võib olla abiks või isegi vajalik saata meile sellel eesmärgil ettevõtte konto üleslaadimise funktsiooni kasutades faile, millega teil probleeme on. Need võivad sisaldada ka isikuandmeid, näiteks kasutajapõhiseid või muul viisil isiku tuvastamist võimaldavaid failinimesid, metaandmeid või sisu. Loomulikult võite alati ise otsustada, kas soovite faile üles laadida või mitte.

Teie isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus on selle lepingu täitmine, kus te olete osapool, või et teha enne lepingu sõlmimist teie soovil samme.

Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse

Andmed kustutakse kuus kuud pärast teie litsentsi aegumist.

Kaspersky CompanyAccount

Teenuse kirjeldus

Konto registreerimine. Kaspersky CompanyAccounti kasutamiseks ja kõigile selle funktsioonidele juurde pääsemiseks peate looma järgmised:

 • isikliku konto;
 • konto oma ettevõttele, v.a juhul kui teie kolleegid on seda varem teinud.

See nõuab, et esitaksite oma ettevõtte e-posti aadressi (millest saab teie kasutajanimi), parooli, ees- ja perekonnanime, ettevõtte nime ja riigi ning ettevõtte litsentsi Kaspersky rakenduste kasutamiseks. Töötleme ja kasutame neid andmeid ainult selleks, et osutada teile Kaspersky CompanyAccounti teenuseid ja klienditeenindust, v.a juhul, kui te otsustate lasta neid sõnaselgelt muul eesmärgil töödelda ja kasutada. Pärast registreerimist seotakse teie isiklik konto teie ettevõtte kontoga. Kui teie ettevõtte konto oli varem loodud, siis saadetakse teie registreerimisandmed (ees- ja perekonnanimi ja ettevõtte e-posti aadress) teie ettevõttelt Kaspersky CompanyAccounti administraatorile. Administraatoriks määratakse tavaliselt ettevõtte töötaja, kes ettevõtte ja isikliku konto algselt registreerib.

Teie isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus on selle lepingu täitmine, kus te olete osapool, või et teha enne lepingu sõlmimist teie soovil samme.

Konto sätted. Vahekaardil Minu konto saate alati oma konto andmeid ja parooli vaadata, uuendada ja parandada või konto kustutada.

Teie ettevõtte Kaspersky CompanyAccounti administraator saab teie konto sätteid ka muuta ja teie parooli lähtestada. Kui olete ettevõttes Kaspersky CompanyAccounti administraator, siis on teil võimalik kõigi oma kolleegide isiklikke kontosid redigeerida ja kogu ettevõtte konto blokeerida (töötajate isiklikud kontod jäävad süsteemi alles).

Teie isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus on selle lepingu täitmine, kus te olete osapool, või et teha enne lepingu sõlmimist teie soovil samme.

Litsentsid. Saate lisada ja vaadata oma ettevõtte Kaspersky toodete litsentse oma Kaspersky CompanyAccounti vahekaardil Litsentsid (iga toote aktiveerimiskoodid või võtmefailid). Registreerimise ajal antav litsents lisatakse automaatselt teie ettevõtte Kaspersky CompanyAccountile. Võtmefaile ei salvestata füüsiliselt Kaspersky CompanyAccountile. Süsteem salvestab ainult teie ettevõtte litsentsi andmed. Igal ettevõtte töötajal, kelle isiklik konto on seotud teie ettevõtte Kaspersky CompanyAccountiga, on litsentside loendile juurdepääs. Teie Kaspersky CompanyAccounti administraator võib ettevõtte litsentsid eemaldada, kustutades need loendist.

Teie isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus on selle lepingu täitmine, kus te olete osapool, või et teha enne lepingu sõlmimist teie soovil samme.

Lepingud. Kui teie ettevõte ostab täiendavaid klienditeeninduse teenuseid, siis saate pärast ostu registreerimist vaadata ostetud teenuste loendit vahekaardil Agreements (Lepingud). Lepingute loend on saadaval nendele ettevõtte töötajatele, kes määrati ostmise ajal tasulist teenust kasutavateks volitatud isikuteks. Need inimesed saavad automaatselt teateid lepingu aegumise kohta.

Teie isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus on selle lepingu täitmine, kus te olete osapool, või et teha enne lepingu sõlmimist teie soovil samme.

Klienditeeninduse taotlused. Kui pöördute Kaspersky CompanyAccounti kaudu klienditeeninduse meeskonna poole, võime paluda teil esitada andmeid, mida meil võib teie aitamiseks vaja olla. Näiteks võivad nende hulka kuuluda teie taotlusega seotud toote andmed, arvutiriistvara, teie arvuti võrk, tarkvara ja tekkinud probleemi kirjeldus. Lisaks võib olla kasulik või isegi vajalik saata meile failid, millega teil probleeme on, või failid, mis määratlevad teie arvuti või võrgu konfiguratsiooni. Seda saab teha, kasutades taotlusvormi valikut Lisa faile. Need failid võivad sisaldada kasutajapõhiseid või muul moel isikut tuvastavaid failinimesid, metaandmeid või sisu. Saate alati ise valida, kas soovite neid faile üles laadida. Kui soovite faile üles laadida, siis vaadake ja nõustuge kõigepealt meie dokumendiga Andmete esitamise eeskiri faili üleslaadimise lehel. Õige klienditeeninduse osakonna valimiseks teie taotlusele kasutame andmeid teie ettevõtte litsentside, riigi ja võimalik, et ka teie Kaspersky CompanyAccountil valitud liidese keele kohta. Teie kolleegidel võib olla juurdepääs teie taotlustele, kui teie Kaspersky CompanyAccounti administraator muudab käsitsi vastavaid sätteid (administraator saab taotlusi automaatselt vaadata).

Teie isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus on selle lepingu täitmine, kus te olete osapool, või et teha enne lepingu sõlmimist teie soovil samme.

Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse

Saate oma konto mis tahes ajal kustutada konto sätete alt või esitades taotluse meie klienditeenindusele. Kui teie konto on kustutatud, säilitatakse teie isikuandmeid Kaspersky andmebaasis kuni kindlaks määratud säilitamisaja lõpuni, kuid teil ei ole enam võimalik kustutatud kontot kasutades Kaspersky CompanyAccounti veebisaidile ligi pääseda.

Kaspersky Partner Portal

Teenuse kirjeldus

Võime küsida isikuandmeid, kui esitate tellimuse, registreerite toote, tellite teenuse, vastate küsitlusele, registreerute võistlusele ja kui olete meiega kirjavahetuses või teete meie veebisaidil muid tegevusi.

On teie otsustada, kas soovite jätkata tegevusi, mille jaoks on vaja esitada isikuandmeid. Kuid arvestage, et kui te vajalikke andmeid esitada ei soovi, ei pruugi teil olla võimalik toimingut lõpule viia.

Kasutame isikuandmeid järgmistel eesmärkidel.

 • Teile teabe edastamiseks viirusehoiatuste, toodete versioonitäienduste, uute toodete, teenuste, uudiskirjade, teavitusmeilide ja uuringute kohta tulevaste tooteideede või -täiustuste teemal.
 • Teile asjakohase sisu loomiseks.
 • Teile spetsiaalsete Kaspersky pakkumiste edastamiseks, mis võivad teile huvi pakkuda.
 • Teie vajadustele vastavate paremate toodete ja teenuste loomiseks.
 • Selleks et aidata teil kiiresti endale olulist tarkvara, teenuseid või tooteteavet leida.

Meie õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks on meie õigustatud huvide kaitsmine, mis seisnevad eelnimetatud eesmärkide täitmises.

 • Peale selle töötleme teie isikuandmeid selleks, et saaksite tooteid osta ja alla laadida, saada juurdepääsu teenustele või muul viisil enda valitud tegevustega tegeleda.

Nendel juhtudel on meie õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks selle lepingu täitmine, kus te olete osapool, või et võtta enne lepingu sõlmimist teie soovil meetmeid.

Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse

Isikuandmeid säilitatakse seni, kuni teenust kasutate, ja kustutakse pärast teie esimest taotlust.

GSI Parser

Teenuse kirjeldus

Teenus võimaldab teil kontrollida ja kõrvaldada arvuti ühilduvusega seotud probleeme Kaspersky toodete ja muu tarkvara vahel. Seega saate meile analüüsimiseks esitada aruandefaili, laadides selle veebisaidile üles. Andmed edastatakse Kasperskyle turvaliste ühenduste kaudu. Esitatud andmeid kaitstakse seadusega kehtestatud nõuete ja jaotises „Kaspersky veebisaitide ja veebiteenuste privaatsuspoliitika“ esitatud nõuete kohaselt.

Teenuse kasutamiseks tuleb luua konto. Konto loomiseks sisestage meiliaadress ja määrake parool.

Saate oma meiliaadressi või parooli muuta või jaotises Kontohaldus konto püsivalt eemaldada.

Teie isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus on selle lepingu täitmine, kus te olete osapool, või et teha enne lepingu sõlmimist teie soovil samme.

Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse

Üles laaditud objekt salvestatakse Kaspersky süsteemidesse kuni 90 päevaks, misjärel see kustutatakse ja seda ei saa taastada.

Teised veebisaidid ja vormid

Teenuse kirjeldus

Kvaliteetsisu. Mitmesugustele sisuelementidele (valged raamatud, videod, sündmuste register või spetsiaalsed turundusmaterjalid) juurdepääsemiseks küsime kohustuslike isikuandmetena teile selle kvaliteetsisu pakkumiseks teie eesnime, perekonnanime, e-posti aadressi ja telefoninumbrit.

Teie isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus on selle lepingu täitmine, kus te olete osapool, või et teha enne lepingu sõlmimist teie soovil samme.

Tasuta prooviversioonid. Kui soovite meie tooteid testida, siis küsime teie eesnime, perekonnanime, telefoninumbrit ja e-posti aadressi. Neid andmeid kasutatakse aktiveerimiskoodi väljasaatmiseks ja teile prooviperioodi lõppemise meeldetuletamiseks. Kuni 14 päeva enne prooviperioodi lõppu võite saada viimase meeldetuletuse ja pakkumise täislitsentsi ostmiseks.

Teie isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus on selle lepingu täitmine, kus te olete osapool, või et võtta enne lepingu sõlmimist teie soovil meetmeid.

Uudiskirjad, tasuta tooteuuendused ja eripakkumised. Kui olete need tellinud ning edastanud meile oma e-posti aadressi ning mõnel juhul ka oma ees- ja perekonnanime, siis kasutame neid andmeid teile selliste toodete ja teenuste kohta lisateabe, tasuta tooteuuenduste ja eripakkumiste saatmiseks, mis võivad teile huvi pakkuda.

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek. Saate oma nõusoleku tulevikku suunatud toimega igal ajal tagasi võtta, klõpsates igas e-kirjas olevat loobumise linki või võttes meiega ühendust e-posti teel.

Kontaktivormid. Kui soovite meiega meie kontakti- ja kasutajatoe vormide kaudu ühendust võtta, palutakse teil edastada oma kontaktandmed (märgiga * tähistatud sisestusväljad), mida töötleme või kasutame vajalikus ulatuses ainult teiega ühenduse võtmiseks ja teile soovitud teabe edastamiseks vajalikus ulatuses. Võite edastada lisateavet (väljade kaudu, millel pole märki *), mida töötleme loomulikult samuti kõigi kehtivate andmekaitsenõuete kohaselt. Need andmed edastatakse teie asukoha eest vastutavatele Kaspersky piirkondlikele meeskondadele. Kaspersky piirkondlikud meeskonnad kasutavad andmeid teiega ühenduse võtmiseks.

Meie õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks on meie õigustatud huvide kaitsmine, mis seisnevad eelnimetatud eesmärkide täitmises.

Iga-aastased kliendirahulolu uuringud klienditeeninduse kasutajatele. Kaspersky viib teeninduse kvaliteedi parandamise eesmärgil klienditeeninduse kasutajate hulgas läbi üksikjuhtumi uuringuid ja iga-aastast uuringut. Iga-aastase kliendirahulolu uuringu läbiviimiseks saame järgmisi andmeid.

Teie meiliaadress, mis võimaldab meil tuvastada teid oma andmebaasis kasutajana ja siduda teie arvamust uuringus teie kontaktide ja meie klienditeeninduse meeskonnale saadetud taotluste ajalooga.

Hinne, mille meie klienditeeninduse meeskonnale andsite, ja soovitused, mida kasutatakse Kaspersky klienditeeninduse osutatavate teenuste kvaliteedi parandamiseks.

Meie õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks on meie õigustatud huvide kaitsmine, mis seisnevad meie teenuste täiustamises.

Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse

Me kustutame teie isikuandmed siis, kui neid pole meie eesmärkide täitmiseks enam vaja, nõusolekus määratud säilitusperiood on möödunud või te olete nõusoleku tagasi võtnud ja ühtegi teist õiguslikku alust pole. Viimasel juhul kustutame andmed siis, kui ükski teine seaduslik alus enam ei kohaldu.

Saate konfigureerida oma brauseri sätted nii, et küpsised blokeeritakse või teie süsteem teavitab teid alati, kui veebisait soovib küpsise paigaldada. Kuid arvestage, et küpsiste blokeerimise tagajärjel ei pruugi teil olla võimalik enam kõiki meie veebisaidi funktsioone kasutada.

ISIKUANDMETE SAAJAD

Meie veebisaidid ja veebiteenused on loodud põhimõtteliselt nii, et isikuandmeid töödeldakse ainult sellisel minimaalsel määral, mis on vajalik töötlemiseesmärgi saavutamiseks. Kasperskys on teie isikuandmetele juurdepääs ainult nendel inimestel, kellel see on vajalik oma funktsioonide või ülesannete täitmiseks.

Me jagame teie isikuandmeid väliste saajatega ainult siis, kui selleks on õiguslik alus või kui olete selleks andnud oma nõusoleku. Välised saajad võivad olla järgmised.

 • Töötlejad: teenusepakkujad, keda kasutame teatud teenuste osutamiseks, nt hankijad. Kui sellistel välistel teenusepakkujatel on vaja pääseda juurde isikuandmetele, siis tagame sellise juurdepääsu piiramise vastava teenuse osutamiseks vajaliku ulatusega. Lisaks peavad sellised välised teenusepakkujad loomulikult järgima kõiki kehtivaid andmekaitse eeskirju.
 • Avalik-õiguslikud asutused: ametivõimud ja riigiasutused, nagu prokuratuur, kohtud või maksuamet, kellele peame üksikjuhtumitel isikuandmeid edastama.
 • Eraõiguslikud asutused: erasektori asutused, kellele edastame teie isikuandmeid õiguslikul alusel või teie nõusolekul.

KUS ME TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEME / EDASTAMINE KOLMANDATELE RIIKIDELE

Kaspersky kasutajatelt saadud isikuandmeid võidakse töödelda Euroopa Liidust (EL) või Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP) väljaspool asuvates riikides, sealhulgas Ühendkuningriigis, Šveitsis, Kanadas, Singapuris, Venemaal, Jaapanis, USAs, Mehhikos, Hiinas, Aserbaidžaanis.

Kaspersky on võtnud teie isikuandmete kaitseks asjakohased turvameetmed ning tegutseb kooskõlas julgeoleku ja privaatsuse parimate tavadega, kasutades sealhulgas isikuandmete edastamiseks ettevõttegrupis Euroopa Komisjoni standardseid lepingutingimusi, mille järgi peavad kõik ettevõttegruppi kuuluvad liikmed kaitsma ja töötlema Euroopa Majanduspiirkonnast tulnud isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega samaväärsete standarditega. Kui jagame teie isikuandmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ja Šveitsi asuva kolmandast osapoolest teenusepakkujaga, tagame enne edastamist, et, v.a seadusega lubatud erijuhtudel, saaja tagab asjakohasel tasemel andmekaitse või paigas on asjakohased kaitsemeetmed. Asjakohaste kaitsemeetmete koopia saamiseks võtke meiega ühendust, klõpsates siin.

Meie üldise äritava kohaselt töödeldakse ELi kasutajatelt saadud andmeid ELis ja Venemaal asuvates serverites.

Kohalike kohaldatavate õigusaktidega nõutud ulatuses valime piiriülese andmeedastusmehhanismi, mis on kooskõlas kohalike kohaldatavate õigusaktide asjakohaste nõuetega ja vastavad tingimustele ning viime lõpule asjakohased menetlused või võtame kasutusele piiriülese andmeedastuse jaoks vajalikud kaitsemeetmed.

TEIE KUI ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED JA KUIDAS NEID KASUTADA

Lisaks anname teile teada, et teil on teatud õigused teie isikuandmete osas, mida me töötleme.

 • Õigus saada teavet. Teil on õigus saada selget, läbipaistvat ja lihtsasti mõistetavat teavet oma õiguste ja selle kohta, kuidas teie isikuandmeid kasutame.
 • Õigus tutvuda andmetega. Teil on õigus taotleda kinnitust selle kohta, kas me töötleme teie isikuandmeid; kui töötleme, on teil õigus saada sellisele töötlemisele juurdepääs.
 • Õigus andmete parandamisele. Teil on õigus taotleda teie kohta töödeldavate ebatäpsete isikuandmete parandamist. Peale selle võite nõuda, et mittetäielikke andmeid täiendatakse.
 • Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud”). Teatud juhtudel on teil õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist.
 • Õigus andmete töötlemise piiramisele. Teatud juhtudel on teil õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist, näiteks kui usute, et teie isikuandmed on ebatäpsed või et töötlemine on ebaseaduslik ja te olete vastu isikuandmete kustutamisele ning taotlete selle asemel nende piiramist.
 • Andmete ülekandmise õigus. Kui olete andmed meile kättesaadavaks teinud lepingu või nõusoleku alusel, on teil õigus taotleda oma isikuandmete edastamist. Esitame teile või teie valitud kolmandale osapoolele teid puudutavad isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul.

Õigus esitada vastuväiteid

Õigus esitada vastuväiteid juhtumipõhiselt. Teil on igal ajal oma konkreetse olukorraga seotud põhjustel õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele meie õiguslike huvide alusel (Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 1 punkt f); sh profileerimisele nende sätete alusel. Seejärel ei töötle me enam nendel eesmärkidel selliseid isikuandmeid, v.a juhul, kui tõendame, et töötleme andmeid mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üle teie huvid, õigused ja vabadused, või kui töötlemine on vajalik seadusest tuleneva nõude tuvastamiseks, täitmiseks või selle eest kaitsmiseks.

Vastuväite esitamine andmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil

Kui töötleme teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, on teil õigus igal ajal esitada vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemisele nendel eesmärkidel. Kui esitate vastuväited töötlemisele otseturunduse eesmärkidel, lõpetame teie isikuandmete töötlemise nendel eesmärkidel.

 • Õigus nõusolek tagasi võtta. Teil on õigus oma isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist juba toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.
 • Kaebuse esitamise õigus. Kui usute, et teid puudutavate isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige liikmesriigis, kus on teie alaline elukoht või töökoht, või väidetava rikkumise toimumiskohas.

Ulatuses, mil kohalike kohaldatavate seadustega ei ole nõutud teisiti, kehtivad kohalike õigusaktide nõuded.

Kui soovite ülaltoodud õiguseid kasutada, siis võite otse meiega mis tahes ajal ühendust võtta, kasutades meie kontaktivormi.