Skip to main content

KASPERSKY – TOODETE JA TEENUSTE PRIVAATSUSPOLIITIKA

Sissejuhatus

AO Kaspersky Lab asukohaga bldg. 3, 39A, Leningradskoe Shosse, Moscow, 125212, Russian Federation ja kõik kontserni Kaspersky kuuluvad ettevõtted austavad teie privaatsust. Meie esindaja ELis andmekaitse alal on: Kaspersky Labs GmbH, Despag-Strasse 3, 85055, Ingolstadt, Germany, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90, vastavalt määruse (EL) 2016/679 (üldine andmekaitsemäärus „GDPR“) artikli 27 lõikele 1. Meie andmekaitseametnikuga ELis, vastavalt GDPRi artikli 37 lõikele 1, ja teiste riikide omaga, saab ühendust võtta e-posti aadressil dpo@kaspersky.com.

Selles toodete ja teenuste privaatsuspoliitikas (privaatsuspoliitika) kirjeldatakse, kuidas me kasutame andmeid, mida te meile meie tooteid ja teenuseid kasutades pakute, ja tuuakse välja valikud, mida saate teha selle osas, kuidas me teie andmeid kasutame. Kirjeldatakse ka meetmeid, mida teie andmete kaitsmiseks võtame, ja meie kontaktandmeid, et saaksite meiega meie privaatsustavade osas ühendust võtta.

Kaspersky pakutavate konkreetsete toodete või teenustega seoses antakse teile lepingud, kasutustingimused ja avaldused, mis seda andmete töötlemise poliitikat täiendavad.

Seda poliitikat võidakse muuta muudatuste tõttu õigusaktides, ametiasutuste nõuetes või tavades, kuidas me isikuandmeid töötleme. Üle vaadatud poliitika avaldatakse meie veebilehel ja see hakkab kehtima kohe pärast avaldamist. Saate parajasti kehtivat poliitikat mis tahes ajal lugeda meie veebisaidil: https://www.kaspersky.com/products-and-services-privacy-policy.

Kõnealune poliitika versioon jõustub 28. Veebruaril 2022.

Andmeallikad

Kaspersky võib teie kohta andmeid saada muu hulgas järgmistest allikatest:

 • tooted ja teenused;
 • kui registreerute Kaspersky toodete või teenuste kasutajaks;
 • suhtlemine tehnilise toega või muu teabevahetus, mille eesmärk on tagada toodete nõuetekohane töökord ja teenuste nõuetekohane täitmine; 
 • meie veebisaidid;
 • reklaamteadetele või muule suhtlusele vastamine;
 • pakkumises, programmis või kampaanias osalemine.

Kui edastate meile mõne teise isiku kohta käivat teavet või materjali, peate tagama, et selle meiega jagamine ja see, kuidas me seda edaspidi kasutame, nagu me teile aeg-ajalt kirjeldame, on kooskõlas kehtivate seadustega; näiteks peaksite seda isikut nõuetekohaselt teavitama tema isikuandmete töötlemisest ja saama tema nõusoleku, kui seda nõuavad kohaldatavad seadused.

Teil on võimalus ka nõustuda sellega, et kolmandad isikud avaldavad meile teie kohta andmeid, mida need kolmandad isikud on saanud.

Kasutajatelt saadud andmed ja teave andmete kasutamise kohta

Kaspersky tehtav isikuandmete töötlemine toimub alati seaduslikult ja õiglaselt.

Enne toodete ja teenuste kasutama hakkamist saate alati teada, milliseid andmeid Kaspersky teilt saab. Teilt saadud andmed sõltuvad kasutatavatest teenustest, toodetest ja funktsioonidest. Teilt saadud andmete kohta lisateabe saamiseks lugege lõppkasutaja litsentsilepingut, teenuse Kaspersky Security Network avaldust ja muid teie kasutatavate toodete ja teenuste dokumente, eriti järgmiseid.

ERAKLIENDID (B2C):

 • LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPINGU JAOTIS B, MILLES KIRJELDATAKSE ANDMEID, MIDA PEAME OMA LEPINGUJÄRGSETE KOHUSTUSTE TÄITMISEKS TÖÖTLEMA;
 • TEENUSE KASPERSKY SECURITY NETWORK AVALDUS, KUS KIRJELDATAKSE ANDMEID, MILLE TÖÖTLEMINE VÕIB SUURENEDA TOODETE JA TEENUSTE REAGEERIMISKIIRUST, JUHUL KUI INFOTURVE SATUB OHTU;
 • TURUSTUSAVALDUS, KUS KIRJELDATAKSE ANDMEID, MILLE TÖÖTLEMINE VÕIB PARANDADA TOODETE JÕUDLUST JA VÕIMALDAB HINNATA KASUTAJA RAHULOLU TOOTE KASUTAMISEGA;
 • ERALDISEISVAD AVALDUSED, MIS ON SEOTUD KONKREETSETE TOOTEFUNKTSIOONIDEGA, MIS KIRJELDAVAD NENDE KASUTAMISE KÄIGUS TÖÖDELDAVAID ANDMEID, NÄITEKS RÄMPSPOSTIVASTANE AVALDUS, OSTU KINNITUS, VEEBIPORTAALI VÄLJAVÕTE JA TEHNILISE TOE AVALDUS. NENDE AVALDUSTEGA SAATE TUTVUDA, KUI TOOTE FUNKTSIOONID SISSE LÜLITATE.

ÄRIKASUTAJAD (B2B):

 • LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPINGU JAOTIS „ANDMETÖÖTLUSEGA SEOTUD TINGIMUSED“, MILLES KIRJELDATAKSE ANDMEID, MIDA PEAME OMA LEPINGUJÄRGSETE KOHUSTUSTE TÄITMISEKS TÖÖTLEMA;
 • TEENUSE KASPERSKY SECURITY NETWORK AVALDUS, KUS KIRJELDATAKSE ANDMEID, MILLE TÖÖTLEMINE VÕIB SUURENEDA TOODETE JA TEENUSTE REAGEERIMISKIIRUST, JUHUL KUI INFOTURVE SATUB OHTU. MÕNE TOOTE PUHUL SAAB IT-ADMINISTRAATOR VÕI MIS TAHES MUU TOOTE SEADISTAMISE EEST VASTUTAV TÖÖTAJA TÖÖDELDAVATE ANDMETE MAHTU VALIDA;
 • ERALDISEISVAD AVALDUSED, MIS ON SEOTUD KONKREETSETE TOOTEFUNKTSIOONIDEGA, MIS KIRJELDAVAD NENDE KASUTAMISE KÄIGUS TÖÖDELDAVAID ANDMEID, NÄITEKS TURUSTUSAVALDUS, RÄMPSPOSTIVASTANE AVALDUS, TÄIENDAV AVALDUS, KASPERSKY HALLATAVA KAITSEGA SEOSES TOIMUVA ANDMETÖÖTLUSE AVALDUS, VEEBIKAITSE AVALDUS JA TEHNILISE TOE AVALDUS. NENDE AVALDUSTEGA SAATE TUTVUDA, KUI TOOTE FUNKTSIOONID SISSE LÜLITATE.

Töötlemiseks saadud andmed sõltuvad tootest või teenusest ning kasutajatel on soovitatav hoolikalt lugeda tarkvara või teenuse installimise või kasutamise ajal heaks kiidetud lepinguid ja nendega seotud avaldusi.

Mõned andmed ei ole teatud riikide õigusaktide kohaselt isiklikud. Olenemata andmeliigist ja territooriumist, kus andmeid saadi või töödeldakse, kasutame andmekaitse kõrgeimaid standardeid ning rakendame kasutajaandmete kaitsmiseks, turvalisuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks mitmesuguseid juriidilisi, korralduslikke ja tehnilisi meetmeid ning tagame kasutajate õigused, mis neile kohaldatava õiguse alusel tagatud on.

Andmed olenevad kasutatavatest toodetest ja teenustest ning võiad sisaldada järgmiseid elemente.

 • Litsentsi/tellimuse teave

Seda töödeldakse volitatud kasutajate tuvastamiseks. Kõnealuseid andmeid on vaja selleks, et säilitada toote ja Kaspersky teenuste vaheline side: tooteandmebaaside, uuenduste jne saatmine ja vastuvõtmine.

 • Tooteteave

Analüüsitakse ka toote toimimise andmeid ja seda, kuidas kasutaja toodet kasutab. Näiteks seda, kui kaua kestab ohtude skannimine? Või seda, milliseid funktsioone kasutatakse sagedamini kui teisi? Vastused nendele ja muudele küsimustele aitavad arendajatel tooteid paremaks muuta, et neid oleks võimalik kiiremini ja hõlpsamini kasutada.

 • Seadme andmed

Andmed, nagu seadme tüüp, operatsioonisüsteem jms, võivad olla vajalikud selleks, et pärast operatsioonisüsteemi uuesti installimist ei pea kasutaja turbetoote jaoks uut litsentsi ostma. See teave aitab meil ka küberohte analüüsida, sest see näitab, kui paljusid seadmeid mõni konkreetne oht on mõjutanud.

 • Tuvastatud ohud

Kui seadmel leitakse oht (uus või teadaolev), saadetakse selle ohu teave Kasperskyle. See võimaldab meil analüüsida ohtusid, nende allikaid, nakatumise põhimõtteid jne, mille tulemuseks on kasutajatele kvaliteetsem kaitse.

 • Teave installitud rakenduste kohta

See teave aitab luua kahjutute rakenduste loendeid ja takistab turbetoodetel neid ekslikult ründevaraks pidada. Neid andmeid kasutatakse ka programmikategooriate uuendamiseks ja laiendamiseks funktsioonidele nagu vanemakontroll ja rakenduse käivitamise kontroll. Peale selle aitab see teave kasutajatele pakkuda neile kõige vajalikumaid turbevõimalusi.

 • Külastatud URL-id

URL-e saab saata selleks, et kontrollida, kas neis on ründevara. See teave aitab luua kahjutute veebisaitide loendeid ja takistab turbetoodetel neid ekslikult ründevaraks pidada. Neid andmeid kasutatakse ka veebisaidikategooriate uuendamiseks ja laiendamiseks lahendustele nagu Kaspersky Turvatud Lapsed ja parema kaitse pakkumiseks finantstehingute puhul toodetes nagu Kaspersky Fraud Prevention. Peale selle aitab see teave kasutajatele pakkuda neile kõige vajalikumaid turbevõimalusi. Teave sisselogimisandmete ja paroolide kohta, kui need sisalduvad kasutaja algses brauseritaotluses, eemaldatakse külastatud URL-aadressidelt koos majutusteenuse pakkuja nime või IP-aadressiga. Kaspersky eesmärk ei ole mitte mingil juhul töödelda kasutaja sisselogimisandmeid ja paroole ning Kaspersky võtab kõik mõistlikud ja piisavad meetmed, et selliste andmete töötlemist vältida.

 • Operatsioonisüsteemi sündmused

Uut pahavara saab tihti tuvastada vaid selle kahtlase käitumise abil. Seetõttu analüüsib toode seadmel töötavate protsesside andmeid. See võimaldab varakult tuvastada kahjulikule tegevusele viitavaid protsesse ja vältida kahjulikke tagajärgi, näiteks kasutajaandmete hävitamist.

 • Kahtlased failid ja failid, mida sissetungijad saaksid ära kasutada

Kui tuvastatakse (veel) tundmatu fail, mis viitab seadmel tuvastatud kahtlasele käitumisele, võidakse see automaatselt saata põhjalikumale analüüsimisele masinõppel põhineva tehnoloogia abil ja harvem pahavara analüütiku abil. Kategooria „kahtlane“ sisaldab peamiselt täitmisfaile (.exe). Valepositiivsete tulemuste tõenäosuse vähendamiseks võidakse saata kahjutuid täitmis- ja mitte-täitmisfaile või nende osi.

 • Wi-Fi-ühenduse andmed

Seda teavet analüüsitakse selleks, et hoiatada mitteturbaliste (st halvasti kaitstud) Wi-Fi-pääsupunktide kasutajaid, et hoida ära isikuandmete tahtmatut kinnipidamist.

 • Kasutaja kontaktandmed

E-posti aadresse kasutatakse Kaspersky veebiportaalide (My Kaspersky, Kaspersky CompanyAccount, Kaspersky Endpoint Security Cloud jne) autoriseerimisel, mis võimaldab kasutajatel oma kaitset kaugteel hallata. E-posti aadresse kasutatakse (nt olulisi hoiatusi sisaldavate) turbeteadete saatmiseks Kaspersky toodete kasutajatele. Kasutajad saavad valida k nimed (või hüüdnimed), millega nende poole My Kaspersky portaalis ja e-kirjades pöördutakse. Kontaktandmeid pakuvad kasutajad omal äranägemisel.

 • Tõmmise- ja jäljefailid

Toote seadetes konkreetse ruudu märkimisel saavad kasutajad Kaspersky serverites jagada ka veateateid. See teave aitab 1) toote käigus ilmnenud vigade analüüsimisel ja toote vastaval muutmisel, et see toimiks edaspidi tõhusamalt, ning 2) kasutaja arvuti nakkuse uurimisel, et vähendada ohte kasutaja süsteemile.

 • Meilisõnumid

Rämpspostivastase funktsionaalsuse kasutamise ajal skannib Kaspersky meilisõnumeid ja kasutab nende kohta käivat teavet kaitseks rämpsposti ja pettuste eest. Kui näitate Kasperskyle, et meilisõnum on rämpspost või tarkvara on selle valesti rämpspostiks tuvastanud, aitate meil seda analüüsida ja võimaldada kasutajatele paremat kaitset.

 • Andmed varastatud seadme kohta

Vargusvastane funktsioon pakub teatud kaugjuurdepääsu ja juhtimisfunktsioone, mis on loodud teie mobiiltelefoni andmete kaitseks varguse korral, samuti võimaldab see teil saada teavet varastatud seadme asukoha kohta. Nende funktsioonide töötamiseks peab vargusvastane funktsioon peab salvestama andmed teie telefoni ja lubatud kasutajate kohta.

 • Lapsekaitsefunktsiooni andmed

Kui lapsevanem või vanemliku vastutuse kandja soovib kasutada lapsekaitsefunktsiooni, näiteks Kaspersky Turvatud Lapsed, saab ta teavet lapse seadme ja lapse asukoha kohta. Peale selle võib lapsevanem või vanemliku vastutuse kandja määrata parameetreid konkreetsete veebisaitide blokeerimiseks või lubamiseks ja/või teatud rakenduste lapse seadmel käitamise lubamiseks või takistamiseks. Kaspersky ei kogu lapse andmeid väljaspool selle funktsiooni raamistikku.

 • Mobiilseadme unikaalne identifikaator

See seadme identifikaator on loodud kasutaja seadmesse, millel on Android 8 või uuem versioon, kasutades seadme reklaami ID-d. Me ei töötle reklaami ID-d arusaadava tekstina; töötleme ainult selle räsi summat. Juhul kui kasutaja on reklaami ID väärtuse lähtestanud, seostatakse mobiilseadme unikaalse identifikaatori uus väärtus vana väärtusega, mis on vajalik seadme õigeks kasutamiseks teenustega.

KASPERSKY TÖÖTLEB ISIKUANDMEID AINULT KONKREETSETEL EELMÄÄRATLETUD EESMÄRKIDEL, MIS JÄRGIVAD KOHALDATAVAT ÕIGUST JA ON OLULISED KASPERSKY ÄRITEGEVUSEKS.

 • Kasutajatega sõlmitud lepingute täitmise tagamine klientidele ning toodete nõuetekohase töökorra ja teenuste nõuetekohase täitmise tagamine.
 • Kasutaja kaitsmine teadaolevate infoturbeohtude eest.
 • Litsentsi seaduslikkuses veendumine.
 • Viirusetõrjeandmebaaside uuendamine.
 • Seadmete, võrkude ja teabesüsteemide kaitse tõhususe suurendamine, kiirem reageerimine uuele teabele ja võrguturbeohtudele, tarkvara kaitsekomponendi tõhususe suurendamine, valepositiivsete tulemuste tõenäosuse vähendamine.
 • Täiustatud ja eelnevalt tundmatute küberturbe ohtude tuvastamine ja nendele reageerimiseks kuluva aja vähendamine. Üksikasjalikum teave on esitatud allpool jaotises „Ohuteave küberruumi kaitseks“.
 • Kasutajakogemuse ning toodete ja teenuste, sealhulgas funktsioonide, funktsionaalsuse ja liideste täiustamine.
 • Klientidele toodete ja teenuste tehnilise toe pakkumine ning toodete ja teenuste kvaliteedi parandamine.
 • Kodukasutajate toodete koondülevaate omandamine tänu teadusliku uuringute ja analüüside korraldamisele. Üksikasjalikum teave on esitatud allpool jaotises „Tootestatistika uuringud“.
 • Isikupärastatud teabe ja Kaspersky pakkumiste tagamine kasutajatele, sealhulgas järgmise alal: tootefunktsioonid, turvatasemete säilitamine, tugiteenused ning muud abimaterjalid, samuti Kaspersky ja kolmandate isikute tooted ning teenused, turunduspakkumised, allahindlused ja kampaaniamaterjalid, mis põhinevad kasutaja huvidel ning eelistustel.

Ohuteave küberruumi kaitseks

Pidevalt tekib uue põlvkonna pahavara, millest paljud kasutavad uusi keerukaid mooduseid olemasolevatest turvalahendustest möödumiseks. Selles pidevalt muutuvas keskkonnas on kaitse vaid nii tõhus kui seda on võime põhjalikult analüüsida varitsevaid ohtusid ja koondada andmeid teabeks, mida saame kasutada meie kasutajate jaoks. Selle saavutamiseks peavad turvalahendused rakendama pilvepõhist lahendust, mis ühendab ohuandmete kõige ulatuslikuma töötlemise nutikaimate andmetöötlustehnoloogiatega.

Meie infrastruktuur on loodud nii, et see võtaks vastu ja töötleks keerulisi globaalseid küberohuandmeid, teisendades need kasutatavaks ohuteabeks, mille põhjal meie tooted toimivad. Ohuga seotud andmete peamiseks allikaks on meie kliendid. Oma andmeid jagades ning lubades neid salvestada ja analüüsida tehisintellektil ning ekspertidel, aitavad nad meil tagada, et kasutajad üle maailma oleksid kaitstud uusimate küberohtude eest. Eeskätt aitab KSN meil kiiresti reageerida tekkivatele küberohtudele, tagades samas kõige tõhusama kaitse ja aidates meil vähendada valepositiivsete tulemuste esinemist.

Andmete hulk, mida lubate meie infrastruktuuril vastu võtta, oleneb kasutatavast tootest, selle konfiguratsioonist ja eelistustest.

See lähenemine anna palju eeliseid kasutajatele ja küberruumile üldiselt, pakkudes muuhulgas järgmist:

 • täiustatud ja varem tundmatu pahavara tuvastamine;
 • vähem vigu avastamisel (valepositiivsed tulemused);
 • uutele ohtudele reageerimisele kulub oluliselt vähem aega.

Tootestatistika uuringud

Selleks, et mõista paremini seda, kuidas praeguste kasutajate kogemust täiustada ning oma tooteid ja teenuseid arendada, ning potentsiaalsete turgude tuvastamise ja ärivõimaluste edendamise eesmärgil, korraldame ja juhime statistilisi analüüse, et omandada koondülevaade kodukasutajate toodete kohta. Muidugi kasutame selleks alati õiguspäraseid põhjuseid ja õiguslikku alust. Lisaks rakendame tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et tagada andmekaitse kõrgem tase. Näiteks siis, kui andmete kohta statistilisi analüüse koostame, läbivad andmed esmalt kõnealusel eesmärgil mitteidentifitseerimise toimingu. Kõnealune toiming on kooskõlas meie privaatsuspõhimõtetega (üksikasjalikuma teabe jaoks vaata allpool jaotist „Privaatsuspõhimõtted“).

Andmetöötluse õiguslikud alused

Õiguslikud alused, mida kasutame, olenevad isikuandmete töötlemise eesmärgist, mis võib olla järgmine:

 • leping – kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktiga b olukordades, kus peame töötlema teatud andmeid, mis on vajalik lepingu täitmiseks, näiteks siis, kui kasutaja nõustub lõppkasutaja litsentsilepinguga tarkvara kasutamiseks;
 • nõusolek – kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktiga a olukordades, kus kasutaja otsustab saata meile andmeid seoses KSN-i avalduse, turustusavalduse, rämpspostitõrje avalduse, täiendava avalduse, Kaspersky hallatava kaitsega seoses toimuva andmetöötluse avalduse, veebijärelevalvega seoses toimuva andmetöötluse avalduse (varem vanemakontrolliga seoses toimuva andmetöötluse avaldus), kõnefiltriga seoses toimuva andmetöötluse avalduse, sõbrakaitse avalduse või tehnilise toe avaldusega;
 • juriidiline kohustus – kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktiga c olukordades, kus peame töötlema andmeid juriidiliste nõuete täitmiseks, näiteks maksustamise eesmärgil;
 • õigustatud huvi – kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktiga f olukordades, kus meil on õigustatud huvi küberturbeettevõttena, v.a siis, kui niisugused huvid alistuvad kasutaja huvidele või põhiõigustele ja vabadustele. Kõnealused juhtumid hõlmavad töötlusstsenaariume, mille puhul sooritatakse andmekaitse täiustamise eesmärgil enne andmete statistiliste analüüside tegemist andmete mitteidentifitseerimise. Samuti salvestatakse isikuandmed meie infrastruktuuri ning neid analüüsitakse hiljutiste ja võimalike küberohtude suhtes, kasutades tehisintellekti ja/või toetudes meie spetsialistide asjatundlikkusele. Isikuandmete kaitse üldmääruse põhjenduspunkt 49 kinnitab, et ettevõtte õigustatud huvi on töödelda isikuandmeid vajalikus ja vastavas ulatuses, et tagada võrgu ning teabe turvalisus. Teatud kohalike seaduste järgi võib teil olla õigus kasutada õigusi oma isikuandmete suhtes, näiteks jaotises „Teie õigused ja võimalused” kirjeldatud õigusi. Kui soovite seda õigust kasutada, võtke meiega ühendust aadressil https://support.kaspersky.com/general/privacy.

ANDMETÖÖTLUSE PIIRAMINE

KUI TE EI NÕUSTU MEILE ANDMA ANDMEID, MIS ON VAJALIKUD TOOTE VÕI FUNKTSIOONI TÖÖTAMISEKS, EI PRUUGI TE SAADA SEDA TOODET VÕI FUNKTSIOONI KASUTADA. NEED KOHUSTUSLIKUD ANDMED LOETLETUD LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPINGUS. TEENUSE KASPERSKY SECURITY NETWORK AVALDUS VÕI TURUSTUSAVALDUS SISALDAB ANDMEID, MIDA KASUTAJAD VÕIVAD MEILE IGAL AJAL PAKKUDA, MÄRKIDES TOOTE SEADETES VASTAVAT RUUTU (SAMUTI VÕIVAD NAD IGAL AJAL SELLE NÕUSOLEKU TAGASI VÕTTA).

Me ei kavatse töödelda järgmisi andmeid.

Oma toodetele ja teenuste kaudu ei töötle Kaspersky kunagi tundlikke isikuandmeid, nagu usk, poliitilised vaated, seksuaalsed eelistused, tervislik seisund või muud isikuandmete erikategooriad. Me ei soovi selliseid andmeid saada ja neid teilt ei nõua.

Kaspersky tooteid peab installima ja kasutama täiskasvanu. Lapsed võivad kasutada seadet, kuhu Kaspersky toode on installitud ainult nende vanemate või vanemliku vastutuse kandja loal. Me ei kavatse laste isikuandmeid töödelda ega soovi neid saada, välja arvatud andmeid, mis on täpsustatud jaotises „Lapsekaitsefunktsiooni andmed“.

Teabe edastamine

Võime avaldada teavet ainult järgmiselt.

 • Kaspersky ettevõtete kontsernis. Andmeid võidakse jagada.
 • Teenusepakkujad. Võime jagada teie andmeid ka ettevõtetega, mis osutavad meile teenuseid, muu hulgas ettevõtetega, mis pakuvad veebianalüüsi, andmetöötlust, reklaami, meilide levitamist, maksete töötlemist, tellimuste täitmist ja muid teenuseid.
 • Õiguskaitse ja valitsusasutus. Õiguskaitse ja ülemaailmsete valitsusasutuste taotluste puhul järgib Kaspersky rangeid põhimõtteid ja sisemenetlusi. Vastavuse tagamiseks kohaldavate õigusnormide ja menetlustega läbib iga meie vastuvõetud taotlus õiguspärasuse kontrolli. Üksikasjalikum teave Kaspersky põhimõtete kohta on esitatud veebilehel https://www.kaspersky.com/transparency-center.

Pange tähele, et mõned meie tooted, näiteks Kaspersky Secure Connection, kasutavad kolmandate osapoolte teenuseid, kelle privaatsuspõhimõtted erinevad Kaspersky omadest. Kui esitate isikuandmeid mõnele neist teenustest, kehtivad teie andmetele nende privaatsusavaldused. Peate endale ise asjaomastes privaatsusavaldustes olevad andmete töötlemise eeskirjad ja protseduurid selgeks tegema.

Kus me andmeid töötleme

Kasutajate poolt Kasperskyle edastatud isikuandmeid saab töödelda järgmistes riikides, sealhulgas väljaspool Euroopa Liitu (EL) või Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvates riikides.

EL-is või EMP-s:

 • Saksamaa
 • Holland
 • Prantsusmaa
 • Ühendkuningriik
 • Rootsi
 • Itaalia
 • Hispaania
 • Rumeenia

Väljaspool EL-i või EMP-d:

 • Šveits
 • Kanada
 • Singapur
 • Venemaa
 • Jaapan
 • USA
 • Mehhiko
 • Hiina
 • Aserbaidžaan
 • Brasiilia
 • Argentina
 • Iisrael
 • Araabia Ühendemiraadid
 • Lõuna-Korea
 • Austraalia
 • Valgevene

Riikide loend, kus kasutaja jagatud andmeid töödelda tohib, võib muutuda. Saate praegu kehtivas privaatsuspoliitika versioonis oleva riikide loendiga tutvuda veebisaidil https://www.kaspersky.com/products-and-services-privacy-policy.

Meie üldise äritava kohaselt töödeldakse ELi kasutajatelt saadavaid andmeid ELis ja Venemaal asuvates serverites.

Isikuandmeid võib töödelda väljaspool EL-i või EMP-d asuvates riikides, millest mõnes ei pruugi Euroopa Komisjoni andmetel kehtida piisav andmekaitse tase. Samuti võivad neid andmeid töödelda väljaspool EL-i või EMP-d töötavad inimesed, kes töötavad meie või mõne meie teenusepakkujate heaks. Euroopa Komisjoni tunnustatud kaitse piisavuse otsuste või sobivate kaitsemehhanismide puudumise korral võib kasutaja olla ohus, kui isikuandmed edastatakse EL-ist või EMP-st väljapoole.

Iga kord, kui andmeid töödeldakse, kasutame andmekaitse kõrgeima taseme standardeid ning rakendame kasutajaandmete kaitsmiseks, turvalisuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks ning kasutajate õiguste tagamiseks erinevaid õiguslikke meetmeid. Lisateavet Euroopa Komisjoni otsuste kohta isikuandmete kaitse piisavuse kohta riikides, kus Kaspersky andmeid töötleb, leiate aadressilt ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

Teie õigused ja võimalused

Teil on oma isikuandmetega seoses teatud õigused. Pakume teile ka teatud võimalusi valida, milliseid isikuandmeid meile esitate, kuidas me seda teavet kasutame ja kuidas teiega suhtleme.

Enamikul juhtudel võite otsustada Kaspersky toodete, teenuste ja veebisaitide kasutamisel oma isikuandmeid meile mitte pakkuda. Samuti võite hoiduda teabe edastamisest otse meile. Kui te keeldute aga meile oma isikuandmeid jagama, kui me teilt seda palume, ei pruugi te Kaspersky toodete ja teenuste täielikus ulatusest kasu saada ning me ei pruugi teile pakkuda teavet toodete, teenuste ja kampaaniate kohta.

Võite igal ajal keelduda e-posti teel saadetavatest reklaamteadetest, kui olete varem neid tellinud, klikkides e-kirjas tellimuse tühistamise linki.

Kui teie tööandja esitab teie isikuandmed Kasperskyle, on teil seoses Kaspersky teabe kasutamisega või avalikustamisega teatud valikuvõimalus. Võtke võimalustega tutvumiseks ja nende kasutamiseks ühendust oma tööandjaga.

Kohaldatava seadusega ettenähtud ulatuses võite tühistada kõik meile varem antud nõusolekud või esitada õigustatud põhjustel mis tahes ajal vastuväite oma isikuandmete töötlemise kohta. Me rakendame teie eelistusi edaspidi. Mõnel juhul võib see, kui tühistate oma nõusoleku isikuandmete töötlemisega või avaldamisega Kaspersky poolt, tähendada, et te ei saa teatud Kaspersky toodete või teenuste eeliseid kasutada.

Kohaldatava seaduse kohaselt võivad teil olla järgmised õigused:

 • saada kinnitust, et meie valduses on teie isikuandmed;
 • paluda oma isikuandmetele juurdepääsu ja nende kohta teavet;
 • saada meile jagatud isikuandmetest koopiaid, sh masinloetavas formaadis, ja saata neid teisele andmetöötlejale, kui see on tehniliselt võimalik;
 • uuendada ja parandada oma isikuandmeid;
 • keelduda oma isikuandmete töötlemisest;
 • lasta andmed vajaduse järgi blokeerida, anonüümseks muuta või kustutada;
 • esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele.

Isikuandmete juurdepääsu õigus võib teatud juhtudel olla piiratud kohalike seaduste nõuete või tehniliste meetmetega. Piirang hõlmab ka olukordi, kus andmed on muudetud anonüümseks ega ole seega seotud tuvastatud või tuvastatava isikuga. Kui soovite ülaltoodud õiguseid kasutada, siis võite mis tahes ajal meiega otse ühendust võtta aadressil https://support.kaspersky.com/general/privacy.

Kui soovite oma isikuandmete töötlemise keelata või nõusoleku tühistada juhtudel, kui kasutate meie tasuta tooteid, peate toote kasutamise lõpetama ja/või selle desinstallima. Kui soovite kasutada oma õigust juba saadetud andmete kustutamiseks, võtke meiega kustutamise taotlemiseks otse ühendust aadressil: https://support.kaspersky.com/general/privacy.

Kui me ei rahulda teie ootusi teie isikuandmete töötlemisel või soovite esitada kaebust meie privaatsuspõhimõtete kohta, siis teatage sellest meile, kuna see annab meile võimaluse probleemi lahendada. Võite meiega ühendust võtta, kasutades kontaktandmeid, mis on toodud allpool jaotises „võtke meiega ühendust“. Selleks, et saaksime teie taotlusele reageerida, esitage täielikud andmed probleemi kohta. Püüame kõik kaebused mõistliku aja jooksul üle vaadata ja neile reageerida.

Privaatsuspõhimõtted

Isikuandmete töötlemine Kasperskys põhineb järgmistel põhimõtetel.

Nõusolek ja valik

 • Kasutajatele antakse võimalus valida, kas saata oma isikuandmeid või mitte, välja arvatud olukordades, kus kasutajad ei saa vabalt oma nõusolekut tagasi võtta või kus kohalduv seadus lubab isikuandmete töötlemist füüsilise isiku nõusolekuta. Kasutaja valik peab olema vaba, konkreetne ja tehtud teadlikult.
 • Kasutajaid teavitatakse enne nõusoleku võtmist nende õigustest isikliku osaluse ja juurdepääsu põhimõtte alusel.
 • Enne nõusoleku saamist kasutajatele teabe edastamine, mida nõuab avatuse, läbipaistvuse ja teavitamise põhimõte; ja
 • Kasutajatele selgitatakse nõusoleku andmise või mitteandmise tagajärgi.

Eesmärgi seaduslikkus ja täpsustus

 • Eesmärgid peavad olema kooskõlas kohalduvate seadustega ja põhinema lubatud õiguslikul alusel.
 • Kasutajaid teavitatakse eesmärkidest enne teabe esmakordset kasutamist uuel eesmärgil.
 • Selle täpsustuse keelekasutus on selge ja olukorrale sobiv.

Andmetöötlemise piiramine

 • Isikuandmete kogumine toimub kohalduvate seadustega kehtestatud piirides ja on määratud eesmärkide jaoks rangelt vajalik.
 • Isikuandmed kustutatakse ja kõrvaldatakse või muudetakse anonüümseks, kui nende töötlemise eesmärk on lõppenud (isikuandmete säilitamiseks puuduvad seadusjärgsed nõuded) või alati, kui see on mõistlik.

Kasutamise, säilitamise ja avaldamise piiramine

 • Kasutatakse, säilitatakse ja avaldatakse ainult selliseid isikuandmeid, mis on konkreetsete, selgete ja seaduslike eesmärkide täitmiseks vajalikud.
 • Isikuandmeid kasutatakse eesmärkidel, mille Kaspersky on enne andmete vastuvõtmist määranud, v.a juhul, kui kohalduv seadus nõuab sõnaselgelt teistsugust eesmärki.
 • Isikuandmeid säilitatakse ainult nii kaua, kui see on vajalik ettenähtud eesmärkide täitmiseks (nt säilitatakse isikuandmeid, mis on vajalikud litsentsi jaoks teie ja Kaspersky vahelise vastava litsentsilepingu kehtivuse ajal, tavaliselt 1 aasta ja kui võimalik, siis uuendusperioodi vältel, olenevalt toote litsentsitingimustest), seejärel hävitatakse need turvaliselt või muudetakse anonüümseks.
 • Isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik juriidiliste kohustuste täitmiseks, seaduste järgimiseks, vaidluste lahendamiseks, sh kohtuvaidluste, menetluste või uurimiste lahendamiseks.
 • Isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik õigustatud huvide täitmiseks.
 • Isikuandmed blokeeritakse (st arhiivitakse, kaitstakse ja takistatakse nende edasist töötlemist), kui nimetatud eesmärgid on lõppenud, kuid kohalduvate seaduste järgimine nõuab andmete säilitamist.

Täpsus ja kvaliteet

 • Tagatakse töödeldavate isikuandmete täpsus, terviklikkus, ajakohasus (v.a juhul, kui on olemas seaduslik alus aegunud andmete säilitamiseks), piisavus ja asjakohasus kasutuseesmärgi seisukohast.
 • Enne töötlemist veendutakse, et isikuandmed, mis pärinevad muust allikast kui kasutajatelt, oleksid usaldusväärsed.
 • Enne isikuandmete muutmist kontrollitakse sobival viisil kasutaja esitatud nõuete kehtivust ja õigsust (et muudatuste tegemine põhineks nõuetekohastel volitustel), kui see on põhjendatud.
 • Isikuandmete töötlemise menetluste kehtestamine, et tagada täpsus ja kvaliteet; ning
 • Isikuandmete täpsuse ja kvaliteedi regulaarseks kontrollimiseks kehtestatakse kontrollimeetmed.

Avatus, läbipaistvus ja teatamine

 • Kasutajatele edastatakse Kaspersky eeskirjade kohta selget ja hõlpsasti kättesaadavat teavet.
 • Isikuandmete töötlemise kohta kehtestatakse protseduurid ja tavad.
 • Teadetesse lisatakse fakt, et töödeldakse isikuandmeid, töötlemise eesmärk, privaatsuse huvirühmade tüübid, kellele isikuandmeid võidakse avaldada, ja eespool nimetatu üle otsustav asutus ning selle kontaktandmed.
 • Kasutajatele avaldatakse valikud ja vahendid, mida Kaspersky pakub selleks, et piirata nende andmete töötlemist ja võimaldada andmetele juurdepääsu, nende parandamist ja eemaldamist.
 • Kasutajaid teavitatakse suurematest muudatustest isikuandmete käsitsemise protseduurides.

Individuaalne osalemine ja juurdepääs

 • Kasutajatele antakse võimalus meiega ühendust võtta (kontaktandmete kaudu jaotises „Meie kontaktandmed”) ja oma isikuandmeid üle vaadata, eeldusel, et nende isik on kõigepealt sobival tasemel tuvastatud ja selline juurdepääs pole kohalduva seadusega keelatud.
 • Kasutajatel võimaldatakse (kasutades kontaktandmeid jaotises „Meie kontaktandmed” või meie toodete ja teenuste liidese kaudu) isikuandmete täpsust ja terviklikkust vaidlustada ja lasta neid muuta, parandada või eemaldada (nagu on konkreetses kontekstis sobilik ja võimalik).
 • Igast muudatusest, parandamisest või eemaldamisest tuleb isikuandmete töötlejatele ja kolmandatele osapooltele, kellele isikuandmeid on avaldatud, teada anda, juhul kui nad on teada; ja
 • Kehtestatakse protseduurid, mis võimaldavad kasutajatel kasutada neid õigusi lihtsal, kiirel ja tõhusal viisil, mis ei tekita põhjendamatuid viivitusi ega kulusid.

Teabeturve: kuidas teie privaatsust kaitseme

Teabeturve on Kaspersky põhitegevus. Kõik teie edastatud andmed ja teave on vaikimisi konfidentsiaalne. Kaspersky kohaldab seetõttu alati tehnilisi ja korralduslikke andmeturbe meetmeid piisavate ja sobivate isikuandmete kaitsmiseks, arvestades konkreetseid riske, mis isikuandmete töötlemisest tulenevad, ning kasutades ajakohaseid turbestandardeid ja protseduure. Selleks, et (muu hulgas) sobiv kaitsetase tuvastada ja tagada, liigitab Kaspersky isikuandmete töötlemissüsteeme ja rakendab erineval tasemel kaitsemeetmete gruppe.

Kaspersky kasutab ka füüsilisi, elektroonilisi ja protseduurilisi kaitsemehhanisme, et kaitsta andmeid kaotsimineku, väärkasutuse, kahjude või muutmise ja lubamatu juurdepääsu või avaldamise eest. Meie teabeturbe programmi mõned muud kesksed funktsioonid on järgmised.

 • Teabeturbe osakond, mis kavandab, rakendab ja viib läbi meie teabeturbe programmi järelevalvet.
 • Isikuandmeid ohustavate tegurite määramine Kaspersky töötlemissüsteemis töötlemise käigus.
 • Sobivate teabeturbe tööriistade kasutamine.
 • Rakendatud andmeturbemeetmete toimimise hindamine enne töötlemissüsteemide kasutuselevõtmist.
 • Kontrollimeetmete rakendamine mitmesuguste teenuste või veebisaitide tuvastamiseks, autentimiseks ja neile juurdepääsu lubamiseks.
 • Isikuandmetele lubamatu juurdepääsuga seotud faktide tuvastamine ja vastavate meetmete rakendamine.
 • Muudetud või hävitatud isikuandmete taastamine.
 • Kaspersky töötlemissüsteemides töödeldavate isikuandmete juurdepääsureeglite kehtestamine ning samuti kõigi nendes süsteemides isikuandmetega tehtud tegevuste salvestamine ja registreerimine.
 • Krüptimine meie klientide ja serverite vahel (ja meie mitmesuguste andmekeskuste vahel).
 • Juurdepääs on lubatud ainult meie töötajatele ja alltöövõtjatele, kellel on vaja andmeid selleks, et neid meie nimel töödelda, ja kellele kohaldatakse isikuandmetega seoses rangeid lepingujärgseid konfidentsiaalsuskohustusi. Kui nad neid kohustusi ei täida, võidakse neile kohaldada distsiplinaarkaristust või nende tööleping võidakse lõpetada.
 • Meie süsteemide infrastruktuuri jälgitakse, et tuvastada nõrkusi ja võimalikke sissetunge.
 • Jälgitakse isikuandmete turvalisuse tagamiseks rakendatavaid meetmeid.
 • Kaspersky töötajatele tagatakse väljaõpe ja turbetavasid uuendatakse pidevalt, arvestades uusi riske ja tehnoloogia arenguid.

Võtke meiega ühendust

Kui teil on küsimusi või kommentaare käesoleva privaatsuspoliitika või Kaspersky privaatsuspõhimõtete kohta või kui soovite, et me värskendaksime või eemaldaksime meile esitatud teavet või eelistusi, külastage veebilehte https://www.kaspersky.com/global-privacy-policy, või võite pöörduda meie Kaspersky ELi esindaja poole e-posti või telefoni teel: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Germany, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90, vastavalt GDPRi artikli 13 lõike 1 punktile a ja artikli 27 lõikele 1, või võite pöörduda meie andmekaitseametniku poole ELis, vastavalt GDPRi artikli 13 lõike 1 punktile a ja artikli 37 lõikele 1 ja ka teistes riikides, e-posti aadressil dpo@kaspersky.com.

© 2022 AO Kaspersky Lab