Nog niet de helft van de werknemers is op de hoogte van potentiële IT-bedreigingen

11 jan 2012
Business News

Werknemers weten niets van IT-beveiliging? Onderzoek* van Kaspersky Lab onder IT'ers in een aantal Europese landen wijst uit dat deze uitspraak niet helemaal waar is. De IT'ers schatten dat, wereldwijd, ongeveer 44 procent van de werknemers op de hoogte is van IT-bedreigingen die een impact kunnen hebben op hun werk. In Europa zijn Italiaanse werknemers het meest op de hoogte van dergelijke bedreigingen (54%) gevolgd door werknemers in Duitsland (47%) en Frankrijk (46%).


Maar er zijn ook landen waarvoor de schattingen minder optimistisch zijn, zoals Spanje (29%) en het Verenigd Koninkrijk (31%) waar nog geen één op de drie werknemers iets weet van potentiële bedreigingen.


Naar schatting van de IT'ers is het verantwoordelijkheidsgevoel van de werknemers relatief hoog. Gemiddeld houdt 43% van de werknemers rekening met beveiligingszaken. In Frankrijk is dat een bovengemiddeld percentage (50%). Maar in Duitsland (34%) en Spanje (32%) houden veel minder werknemers hier rekening mee.


Naast de technische aspecten van IT-beveiliging is het daarom nog steeds erg belangrijk voor bedrijven om hun werknemers bij de les te houden. Allereerst moeten IT-managers duidelijke richtlijnen geven voor het gebruik van IT. Ten tweede zullen zij werknemers regelmatig op de hoogte moeten stellen van nieuwe IT-bedreigingen. En ten derde moeten zij regelmatig workshops geven aan kleine groepen werknemers om hen te trainen in het veilig gebruiken van IT.


*Internationaal onderzoek uitgevoerd door Kaspersky Lab onder 1.300 Senior IT professionals, werkend bij organisaties variërend van 10 tot 1.000 werknemers in 11 landen.