Kaspersky Security for Mobile včetně správy mobilních zařízení

Poskytnete-li svým mobilním nebo externím pracovníkům přístup k podnikovým systémům a datům prostřednictvím mobilních zařízení, může to být pro vaši společnost výhodné. Avšak mobilní přístup s sebou přináší i nová bezpečnostní rizika a výzvy v oblasti správy. Z těchto důvodů vám řešení Kaspersky Security for Mobile pomůže zvýšit zabezpečení a zajistit bezpečnost modelu Přineste si své vlastní zařízení (BYOD).

Výhody

Díky kombinaci precizních technologií zabezpečení a rozsáhlých možností správy mobilních zařízení (MDM) je Kaspersky Security for Mobile integrovaným řešením, které poskytuje důkladné, vícevrstvé zabezpečení a rozsáhlé možnosti správy.

 • Prvotřídní ochrana
  Řešení Kaspersky Security for Mobile přináší nezbytnou ochranu proti malwarovým, phishingovým a jiným útokům pro mobilní zařízení s oprávněním k přístupu do vaší podnikové sítě, v nichž se může nacházet velký objem citlivých podnikových dat.
 • Snadná správa
  Jelikož v sobě konzole Kaspersky Security Center integruje všechny funkce mobilního zařízení a správy mobilních zařízení (MDM), umožňuje pomocí jediné konzole pro správu ovládat téměř všechny bezpečnostní technologie od společnosti Kaspersky Lab, včetně zabezpečení serverů, pracovních stanic, mobilních zařízení a dalších koncových bodů.
 • Podpora různých platforem*
  Řešení Kaspersky Security for Mobile podporuje celou řadu mobilních platforem, jako například Android (včetně speciální podpory kritérií zabezpečení mobilních zařízení SAFE od společnosti Samsung), iOS, Windows Phone 8, Windows Mobile, Symbian a BlackBerry. Tato podpora různých platforem vám usnadní implementaci bezpečného modelu Přineste si své vlastní zařízení (BYOD).

*U některých podporovaných mobilních platforem nejsou dostupné všechny funkce.

Funkce

Prvotřídní ochrana proti malwaru

Díky kombinaci technologií ochrany proti malwaru na bázi signatur, aktivní heuristické analýzy a cloudových služeb nabízí řešení Kaspersky Security for Mobile důkladnou ochranu proti virům a dalším hrozbám, které na mobilní zařízení číhají.

 • Ochrana proti malwaru
  Řešení Kaspersky Security for Mobile chrání před nejnovějšími viry, trojskými koni, červy, spywarem, boty a mnoha dalšími hrozbami pro mobilní zařízení. Jelikož jsou aktualizace ochrany proti malwaru do mobilních zařízení nahrávány automaticky pomocí technologie Over the Air (OTA), můžete využít ochranu proti novým hrozbám v reálném čase. Vyhledávání malwaru lze navíc provádět na vyžádání nebo podle vašeho vlastního plánu.
 • Ochrana proti spamu a phishingu
  Technologie společnosti Kaspersky umožňují automaticky filtrovat nevyžádané hovory a SMS zprávy a současně chránit mobilní zařízení před phishingovými útoky a jinými technikami sociálního inženýrství.
 • Ochrana na bázi cloudu
  Prostřednictvím sítě Kaspersky Security Network (KSN) na bázi cloudu budete moci využít databázi škodlivých souborů a adres URL od společnosti Kaspersky. Jelikož je tato síť neustále aktualizována v reálném čase, získáte velice rychlou reakci na nové i vznikající hrozby.

Flexibilní nástroje pro správu

Součástí řešení Kaspersky Security for Mobile je celá řada snadno použitelných nástrojů pro správu, s nimiž lze snadno nastavovat a spravovat zásady pro spouštění aplikací a určovat způsob, jakým uživatelé získávají přístup k internetu.

 • Správa aplikací
  • Můžete si nastavit zásadu, která povolí v uživatelském mobilním zařízení spuštění jakékoli aplikace, jež nebyla zařazena na seznam zakázaných aplikací. Popřípadě můžete blokovat všechny programy, které nejsou uvedeny na seznamu povolených aplikací.
  • Navíc můžete vytvořit seznam povinných aplikací, který zajistí, aby mobilní zařízení všech zaměstnanců obsahovala veškerý požadovaný software pro zabezpečení a aplikace.
  • Nastavení přihlášení v případě neaktivity aplikace umožňuje určit kritéria, po jejichž splnění bude uživatel nucen se po dané době nečinnosti do aplikace přihlásit znovu. Tímto způsobem lze efektivně snížit šance neoprávněných osob na získání přístupu k podnikovým aplikacím, ponechá-li uživatel své zařízení bez dozoru.
 • Správa přístupu na web
  Správci mohou automaticky blokovat škodlivé webové stránky a ovládat přístup k proxy serverům a stránkám, které neodpovídají podnikovým zásadám ohledně zabezpečení nebo používání internetu, včetně internetových obchodů, stránek pro dospělé, hazardních her, pracovních portálů, sociálních sítí nebo proxy serverů. Bezpečné prohlížení webových stránek, které je v reálném čase podporováno daty ze sítě Kaspersky Security Network, přináší uživatelům neustále aktualizovanou analýzu reputace. Uživatelé jsou tak ve výsledku chráněni před phishingovými a škodlivými webovými stránkami.
 • Rozpoznávání incidentů typu rooting a jailbreak
  Řešení Kaspersky Security for Mobile je schopno rozpoznat incidenty typu rooting a jailbreak a upozornit na ně uživatele i správce IT. Následně lze automaticky danému zařízení zablokovat přístup k aplikacím ve schránce, vymazat z něj všechna data či jen ta podniková nebo obnovit jeho tovární nastavení.

Šifrování

Řešení Kaspersky Security for Mobile usnadňuje aktivaci funkcí šifrování poskytovaných většinou oblíbených mobilních zařízení s cílem zabránit tomu, aby se podniková data dostala do nepovolaných rukou.

 • Vynucení šifrování ve všech mobilních zařízeních
  Řešení Kaspersky Security for Mobile nabízí pohodlný způsob vynucování použití technologií šifrování, které jsou součástí mobilních zařízení. Můžete tak snadno zajistit, aby byla všechna data v zařízení šifrována, popřípadě aby byla šifrována jen podniková data ve speciální schránce v rámci zařízení.

Oddělení podnikových a soukromých dat pomocí schránky

S řešením Kaspersky Security for Mobile lze snadno zajistit, aby podniková a soukromá data byla v každém mobilním zařízení uchovávána odděleně. Technologie schránek společnosti Kaspersky umožňuje vytvářet zvláštní schránky pro podnikové aplikace, uplatňovat na ně rozšířené bezpečnostní zásady a zajišťovat integritu osobních dat uživatelů.

Schránka představuje jeden z mnoha způsobů, s jejichž pomocí společnost Kaspersky pomáhá firmám implementovat bezpečnější strategii modelu Přineste si své vlastní zařízení (BYOD).

 • Rozšířené funkce ochrany schránek
  • Správci mohou ovládat šifrování dat aplikací v rámci schránky.
  • Před povolením spuštění aplikace mohou správci snadno vyžadovat ověření identity uživatele. Pro případ ztráty zařízení se spuštěnou podnikovou aplikací lze data chránit dalším heslem.
 • Částečné vymazání dat
  Funkce částečného vymazání umožňuje správcům odstranit ze zařízení všechna podniková data a přitom zachovat soukromá data uživatele.

Zajištění bezpečnosti v případě ztráty nebo krádeže zařízení

Řešení Kaspersky Security for Mobile rovněž pomáhá zajišťovat bezpečnost v případě ztráty nebo krádeže mobilního zařízení. Vzdáleně ovládané funkce umožňují uzamknout zařízení, vyhledat jeho polohu a odstranit z něj citlivé informace, a to i v případě výměny SIM karty.

 • Uzamčení zařízení
  Jednoduše odešlete příkaz k uzamčení ztraceného zařízení a neoprávnění uživatelé nebudou moci v zařízení získat přístup k datům ani aplikacím. Na obrazovce uzamčeného zařízení se rovněž může zobrazit vaše vlastní zpráva, která například neoprávněného uživatele vyzve, aby vám zařízení vrátil.
 • Vyhledání zařízení
  Součástí řešení Kaspersky Security for Mobile je funkce vyhledávání, která pomocí souřadnic GPS zobrazí přibližnou polohu ztraceného zařízení.
 • Vzdálené odstranění dat ze ztraceného zařízení
  Při použití funkcí vzdáleného mazání si můžete vybrat mezi částečným vymazáním nebo obnovením zařízení, v jehož důsledku dojde k odstranění všech dat ze zařízení a obnově jeho továrních nastavení.
 • Zablokování a vyhledání zařízení navzdory výměně SIM karty
  Vymění-li někdo ve ztraceném mobilní zařízení SIM kartu, funkce SIM Watch společnosti Kaspersky zařízení zablokuje a odešle vám zprávu s jeho novým telefonním číslem. Následně budete moci funkce vyhledání a mazání opět používat.

Propracovaná správa mobilních zařízení (MDM)

Součástí řešení Kaspersky Security for Mobile je i celá řada funkcí správy mobilních zařízení, s jejichž pomocí můžete snadno centralizovaně spravovat svá mobilní zařízení a jejich zabezpečení.

 • Správa více platforem pomocí jediné konzole
  Řešení Kaspersky Security for Mobile poskytuje jedinou konzoli pro správu, která zjednodušuje správu celé řadu mobilních platforem, jako například Android (včetně speciální podpory kritérií zabezpečení mobilních zařízení SAFE od společnosti Samsung), iOS, Windows Phone 8, Windows Mobile, Symbian a BlackBerry*.
 • Podpora řešení Microsoft Exchange ActiveSync a Apple MDM
  Řešení Kaspersky Security for Mobile plně podporuje všechny funkce technologií Microsoft Exchange ActiveSync a Apple MDM. Namísto toho, aby správci používali pro řešení Microsoft Exchange a Apple MDM samostatné konzole, mohou nyní využívat všechny funkce správy mobilních zařízení prostřednictvím jediné konzole pro správu od společnosti Kaspersky, včetně:
   • vynucování nastavení kódu PIN;
   • nastavení standardu síly všech hesel;
   • správy funkcí šifrování dat;
   • zablokování fotoaparátu mobilních zařízení;
   • správy celé řady další funkcí mobilních zařízení.
 • Samoobslužný portál aplikací
  Řešení Kaspersky Security for Mobile vám umožní nastavit vlastní podnikový portál, s jehož pomocí budete moci nahrávat v rámci společnosti schválené bezpečné mobilní aplikace a automatizovat jejich doručování a instalaci.
 • Doručování zabezpečení a aplikací pomocí technologie Over the Air (OTA)
  Do mobilních zařízení svých uživatelů můžete spolu se softwarem zabezpečení od společnosti Kaspersky a profily zabezpečení pro systémy iOS vzdáleně nasazovat i podnikové aplikace. Stačí jen uživatelům pomocí SMS zprávy nebo e-mailu poslat odkaz či kód QR, a jakmile na něj uživatel klikne, software se nainstaluje. Software můžete uživatelům případně distribuovat do počítačů, odkud si jej budou moci do svých mobilních zařízení stáhnout.

*U některých podporovaných mobilních platforem nejsou dostupné všechny funkce.

Systémové požadavky

Podporované operační systémy:

 • Android 2.3.x, 3.x, 4.x (zařízení ARM, x86);
 • Apple iOS 6.x – 7.x;
 • Windows Phone 8.x
 • Windows Mobile 5.0, 6.0, 6.1, 6.5
 • Symbian 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 řady UI 60, Symbian^3, Symbian Anna, Symbian Belle (pouze smartphony Nokia);
 • Blackberry 4.5, 4.6, 4.7, 5.0, 6.0, 7.0, 7.1.

Podporované platformy pro správu:

 • Kaspersky Security Center 10 (instalované řešení Kaspersky Security for Mobile vyžaduje standard OpenGL 3.0);
 • Microsoft System Center Mobile Device Manager 2008 SP1
 • Microsoft Exchange ActiveSync Support: Exchange 2007 / 2010 / 2013 (včetně aktualizací Service Pack);
 • Samsung SAFE pro systém Android 4.2 a novější;
 • Sybase Afaria 6.5, 7

© 1997 – 2015 Kaspersky Lab

All Rights Reserved. Industry-leading Antivirus Software