Kaspersky Security for Mobile

Rostoucí množství a rozmanitost hrozeb mobilních zařízení, ať už jde o malware, phishing, škodlivé weby nebo riziko ztráty dat, představuje pro všechny podniky vážný problém. Mobilní zařízení i aplikace a data v nich uložená je tedy nutno chránit. Pro splnění specifických požadavků na zabezpečení mobilních zařízení a jejich uživatelů je ale zapotřebí speciálních technologií ochrany.

Díky spojení předních technologií zabezpečení a podpory platforem Android, iOS a Windows Phone umožňuje software Kaspersky Security for Mobile zabezpečit a spravovat všechna podniková i přinesená mobilní zařízení (BYOD).

Výhody

Software Kaspersky Security for Mobile nabízí centralizovaný přehled a kontrolu, takže můžete vidět, zabezpečit a spravovat veškerá mobilní zařízení přistupující do vaší sítě a k vašim podnikovým datům.

 • Vícevrstvá ochrana
  Kombinace inovativních technologií zabezpečení zajišťuje ochranu proti malwaru, phishingu, spamu a dalším hrozbám. Kromě nastavení, které aplikace lze na daném zařízení spouštět, můžete pro různé skupiny nebo uživatele uplatňovat různé zásady zabezpečení.
 • Účinné uplatňování zásad zabezpečení
  Software Kaspersky Security for Mobile umožňuje snadno vynutit používání silných hesel a zablokovat spouštění nebezpečných aplikací. U přinesených mobilních zařízení (BYOD) dále můžete zajistit, aby byly veškeré podnikové aplikace a data zcela oddělena od osobních aplikací a dat uživatele. Dále můžete na všechny podnikové aplikace a data použít šifrování dat a další bezpečnostní opatření.
 • Ochrana před ztrátou podnikových dat
  V případě ztráty nebo krádeže zařízení máte k dispozici technologie ochrany proti krádeži, které chrání podnikové aplikace a data uložená na daném zařízení. Funkce ochrany proti krádeži může správce nebo vy sami ovládat na dálku a zařízení tak zablokovat, vymazat z něj aplikace a data nebo zařízení lokalizovat.
 • Omezení složitosti správy IT
  Díky jednotné konzoli pro správu můžete konfigurovat a řídit zabezpečení na mobilních zařízeních i ostatních koncových bodech používajících technologie zabezpečení společnosti Kaspersky Lab.

Funkce

Špičkové zabezpečení mobilních zařízení

Byli jsme prvním dodavatelem zabezpečení IT, který dokázal rozpoznat mobilní malware; od té doby neustále zavádíme inovace v oblasti zabezpečení mobilních zařízení a dosahujeme značných úspěchů při ochraně mobilních zařízení proti nejnovějším hrozbám.

 • Vícevrstvá ochrana
  Díky kombinaci technologií ochrany na bázi signatur, heuristické analýzy a cloudových technologií dokážeme chránit mobilní zařízení (včetně podnikových aplikací, které na nich běží) před známými i dosud neznámými hrozbami.
  • Skenování mobilních zařízení na pokyn nebo podle plánu
  • Distribuce aktualizací zabezpečení mobilních zařízení instrukcemi Over the Air (OTA)
 • Blokování phishingu a spamu
  Kromě ochrany uživatelů před podvodnými phishingovými weby, které se snaží zjišťovat cenné informace a identifikační údaje, nabízíme účinnou ochranu proti spamu, která pomáhá filtrovat nevyžádané telefonní hovory a textové zprávy.
 • Správa používání internetu
  Naše nástroje pro správu přístupu na web lze snadno nakonfigurovat tak, aby umožňovaly následující:
  • Blokování škodlivých webových stránek
  • Blokování přístupu k webům určitých kategorií (sociální sítě, herní weby nebo pornografické servery)
 • Detekce rootingu/jailbreakingu
  Rooting a jailbreaking jsou automaticky rozpoznávány a hlášeny správci IT. Zařízení má pak zablokovaný přístup k podnikovým datům a aplikacím. Správce může také pomocí funkce selektivního vymazání odstranit z daného zařízení veškeré podnikové aplikace a data.
 • Ochrana dat na ztracených mobilních zařízeních
  Funkce ochrany proti krádeži ovládané na dálku umožňují dané zařízení uzamknout, vymazat z něj určité aplikace a data a lokalizovat jej na mapě. Dále lze na zařízení aktivovat zvukový alarm a pořizovat fotografie neoprávněných uživatelů. Podpora služby Google Cloud Messaging (GCM) zajišťuje, aby telefony se systémem Android obdržely bezpečnostní příkazy rychle.
  V případě, že neoprávněný uživatel vymění v zařízení kartu SIM, zašle vám technologie SIM Watch nové číslo zařízení, takže budete mít i nadále vzdálený přístup k funkcím ochrany proti krádeži. Náš samoobslužný portál dále omezuje vytížení správců, protože nabízí uživatelům přímý přístup k funkcím uzamčení, vymazání a lokalizace. Uživatel tak může v případě ztráty zařízení rychle reagovat.

Mobile Application Management (MAM)

Nástroje pro kontejnerizaci a ovládání přidávají ke stávající ochraně podnikových aplikací a dat další vrstvu.

 • Oddělení podnikových a osobních aplikací a dat

  Naše technologie kontejnerizace („zabalení aplikací“) umístí podnikové aplikace a data v mobilních zařízeních uživatelů do speciálních schránek.

 • Ochrana kontejnerizovaných aplikací a dat
  Pro všechny schránky lze použít rozšířenou ochranu:
  • Možnost vynuceného šifrování veškerých dat ve schránce
  • Možnost zabránit uživatelům kopírovat data ze schránky mimo ni
  • Možnost výzvy k opětovnému přihlášení uživatele po určité době nečinnosti aplikace ve schránce
 • Prevence přístupu bývalých zaměstnancům k aplikacím a datům
  Jestliže zaměstnanec odejde z vaší společnosti a odnese si zařízení zapojené do systému BYOD, umožňuje dálkově ovládaná funkce mazání dat odstranit veškeré kontejnerizované aplikace a data, aniž by došlo k odstranění osobních dat či nastavení uživatele.
 • Řízení aplikací
  Nástroje pro řízení aplikací umožňují nastavit, které aplikace bude možno spouštět. Můžete vytvářet následující seznamy:
  • Seznamy povolených (bezpečných) aplikací
  • Seznamy blokovaných aplikací
  Systém umožňuje snadné zavedení zásady, podle které lze spouštět pouze aplikace na seznamu povolených, nebo naopak zásady blokující pouze spouštění aplikací na seznamu zakázaných.
 • Safe Browser
  Aplikace Safe Browser je doplňkem funkcí MAM, který chrání uživatele při práci na kterékoli z podporovaných platforem online. Uživatel má zablokovaný přístup ke škodlivým stránkám a podvodným phishingovým webům.

Flexibilní MDM

Komplexní funkce pro správu mobilních zařízení (MDM) spolu s podporou běžně používaných platforem umožňují omezit složitost správy zabezpečení mobilních zařízení.

 • Podpora funkcí MDM na různých platformách
  Software Kaspersky Security for Mobile nabízí jednotné rozhraní pro uplatňování zásad MDM na zařízeních Microsoft Exchange ActiveSync a iOS MDM. Toto rozhraní umožňuje následující:
  • Vynucovat použití kódu PIN
  • Vynucovat použití silných hesel
  • Šifrovat data na daném zařízení
  • Blokovat fotoaparát mobilního zařízení
  • Získávat podrobné informace o všech zařízeních a instalovaných aplikacích
  • Spravovat celou řadu funkcí mobilních zařízení
  V případě zařízení Samsung lze díky podpoře systému Samsung KNOX 1.0 a 2.0 spravovat následující nastavení:
  • Nastavení brány firewall
  • APN
  • VPN
  • Nastavení serveru Exchange
 • Distribuce zabezpečení instrukcemi Over the Air (OTA)
  Máte možnost nastavit zabezpečení mobilních zařízení a pomocí instrukcí OTA toto zabezpečení distribuovat na všechna zařízení. Stačí pouze zaslat e‑mailem nebo ve formě SMS odkaz nebo QR kód daného mobilního zařízení.

Centralizovaná správa

Veškeré naše technologie zabezpečení koncových bodů, ať už jde o pracovní stanice, souborové servery, mobilní zařízení apod., vyvíjí náš vlastní interní tým vývojářů a jsou vybudovány na jednotném zdrojovém kódu. Díky této vysoké míře integrace můžete zaručit stabilitu a dobrou ovladatelnost.

 • Ovládání z jedné „ústředny“
  Nabízíme vám jednotnou konzoli pro správu – Kaspersky Security Center – která umožňuje sledovat a řídit veškeré technologie zabezpečení koncových bodů z jednoho místa. Aplikace Kaspersky Security Center umožňuje snadno spravovat zabezpečení notebooků, stolních počítačů, serverů, virtuálních počítačů a dalších zařízení a poskytuje centralizované ovládání našich nástrojů pro správu systémů.
 • Pomáháme uživatelům, aby si pomohli sami
  Pomocí samoobslužného portálu mohou uživatelé sami provádět základní administrativní operace, aniž by museli neustále žádat o pomoc správce IT. Prostřednictvím tohoto portálu může uživatel připojit do sítě nové zařízení, přičemž do zařízení budou automaticky instalovány potřebné certifikáty.
 • Rozdělení odpovědnosti mezi více správců
  Řízení přístupu na základě role* umožňuje přidělovat různým členům týmu správců IT různou odpovědnost za zabezpečení a správu. Konzoli Kaspersky Security Center si lze snadno přizpůsobit tak, aby každý správce měl přístup pouze k nástrojům a informacím, které potřebuje pro vykonávání přiděleného úseku správy.
 • Možnost vzdálené správy
  Software Kaspersky Security Center dále nabízí webovou konzoli, pomocí které můžete spravovat veškeré naše technologie zabezpečení koncových zařízení z libovolného zařízení s přístupem k webu.

  * Řízení přístupu na základě role (Role-Based Access Control, RBAC) umožňují pouze verze Kaspersky Endpoint Security for Business – ADVANCED a Kaspersky Total Security for Business.

Systémové požadavky

Podporované platformy

 • Android 2.3 – 5.0
 • iOS 7.0 – 8.1
 • Windows Phone 8.0 – 8.1

Systém vzdálené správy musí splňovat následující minimální požadavky:

 • Kaspersky Security Center 10 SP1 nebo novější

© 1997 – 2015 Kaspersky Lab

All Rights Reserved. Industry-leading Antivirus Software