Kaspersky Security for Virtualization 2.0 – nabitý upgrade ochrany virtuálních zařízení

25 IV 2013
Product news

Společnost Kaspersky Lab uvádí novou verzi bezpečnostního řešení virtualizovaných zařízení Kaspersky Security for Virtualization 2.0 (KSV 2.0). Integrace s platformou VMware vCloud Networking and Security nabízí nové funkce pro detekci a ochranu sítě před kybernetickými útoky.

Účinnost anti-malwarové ochrany KSV 2.0 zvyšují informace z cloudové databáze Kaspersky Security Network, které jsou aktualizované v reálném čase. Kaspersky Security for Virtualization 2.0 poskytuje bezprostřední ochranu určenou výhradně virtualizovaným zařízením. Skenování provozu celé sítě provádí jedno virtuální zařízení a organizace tak z virtuálního prostředí může vytěžit maximální výkon.

Virtualizace je rostoucím trendem u malých, středních i velkých podniků. Ty přitom v některých případech ve virtualizovaných prostředích nasazují řešení navržená pro fyzické servery nebo pracovní stanice. Bývá ale běžné, že několik virtuálních stanic běží souběžně na stejném fyzickém serveru a instalace bezpečnostního řešení na každou z nich může na server vyvinout příliš velkou zátěž.

Řešení pro virtualizovanou síť eliminuje potřebu duplicitních zdrojů na každém virtualizovaném zařízení a tím optimalizuje výkon a snižuje náklady na hardware i na energie. Kaspersky Security for Virtualization 2.0 je navíc prvním řešením, které poskytuje integraci s komponentem VMware vCloud Ecosystem Framework, který je součástí (v podnikové IT infrastruktuře hodně užívané) platformy VMware vCloud Networking and Security.

Výhody Kaspersky Security for Virtualization 2.0

Network Protection – nástroj na kontrolu příchozího, odchozího a vnitřního provozu je pro fyzické i virtuální sítě nezbytný. Kaspersky Security for Virtualization 2.0 obsahuje ochranný systém proti vniknutí (IDS/IPS) pomocí integrace s platformou VMware vCloud Networking and Security. Kaspersky Lab je prvním výrobcem, který tuto technologii do svého produktu zahrnul.

Kaspersky Security Network – ochrana v reálném čase díky cloudové databázi aktuálních hrozeb.

Shared Cache – sdílená vyrovnávací paměť umožňuje vyhnout se zdvojení obsahu, jako jsou systémové soubory na virtuálních zařízeních. Jakmile Kaspersky Security for Virtualization 2.0 oskenuje soubor na jednom virtuálním zařízení a označí ho za čistý, bude tento výsledek uložen i v mezipaměti aplikace. Při příštím skenu stejného souboru na jiném virtuálním zařízení využije tohoto výsledku a nebude ztrácet čas duplicitním skenováním.

Model licencování „per core“ pomáhá určit přesný počet softwarových licencí potřebných k ochraně virtualizované podnikové sítě. Firmy mohou zakoupit licenci pro jádro procesoru řídícího virtuální zařízení – tím jsou licencí pokryty všechny virtuální přístroje.

Kaspersky Security Center – poskytuje centralizovanou ovládací konzoli, díky níž mohou IT administrátoři monitorovat status všech pracovních stanic ve společnosti, a to fyzických i virtuálních.

Kaspersky Security for Virtualization 2.0 je možné zakoupit jako samostatné řešení pro prostředí VMware nebo může být integrované do sady bezpečnostních technologií koncových zařízení Kaspersky Lab. Nabídku aktuálního řešení Kaspersky Security for Virtualization 2.0 na českém trhu naleznete na těchto stránkách.

Více informací se můžete dozvědět i na VMware foru, konaném 15. května 2013 v Praze, jehož je Kaspersky Lab partnerem.

Podrobné informace o Kaspersky Security for Virtualization 2.0 v angličtině jsou k dispozici zde.

© 1997 – 2015 Kaspersky Lab

All Rights Reserved. Industry-leading Antivirus Software