Kaspersky Security for Linux Mail Server

Överlägset skydd för ditt e-postsystem

Kaspersky Security for Linux Mail Server har utvecklats för att integreras med en rad olika Linux-baserade e-postsystem och ger den säkerhet, flexibilitet och lätthanterlighet som företag och internetleverantörer vill ha. Med Kaspersky Security for Linux Mail Server får du ett bättre skydd samt ytterst få "false positives", alltså falska positiva resultat, tack vare ett brett utbud av oumbärliga säkerhetsfunktioner för Linuxbaserade e-postservrar – inklusive skydd mot skadlig programvara, skräppostskydd, skydd mot nätfiske samt innehållsfiltrering – i ett enda lätthanterligt program där du även får molnbaserad teknik.

Centralt hanterat av administrationskonsolen i Kaspersky Security Center

Fördelar

Bättre riskidentifiering ger mer produktiva användare

Kaspersky Labs säkerhetslösning för Linux-e-post-servrar innehåller avancerade funktioner för identifiering av skräppost. De gör att du kan stoppa de allra flesta skräppostmeddelanden innan de når e-postsystemet – och det innebär färre störningsmoment och avbrott för användarna.

Med Kaspersky Security for Linux Mail Server håller du antalet så kallade "false positives", alltså falska positiva resultat, på en mycket låg nivå. På så sätt skapar du ett rigoröst skydd för e-postsystemet – utan de olägenheter och avbrott som lätt kan bli resultatet av att stora mängder legitim e-post felaktigt pekas ut som skräppost och därmed sätts i karantän.

Molnbaserat skräppostskydd och skydd mot nätfiske … för bättre skydd

Kaspersky Security for Linux Mail Server innehåller den inbyggda uppdateringstjänsten Automatisk uppdatering av skräppostskydd (Enforced Anti-Spam Updates Service, förkortas EASUS). Med den tjänsten minskar du e-postsystemets exponeringsfönster mot nylanserade skräppostattacker. Tack vare integrationen med säkerhetsnätverket Kaspersky Security Network (KSN) får du information om ny skräppost levererad till ditt e-postsystem, i realtid, så snart informationen finns tillgänglig i Kasperskys molnbaserade databas.

I Kasperskys molnbaserade ryktesfiltreringsteknik används dessutom sofistikerade verktyg för innehållsanalys för att identifiera eventuell skräppost. Molnbaserade funktioner utnyttjas även för att jämföra med andra användares erfarenheter. Det innebär att du genom den här säkerhetslösningen för e-postservrar med Linux kan bearbeta meddelanden med minimal fördröjning samtidigt som du får ännu lägre antal falska positiva resultat. Dessutom får du en högre upptäcktsfrekvens överlag.

Med Kasperskys senaste modul för skydd mot nätfiske får du även uppdateringar i realtid via det molnbaserade säkerhetsnätverket Kaspersky Security Network. På så sätt drar du nytta av ett förbättrat skydd för verksamhetens e-postsystem – och för användarna. Med det här skyddet ser du till att e-postsystemet och användarna går säkra för e-postmeddelanden som innehåller länkar till webbplatser för nätfiske.

Effektiv motor för skydd mot skadlig programvara och effektiv upptäckt av kryphål

Med den senaste antivirusmotorn i Kaspersky Security for Linux Mail Server drar du nytta av hög upptäcktsfrekvens och snabbare skanning. På så sätt kan du genom antivirusfunktioner för Linux-baserade e-postservrar snabbt och precist upptäcka e-postbilagor med skadlig kod.

Kasperskys ZETA Shield-teknik (Zero-Day Exploit and Targeted Attack Shield) har utvecklats för att identifiera skadlig programvara inom riktade angrepp. Med kombinationen av Kasperskys senaste antivirusmotor och skölden ZETA Shield får du en långt högre upptäcktsfrekvens för skadlig programvara – och därmed ett ännu starkare skydd för verksamheten.

Snabb överföringshastighet och höga prestanda

Kaspersky Security for Linux Mail Server ger dig en lösning som har utvecklats för snabba, omfattande dataflöden – utan att du drabbas av negativ påverkan på systemprestanda inom verksamheten. Med den här lösningen optimerar du produktiviteten inom hela företaget.

Enkel distribution och hantering – du sparar tid och pengar

Med effektiva regler för e-posttrafik samt stöd för OpenLDAP och Active Directory får du hjälp att implementera företagets riktlinjer samtidigt som du också kan låta användarna konfigurera egna svartlistor och vitlistor samt låta dem själva hantera de objekt de har i karantän. På så sätt ser du till att supporten får färre samtal att besvara.

Funktionerna för rapportering och övervakning i Kaspersky Security for Linux Mail Server kan integreras med ditt befintliga övervakningssystem (SNMP, Simple Network Management Protocol). Du kan även hantera programmet via Kaspersky Security Center, Kasperskys lättanvända managementkonsol.

Med integration slipper du krångel

Du kan integrera Kaspersky Security for Linux Mail Server med de vanligaste Linux-baserade MTA:erna (Mail Transfer Agents) – till exempel Postfix, Sendmail, Exim och qmail. Dessutom kan programmet integreras med Linux-baserade e-postsystem med hjälp av AMaViS, vilket gör att du enkelt kan uppgradera från en antivirusskanner med öppen källkod till det rigorösa skydd som du får i Kaspersky Security for Linux Mail Server. Programmet är även kompatibelt med IPv6.

Kaspersky Security for Linux Mail Server

Huvudfunktioner

Funktioner för skydd mot skadlig programvara i flera lager

Förbättrat! Avancerad antivirusmotor – molnbaserad genom säkerhetsnätverket Kaspersky Security Network
Med Kaspersky Security for Linux Mail Server får du den senaste versionen av Kaspersky Labs prisbelönta motor för skydd mot skadlig programvara. Dessutom får du information i realtid från det molnbaserade säkerhetsnätverket Kaspersky Security Network (KSN). Med den här antiviruslösningen för Linux-baserade e-postservrar får du alltså ännu bättre prestanda som stöd i arbetet med att upptäcka och avlägsna bilagor med skadlig kod i inkommande e-postmeddelanden.

Nyhet! Webbfilter för skadliga URL:er – molnbaserat via säkerhetsnätverket Kaspersky Security Network
Med Kasperskys webbfilter för skadliga URL:er (Web malicious URL filter) får du uppdateringar direkt från molnet, i realtid. Därmed kan du blockera e-postmeddelanden som innehåller länkar till virussmittade webbplatser eller filer med skadlig kod.

Zero-Day Exploit and Targeted Attack (ZETA) Shield
Med Kasperskys innovativa funktion ZETA Shield, alltså en sköld för skydd mot så kallade dag noll-kryphål samt skydd mot riktade angrepp, kan du försvara verksamheten mot okänd skadlig programvara och okända kryphål – till exempel så kallade dag noll-attacker, timme noll-angrepp och pågående avancerade hot (Advanced Persistent Threats, förkortas APTs).

Innehållsfiltrering och skydd mot skräppost

Förbättrat! Motor mot skräppost
Med Kasperskys motor mot skräppost får du två effektiva funktioner:

 • Automatisk uppdatering av skräppostskydd (Enforced Anti-Spam Updates Service) (EASUS) – med den här funktionen tillämpar du push-teknik för att få uppdateringar i realtid direkt från Kasperskys molnbaserade säkerhetsnätverk Kaspersky Security Network. Eftersom uppdateringsfönstret minskas från 20 minuter till mindre än 1 minut får du med EASUS ett skydd mot timme noll-skräppost och skräppost-epidemier.
 • Molnbaserad ryktesfiltrering – med den här funktionen kan du "ranka" misstänkta e-postmeddelanden, sätta dem i karantän och sedan kontrollera dem igen så snart du har fått tillgång till uppdaterad information. Med den metoden får du hjälp att försvara dig mot okänd skräppost – samtidigt som du även minimerar antalet falska positiva resultat.

Nyhet! Molnbaserat skydd mot nätfiske
Kasperskys nya modul för skydd mot nätfiske ger dig uppdateringar i realtid från det molnbaserade säkerhetsnätverket Kaspersky Security Network. Med så snabba uppdateringar kan du effektivt upptäcka och blockera e-postmeddelanden som innehåller länkar till webbplatser för nätfiske.

Nyhet! Identifiera massutskick
Du kan enkelt konfigurera principer för hur oönskade massutskick av e-postmeddelanden ska blockeras innan de når fram till slutanvändarna.

Kaspersky Security Network
Tack vare tillgången till det molnbaserade säkerhetsnätverket Kaspersky Security Network kan du granska ett enskilt, misstänkt e-postmeddelande – närhelst du vill.

Förbättrat! Filtrering av bilagor
Med Kasperskys funktion för formatidentifiering får du ett filter för bilagor. I det här filtret använder du autentisk information om filtyp, namn och meddelandestorlek för att implementera verksamhetens riktlinjer för e-postanvändning. Du kan även använda filtret för att hantera situationer där frågan om företagets juridiska ansvar blir aktuell, till exempel om någon användare försöker sprida olagliga musik- eller videofiler via företagets e-postsystem.

Globala svart- och vitlistor
Du kan enkelt skapa svart- eller vitlistor – och även hantera "tillåtna" eller "nekade" källor. Du gör det med IPv4 och IPv6 samt med jokertecken och vanliga uttryck.

Förbättrat! Personliga svart- och vitlistor
Användarna kan enkelt skapa egna svart- och vitlistor – och även hantera sin privata karantän.

Skräppostidentifiering för asiatiska språk
Med Kaspersky Security for Linux Mail Server får du även särskilda inställningar som du använder för att mer precist upptäcka och identifiera skräppostmeddelanden skrivna på språk som talas i Asien – till exempel japanska, koreanska, thai och vietnamesiska.

Förbättrat! Karantän och personlig karantän – med flexibla funktioner för sökning och sortering
När du blockerar e-postmeddelanden i Kaspersky Security for Linux Mail Server sparas de i en säkerhetskopia. Om systemet tillämpar Microsoft Active Directory eller OpenLDAP kan användarna komma åt sina egna säkerhetskopior via webben – så de behöver sannolikt inte ringa supporten.

Integreringsstöd

Integrering med de flesta vanliga MTA:er – till exempel Postfix, Sendmail, Exim och qmail
Du kan välja vilken metod du vill använda för integreringen, beroende på din Mail Transfer Agent (MTA). Därmed kan du integrera som ett plugin-program eller ett Milter-API.

Filskanning efter virus
Med Kasperskys funktion för antivirusskanning på begäran kan du på begäran skanna efter virus i ett givet objekt – till exempel i kataloger, vanliga filer samt enheter som hårddiskar, flash-enheter och DVD-ROM-skivor.

AMaViS (A Mail Virus Scanner)
Du kan integrera Kaspersky Security for Linux Mail Server med Linux-baserade e-postsystem via det avancerade AMaViS-gränssnittet.

Överskådlig övervakning och flexibla rapporteringsmöjligheter

Nyhet! Integrering med Kaspersky Security Center
Med Kasperskys lättanvända managementkonsol, Kaspersky Security Center, kan du övervaka säkerheten på alla Linux-baserade e-postservrar i verksamheten – inklusive kluster – via en samlad konsol. Om en säkerhetsrelaterad incident inträffar, informeras systemadministratören automatiskt om vilken server som berörs och om vad som orsakat problemet.

Nyhet! Inbyggd Help Desk-funktion
Help desk-specialister kan nu visa en given användares säkerhetskopior samt personliga svart- och vitlistor via ett vanligt webbgränssnitt, utan att behöva störa systemadministratören eller slutanvändarna.

Förbättrat! Instrumentpanel
I den webbaserade instrumentpanelen får du en översikt av status och övervakning, inklusive information om den senast upptäckta skadliga programvaran.

Fullt kompatibel med SNMP (Simple Network Management Protocol)
Tack vare stödet för SNMP kan du övervaka alla slags händelser med hjälp av SNMP-händelser och -fällor.

Webb- och CLI-hantering
Du väljer själv vilken metod du vill använda för att hantera program – genom webbkonsolen eller genom gränssnittet för kommandorader (command line interface, CLI).

Detaljerad, flexibel rapportering i PDF-format
Med anpassningsbara rapporter får du lättare att övervaka och analysera säkerhet och principer.

Meddelandesystem
När någon bryter mot en riktlinje informeras alltid administratörer och dokumentägare och på så sätt kan de omedelbart vidta åtgärder.

Detaljerade loggar
Detaljerad information om alla produktåtgärder sparas automatiskt för att hjälpa dig att spåra orsaken till ett givet problem.

Enkelt att installera och underhålla

Enkel installation
Med Kaspersky Security for Linux Mail Server får du en uppsättning installationspaket som är unika för olika operativsystem. Du får även ett särskilt skript för användning efter installationen. Med det skriptet kan du enkelt distribuera programmet och integrera det med ett befintligt e-postsystem.

Integrering med Active Directory och OpenLDAP
Med integrering får du hjälp att konfigurera regler och principer. Du kan använda TLS eller SSL för att kryptera kommunikationen mellan Kaspersky Security for Linux Mail Server och LDAP-servrar.

Väl utbyggda hanteringsregler för e-posttrafik
Med Kaspersky kan du enkelt implementera gruppbaserade skanningsprinciper och -regler.

IPv6-stöd
Du kan använda IPv6-namngivning för internetadresser när du skapar trafikregler.

Skalbar arkitektur
Du kan enkelt migrera hela systemet från en testserver till en produktionsmiljö om du vill testa systemet grundligt innan du lanserar det.

Enkelt att uppdatera
Du kan manuellt uppdatera funktionerna för antivirus, skräppostskydd, skydd mot nätfiske samt ZETA Shield. Dessutom kan du ange regler för helautomatiska uppdateringar.

Systemkrav

Kompatibla plattformar:

Du kan använda programmet som en säker gateway för e-post (med en MTA, Mail Transfer Agent). Med det här programmet får du antivirusskydd, skräppostskydd och skydd mot nätfiske för Linux-baserade e-postservrar.

Lägsta maskinvarukrav:

 • Processor: Intel® Xeon 3040 eller Core 2 Duo 1,86 GHz eller snabbare
 • 2 GB RAM
 • Minst 4 GB tillgängligt utrymme för växling
 • 4 GB ledigt utrymme på hårddisken för att installera program och lagra tillfälliga filer och loggfiler

Kompatibla operativsystem:

Ett av följande operativsystem (både 32-bitars och 64-bitars):

 • Red Hat Enterprise Linux 6.4 Server
 • SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3
 • CentOS-6.4
 • Ubuntu Server 10.04.4 LTS / 12.04 LTS
 • Debian GNU / Linux 6.0.5 / 7.1
 • FreeBSD 8.4 / 9.1
 • Novell Open Enterprise Server 11 (endast x64)

Kan användas med följande 32-bitars bibliotek på 64-bitars operativsystem:

 • libc6-i386, ia32-libs för Debian och Ubuntu
 • glibc.i686 för RHEL och CentOS
 • glibc-32bit för SLES och OES

E-postservrar som kan användas:

 • exim-4.71 eller senare
 • postfix-2.5 eller senare
 • qmail-1.03 eller senare
 • sendmail-8.14 eller senare
 • CommuniGate Pro-6.2

Kompatibel med följande webbläsare – för användning av webbgränssnittet:

 • Mozilla Firefox 24
 • Internet Explorer 10
 • Google Chrome 30

Webbservrar som kan användas:

 • Apache 2.2, 2.4

Obs!
Innan du installerar gränssnittet till Kaspersky Security for Linux Mail Server, måste du ha installerat och aktiverat följande Apache-moduler: mod_ssl, mod_include, mod_dir och mod_expires. Du kan aktivera modulerna med cmd-kommandot a2enmod: a2enmod ssl, a2enmod include, a2enmod dir och a2enmod expires.

 

 DELA DEN HÄR SIDAN