Skip to main

ประวัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายสิทธิส่วนบุคคลสำหรับเว็บไซต์ (“นโยบาย”)

กลับไปสู่หน้าที่มี นโยบายสิทธิส่วนบุคคลสำหรับเว็บไซต์

เมษายน 2020

 • เราได้อัปเดตข้อมูลติดต่อสำหรับข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

มีนาคม 2020

 • เราได้อัปเดตข้อมูลบน Kaspersky Business Hub และนำเสนอในส่วนรายบุคคล
 • เราได้อัปเดตคำอธิบายของบริการสำหรับ Kaspersky Endpoint Security Cloud คำอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่จัดเก็บและเวลาการจัดเก็บ
 • เรายังได้อัปเดตคำอธิบายของบริการสำหรับ Kaspersky Security Center Cloud Console คำอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่จัดเก็บและเวลาการจัดเก็บ

มกราคม 2020

 • เราได้อัปเดตในส่วน Kaspersky Company Account พร้อมกับข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อีเมลเพิ่มเติมในบัญชี

ตุลาคม 2019

 • เราเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลและการรักษาความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อใช้ Kaspersky Security Center Cloud Console

สิงหาคม 2019

 • เราเปลี่ยนแปลงในส่วน “การสนับสนุน” ในบางกรณี เมื่อคุณติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค เราอาจขอเลข 4 หลักสุดท้ายบนบัตรที่ธนาคารออกให้ที่ได้ใช้ชำระเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา
 • เราอัปเดตข้อมูลในส่วน Kaspersky Lab VirusDesk ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายโอนไฟล์เพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติม
 • ในส่วน Kaspersky Security for Office 365 เราได้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับบริการสนับสนุนของ OneDrive

มกราคม 2019

 • ในส่วน “เราใช้คุกกี้หรือโมดูลเครือข่ายสังคมหรือไม่” เราเพิ่มข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะของคุกกี้และเกี่ยวกับว่าเราใช้คุกกี้และตัวบอกตำแหน่งเว็บบนเว็บไซต์ของเราและในอีเมลอย่างไรและเพื่อวัตถุประสงค์ใด

กรกฎาคม 2018

 • เราเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและเนื้อหาของนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในข้อบังคับในการปกป้องข้อมูลทั่วไป (GDPR) แห่ง EU
  • เราเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนของ Kaspersky Lab ในสหภาพยุโรป
  • เราอธิบายถึงวัตถุประสงค์หลักในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวบนเว็บไซต์ของเรา
  • สำหรับแต่ละเว็บไซต์ของเรา เราเพิ่มรายการหมวดหมู่ข้อมูลส่วนตัวที่นำมาประมวลผล รวมทั้งระยะการเก็บรักษาข้อมูลที่สอดคล้องกัน
  • เราแสดงรายชื่อประเทศและภูมิภาคที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว
  • เราอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายโอนหรือการให้สิทธิเข้าถึงข้อมูลอย่างละเอียด
  • เราอธิบายถึงมูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวโดย Kaspersky Lab
  • เราเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้ใช้ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการยื่นคำร้องเรียน
 • เราแสดงรายการประเภทไฟล์คุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์ของเราอย่างละเอียด
 • เราอัปเดต รายการไฟล์คุกกี้ และวิดเจ็ตเครือข่ายสังคมที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรา
 • เราส่งเสริมหลักการที่เรายึดมั่นเมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนตัว

ธันวาคม 2017

 • เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณ เราได้รวมนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์ต่าง ๆ และคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวไว้เป็นเอกสารฉบับเดียว