Skip to main

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของ Kaspersky Lab สำหรับเว็บไซต์

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 04/28/2020 มีอะไรใหม่

ข้อมูลผู้ควบคุมข้อมูล

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ใช้กับเว็บไซต์ AO Kaspersky Lab ซึ่งตั้งอยู่ที่ Bldg. 3, 39A, Leningradskoe Shosse, Moscow, 125212, Russian Federation (“Kaspersky”, “Kaspersky Lab” หรือ “เรา”) ที่ได้รับข้อมูลและเชื่อมโยงกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ แถลงการณ์นี้ไม่ใช้กับเว็บไซต์ของ Kaspersky ที่ไม่ได้แสดงหรือเชื่อมโยงมายังนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ หรือมีนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของตนเอง นอกจากนี้ นโยบายนี้ไม่ได้ใช้กับบริการและผลิตภัณฑ์ของ Kaspersky Lab นอกจากจะเชื่อมโยงมายังนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้

ในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ เราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อใช้เว็บไซต์ของเรา ในฐานะบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเรา ดังนั้น เราจึงมุ่งมั่นในการให้ความเคารพและปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ และจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างเป็นความลับ เราขอแนะนำให้คุณเข้าชมเว็บไซต์นี้เป็นประจำ เนื่องจากนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้อาจได้รับการปรับปรุงตามการแก้ไขกฎหมายหรือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการภายในของเราที่อาจเกิดขึ้น

หากมีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Kaspersky หรือหากต้องการให้เราอัปเดตข้อมูลหรือการกำหนดค่าที่คุณให้ไว้กับเรา โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่ https://support.kaspersky.com/general/privacy หรือโดยตรงผ่านไปรษณีย์หรืออีเมล: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Despag-Strasse 3, 85055, Germany, dpo@kaspersky.com

คุณยังสามารถติดต่อตัวแทน Kaspersky EU (สอดคล้องกับมาตรา 27 GDPR): Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Despag-Strasse 3, 85055, Germany, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90

ข้อมูลทั่วไป

โดยทั่วไป คุณสามารถเข้าชมและอ่านเนื้อหาส่วนใหญ่ของเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับกระบวนการของการรับข้อมูลที่ร้องขอของคุณจากเว็บไซต์ของเรา เซิร์ฟเวอร์ของเราจะจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ และ/หรือสำหรับเป้าหมายด้านสถิติหรือความปลอดภัย ในรูปแบบนิรนามหรือภายใต้นามแฝง (รูปแบบนามแฝงหมายถึงข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้โดยใช้นามแฝง กล่าวคือกลุ่มอักขระที่ประกอบด้วยตัวอักษรเลขไม่ซ้ำแบบสุ่มที่สร้างขึ้นภายในเพื่อระบุระเบียนข้อมูลแต่ละรายการ) ในบริบทนี้ ข้อมูลทั่วไปถูกบันทึกในขั้นตอนนี้ เช่น ชื่อโดเมนหรือชนิดเบราเซอร์ของคุณ ข้อมูลเหล่านี้จะไม่ทำให้เราสามารถสรุปตัวตนของคุณได้ ข้อมูลในรูปแบบนิรนามหรือภายใต้นามแฝงจะถูกลบทันทีหลังจากการประเมินผลทางสถิติ

เราจะไม่ประมวลผล “ข้อมูลส่วนตัวในหมวดหมู่พิเศษ” ใด ๆ เกี่ยวกับคุณ (ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา ชีวิตด้านเพศ รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง สถานะสมาชิกภาพสหภาพแรงงาน ข้อมูลด้านสุขภาพของคุณ รวมถึงข้อมูลพันธุกรรมและข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล)

เหตุใดเราจึงประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้นั้นขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ บริการ และคุณสมบัติที่คุณใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราใช้ข้อมูลเพื่อ:

 • เพื่อรับรองการปฏิบัติตามสัญญากับผู้ใช้และเพื่อรับรองประสิทธิภาพที่จำเป็นของบริการสำหรับลูกค้า
 • เพื่อปกป้องผู้ใช้จากภัยคุกคามที่รู้จักสำหรับความปลอดภัยของข้อมูล
 • เพื่อปรับปรุงการโต้ตอบกับผู้ใช้และประสบการณ์เกี่ยวกับบริการของเรา โดยเฉพาะในการเปลี่ยนอินเทอร์เฟสและการให้เนื้อหาและโฆษณาที่ต้องการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ทางการตลาด
 • เพื่อให้การสนับสนุนทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับลูกค้าและเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ
 • เพื่อตอบข้อสงสัยของคุณ และโต้ตอบกับคุณในแบบอื่น
 • เพื่อรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ของเราและปกป้องทั้งคุณและเราจากการฉ้อโกง

เราใช้หลักกฎหมายใดสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ

หลักทางกฎหมายที่เราใช้เมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนตัวทั่วไปของคุณมีดังนี้

 • การประมวลผลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญากับเจ้าของข้อมูล หรือขั้นตอนการจัดการทำเพื่อเข้าสู่สัญญา
 • เมื่อจำเป็นต่อผลประโยชน์ของเราและผลประโยชน์ของคุณที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวไม่ขัดแย้งกับสิทธิขั้นพื้นฐาน
  • เป็นการรับรองให้เว็บไซต์ของเราและระบบไอทีที่เกี่ยวข้องมีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและมีการทำงานอย่างเหมาะสม และป้องกันการฉ้อโกง
  • เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวในแบบจำกัดในกรณีที่มีผู้ขอให้เราไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของตนเพื่อให้มั่นใจได้ว่า Kaspersky Lab ยังคงสามารถปฏิบัติตามคำขอของบุคคลดังกล่าวได้
 • ความยินยอมเฉพาะจากคุณเพื่อประมวลผลสำหรับวัตถุประสงค์ในเรื่องนี้
 • การประมวลผลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

ระบบการตัดสินใจอัตโนมัติ

เราไม่ใช้ระบบการตัดสินใจอัตโนมัติในเว็บไซต์และบริการของเรา

เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวใด และเรานำข้อมูลนั้นมาใช้อย่างไร

My Kaspersky, บัญชีผู้ใช้ Kaspersky, Kaspersky Small Office Security Management Console และ การจัดการการป้องกันโจรกรรมผ่านเว็บ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”)

หมวดหมู่ข้อมูลส่วนตัว

เพื่อให้สามารถใช้บริการและเข้าถึงทุกการใช้งานของบริการ คุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวต่อไปนี้:

 • ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณเมื่อลงทะเบียนใช้บริการของเรา
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และใบอนุญาตของคุณ
 • ข้อมูลที่คุณให้ไว้กับฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Kaspersky Lab
 • วันหมดอายุของบัตรธนาคารและหมายเลข 4 ตัวสุดท้ายบนบัตรที่ธนาคารออกให้คุณ
 • ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับเบราว์เซอร์ของคุณ (ชื่อโดเมน เลขที่อยู่ไอพี ผู้ให้บริการเครือข่าย ประเภทเบราว์เซอร์ และข้อมูลอื่นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของไคลเอนต์ แอปพลิเคชัน Kaspersky Lab ที่คุณใช้และวิธีที่คุณใช้แอปพลิเคชันนั้น หน้าเว็บที่คุณเข้าชมล่าสุดก่อนจะเข้าชมเว็บไซต์ของเรา หน้าเว็บไซต์ของเราที่คุณเข้าชม ระยะเวลาที่ใช้กับหน้าเหล่านั้น ข้อมูลที่คุณค้นหาบนเว็บไซต์ของเรา เวลาและวันที่เข้าถึง และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ จากผู้ที่เข้าชมไซต์ของเรา)
 • สำหรับรายการข้อมูลทั้งหมดที่ My Kaspersky เก็บรวบรวมบนอุปกรณ์ที่จัดการ โปรดดูในส่วน “เงื่อนไขเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล
 • สำหรับรายการข้อมูลทั้งหมดที่ Kaspersky Small Office Security Management Console เก็บรวบรวมบนอุปกรณ์ที่จัดการ โปรดดูในส่วน “เงื่อนไขเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล

คำอธิบายเกี่ยวกับบริการ

การลงทะเบียนบัญชี ในการใช้บริการและมีสิทธิ์เข้าถึงฟังก์ชันของพอร์ทัลทั้งหมดนั้น คุณจำเป็นต้องสร้างบัญชีส่วนตัว ซึ่งคุณต้องให้ข้อมูลอีเมล์แอดเดรส (ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นชื่อผู้ใช้) และรหัสผ่าน เราจะประมวลผลและใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้บริการแก่คุณเท่านั้น เว้นแต่ว่าคุณจะเลือกให้ประมวลผลหรือใช้ตามวัตถุประสงค์อื่นอย่างชัดแจ้ง (เช่น รับข่าวที่มีประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และบริการของ Kaspersky Lab ทางอีเมล์) คุณอาจต้องให้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณแก่เราเพื่อให้บัญชีของคุณได้รับการปกป้องเพิ่มเติมจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจะใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณเพียงเพื่อส่งรหัสยืนยันเพื่อความปลอดภัยแก่คุณเท่านั้น

การตั้งค่าบัญชีและการซื้อ คุณสามารถตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลบัญชี รหัสผ่าน และข้อมูลความต้องการ หรือแม้แต่ลบบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อโดยใช้ฟังก์ชัน "การตั้งค่าบัญชี" นอกจากนี้ คุณสามารถตรวจสอบประวัติการซื้อได้จากผู้ให้บริการเว็บสโตร์ของเรา ในการตั้งค่าบัญชี คุณยังสามารถเชื่อมโยงบัตรธนาคารได้เพื่อให้สามารถซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของ Kaspersky Lab ได้ง่าย ๆ หากคุณเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ ผู้ให้บริการเว็บสโตร์ของเราจะเชื่อมโยงข้อมูลบัตรธนาคารของคุณและจัดเก็บไว้เพื่อการสั่งซื้อในอนาคต Kaspersky Lab จะสร้างลิงก์พิเศษไปยังบัญชีของผู้ให้บริการเว็บสโตร์ของคุณ และจะสั่งซื้อในนามของคุณทุกครั้งที่คุณเป็นผู้ดำเนินการ ผู้ให้บริการเว็บสโตร์ของเรายังให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันหมดอายุของบัตรธนาคาร และรหัส 4 ตัวสุดท้ายของหมายเลขบัตรธนาคารของคุณอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เราไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับบัตรเครดิตของคุณที่ผู้ให้บริการเว็บสโตร์ของเราเก็บข้อมูลไว้ ในทางเทคนิคแล้ว การเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณจะสร้างขึ้นโดยรวม ID ผู้ใช้ภายในและรหัสผ่านเข้าด้วยกันเท่านั้น ข้อมูลประจำตัวเหล่านี้ไม่ได้ให้สิทธิ์เราเข้าถึงบัตรธนาคารหรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ของคุณที่ผู้ให้บริการเว็บสโตร์เก็บเอาไว้ ID ผู้ใช้ภายในจะใช้สำหรับการดำเนินการสั่งซื้อที่สั่งผ่านเว็บสโตร์

อุปกรณ์ หลังจากการลงทะเบียน คุณจะสามารถจัดการอุปกรณ์ทั้งหมดที่คุณรักษาความปลอดภัยโดยใช้ผลิตภัณฑ์ Kaspersky Lab ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ที่สูญหายหรือถูกขโมย ตรวจสอบสถานะของผลิตภัณฑ์ Kaspersky Lab ได้ง่าย ๆ จากอุปกรณ์แต่ละตัว หรือแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ หากต้องการทำเช่นนั้น คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านี้โดยใช้ฟังก์ชัน "อุปกรณ์" ในกรณีนี้ การเชื่อมโยงระหว่างบัญชีและอุปกรณ์ที่คุณเชื่อมต่อจะถูกสร้างขึ้นตามความจำเป็น แน่นอนว่าการเชื่อมโยงนี้ใช้เพียงเพื่อให้คุณสามารถใช้งานฟังก์ชัน “อุปกรณ์” เท่านั้น เว้นแต่ว่าคุณจะยินยอมอย่างชัดแจ้งให้นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้

ใบอนุญาต คุณสามารถจัดการใบอนุญาตของผลิตภัณฑ์ Kaspersky Lab ทั้งหมดของคุณได้โดยใช้ฟังก์ชัน "ใบอนุญาต" โดยการเพิ่มรหัสการเปิดใช้งานที่ถูกต้องสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ และเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับอุปกรณ์ที่นำไปใช้งาน คุณยังสามารถเลือกรับการแจ้งเตือนใบอนุญาตหมดอายุได้โดยอัตโนมัติ หรือใช้ฟังก์ชันการต่ออายุใหม่อัตโนมัติได้ การแจ้งเตือนจะส่งให้คุณทางอีเมล์เท่านั้นหากเลือกรับข้อมูลนี้โดยชัดแจ้ง

การสนับสนุน หากคุณขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคหรือทีมงานฝ่าย Virus Lab ของเราโดยใช้บริการสนับสนุน เราจะขอข้อมูลที่จำเป็นจากคุณเพื่อให้คุณสามารถได้รับการสนับสนุนดังกล่าวจากเรา เช่น หมายเลขการลงทะเบียน/หมายเลขใบอนุญาต หมายเลข 4 ตัวสุดท้ายบนบัตรที่ธนาคารออกให้คุณซึ่งใช้ในการซื้อใบอนุญาต ที่อยู่อีเมล และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณประสบปัญหา ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของคุณ และลักษณะของปัญหาที่คุณพบ ยิ่งไปกว่านั้น อาจมีประโยชน์หรือจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์นี้ในการส่งไฟล์ที่คุณกำลังประสบปัญหาผ่านฟังก์ชัน “อัพโหลด” ข้อมูลเหล่านี้อาจมีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงของผู้ใช้หรือชื่อไฟล์ ข้อมูลเมตา หรือเนื้อหาที่สามารถระบุตัวตนได้ แน่นอนว่าตัวเลือกนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณเองว่าจะอัพโหลดไฟล์หรือไม่ ในกรณีที่คุณอัพโหลด โปรดอ่านระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับบริการอัพโหลด และทำการยอมรับเป็นอันดับแรก

ข้อมูลทางสถิติ เราอาจติดตามชื่อโดเมน เลขที่อยู่ไอพี ผู้ให้บริการเครือข่าย ประเภทเบราว์เซอร์ และข้อมูลอื่นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของไคลเอนต์ (เช่น รุ่นอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ ความละเอียดของหน้าจอ และอื่น ๆ) จากผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ของเรา เรายังอาจประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับว่าคุณใช้แอปพลิเคชัน Kaspersky Lab ตัวใดและใช้อย่างไร หน้าเว็บที่คุณเข้าชมล่าสุดก่อนจะเข้าชมเว็บไซต์ของเรา หน้าเว็บไซต์ของเราที่คุณเข้าชม ระยะเวลาที่ใช้กับหน้าเหล่านั้น ข้อมูลที่คุณค้นหาบนเว็บไซต์ของเรา เวลาและวันที่เข้าถึง และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างสถิติการรับส่งข้อมูลสำหรับไซต์ของ Kaspersky Lab และเพื่อปรับปรุงด้านความปลอดภัยและสภาพพร้อมใช้งานของเว็บไซต์และบริการของเรา ข้อมูลดังกล่าวจะไม่เกี่ยวพันกับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เราจะไม่ขอทราบ เข้าถึงหรือติดตามข้อมูลเชิงตำแหน่งใด ๆ จากอุปกรณ์ของคุณ

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเพียงใด

ข้อมูลจะถูกลบออกในเวลาไม่เกิน 1 (หนึ่ง) เดือนตามปฏิทินหลังจากลบบัญชีแล้ว

เว็บไซต์ Kaspersky Motorsport

หมวดหมู่ข้อมูลส่วนตัว

เพื่อให้สามารถใช้บริการและเข้าถึงทุกการใช้งานของบริการ คุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวต่อไปนี้:

 • ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
 • ชื่อ
 • นามสกุล
 • ที่อยู่อีเมล
 • ความต้องการส่วนบุคคล
 • ความคิดเห็นที่มีต่อผู้ใช้คนอื่น

คำอธิบายเกี่ยวกับบริการ

เชื่อมต่อกับเรา เมื่อคุณป้อนรายละเอียดของคุณลงในส่วนนี้ของเว็บไซต์ เราจะส่งอีเมลให้คุณเพื่อยืนยันการสมัครใช้งาน เมื่อยืนยันแล้ว เราจะส่งอีเมลให้คุณเป็นประจำเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลข่าวล่าสุดจาก Kaspersky Motorsport คุณสามารถเปลี่ยนรายละเอียดและยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ทุกเมื่อโดยใช้ลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในแต่ละอีเมล

ติดต่อเรา เมื่อคุณป้อนรายละเอียดของคุณลงในส่วนนี้ของเว็บไซต์ เราจะส่งอีเมลให้คุณเพื่อยืนยันการรับคำถามของคุณ คุณจะใช้รายละเอียดส่วนบุคคลของคุณจากแบบฟอร์มนี้เท่านั้นเมื่อตอบกลับเกี่ยวกับคำถามของคุณ

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเพียงใด

คุณสามารถลบบัญชีของคุณได้ทุกเวลาที่คุณต้องการ  หากคุณลบบัญชีของคุณ เราจะลบข้อมูลส่วนตัวจากบันทึกของเราภายใน 24 ชั่วโมง

Kaspersky Business Hub

หมวดหมู่ข้อมูลส่วนตัว

คุณต้องให้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อใช้ Kaspersky Business Hub และเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมด:

 • รายละเอียดบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวของคุณ:
  • ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน
  • คำถามรักษาความปลอดภัยเพื่อเข้าถึงบัญชีของคุณอีกครั้งหากคุณลืมรหัสผ่านของคุณ
  • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  • ประเทศ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ Kaspersky ที่มีอยู่ใน Kaspersky Business Hub
 • ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับอุปกรณ์และเว็บเบราว์เซอร์ของคุณซึ่งจะเก็บรวบรวมเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
 • ข้อมูลที่มอบให้กับฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Kaspersky

คำอธิบายเกี่ยวกับบริการ

การลงทะเบียนบัญชี หากคุณต้องการใช้ Kaspersky Business Hub และมีสิทธิ์เข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใน Kaspersky Business Hub คุณจำเป็นต้องสร้างบัญชีส่วนตัว ในการทำเช่นนี้ คุณจำเป็นต้องป้อนที่อยู่อีเมล (ซึ่งจะใช้เป็นชื่อผู้ใช้ของคุณ) และรหัสผ่าน เราจะประมวลผลและใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้คุณได้ใช้ฟังก์ชันของ Kaspersky Business Hub และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน Kaspersky Business Hub เท่านั้น ข้อมูลนี้จะนำไปประมวลผลและใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ หากคุณให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง (เช่น เพื่อรับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Kaspersky ทางอีเมล์ หรือเพื่อรับการติดต่อเกี่ยวกับการรีวิวผลิตภัณฑ์ Kaspersky ของคุณ) คุณยังสามารถแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อปกป้องบัญชีของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตได้อีกด้วย รวมถึงคำถามเพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณอีกครั้งในกรณีที่คุณลืมรหัสผ่าน เราจะใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อส่งรหัสยืนยันเพื่อความปลอดภัยระหว่างการยืนยันของคุณเท่านั้น

คุณสามารถดู อัปเดต และแก้ไขข้อมูลของบัญชีของคุณได้ หรือลบบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อด้วยฟังก์ชัน “Manage account” (จัดการบัญชี)

ใบอนุญาต คุณสามารถจัดการใบอนุญาตของผลิตภัณฑ์ Kaspersky ที่มีให้คุณใช้ได้บน Kaspersky Business Hub ด้วยฟังก์ชัน “Licenses” (ใบอนุญาต) เพื่อทำสิ่งนี้ คุณต้องเพิ่มรหัสเปิดใช้งานที่ถูกต้องสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการที่คุณใช้ เราสามารถส่งการเตือนใบอนุญาตหมดอายุโดยอัตโนมัติถึงคุณทางอีเมล

เข้าถึงเพื่อจัดการใบอนุญาตบางใบ และใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นบางรายการโดยเฉพาะ โดยขึ้นอยู่กับสิทธิ์การเข้าถึงของคุณที่ถูกกำหนดค่าไว้ในผลิตภัณฑ์

เราจะใช้ประเทศที่คุณระบุเมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีของคุณเพื่อให้บริการคุณสมบัติการซื้อใบอนุญาตออนไลน์ ผู้ให้บริการร้านค้าออนไลน์จะเป็นผู้ขายใบอนุญาตออนไลน์ (บุคคลภายนอก)

ข้อมูลทางสถิติ ในการจัดเก็บสถิติที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการใช้ Kaspersky Business Hub โดยผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เราอาจใช้บริการการวิเคราะห์ต่างๆ (บุคคลภายนอก) คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายบุคคลภายนอกของเราได้ที่ส่วน “เราใช้คุกกี้หรือโมดูลเครือข่ายสังคมหรือไม่” ในเอกสารฉบับนี้ เราจะประมวลผลและใช้งานข้อมูลนี้หากคุณให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งเมื่อคุณเยี่ยมชม Kaspersky Business Hub

การสนับสนุน เมื่อคุณติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค หรือ Virus Lab โดยใช้บริการสนับสนุนของเรา เราจะสอบถามข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการช่วยเหลือคุณ (ตัวอย่าง เช่น หมายเลขใบอนุญาตของคุณ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นเหตุของปัญหา ข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และคำอธิบายของปัญหา) ไฟล์เหล่านี้อาจประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อผู้ใช้ หรือชื่อไฟล์ที่สามารถระบุตัวตนได้ ข้อมูลเมตา หรือเนื้อหาของไฟล์ คุณยังสามารถส่งไฟล์เหล่านี้ตามดุลยพินิจของคุณแต่เพียงผู้เดียว

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเพียงใด

ข้อมูลจะถูกลบออกในเวลาไม่เกิน 1 (หนึ่ง) เดือนตามปฏิทินหลังจากลบบัญชีแล้ว จะจัดเก็บข้อมูลสำรองไว้ไม่เกิน 1 (หนึ่ง) เดือนนับจากเวลาที่ข้อมูลนั้นถูกสร้าง

Kaspersky Security Center Cloud Console

หมวดหมู่ข้อมูลส่วนตัว

คุณต้องให้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อที่จะใช้ Kaspersky Security Center Cloud Console และเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมด:

 • รายละเอียดบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวของคุณ:
  • ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน
  • คำถามรักษาความปลอดภัยเพื่อเข้าถึงบัญชีของคุณอีกครั้งหากคุณลืมรหัสผ่านของคุณ
  • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ Kaspersky ของคุณที่มีใน Kaspersky Security Center Cloud Console;
 • ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ทำงาน Security Center Cloud Console:
  • ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาต Kaspersky Security Center Cloud Console ของคุณ;
  • ข้อมูลที่จัดเก็บจากอุปกรณ์ที่จัดการจะเชื่อมต่อกับพื้นที่ทำงาน;
  • ข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนในอินเทอร์เฟซ Kaspersky Security Center Cloud Console;
 • ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับอุปกรณ์และเว็บเบราว์เซอร์ของคุณซึ่งจะเก็บรวบรวมเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
 • ข้อมูลที่มอบให้กับฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Kaspersky

คำอธิบายเกี่ยวกับบริการ

การลงทะเบียนบัญชี หากคุณต้องการใช้ Kaspersky Security Center Cloud Console และสามารถเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมด คุณต้องสร้างบัญชีส่วนบุคคลบน Kaspersky Security Center Cloud Console ในการทำเช่นนี้ ให้ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน เราจะประมวลผลและใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้คุณได้ใช้ฟังก์ชันของ Kaspersky Security Center Cloud Console เท่านั้น ข้อมูลนี้จะถูกนำมาประมวลผลและใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเฉพาะเมื่อคุณให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งเท่านั้น คุณยังสามารถแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อปกป้องบัญชีของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตได้อีกด้วย รวมถึงคำถามเพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณอีกครั้งในกรณีที่คุณลืมรหัสผ่าน เราจะใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อส่งรหัสยืนยันเพื่อความปลอดภัยระหว่างการยืนยันของคุณเท่านั้น

คุณสามารถดู อัปเดต และแก้ไขข้อมูลของบัญชีของคุณได้ หรือลบบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อด้วยฟังก์ชัน “Manage account” (จัดการบัญชี)

ใบอนุญาต คุณสามารถจัดการใบอนุญาตของผลิตภัณฑ์ Kaspersky ที่มีให้คุณใช้ได้บน Kaspersky Security Center Cloud Console ด้วยฟังก์ชัน “Licenses” (ใบอนุญาต) เพื่อทำสิ่งนี้ คุณต้องเพิ่มรหัสเปิดใช้งานที่ถูกต้องสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการที่คุณใช้ คุณสามารถเปิดใช้งานการแจ้งเตือนการหมดอายุอัตโนมัติสำหรับใบอนุญาตที่ถูกเปิดใช้งานในผลิตภัณฑ์ของ Kaspersky ได้ จะส่งการแจ้งเตือนให้คุณทางอีเมล์เท่านั้นหากคุณให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง

อุปกรณ์ หลังจากสร้างพื้นที่ทำงาน Kaspersky Security Center Cloud Console แล้ว คุณจะสามารถจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ทำงานของคุณ และที่อยู่ภายใต้การปกป้องโดยผลิตภัณฑ์ของ Kaspersky ก่อนที่คุณจะเริ่มจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย Kaspersky Security Center Cloud Console คุณควรทำตามมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้งานบริการ Kaspersky Security Center Cloud Console ของคุณ คุณควรเปลี่ยนการตั้งค่า Kaspersky Security Center Cloud Console ด้วยเช่นกันเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เอกสารออนไลน์ ของเรา เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพ อุปกรณ์ที่จัดการใน Kaspersky Security Center Cloud จะส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์การดูแลระบบที่ตั้งอยู่ในโครงสร้างพื้นฐาน Kaspersky Security Center Cloud สามารถดูรายการข้อมูลที่จัดเก็บจากอุปกรณ์ที่จัดการได้ในบทความเอกสารออนไลน์ “เกี่ยวกับการจัดหาข้อมูล

ข้อมูลทางสถิติ ในการจัดเก็บสถิติที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการใช้ Kaspersky Security Center Cloud โดยผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เราอาจใช้บริการการวิเคราะห์ต่างๆ (บุคคลภายนอก) คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายบุคคลภายนอกของเราได้ที่ส่วน “เราใช้คุกกี้หรือโมดูลเครือข่ายสังคมหรือไม่” ในเอกสารฉบับนี้ หากคุณให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง ข้อมูลนี้จะถูกประมวลผลและใช้เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชม Kaspersky Security Center Cloud Console

การสนับสนุน เมื่อคุณติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค หรือ Virus Lab โดยใช้บริการสนับสนุนของเรา เราจะสอบถามข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการช่วยเหลือคุณ (ตัวอย่าง เช่น หมายเลขใบอนุญาตของคุณ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นเหตุของปัญหา ข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และคำอธิบายของปัญหา) ไฟล์เหล่านี้อาจประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อผู้ใช้ หรือชื่อไฟล์ที่สามารถระบุตัวตนได้ ข้อมูลเมตา หรือเนื้อหาของไฟล์ คุณยังสามารถส่งไฟล์เหล่านี้ตามดุลยพินิจของคุณแต่เพียงผู้เดียว

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเพียงใด

ข้อมูลจะถูกลบออกในเวลาไม่เกิน 1 (หนึ่ง) เดือนตามปฏิทินหลังจากลบบัญชีแล้ว จะจัดเก็บข้อมูลสำรองไว้ไม่เกิน 1 (หนึ่ง) เดือนนับจากเวลาที่ข้อมูลนั้นถูกสร้าง ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่การทำงานของคุณจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากใบอนุญาต Kaspersky Security Center Cloud ของคุณหมดอายุ หรือหลังจากที่คุณขอให้นำออกผ่านทางฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค หลังจากใบอนุญาตของคุณหมดอายุ คุณอาจได้รับสิทธิ์ให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ต่อไปได้ แม้ว่าการใช้งานของผลิตภัณฑ์จะมีเพียงจำกัด สามารถดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ทำงานได้ในบทความเอกสารออนไลน์ “เกี่ยวกับการจัดหาข้อมูล

Kaspersky Security for Microsoft Office 365

หมวดหมู่ข้อมูลส่วนตัว

เพื่อให้สามารถใช้บริการและเข้าถึงทุกการใช้งานของบริการ คุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวต่อไปนี้:

 • ที่อยู่อีเมล
 • ชื่อบริษัท
 • รหัสผ่าน
 • ข้อมูลการกำหนดค่าของคุณ
 • ข้อมูลที่คุณให้ไว้กับฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Kaspersky Lab
 • รายการข้อมูลที่บริการ Kaspersky Security for Microsoft Office 365 อาจเข้าถึง รวมถึงข้อมูลที่เก็บรวมรวมในระหว่างที่ใช้บริการนี้จะแสดงอยู่ในส่วนเอกสาร “เกี่ยวกับการแสดงข้อมูล

คำอธิบายเกี่ยวกับบริการ

การลงทะเบียนบัญชี ในการใช้ Kaspersky Security for Microsoft Office 365 และมีสิทธิ์เข้าถึงฟังก์ชันทั้งหมดนั้น คุณจำเป็นต้องสร้างบัญชีส่วนตัว ซึ่งคุณต้องให้ข้อมูลที่อยู่อีเมล ชื่อบริษัท และรหัสผ่าน คุณสามารถใช้บัญชี Kaspersky Endpoint Security Cloud ได้ เราจะประมวลผลและใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้บริการของ Kaspersky Security for Microsoft Office 365 แก่คุณเท่านั้น เว้นแต่ว่าคุณจะเลือกให้ประมวลผลหรือใช้ตามวัตถุประสงค์อื่นอย่างชัดแจ้ง (เช่น รับข่าวที่มีประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และบริการของ Kaspersky Lab ทางอีเมล) ที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ระหว่างการลงทะเบียนจะถูกใช้เพื่อแจ้งเตือนเกี่ยวกับการจัดหาบริการของ Kaspersky Security for Microsoft Office 365 รวมถึงแจ้งให้คุณทราบเมื่อบริการไม่พร้อมใช้งาน เมื่อช่วงระยะเวลาการทดลองใช้หมดอายุ หรือเมื่อมีการอัปเดตพร้อมใช้งาน

การตั้งค่าบัญชี คุณสามารถตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลบัญชี รหัสผ่าน และข้อมูลความต้องการ หรือแม้แต่ลบบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อโดยใช้ฟังก์ชัน "การตั้งค่าบัญชี"

การกำหนดค่าให้กับบริการ บริการ Kaspersky Security for Microsoft Office 365 ผสานรวมกับ Office 365 โดยตรง ซึ่งจำเป็นต้องมีการเข้าถึง Exchange Online หรือ OneDrive ในการกำหนดค่าการเชื่อมต่อกับ Exchange Online หรือ OneDrive คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft Online และได้รับการเตือนให้อนุญาตให้แอปพลิเคชัน Kaspersky Security for Office 365 ทำงานผ่านโฟลว์ OAuth 2.0 บริการ Kaspersky Security for Microsoft Office 365 ยังต้องใช้บัญชีบริการเพื่อเข้าถึงระบบกักกันของ Exchange Online ด้วย บัญชีบริการสามารถกำหนดค่าได้โดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง หากคุณเลือกการกำหนดค่าอัตโนมัติ บริการจะสอบถามคุณเกี่ยวกับข้อมูลประจำตัวผู้ดูแลระบบทั่วโลก บริการจะไม่บันทึกข้อมูลนี้ไม่ว่าในรูปแบบใด แต่จะใช้เฉพาะในการกำหนดค่าเบื้องต้นและในการสร้างบัญชีบริการแทน หากคุณเลือกการกำหนดค่าด้วยตนเอง คุณไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลประจำตัวผู้ดูแลระบบทั่วโลก และผู้ดูแลจะสร้างบัญชีบริการด้วยตนเอง

การดำเนินการของบริการ ระหว่างดำเนินการ บริการ Kaspersky Security for Microsoft Office 365 รับข้อความและอ็อบเจ็กต์อื่น ๆ (การประชุม งาน ฯลฯ) เช่นเดียวกับไฟล์ OneDrive ที่จะสแกน และอ็อบเจ็กต์นั้นจะถูกประมวลผลตามการตั้งค่าการป้องกัน Kaspersky Security for Microsoft Office 365 จะไม่บันทึกข้อความ ไฟล์ OneDrive หรืออ็อบเจกต์ที่ต้องมีการสแกนในโครงสร้างพื้นฐานของบริการนี้ รายการข้อมูลที่บริการ Kaspersky Security for Microsoft Office 365 อาจเข้าถึง รวมถึงข้อมูลที่เก็บรวมรวมในระหว่างที่ใช้บริการนี้จะแสดงอยู่ในส่วนเอกสาร “เกี่ยวกับการแสดงข้อมูล

การสนับสนุน หากคุณขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคหรือทีมงานฝ่าย Virus Lab ของเราโดยใช้บริการสนับสนุนทางเทคนิคของเรา เราจะขอข้อมูลที่จำเป็นจากคุณเพื่อให้ความช่วยเหลือคุณ เช่น หมายเลขการลงทะเบียน/หมายเลขใบอนุญาต หมายเลข 4 ตัวสุดท้ายบนบัตรที่ธนาคารออกให้คุณซึ่งใช้ในการซื้อใบอนุญาต ที่อยู่อีเมล ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาที่คุณประสบ ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคุณ และลักษณะของปัญหาที่คุณกำลังประสบอยู่ ยิ่งไปกว่านั้น อาจมีประโยชน์หรือจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์นี้ในการส่งไฟล์ที่คุณกำลังประสบปัญหาผ่านฟังก์ชัน “อัพโหลด” ของบัญชีบริษัท ข้อมูลเหล่านี้อาจมีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงของผู้ใช้หรือชื่อไฟล์ ข้อมูลเมตา หรือเนื้อหาที่สามารถระบุตัวตนได้ แน่นอนว่าตัวเลือกนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณเองว่าจะอัพโหลดไฟล์หรือไม่

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเพียงใด

ข้อมูลจะถูกลบออกหลังจากวันที่ใบอนุญาตของคุณหมดอายุแล้ว 6 เดือน

Kaspersky CompanyAccount

หมวดหมู่ข้อมูลส่วนตัว

เพื่อให้สามารถใช้บริการและเข้าถึงทุกการใช้งานของบริการ คุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวต่อไปนี้:

 • ที่อยู่อีเมลขององค์กร (ซึ่งจะเป็นที่อยู่อีเมลของคุณ)
 • รหัสผ่าน
 • ชื่อของคุณ
 • นามสกุลของคุณ
 • ชื่อบริษัท
 • ประเทศ
 • ใบอนุญาตสำหรับบริษัทของคุณในการใช้แอปพลิเคชัน Kaspersky Lab
 • ข้อมูลที่คุณให้ไว้กับฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Kaspersky Lab โปรดดูในส่วน ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการแสดงข้อมูล
 • ที่อยู่อีเมล “บุคคลภายนอก” เพิ่มเติม (หากเพิ่มเข้าในบัญชี)

คำอธิบายเกี่ยวกับบริการ

การลงทะเบียนบัญชี ในการใช้ CompanyAccount และเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของบัญชี คุณต้องสร้าง:

 • บัญชีส่วนตัว
 • บัญชีสำหรับบริษัท เว้นแต่ว่าเพื่อนร่วมงานของคุณเคยสร้างไว้แล้วก่อนหน้านี้

ขั้นตอนนี้จำเป็นต้องให้คุณส่งที่อยู่อีเมลของหน่วยงาน (ซึ่งจะใช้เป็นชื่อผู้ใช้) รหัสผ่าน ชื่อ-นามสกุล ชื่อและประเทศของบริษัท และใบอนุญาตของบริษัทของคุณเพื่อใช้แอพพลิเคชัน Kaspersky Lab เราจะประมวลผลและใช้ข้อมูลนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณได้รับบริการ CompanyAccount และการสนับสนุนทางเทคนิคเท่านั้น เว้นแต่ว่าคุณจะเลือกให้ข้อมูลดังกล่าวได้รับการประมวลผลและใช้ตามวัตถุประสงค์อื่นอย่างชัดแจ้ง หลังจากลงทะเบียนแล้ว บัญชีส่วนตัวของคุณจะเชื่อมโยงกับบัญชีของบริษัทของคุณ หากบัญชีของบริษัทถูกสร้างไว้แล้วก่อนหน้านี้ ข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ (ชื่อนามสกุล และที่อยู่อีเมลของหน่วยงาน) จะถูกส่งไปยังผู้ดูแลระบบ CompanyAccount จากบริษัทของคุณ โดยทั่วไปแล้ว พนักงานของบริษัทที่ลงทะเบียนบัญชีบริษัทและบัญชีส่วนตัวเป็นคนแรกจะถูกกำหนดให้เป็นผู้ดูแลระบบ

การตั้งค่าบัญชี คุณสามารถดู ปรับปรุง เชื่อมต่อข้อมูลบัญชีและรหัสผ่าน หรือลบบัญชีของคุณในแท็บ "บัญชีของฉัน" ได้ตลอดเวลา ผู้ดูแลระบบ CompanyAccount ของบริษัทของคุณจะสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีและรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณได้ หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ CompanyAccount ของบริษัท คุณจะมีความสามารถในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวสำหรับเพื่อนร่วมงานทุกคน และบล็อคบัญชีของบริษัททั้งหมด (บัญชีส่วนตัวของพนักงานจะยังคงอยู่ในระบบ)

ใบอนุญาต คุณสามารถเพิ่มและดูใบอนุญาตของบริษัทในการใช้ผลิตภัณฑ์ Kaspersky Lab ได้ในแท็บ "ใบอนุญาต" ของ CompanyAccount ของคุณ (รหัสการเปิดใช้งานหรือไฟล์รหัสสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์) ใบอนุญาตที่ให้ไว้ระหว่างการลงทะเบียนจะถูกเพิ่มไปยัง CompanyAccount ของบริษัทโดยอัตโนมัติ ไฟล์รหัสจะไม่ถูกเก็บไว้บน CompanyAccount ระบบจะจัดเก็บเฉพาะบันทึกเกี่ยวกับใบอนุญาตของบริษัทของคุณเท่านั้น พนักงานของบริษัททุกคนที่มีบัญชีส่วนตัวที่เชื่อมโยงกับ CompanyAccount ของบริษัทจะมีสิทธิ์เข้าถึงรายการใบอนุญาตนี้ ผู้ดูแลระบบ CompanyAccount ของคุณสามารถลบใบอนุญาตของบริษัทได้โดยการลบออกจากรายการ

สัญญา หากบริษัทของคุณซื้อบริการสนับสนุนลูกค้าเพิ่มเติม จากนั้น หลังจากการซื้อถูกบันทึกแล้ว คุณจะสามารถดูรายการบริการที่ซื้อได้ในแท็บ "สัญญา" รายการสัญญาจะแสดงต่อพนักงานของบริษัทเหล่านั้นที่ได้รับการกำหนดว่าอนุญาตให้ใช้บริการที่ชำระเงินแล้วในช่วงที่ทำการซื้อ บุคคลเหล่านี้จะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับวันหมดอายุของสัญญาโดยอัตโนมัติ

คำขอการสนับสนุนลูกค้า หากคุณติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าหรือทีม Anti-Virus Lab สำหรับการสนับสนุนผ่าน CompanyAccount เราอาจขอให้คุณส่งข้อมูลที่จำเป็นการให้ความช่วยเหลือคุณ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลนี้อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคำขอ ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ เครือข่ายของบริษัท ซอฟต์แวร์ และลักษณะของปัญหาที่คุณกำลังประสบ อย่างไรก็ตาม อาจมีประโยชน์หรือจำเป็นสำหรับคุณในการส่งไฟล์ที่คุณกำลังมีปัญหา หรือไฟล์ที่คุณบ่งบอกถึงการกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของคุณ คุณสามารถส่งไฟล์ได้โดยใช้ตัวเลือก "แนบไฟล์" ในแบบฟอร์มคำขอ ไฟล์เหล่านี้อาจมีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงของผู้ใช้หรือชื่อไฟล์ ข้อมูลเมตา หรือเนื้อหาที่สามารถระบุตัวตนได้ คุณสามารถเลือกได้เสมอว่าคุณต้องการอัพโหลดไฟล์เหล่านี้หรือไม่ หากคุณต้องการอัพโหลดไฟล์ ก่อนอื่นโปรดอ่านและยอมรับ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการแสดงข้อมูล ในหน้าการอัพโหลดไฟล์ ในการเลือกแผนกการสนับสนุนลูกค้าที่ถูกต้องสำหรับคำขอของคุณ เราจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาต ประเทศ และภาษาของอินเทอร์เฟซที่เป็นไปได้ของบริษัทที่เลือกไว้ใน CompanyAccount ของคุณ เพื่อนร่วมงานของคุณอาจมีสิทธิ์เข้าถึงคำขอของคุณได้หากผู้ดูแลระบบ CompanyAccount เปลี่ยนการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง (ผู้ดูแลระบบสามารถดูคำขอได้โดยอัตโนมัติ)

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเพียงใด

คุณสามารถลบบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อในการตั้งค่าบัญชี หรือโดยส่งคำขอไปยังฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของเรา เมื่อบัญชีของคุณได้ถูกลบออกแล้ว ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะเก็บอยู่ในฐานข้อมูลของ Kaspersky Lab จนกว่ากำหนดระยะการเก็บรักษาจะหมดอายุ แต่คุณจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ CompanyAccount โดยใช้บัญชีที่ลบออกแล้วได้อีกต่อไป

พอร์ทัลพันธมิตร Kaspersky Lab

หมวดหมู่ข้อมูลส่วนตัว

เพื่อให้สามารถใช้บริการและเข้าถึงทุกการใช้งานของบริการ คุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวต่อไปนี้:

 • ที่อยู่อีเมล
 • รหัสผ่าน
 • ชื่อของคุณ
 • ที่อยู่
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลที่คุณให้ไว้กับฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Kaspersky Lab

คำอธิบายเกี่ยวกับบริการ

เราอาจขอข้อมูลส่วนตัวเมื่อคุณทำการสั่งซื้อ ขอบริการ ตอบแบบสอบถาม เข้าร่วมการแข่งขัน และเมื่อคุณโต้ตอบหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของเรา

คุณเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมดว่าต้องการดำเนินการต่อเกี่ยวกับกิจกรรมใด ๆ ที่ขอข้อมูลส่วนตัวหรือไม่ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลที่ร้องขอ คุณอาจไม่สามารถทำธุรกรรมให้สำเร็จได้

เราใช้ข้อมูลส่วนตัวในรูปแบบต่อไปนี้:

 • เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเตือนไวรัส การอัปเกรดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการ จดหมายข่าว อีเมล์ข้อมูล และงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดหรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในอนาคต
 • เพื่อให้เราสร้างเนื้อหาที่สัมพันธ์กับคุณได้
 • เพื่อให้คุณได้รับการข้อเสนอพิเศษของ Kaspersky ที่คุณอาจสนใจ
 • เพื่อช่วยให้เราสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ
 • เพื่อให้คุณสามารถซื้อและดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ รับสิทธิ์เข้าถึงบริการ หรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่คุณเลือก
 • เพื่อช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลซอฟต์แวร์ บริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่สำคัญกับคุณ

Kaspersky Lab ว่าจ้างบริการของผู้จำหน่ายภายนอกเพื่อให้บริการแก่เรา ผู้ขายภายนอกอาจถูกใช้เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ให้ข้อมูลทางเทคนิค หรือจัดการกระบวนการสั่งซื้อ ผู้จำหน่ายของเราถูกกำหนดให้เก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็นความลับอย่างปลอดภัยและเข้มงวด และใช้ข้อมูลส่วนตัวเฉพาะในนามของ Kaspersky Lab และห้ามใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเพียงใด

มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวตลอดเวลาที่คุณใช้บริการและข้อมูลจะถูกลบออกหลังจากที่คุณขอให้ลบครั้งแรก

GSI Parser

หมวดหมู่ข้อมูลส่วนตัว

เพื่อให้สามารถใช้บริการและเข้าถึงทุกการใช้งานของบริการ คุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวต่อไปนี้:

 • ที่อยู่อีเมล
 • รหัสผ่าน
 • ไฟล์รายงาน (ข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ เวอร์ชันระบบปฏิบัติการและเซอร์วิสแพ็คที่ติดตั้งมา เคอร์เนลอ็อบเจกต์ ไดรเวอร์ บริการต่าง ๆ ส่วนชยายบน Microsoft Internet Explorer ส่วนขยายของระบบพิมพ์ ปลั๊กอินของ Windows Explorer อ็อบเจกต์ที่โหลดมา รายการ Active Setup แอปเพล็ตแผงควบคุม รายการบันทึกจากไฟล์โฮสต์และรีจิสทรีระบบ เวอร์ชันเบราว์เซอร์และไคลเอนต์รับส่งเมล ข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่ายที่สร้างขึ้น และพอร์ตที่เปิดอยู่ในขณะที่ส่งข้อมูล) คุณสามารถดูรายการข้อมูลที่จัดให้ทั้งหมดได้ในส่วน ข้อมูลที่จัดหาให้

คำอธิบายเกี่ยวกับบริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป Kaspersky Lab จะให้สิทธิคุณในการใช้เว็บไซต์และดูเนื้อหาเพื่อการใช้งานเป็นการส่วนตัวเพื่อให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของ Kaspersky Lab เข้ากันได้กับซอฟต์แวร์อื่นที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์และ/หรือไดรเวอร์ที่เป็นส่วนประกอบในคอมพิวเตอร์ และแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นในซอฟต์แวร์ ในการอัพโหลดไฟล์รายงานลงในเว็บไซต์ คุณยอมรับว่าคุณคือเจ้าของอ็อบเจกต์ที่นำมาอัพโหลดซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายและอ็อบเจกต์เองนั้นก็ไม่ได้เป็นความลับและไม่มีข้อมูลที่เป็นความลับ การจัดให้มีอ็อบเจกต์เพื่อการวิเคราะห์ (การอัพโหลดอ็อปเจกต์) เท่ากับว่าคุณให้สิทธิแก่ Kaspersky Lab โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและการทำสำเนา จัดเก็บและลบอ็อบเจกต์ที่นำมาอัพโหลดเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์แต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลจะถูกส่งให้ Kaspersky Lab ผ่านการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย ข้อมูลที่จัดหาให้จะได้รับการปกป้องโดยผู้ถือสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ระบุตามกฎหมายและข้อกำหนดที่ระบุใน “นโยบายสิทธิส่วนบุคคล” เว็บไซต์จะไม่ถูกใช้ในการสร้างข้อมูล รหัส หรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจจับ บล็อค หรือลบไวรัส ห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำงานของเว็บไซต์หรือเข้าถึงบริการของเว็บไซต์โดยผ่านการหลบเลี่ยงอินเทอร์เฟซมาตรฐาน (โดยใช้เส้นทางที่ไม่ได้บันทึกไว้) การใช้เว็บไซต์ต้องเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมาย รวมถึงมาตรการทางกฎหมายและกฎการส่งออกและส่งกลับที่เกี่ยวข้อง

การสร้างบัญชีผู้ใช้ คุณต้องสร้างบัญชีเพื่อที่จะใช้งานเว็บไซต์ ในการสร้างบัญชี ให้ใส่ที่อยู่อีเมลของคุณและตั้งรหัสผ่าน

การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลหรือรหัสผ่าน หรือลบบัญชีออกอย่างถาวรได้ในส่วน จัดการบัญชีของคุณ

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเพียงใด

อ็อบเจกต์ที่นำมาอัพโหลดจะถูกจัดเก็บในระบบของ Kaspersky Lab ไม่เกิน 90 วัน โดยหลังจากนั้นจะถูกลบออกและไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลได้

เว็บไซต์และแบบฟอร์มอื่น

หมวดหมู่ข้อมูลส่วนตัว

เพื่อที่จะเข้าถึงองค์ประกอบเนื้อหาต่าง ๆ ลงทะเบียนกิจกรรม ทดสอบผลิตภัณฑ์ของเรา ติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มติดต่อและขอรับการสนับสนุนของเรา ป้องกันการฉ้อโกง การปลอมแปลงตัวตน หรือการใช้บริการอย่างไม่ถูกต้อง คุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวที่อาจรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้

 • ชื่อ
 • นามสกุล
 • ที่อยู่อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • IP
 • วันที่และเวลา UTC

คำอธิบายเกี่ยวกับบริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป Kaspersky Lab จะให้สิทธิ์คุณในการใช้เว็บไซต์และดูเนื้อหาเพื่อการใช้งานเป็นการส่วนตัวเพื่อให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของ Kaspersky Lab เข้ากันได้กับซอฟต์แวร์อื่น

เนื้อหาพรีเมียม ในการเข้าถึงองค์ประกอบของเนื้อหาหลายรูปแบบ เช่น เอกสาร วิดีโอ การลงทะเบียนกิจกรรม หรือเข้าถึงสื่อด้านการตลาดโดยเฉพาะ เราจะขอชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นในการเข้าสู่เนื้อหาระดับพรีเมียมและเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาอื่น ๆ สำนักงานภูมิภาคของ Kaspersky ที่ดูแลพื้นที่ของคุณจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และงานสร้างสรรค์อื่น ๆ เช่น กิจกรรมด้านการศึกษา การสัมมนา งานกิจกรรม และแคมเปญการตลาดที่คุณอาจสนใจ การสมัครใช้บริการเป็นไปโดยสมัครใจ และคุณสามารถยกเลิกรับบริการได้ทุกเมื่อโดยคลิกลิงก์ยกเลิกรับบริการหรือติดต่อเราผ่านที่อยู่อีเมลที่อยู่ในข้อความของอีเมลนี้ ในกรณีดังกล่าว ข้อมูลการลงทะเบียนของคุณจะถูกลบ และคุณไม่สามารถเข้าสู่เนื้อหาระดับพรีเมียมได้อีกต่อไป เว้นแต่ว่าคุณจะสมัครใช้งานอีกครั้ง

ทดลองใช้ฟรี หากคุณต้องการทดสอบผลิตภัณฑ์ของเรา เราจะขอชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลจากคุณด้วย ข้อมูลนี้จะถูกใช้เพื่อส่งรหัสการเปิดใช้งานให้คุณ และเพื่อเตือนเมื่อสิ้นสุดช่วงระยะเวลาการทดลองใช้ ภายใน 14 วันหลังการสิ้นสุดช่วงระยะเวลาการทดลองใช้ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนครั้งสุดท้าย พร้อมทั้งข้อเสนอให้ซื้อใบอนุญาตแบบเต็ม การลงทะเบียนทดลองใช้งานจะเป็นไปโดยสมัครใจและคุณสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยคลิกลิงก์ยกเลิกรับบริการหรือติดต่อเราผ่านที่อยู่อีเมลที่อยู่ในข้อความของอีเมลนี้ เมื่อคุณยกเลิก เราจะลบข้อมูลของคุณทันที นอกจากคุณจะตัดสินใจซื้อในอนุญาตแบบเต็ม

จดหมายข่าว การอัปเดตผลิตภัณฑ์ฟรี และข้อเสนอพิเศษ หากคุณได้สมัครรับบริการดังกล่าวและให้ที่อยู่อีเมล และในบางกรณีจะรวมถึงชื่อและนามสกุลของคุณ ไว้กับเรา เราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ การอัปเดตผลิตภัณฑ์ฟรีและข้อเสนอพิเศษที่คุณอาจสนใจ การสมัครใช้บริการจะเป็นไปโดยสมัครใจ และคุณสามารถยกเลิกรับบริการได้ทุกเมื่อโดยคลิกลิงก์ยกเลิกรับบริการหรือติดต่อเราผ่านที่อยู่อีเมลที่คุณจะพบได้ในอีเมลทุกฉบับ ในกรณีดังกล่าว ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะถูกลบและเราจะไม่สามารถส่งอีเมลประเภทนี้ให้แก่คุณได้อีกต่อไป เว้นแต่ว่าคุณจะสมัครใช้งานอีกครั้ง

แบบฟอร์มติดต่อ หากคุณต้องการใช้ฟอร์มการติดต่อและสนับสนุนของเรา คุณจะถูกขอให้ระบุข้อมูลสำหรับติดต่อของคุณ (ฟิลด์ข้อมูลที่มีเครื่องหมาย “*”) ซึ่งเราจะมีสิทธิ์ประมวลผลและใช้งานแต่เพียงผู้เดียวตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อติดต่อกับคุณ และให้ข้อมูลที่คุณต้องการ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ (ในฟิลด์ข้อมูลที่ไม่มีเครื่องหมาย “*”) ซึ่งแน่นอนว่าเราจะประมวลผลข้อมูลโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดการปกป้องข้อมูลที่ปรับใช้ทั้งหมดเช่นกัน ข้อมูลนี้จะถูกส่งต่อไปยังทีม Kaspersky ประจำภูมิภาคที่รับผิดชอบตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ทีมประจำภูมิภาคของ Kaspersky จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกับคุณ

แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปีสำหรับผู้ใช้การสนับสนุนทางเทคนิค Kaspersky Lab จัดทำแบบสำรวจแบบครั้งต่อครั้งและแบบประจำปีสำหรับผู้ใช้การสนับสนุนทางเทคนิคโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของบริการ ในการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี เราได้รับข้อมูลต่อไปนี้:

ที่อยู่อีเมลของคุณ ซึ่งช่วยให้เราสามารถระบุว่าคุณเป็นผู้ใช้ในฐานข้อมูลของเรา และเชื่อมโยงความคิดเห็นของคุณภายในแบบสำรวจกับผู้ติดต่อของคุณ และประวัติของคำขอที่ส่งไปยังทีมสนับสนุนทางเทคนิคของเรา

คะแนนที่คุณให้แก่ทีมสนับสนุนทางเทคนิคของเราและคำแนะนำต่าง ๆ จะถูกใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของบริการที่มอบโดยฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Kaspersky Lab

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเพียงใด

มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวตลอดเวลาที่คุณใช้บริการและข้อมูลจะถูกลบออกหลังจากที่คุณขอให้ลบครั้งแรก

เราใช้คุกกี้หรือโมดูลเครือข่ายสังคมหรือไม่

ไฟล์คุกกี้คือไฟล์หรือส่วนของข้อมูลที่อาจบันทึกอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อื่น ๆ (เช่น สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต) เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา โดยส่วนใหญ่แล้ว ข้อมูลนี้จะมีกลุ่มอักขระที่ประกอบด้วยตัวอักษรเลขซึ่งระบุคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างเฉพาะเจาะจง แต่ก็อาจมีข้อมูลอื่นด้วย

เราใช้ “คุกกี้” หลายประเภท (ไฟล์ข้อความเล็ก ๆ ที่ถูกบันทึกในอุปกรณ์ของคุณ):

 • คุกกี้ข้อมูลผู้ใช้
 • คุกกี้การรับรองความถูกต้อง
 • คุกกี้จัดเก็บข้อมูลการเลือกใช้และการตั้งค่าของคุณ
 • คุกกี้ด้านประสิทธิภาพ
 • คุกกี้รักษาความปลอดภัย (ป้องกันการฉ้อโกง)
 • คุกกี้โฆษณาของบุคคลที่สาม
 • คุกกี้การวิเคราะห์ของบุคคลที่หนึ่ง
 • คุกกี้ติดตามปลั๊กอินทางสังคม

เรายังใช้ไฟล์คุกกี้บนเว็บไซต์ของเราเมื่อคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Kaspersky Lab จากเว็บไซต์ของเราด้วย ซึ่งช่วยให้เราปรับปรุงการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์ของ Kaspersky Lab และเว็บไซต์ของเรา และเมื่อคุณให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง

หน้าเว็บของเราบางหน้าใช้ตัวบอกตำแหน่งอิเล็กทรอนิกส์ (ตัวบอกตำแหน่ง) ซึ่งเราใช้เพื่อรับสถิติแบบครอบคลุมเกี่ยวกับประสิทธิผลของแคมเปญโฆษณาและการดำเนินการอื่น ๆ ของเรา เรายังรวมตัวบอกตำแหน่งไว้ในอีเมลที่เราส่งให้คุณด้วยเพื่อพิจารณาด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับระบบส่งอีเมลและประสบการณ์ของผู้ใช้ เราใช้บริการวิเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์นี้ คุณสามารถดูรายการบริการดังกล่าวได้ ที่นี่

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณได้ ในลักษณะที่ทำให้คุกกี้ถูกบล็อค หรือให้ระบบของคุณแจ้งว่าเมื่อไรที่ต้องการให้เว็บไซต์ใช้คุกกี้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการบล็อคคุกกี้อาจส่งผลให้คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชันของเว็บไซต์ทั้งหมดได้อีกต่อไป

เรายังใช้ “ปลั๊กอินทางสังคม” หลายชนิด โปรดดูข้อมูลที่นี่สำหรับ รายการของคุกกี้ที่ฝังตัวลงในเว็บไซต์ของเราและตารางอธิบายวิธีที่เราใช้โมดูลเครือข่ายสังคม

หลักการของ Kaspersky เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล

โดยหลักแล้ว เว็บไซต์ของเราถูกออกมาเพื่อเป็นวิธีจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวให้อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุด ในบางกรณี เราจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังบุคคลที่สามเนื่องจากข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่นกรณีที่อาจมีเหตุให้ต้องสงสัยเกี่ยวกับอาชญากรรมหรือการใช้เว็บไซต์ของเราในทางที่ผิด

สำหรับการจัดหาบริการบางประเภท เราอาจใช้ผู้ให้บริการภายนอก ตราบใดที่ผู้ให้บริการภายนอกจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว เราขอยืนยันว่าทุก ๆ การเข้าถึงข้อมูลนี้จะถูกจำกัดไว้ตามที่จำเป็นการจัดหาบริการเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ให้บริการภายนอกต้องยินยอมเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับในการปกป้องข้อมูลทั้งหมดด้วย

เว็บไซต์ของเราจะเชื่อมโยงกับบริษัทที่เราร่วมมือทางธุรกิจด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ให้บริการร้านค้าทางเว็บของเรา เราไม่มีส่วนรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ของพันธมิตรของเราแต่อย่างใด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลเมื่อเข้าชมเว็บไซต์เหล่านี้ โปรดอ้างอิงนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซต์ของบริษัทนั้น ๆ

เราประมวลผลข้อมูลที่ใด

ข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ใช้ให้ไว้กับ Kaspersky Lab สามารถใช้ในการประมวลผลในประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป (EU) หรือเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และสามารถรวมถึงประเทศต่อไปนี้ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา สิงคโปร์ รัสเซีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก จีน อาเซอร์ไบจาน ตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจทั่วไปของเรา ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้ใน EU จะประมวลผลในเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ใน EU และรัสเซีย ข้อมูลส่วนตัวอาจประมวลผลที่ปลายทางภายนอกสหภาพยุโรป (EU) หรือเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ซึ่งบางแห่งยังไม่ได้รับการกำหนดโดยคณะกรรมาธิการยุโรปว่าระดับการปกป้องข้อมูลพอเพียง ในกรณีนี้ Kaspersky Lab จะถ่ายโอนและเปิดเผยข้อมูลของคุณตาม มาตรฐานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอของคณะกรรมาธิการยุโรป ในบางประเทศและข้อสัญญามาตรฐานที่รับรองโดยคณะกรรมาธิการยุโรป คุณสามารถขอสำเนาข้อสัญญามาตรฐานได้ ทั้งนี้โปรดติดต่อเรามาที่ คลิกที่นี่

Kaspersky Lab ได้ใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการใช้ร่างข้อสัญญามาตรฐานของคณะกรรมาธิการยุโรปในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างบริษัทในเครือ ซึ่งกำหนดให้บริษัทในเครือทั้งหมดปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่นำมาประมวลผลจากเขตเศรษฐกิจยุโรปให้ได้มาตรฐานที่ทัดเทียมกับที่กำหนดภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป เมื่อเราแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับผู้จัดหาบริการบุคคลที่สามนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ (ตามที่มีรายละเอียดในส่วนที่ให้หัวข้อว่า “ผู้รับข้อมูลและหลักกฎหมายในการถ่ายโอนข้อมูล”) เราจะทำสัญญาผูกพันให้ผู้จัดหาบริการบุคคลที่สามดำเนินมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ

ผู้รับข้อมูลและหลักกฎหมายในการถ่ายโอนข้อมูล

เราไม่ให้ข้อมูลหรือให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลแก่องค์กรรัฐหรือบุคคลที่สาม เราอาจเปิดเผยข้อมูลโดยให้มีการเข้าถึงได้แบบจำกัดเท่านั้นในลักษณะดังต่อไปนี้

 • ภายในบริษัทในเครือ Kaspersky Lab พนักงานและบุคลากรอื่น ๆ ของเราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณตามหลักความจำเป็นในการรู้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
 • เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ให้บริการที่ช่วยเราในการมอบบริการต่าง ๆ แก่คุณ บุคคลเหล่านี้จะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูล (GDPR ข้อ 28) ในนามของเราแต่เพียงผู้เดียว หมวดหมู่ของผู้รับข้อมูลดังกล่าวจะรวมถึงในด้านการจัดการวิเคราะห์เว็บ การประมวลผลข้อมูล การโฆษณา การกระจายอีเมล การประมวลผลเพื่อชำระเงิน การเติมเต็มคำสั่งซื้อ และบริการอื่น

ในกรณีดังกล่าว บริษัทเหล่านี้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลของเราและจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากเราเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

เมื่อเราเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับบริษัทในเครือ Kaspersky Lab และผู้จัดหาบริการนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปจะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนด ข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับการรับรองสำหรับการส่งออกข้อมูลส่วนตัว และมาตรฐานระดับสูงของเราเองด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูลและการเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ

สิทธิและข้อมูลส่วนตัวของคุณ และวิธีใช้สิทธิและข้อมูลส่วนตัว

เราขอแจ้งด้วยว่าคุณมีสิทธิบางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่เราจัดเก็บ:

 • สิทธิในการได้รับรู้ คุณมีสิทธิที่จะได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน โปร่งใส และเข้าใจง่ายเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณและสิทธิของคุณ
 • สิทธิในการเข้าถึง สิทธินี้ทำให้คุณได้รับสำเนาข้อมูลส่วนตัวที่เราประมวลผลเกี่ยวกับคุณและตรวจสอบได้ว่าเราประมวลผลข้อมูลนั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • สิทธิในการแก้ให้ถูกต้อง ขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่เราประมวลผลเกี่ยวกับคุณให้ถูกต้อง
 • สิทธิในการลบ (สิทธิที่จะถูกลืม) สิทธินี้ทำให้คุณสามารถขอให้เราลบหรือดึงข้อมูลส่วนตัวออกเมื่อไม่มีเหตุผลอันสมควรที่เราควรประมวลผลข้อมูลต่อ
 • สิทธิในการจำกัดการประมวลผล สิทธินี้ทำให้คุณสามารถระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณ เช่น ในกรณีที่คุณต้องการให้เราทำให้ข้อมูลนั้นเกิดความถูกต้องหรือให้เหตุผลในการประมวลผลข้อมูลนั้น
 • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล ขอให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราจะจัดข้อมูลส่วนตัวของคุณในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ใช้กันทั่วไป และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ ให้แก่คุณหรือบุคคลที่สามที่คุณได้เลือก
 • สิทธิในการคัดค้าน คุณอาจคัดค้านการประมวลผลของเรากับข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ตลอดเมื่อการประมวลผลดังกล่าวยึดผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเป็นหลัก
 • สิทธิในการถอนความยินยอมด้านการปกป้องข้อมูล หากคุณถอนความยินยอม เราอาจไม่สามารถให้สิทธิ์คุณในการเข้าใช้ฟังก์ชันเฉพาะบางอย่างในไซต์ของเรา ในกรณีนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบในส่วนนี้เมื่อคุณถอนความยินยอมของคุณ
 • สิทธิในการร้องเรียน คุณมีสิทธิที่จะติดต่อหน่วยงานปกป้องข้อมูลในประเทศของคุณเพื่อยื่นคำร้องเรียนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของเรา
 • สิทธิในการปิดการใช้งานคุกกี้ หากคุณต้องการจะจำกัดหรือบล็อคคุกกี้ทั้งหมดที่เว็บไซต์ของเรากำหนดไว้ โปรดใช้เครื่องมือที่พบได้ในเว็บไซต์นั้น ๆ (หากมี) หรือใช้ฟังก์ชัน ช่วยเหลือ ในเบราว์เซอร์เพื่อเรียนรู้วิธีจัดการการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณ

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์เหล่านี้ คุณอาจติดต่อเราโดยตรงได้ตลอดเวลาที่ ติดต่อเรา

โดยปกติแล้ว คุณจะไม่จำเป็นต้องเสียค่าบริการในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ (หรือในการใช้สิทธิอื่นใด) อย่างไรก็ตาม ยกเว้นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการถอนความยินยอม เราอาจคิดค่าบริการตามสมควรหากเป็นที่ชัดเจนว่าคำขอของคุณไม่มีเหตุผลรองรับ เกิดขึ้นซ้ำ หรือเกินควร หรือเราอาจปฏิเสธที่จะทำตามคำขอของคุณในกรณีดังกล่าว

เราอาจต้องขอข้อมูลที่กำหนดจากคุณเพื่อช่วยเราในการยืนยันตัวตนของคุณและรับรองว่าคุณมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ (หรือใช้สิทธิอื่นใดของคุณ) ซึ่งการทำเช่นนี้เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนตัวจะไม่ถูกเปิดเผยให้บุคคลใดที่ไม่มีสิทธิได้รับข้อมูลนั้น เรายังอาจติดต่อคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวเนื่องกับคำขอของคุณเพื่อให้เราตอบสนองต่อคำขอได้เร็วขึ้น

เราพยายามตอบสนองต่อทุกคำขอที่ชอบธรรมภายในหนึ่งเดือน ในบางครั้ง เราอาจใช้เวลานานกว่าหนึ่งเดือนหากคำขอของคุณมีความซับซ้อนเป็นพิเศษหรือคุณได้ส่งคำขอมาหลายรายการ ในกรณีนี้เราจะแจ้งให้คุณทราบและจะคอยรายงานความคืบหน้าให้คุณ

คำร้องเรียน

หากคุณต้องการทำการร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้หรือแนวทางปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ โปรดติดต่อเราได้ที่ คลิกที่นี่

หากคุณเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับคุณละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ คุณมีสิทธิยื่นคำร้องเรียนไว้กับหน่วยงานควบคุมดูแลที่มีอำนาจได้ทุกเมื่อ หน่วยงานควบคุมดูแลหน่วยงานใดมีอำนาจต่อคำร้องเรียนของคุณนั้นขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอาศัยอยู่