Skip to main

Historia zmian Polityki prywatności dotyczącej stron internetowych („Polityka”)

Powrót do strony, na której znajduje się Polityka prywatności dotycząca stron internetowych

Kwiecień 2020 r.

 • Zaktualizowaliśmy informacje kontaktowe w przypadku pytań lub komentarzy dotyczących Polityki prywatności.

Marzec 2020 r.

 • Zaktualizowaliśmy informacje na temat portalu Kaspersky Business Hub i umieściliśmy je w odrębnej sekcji.
 • Zaktualizowaliśmy opis usługi dla Kaspersky Endpoint Security Cloud, informacje na temat przechowywanych danych oraz okres przechowywania.
 • Ponadto zaktualizowaliśmy opis usługi dla Kaspersky Security Center Cloud Console, informacje na temat przechowywanych danych oraz okresu przechowywania.

Styczeń 2020 r.

 • Zaktualizowaliśmy sekcję Kaspersky CompanyAccount o informacje na temat dodatkowych adresów e-mail na koncie.

Październik 2019 r.

 • Dodaliśmy informacje o przetwarzaniu i prywatności danych osobowych użytkownika podczas korzystania z Kaspersky Security Center Cloud Console.

Sierpień 2019 r.

 • Zmieniliśmy sekcję Obsługi klienta. W niektórych przypadkach, gdy użytkownik skontaktuje się z pomocą techniczną, możemy poprosić o 4 ostatnie cyfry karty płatniczej, za pomocą której zapłacono za produkt.
 • Zaktualizowaliśmy część Kaspersky Lab VirusDesk o informację na temat transferów pliku do dodatkowej analizy.
 • W części Kaspersky Security Office 365, dodaliśmy informację na temat usługi OneDrive.

Styczeń 2019 r.

 • W sekcji „Korzystanie z plików cookie i modułów portali społecznościowych” dodaliśmy ogólne informacje o plikach cookie oraz sposobach i celach wykorzystywania plików cookie i sygnalizatorów internetowych na naszych stronach internetowych i w wiadomościach e-mail.

Lipiec 2018 r.

 • Zmieniliśmy strukturę i treść Polityki w celu dostosowania jej do wymogów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE (RODO):
  • dodaliśmy informację o przedstawicielu firmy Kaspersky Lab w Unii Europejskiej;
  • opisaliśmy główne powody przetwarzania danych osobowych na naszych stronach internetowych;
  • do każdej ze stron internetowych dodaliśmy listę kategorii przetwarzanych danych osobowych, jak również odpowiednie okresy przechowywania danych;
  • utworzyliśmy listę krajów i regionów, w których przetwarza się dane osobowe;
  • rozszerzyliśmy zakres informacji dotyczących przekazywania i udzielania dostępu do danych;
  • opisaliśmy podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez firmę Kaspersky Lab;
  • dodaliśmy informacje dotyczące praw użytkownika oraz możliwości złożenia skargi.
 • Rozszerzyliśmy listę rodzajów plików cookie wykorzystywanych na naszych stronach internetowych.
 • Zaktualizowaliśmy listę plików cookie i widżetów sieci społecznościowych wykorzystywanych na naszych stronach internetowych.
 • Zaostrzyliśmy zasady, których przestrzegamy podczas przetwarzania danych osobowych.

Grudzień 2017 r.

 • W celu zwiększenia komfortu użytkownika połączyliśmy różne wersje polityki prywatności dotyczącej stron internetowych i oświadczenia o prywatności, tworząc z nich jeden dokument.