Kaspersky Security Scan

Share/Bookmark

Snabb, kostnadsfri säkerhetsgenomsökning för din dator

Med Kaspersky Security Scan får du ett kostnadsfritt och enkelt sätt att hitta virus och andra hot som kan finnas dolda på datorn. Du får dessutom information om datorns säkerhetsstatus.Ladda ned Kaspersky Security Scan

Viktiga punkter

Snabb sökning efter virus och andra säkerhetshot

Söker efter känd skadlig programvara på datorn – och ger dig dessutom information om datorns säkerhetsstatus.

Få åtkomst till den senaste molnbaserade säkerhetsinformationen

Våra servrar i molnet ger dig information i realtid – så att din dator kan genomsökas för att hitta de senaste virusen och hoten.

Resultat i realtid från erkända säkerhetsexperter

Prisbelönt genomsökningsfunktion – skapad av samma världsledande experter som utvecklar andra Kaspersky-produkter

Hamnar inte i konflikt med andra antivirusprogram från tredje part som redan finns på datorn

Kan installeras på några få minuter – och fungerar på datorer som redan har en brandvägg och ett antivirusprogram.

Tips för en säkrare framtid

Du får tips på hur du kan åtgärda eventuella säkerhetsproblem som har identifierats av Kaspersky Security Scan.

Funktioner

Kostnadsfritt att hämta… och kostnadsfritt att använda

Med Kaspersky Security Scan får du ett kostnadsfritt sätt att söka igenom datorn för att identifiera virus, trojaner, maskar och annat skadligt. Eftersom funktionen använder sig av samma databaser som Kasperskys kommersiella produkter kan Kaspersky Security Scan identifiera alla kända typer av skadlig programvara (med undantag för komplexa rootkit).

Senaste data… för att kunna hitta de senaste hoten

I Kaspersky Security Scan används den senaste tekniken från Kaspersky Lab – plus information i realtid från Kaspersky Labs servrar i molnet – så att din dator kan genomsökas för att hitta de senaste virusen och nya hot.

Genomsökning i flera nivåer

Med genomsökning i tre nivåer kan olika säkerhetsproblem identifieras. Först kontrollerar Kaspersky Security Scan om datorn har uppdaterat antivirusprogram och aktiv brandvägg. Sedan söks datorn igenom med traditionell analys och molnteknik för att identifiera skadlig programvara och hot. Slutligen kontrolleras datorns svagheter och säkerhetsproblem som inte är relaterade till skadlig programvara.

Håller dig uppdaterad

Efter genomsökningen får du en rapport om alla hot och svagheter som Kaspersky Security Scan har hittat på datorn. Du får även förslag på hur Kaspersky Labs säkerhetsprodukter kan åtgärda datorns säkerhetsproblem

Enkel att hämta… även om du redan har antivirusprogram

Hämtning och installation av Kaspersky Security Scan tar vanligtvis endast några minuter – och du behöver inte oroa dig om konflikter med brandväggen eller andra antivirusprodukter från tredje part som redan finns installerade på datorn. Även om du redan har ett antivirusprogram kan du med Kaspersky Security Scan dubbelkolla viktiga säkerhetsproblem.

Enkel att använda… och alltid uppdaterad

Med det enkla och intuitiva gränssnittet är Kaspersky Security Scan är lätt att använda. När du har installerat Kaspersky Security Scan uppdateras antivirus- och sårbarhetsdatabaserna dagligen. När vi släpper en uppgradering ber vi dig dessutom att installera den senaste versionen. Uppgraderingarna installerar du snabbt och enkelt.

Vanliga frågor

Vad är Kaspersky Security Scan?

Kaspersky Security Scan är ett utmärkt verktyg för genomsökning av datorn för att identifiera en aktiv smitta, svagheter i programvaran och andra säkerhetsproblem som inte är relaterade till skadlig programvara. Kaspersky Security Scan kan även användas som ett verktyg för att få ett andra utlåtande och dubbelkolla datorns säkerhetsstatus.

Kaspersky Security Scan skyddar dock inte datorn. Om du vill ha ett avancerat realtidsskydd mot alla typer av cyberhot bör du överväga någon av våra kommersiella produkter – till exempel Kaspersky Anti-Virus 2012, Kaspersky Internet Security 2012 eller Kaspersky PURE 2.0 (Crystal).

Åtgärdar Kaspersky Security Scan problem som identifieras?

Nej. Kaspersky Security Scan åtgärdar inte, ändrar inte och tar inte bort hot eller säkerhetsproblem. Men efter att ha sökt igenom datorn får du en detaljerad rapport av Kaspersky Security Scan som innehåller de hot som har identifierats och var de hittades.

Hur länge kan jag använda Kaspersky Security Scan kostnadsfritt?

Kaspersky Security Scan finns kvar på din dator tills du avinstallerar det. Du kan fortsätta köra genomsökningar och få detaljerade rapporter kostnadsfritt.

Varför ska jag använda Kaspersky Security Scan om jag redan har antivirusprogram på datorn?

Även om du redan har antivirusprogram på datorn kan du installera Kaspersky Security Scan – kostnadsfritt. Det är ett utmärkt sätt att få ett andra utlåtande om datorns säkerhetsstatus – från en ledande aktör inom IT-säkerhet. Kaspersky Security Scan går snabbt och enkelt att installera – och du behöver inte avinstallera andra antivirusprodukter.

Måste jag ta bort antivirusprogram/brandvägg innan jag installerar Kaspersky Security Scan?

Nej. Kaspersky Security Scan fungerar på datorer som redan har andra installerade antivirusprodukter. Kaspersky Security Scan fungerar också på datorer med en aktiv brandvägg.

Används exakt samma identifieringsteknik i Kaspersky Security Scan som i Kasperskys kommersiella produkter?

Kaspersky Security Scan använder endast genomsökning på begäran för att hitta hot på användarens dator. Om det finns skadlig programvara på hårddisken hittar Kaspersky Security Scan den. Med antivirusdatabaser som uppdateras dagligen och en ständig anslutning till den molnbaserade tjänsten Kaspersky Security Network kan Kaspersky Security Scan hitta de senaste hoten. Undvik smitta genom att använda skydd i realtid – till exempel Kaspersky Anti-Virus 2012, Kaspersky Internet Security 2012 eller Kaspersky PURE 2.0.

Kan Kaspersky Security Scan identifiera de senaste hoten?

Ja. Kaspersky Security Scan får information i realtid via åtkomst till Kaspersky Labs servrar. Kaspersky Security Scan använder informationen om alla nya och kommande hot för att söka igenom datorn och identifiera de senaste hoten. Kaspersky Security Scan identifierar inte komplexa rootkit.

Vad är skillnaden mellan snabb och fullständig genomsökning?

Vid en fullständig genomsökning kontrolleras hela datorn, inklusive borttagbara enheter och hela hårddisken. Vid en snabb genomsökning kontrolleras endast kritiska områden som kan vara mer sårbara – till exempel systemminnet och objekt/filer som körs automatiskt när du slår på datorn.

Vad utför Kaspersky Security Scan på datorn vid en fullständig genomsökning?

Vid en fullständig genomsökning utför Kaspersky Security Scan sökningar i tre nivåer:

 • Kaspersky Security Scan kontrollerar Windows säkerhetsstatus: Finns det ett antivirusprogram eller en brandvägg på datorn – och är antivirusprogrammet och brandväggen uppdaterade och aktiverade?
 • Sökning efter skadlig programvara: Finns det känd skadlig programvara på datorn?
 • Sökning efter svagheter i programvaran och säkerhetsproblem som inte är relaterade till skadlig programvara: Finns det svagheter i programvaran (till exempel huvudingångar för virus, skadlig programvara och hackare)? Finns det andra möjliga säkerhetsproblem – till exempel cookies, cachade lösenord eller spår av trojaner?

Använder Kaspersky Security mycket av datorns resurser?

Kaspersky Security Scan är utformad för att använda datorns resurser effektivt. Kaspersky Security Scan har en minimal påverkan på de flesta datorers prestanda – så användare kan arbeta som vanligt med datorn.

Kan jag avbryta en genomsökning när den har påbörjats?

Ja. Du kan avbryta genomsökningen från huvudfönstret.

Hur många gånger i veckan söker Kaspersky Security Scan igenom datorn?

Som standard utför Kaspersky Security Scan tre genomsökningar i veckan. Den allra första genomsökningen du utför visas. Därefter visas en genomsökning i veckan och ytterligare två genomsökningar körs i bakgrunden. De här bakgrundsgenomsökningarna meddelar dig bara om det finns ett farligt hot. Dessutom kan du när som helst köra en manuell genomsökning, eller så kan du schemalägga automatiska genomsökningar.

Kan jag ändra schemat för genomsökningarna?

Ja. Kaspersky Security Scan hjälper dig att optimera ett schema med regelbundna genomsökningar. Om du vill kan du ändra dagarna för de regelbundna genomsökningarna.

Kan jag använda Kaspersky Security Scan till att söka igenom USB-minnen när jag ansluter dem till datorn?

Ja. Dina USB-minnen söks igenom automatiskt. Enheterna kan dock endast genomsökas vid en synlig genomsökning.

Hur ofta uppdateras hotdatabaserna?

När Kaspersky Security Scan har installerats uppdateras antivirus- och sårbarhetsdatabaserna dagligen.

Måste jag ta bort Kaspersky Security Scan om jag bestämmer mig för att köpa en Kaspersky Lab-produkt som skydd för datorn?

Ja. Ta bort Kaspersky Security Scan innan du installerar andra Kaspersky Lab-produkter. Eftersom Kaspersky Lab har produkter som ger dig fullständiga genomsökningsfunktioner i realtid och dygnet runt-skydd är det inte nödvändigt att behålla Kaspersky Security Scan på datorn om du installerar en lämplig säkerhetsprodukt från Kaspersky Lab.

Systemkrav

Operating Systems Hardware Requirements
 • Microsoft Windows XP Home och senare (x32 och x64)
 • Minst 800 MHz
 • 512 MB RAM-minne
 • Microsoft Windows Vista Home Basic/Home Premium(x32 och x64)
 • Microsoft Windows Vista Business (x32 och x64)
 • Microsoft Windows Vista Enterprise (x32 och x64)
 • Microsoft Windows Vista Ultimate (x32 och x64)
 • Microsoft Windows 7 Starter (32)
 • Microsoft Windows 7 Home Basic (x32 och x64)
 • Microsoft Windows 7 Home Premium (x32 och x64)
 • Microsoft Windows 7 Professional (32/64-Bit)
 • Microsoft Windows 7 Ultimate (x32 och x64)
 • Minst 1 GHz
 • 1 GB (för x32) 2 GB (för x64)
 • Microsoft Windows 8 (32-/64-bitars)
 • Processor 1 GHz eller mer
 • 1 GB tillgängligt RAM-minne (32-bitars) eller 2 GB tillgängligt RAM-minne (64-bitars)
Allmänna krav för alla operativsystem:
 • 512 MB tillgängligt RAM-minne
 • Minst 480 MB ledigt utrymme på hårddisken
 • Datormus/styrplatta*
 • Fungerande Internetanslutning
 • Microsoft Windows Installer 2.0 eller senare

Observera: Installationsprogrammet kontrollerar inte förekomsten av en mus/styrplatta när produkten installeras.  

Copyright © 1997 - 2014 Kaspersky Lab

Med ensamrätt. Branschledande antivirusskydd.