KASPERSKY TOTAL SECURITY
FOR BUSINESS

VÅR ULTIMATA SÄKERHET OCH SYSTEMHANTERING

 • Skydd mot kända, okända och avancerade hot
 • Skydd för bärbara och stationära datorer, servrar samt mobila enheter
 • Identifiering av sårbarheter och distribution av korrigeringar
 • Utökade funktioner för systemhantering
 • Skydd för webbgateway, e-post och samarbete


Kaspersky Endpoint Security
for Business (Total)

This is Kaspersky Lab’s most comprehensive business security solution – delivering Det här är Kaspersky Labs mest omfattande lösning för skydd av företag: du får ett heltäckande skydd för verksamhetens IT-nätverk. Utöver skydd för stationära och bärbara datorer samt filservrar – plus datakryptering, klientkontroller och mobil säkerhet – får du också särskilda skyddsfunktioner för e-postservrar, samarbetsservrar och trafik som går via internetgatewayer. Dessutom kan du spara tid och resurser genom att sköta en rad administrativa uppgifter automatiskt via de utökade verktygen för systemhantering.

Skydd på flera nivåer – för arbetsstationer och mer därtill
Med vår avancerade kombination av signaturbaserade, heuristiska, beteendeanalytiska och molnbaserade funktioner får du ett flerskiktat försvar för valfri kombination av Windows-, Mac- och Linux-arbetsstationer. Det försvaret kompletteras av programkontrollen, enhetskontrollen och webbkontrollen. Med de tre kontrollerna hanterar du verksamhetens program, blockerar eller reglerar användningen av flyttbara enheter samt använder regler för säker internetåtkomst. Du får också skydd för Windows- och Linux-filservrar – mot kända, okända och avancerade hot.

Identifiera sårbarheter och distribuera korrigeringar automatiskt
Okorrigerade sårbarheter i operativsystem och program utgör ett gyllene tillfälle för hackare att angripa verksamheten. Med Kaspersky TOTAL Security for Business skannar du efter sårbarheter och distribuerar korrigeringar automatiskt. Därmed går det snabbare att identifiera kända sårbarheter i nätverket och åtgärda dem med korrigeringar.

Skydda känsliga företagsdata
Med vår kraftfulla datakryptering skyddar du viktiga filer, mappar, diskar och flyttbara enheter. Om en bärbar dator eller mobil enhet t.ex. blir stulen behöver det alltså inte betyda att känsliga data läcker ut. Med alla data krypterade i icke-läsbar form kan du bespara verksamheten den nesa och de kostnader som tenderar att bli följden av ett dataintrång. Många krypteringsprodukter är krångliga att konfigurera och använda. I vår lösning konfigurerar du dock enkelt krypteringen, för att sedan hantera den i en samlad managementkonsol för alla klientskydd.
Dessutom kan du både förekomma de vanligaste sätten att hacka sekretessbelagd information och få mer effektiv regelefterlevnad via innehållskänsliga skydd mot dataförlust för samarbete och e-postsäkerhet.

Skydda mobila enheter
I Kaspersky TOTAL Security for Business förenas rigorös mobil säkerhet med flexibla funktioner för hantering av mobila enheter (MDM) och mobilprogramhantering (MAM) – så nu kan du enkelt skydda såväl smarta telefoner och surfplattor som de interna system och data som medarbetarna använder på sådana enheter. Våra säkerhets- och hanteringsfunktioner är kompatibla med de vanligaste mobila plattformarna, så du kan skydda både företagets och medarbetarnas egna mobila enheter mot skadlig programvara, obehörig åtkomst – inklusive skydd för borttappade/stulna enheter – och mycket annat.

Enklare IT-hantering
Bara för att IT-miljön är komplicerad behöver det inte vara komplicerat att administrera den. Med det rika utbudet av funktioner för systemhantering i Kaspersky TOTAL Security for Business får du det lättare att hantera både säkerheten och systemen. Du kan sköta viktiga säkerhetsuppgifter och administrativa uppgifter automatiskt, du får en bättre överblick och du styr allt i en enda managementkonsol: du får helt enkelt mer tid till andra viktiga projekt.

Skydda företagets e-post
Med en kombination av optimerad skanning och intelligent filtrering av skräppost skyddar du e-posttrafiken, blockerar mer skräppost – i princip helt utan felaktiga utslag – och minskar trafiken i nätverket. Du har stöd för en rad olika e-postservrar – bland annat Microsoft Exchange, IBM Lotus Notes/Domino, Sendmail, qmail, Postfix, Exim och CommuniGate Pro. För Microsoft Exchange-servrar finns ett innehållskänsligt skydd mot dataförlust som alternativ.

Skydd för webbtrafiken
Med Kaspersky TOTAL Security for Business får du skydd som övervakar den webbtrafik som går genom de mest populära Windows-baserade och Linux-baserade gatewayerna, så att användarna får tillgång till internet utan risk för webbaserade angrepp.

Möjliggör säkert samarbete
I vårt skydd för SharePoint-plattformar ingår skydd mot skadlig programvara samt innehålls- och filfiltrering. Det ger dig det stöd du behöver för att se till att företagets samarbetsprinciper efterlevs samt undvika att olämpligt innehåll lagras i företagets nätverk. Ett innehållskänsligt skydd mot dataförlust finns som extra alternativ.

Centraliserad hantering av säkerhet och system
Med Kaspersky Security Center – vår integrerade managementkonsol – styr du alla Kaspersky Lab-klientskydd centralt. Dessutom stöds två av de mest använda produkterna för hantering av säkerhetsinformation och incidenter (SIEM) – nämligen HP ArcSight och IBM QRadar – i Kaspersky TOTAL Security for Business. Det gör att alla större företag kan använda integrerad övervakning av komplexa IT-miljöer.


  • Kaspersky Endpoint Security
   for Business (Total)

   This is Kaspersky Lab’s most comprehensive business security solution – delivering Det här är Kaspersky Labs mest omfattande lösning för skydd av företag: du får ett heltäckande skydd för verksamhetens IT-nätverk. Utöver skydd för stationära och bärbara datorer samt filservrar – plus datakryptering, klientkontroller och mobil säkerhet – får du också särskilda skyddsfunktioner för e-postservrar, samarbetsservrar och trafik som går via internetgatewayer. Dessutom kan du spara tid och resurser genom att sköta en rad administrativa uppgifter automatiskt via de utökade verktygen för systemhantering.

   Skydd på flera nivåer – för arbetsstationer och mer därtill
   Med vår avancerade kombination av signaturbaserade, heuristiska, beteendeanalytiska och molnbaserade funktioner får du ett flerskiktat försvar för valfri kombination av Windows-, Mac- och Linux-arbetsstationer. Det försvaret kompletteras av programkontrollen, enhetskontrollen och webbkontrollen. Med de tre kontrollerna hanterar du verksamhetens program, blockerar eller reglerar användningen av flyttbara enheter samt använder regler för säker internetåtkomst. Du får också skydd för Windows- och Linux-filservrar – mot kända, okända och avancerade hot.

   Identifiera sårbarheter och distribuera korrigeringar automatiskt
   Okorrigerade sårbarheter i operativsystem och program utgör ett gyllene tillfälle för hackare att angripa verksamheten. Med Kaspersky TOTAL Security for Business skannar du efter sårbarheter och distribuerar korrigeringar automatiskt. Därmed går det snabbare att identifiera kända sårbarheter i nätverket och åtgärda dem med korrigeringar.

   Skydda känsliga företagsdata
   Med vår kraftfulla datakryptering skyddar du viktiga filer, mappar, diskar och flyttbara enheter. Om en bärbar dator eller mobil enhet t.ex. blir stulen behöver det alltså inte betyda att känsliga data läcker ut. Med alla data krypterade i icke-läsbar form kan du bespara verksamheten den nesa och de kostnader som tenderar att bli följden av ett dataintrång. Många krypteringsprodukter är krångliga att konfigurera och använda. I vår lösning konfigurerar du dock enkelt krypteringen, för att sedan hantera den i en samlad managementkonsol för alla klientskydd.
   Dessutom kan du både förekomma de vanligaste sätten att hacka sekretessbelagd information och få mer effektiv regelefterlevnad via innehållskänsliga skydd mot dataförlust för samarbete och e-postsäkerhet.

   Skydda mobila enheter
   I Kaspersky TOTAL Security for Business förenas rigorös mobil säkerhet med flexibla funktioner för hantering av mobila enheter (MDM) och mobilprogramhantering (MAM) – så nu kan du enkelt skydda såväl smarta telefoner och surfplattor som de interna system och data som medarbetarna använder på sådana enheter. Våra säkerhets- och hanteringsfunktioner är kompatibla med de vanligaste mobila plattformarna, så du kan skydda både företagets och medarbetarnas egna mobila enheter mot skadlig programvara, obehörig åtkomst – inklusive skydd för borttappade/stulna enheter – och mycket annat.

   Enklare IT-hantering
   Bara för att IT-miljön är komplicerad behöver det inte vara komplicerat att administrera den. Med det rika utbudet av funktioner för systemhantering i Kaspersky TOTAL Security for Business får du det lättare att hantera både säkerheten och systemen. Du kan sköta viktiga säkerhetsuppgifter och administrativa uppgifter automatiskt, du får en bättre överblick och du styr allt i en enda managementkonsol: du får helt enkelt mer tid till andra viktiga projekt.

   Skydda företagets e-post
   Med en kombination av optimerad skanning och intelligent filtrering av skräppost skyddar du e-posttrafiken, blockerar mer skräppost – i princip helt utan felaktiga utslag – och minskar trafiken i nätverket. Du har stöd för en rad olika e-postservrar – bland annat Microsoft Exchange, IBM Lotus Notes/Domino, Sendmail, qmail, Postfix, Exim och CommuniGate Pro. För Microsoft Exchange-servrar finns ett innehållskänsligt skydd mot dataförlust som alternativ.

   Skydd för webbtrafiken
   Med Kaspersky TOTAL Security for Business får du skydd som övervakar den webbtrafik som går genom de mest populära Windows-baserade och Linux-baserade gatewayerna, så att användarna får tillgång till internet utan risk för webbaserade angrepp.

   Möjliggör säkert samarbete
   I vårt skydd för SharePoint-plattformar ingår skydd mot skadlig programvara samt innehålls- och filfiltrering. Det ger dig det stöd du behöver för att se till att företagets samarbetsprinciper efterlevs samt undvika att olämpligt innehåll lagras i företagets nätverk. Ett innehållskänsligt skydd mot dataförlust finns som extra alternativ.

   Centraliserad hantering av säkerhet och system
   Med Kaspersky Security Center – vår integrerade managementkonsol – styr du alla Kaspersky Lab-klientskydd centralt. Dessutom stöds två av de mest använda produkterna för hantering av säkerhetsinformation och incidenter (SIEM) – nämligen HP ArcSight och IBM QRadar – i Kaspersky TOTAL Security for Business. Det gör att alla större företag kan använda integrerad övervakning av komplexa IT-miljöer.