Kaspersky Endpoint Security for Windows (för arbetsstationer)

Kaspersky Endpoint Security for Windows (för arbetsstationer) ger ett effektivt skydd för Windows-baserade arbetsstationer – genom en kombination av prisbelönt teknik mot skadlig programvara plus klientkontroller och datakryptering i ett enskilt, integrerat program. Alla funktioner för antivirusskydd, kontroller och kryptering för Windows-arbetsstationer kan hanteras från Kaspersky Labs centraliserade managementkonsol, Kaspersky Security Center, som hjälper dig att spara tid vid driftsättning och dagliga administrativa uppgifter.

Fördelar

Antivirusskydd i flera nivåer för Windows-baserade arbetsstationer
Tack vare en kombination av signaturbaserade tekniker, heuristisk analys och molnbaserad identifiering kan Kaspersky Endpoint Security for Windows ge dig ett prisbelönt skydd mot alla typer av skadliga program, både nya och framtida.

Klientkontroller – ännu högre säkerhet för Windows-baserade arbetsstationer
Integrerade funktioner för programkontroll, webbkontroll och enhetskontroll gör det enkelt för dig att:

 • Styra vilka program som får starta på företagets nätverk
 • Styra hur användarna får ansluta till internet
 • Styra hur enheter kan anslutas till företagets nätverk

Effektiv kryptering – skyddar känslig information
Funktionerna för flexibel datakryptering gör det enkelt att kryptera enskilda filer och/eller hela hårddiskar. Om företagets filer eller system tappas bort eller blir stulna kan obehöriga användare inte komma åt några krypterade data, så att er verksamhetskritiska information alltid skyddas.

Effektiv säkerhet bevarar mer av er IT-infrastrukturs prestanda
Eftersom alla Kaspersky Labs säkerhetslösningar har en arkitektur som byggts från grunden är varje funktion och program tätt integrerade. Det innebär att du kan dra nytta av världsledande säkerhetsteknik som ger effektiv användning av dina datorresurser.

Centraliserad managementkonsol underlättar det administrativa arbetet
Med Kaspersky Labs integrerade managementkonsol, Kaspersky Security Center, kan du hantera alla funktioner för skadliga program, klientkontroller och datakryptering. Central hantering av distribution, säkerhetspolicy, administration och rapportering bidrar till att minska tiden det tar att hantera företagets säkerhetslösningar.

Inkluderar även skydd för Windows-filservrar
Förutom att Kaspersky Endpoint Security for Windows skyddar dina stationära och bärbara datorer får du även skydd mot skadlig programvara, ett värdbaserat system för intrångsskydd (HIPS) och brandvägg för Windows-filservrar*. Klicka här om du vill ha mer information.

*Kaspersky Endpoint Security for Windows (för filservrar) ingår inte i Kaspersky Endpoint Security for Business – CORE.

Välj den säkerhetslösning som passar ditt företag – och få en KOSTNADSFRI testversion

Kaspersky Endpoint Security for Windows (för arbetsstationer) ingår i:

 • Kaspersky Endpoint Security for Business – CORE
 • Kaspersky Endpoint Security for Business – SELECT
 • Kaspersky Endpoint Security for Business – ADVANCED
 • Kaspersky Total Security for Business

Klicka här för att ladda ner en KOSTNADSFRI testversion av Kaspersky Total Security for Business eller Kaspersky Endpoint Security for Business.

Om du kör Kaspersky Open Space Security kan du klicka här för information om hur du uppgraderar.

Funktioner

Ett program – med flera säkerhetstekniker

Integrerad säkerhet för Windows-arbetsstationer
En del andra produkter kan kräva att du köper flera olika program – alla med olika managementkonsoler. Med Kaspersky Endpoint Security for Windows får du istället ett enda program som omfattar många viktiga säkerhetsfunktioner:

 • Skydd mot skadlig programvara – plus brandvägg och värdbaserat system för intrångsskydd (HIPS)
 • Klientkontroller:
  • Programkontroll
  • Webbkontroll
  • Enhetskontroll
 • Datakryptering

Välj de säkerhetsmoduler du behöver
Kaspersky Endpoint Security for Windows ingår i alla Kaspersky Labs integrerade säkerhetslösningar för företag:

 • Kaspersky Total Security for Business (omfattar alla funktioner som ingår i Kaspersky Endpoint Security for Windows)
 • Kaspersky Endpoint Security for Business – ADVANCED (omfattar alla funktioner som ingår i Kaspersky Endpoint Security for Windows)
 • Kaspersky Endpoint Security for Business – SELECT (datakryptering ingår inte)
 • Kaspersky Endpoint Security for Business – CORE (datakryptering och klientkontroller ingår inte)

Klicka här för mer information om Kaspersky Total Security for Business och Kaspersky Endpoint Security for Business.

Snabb, enkel driftsättning
Installationen går mycket snabbare jämfört med många andra säkerhetsprodukter. Eftersom Kaspersky Endpoint Security for Windows är en enda agent – och det bara finns en agent att installera* – går installationen mycket snabbare än med många andra säkerhetsprodukter.

Klicka här för mer information om installation och användning.

*Även om krypteringsfunktionerna levereras i ett separat installationspaket, kan de installeras automatiskt med Kaspersky Endpoint Security for Business – ADVANCED eller Kaspersky Total Security for Business. Administratörerna behöver bara hantera en enskild uppgift som automatiskt installerar kryptering och alla Kaspersky Labs övriga skyddstekniker som ingår i den valda nivån av Kaspersky Labs klientsäkerhetslösning.

Enkel uppgradering*
Om dina säkerhetskrav förändras kan du uppgradera till nästa nivå av Kaspersky Endpoint Security for Business eller Kaspersky Total Security for Business. Då får du en ny licensnyckel för enkel åtkomst till de ytterligare funktionerna i Kaspersky Endpoint Security for Windows som ingår i den nya nivån.

*Om du uppgraderar till Kaspersky Endpoint Security for Business – ADVANCED eller Kaspersky Total Security for Business (från Kaspersky Endpoint Security for Business – CORE eller Kaspersky Endpoint Security for Business – SELECT), kan du använda krypteringsmodulen utan att behöva installera om Kaspersky Endpoint Security for Business eller Kaspersky Total Security for Business.

Skydd mot skadlig programvara, brandvägg och värdbaserade system för intrångsskydd

Skydd mot skadlig programvara i flera lager
Kaspersky Endpoint Security for Windows kombinerar signaturbaserad teknik med heuristisk analys och molnbaserat skydd mot skadlig programvara. Det ger företagets Windows-arbetsstationer ett skydd i flera lager mot den senaste skadliga programvaran.

Förbättrad säkerhet med mindre belastning på dina system
Våra mönsterbaserade metoder förbättrar identifieringen av skadlig programvara och minskar storleken på uppdateringsfilerna. På så sätt åtnjuter du högre säkerhet samtidigt som du minimerar belastningen på datorresurserna.

Molnbaserad identifiering av skadlig programvara
Miljontals av våra kunder har valt att tillåta att det molnbaserade KSN (Kaspersky Security Network) samlar in information om skadlig programvara och misstänkt beteende från deras datorer. Det här dataflödet gör att alla Kaspersky Lab-kunder kan dra nytta av responsen i realtid på nya skadliga program och av färre "falska positiva resultat" – oavsett om de valt att låta KSN samla in information eller ej.

System för akuta upptäckter
För att skydda företaget mot nya hot – innan nya signaturer för skadlig programvara hinner släppas – uppdateras Kaspersky Labs Urgent Detection System-databas regelbundet med information om nyupptäckt skadlig programvara. Eftersom din säkerhet inte längre bygger på distribution av signaturuppdateringar har du fördel av ett sådant nära-realtidsskydd.

Aktiv desinfektion
Kasperskys Active Disinfection-funktioner arbetar i operativsystemets lägsta nivåer för att skydda dina Windows-arbetsstationer mot skadlig kod.

System Watcher
Med Kaspersky Labs systemövervakningsteknik System Watcher upprätthålls automatiskt en logg över ditt system och dina resurser. Om ett angrepp från skadlig programvara påverkar operativsystemet, systemfiler eller något program, sätts det skadliga programmet i karantän och eventuella förändringar som angreppet orsakat återställs till sitt tidigare tillstånd.

Automatiskt skydd mot utsatthet
Det automatiska skyddet mot utsatthet (AEP, Automatic Exploit Prevention) ser till att skadlig programvara inte angriper kryphål i operativsystemet eller programmen. Genom att AEP-tekniken övervakar de svagheter som oftast utnyttjas får du ett extra säkerhetslager som skyddar företaget.

Värdbaserat system för intrångsskydd
Kasperskys värdbaserade intrångsskydd (HIPS, Host-Based Intrusion Prevention System) och personliga brandväggar ger dig möjlighet att ange parametrar för en enskild port, en enskild IP-adress eller ett enskilt program.

Network Attack Blocker
Kaspersky Labs Network Attack Blocker övervakar misstänkta aktiviteter i företagets nätverk. Du kan även fördefiniera hur systemen ska reagera om misstänkt beteende upptäcks.

Flexibla klientkontroller

Programkontroll
Kaspersky Labs verktyg för programkontroll omfattar programstartskontroll (Application Startup Control) och programprivilegiekontroll (Application Privilege Control) – plus kontinuerlig programövervakning. Dessutom underlättar kontrollerna för vitlistning och svartlistning för administratörerna vid konfigurering och användning av standardpolicy för att tillåta eller avvisa program.

Styra användningen av enheter
Med Kaspersky Labs verktyg för enhetskontroll (Device Control) är det lätt att styra vilka enheter som får åtkomstbehörighet till företagets nätverk. Du kan konfigurera kontroller som baseras på tid på dygnet, geografiskt läge eller typ av enhet. Dessutom kan du justera kontrollerna med Active Directory – för administration på detaljnivå och policytilldelning.

Kontroll av internetåtkomst
Med webbkontrollen kan du ange policyer för internetåtkomst och övervaka användningen. Kontrollerna för tid på dygnet och geografiskt läge kan justeras med Active Directory så att de underlättar vid administration och policyinställning.

Datakryptering

Effektiv kryptering
Kaspersky Endpoint Security for Windows använder krypteringsalgoritmen AES med 256 bitars nyckellängd, så att du kan skydda sekretessbelagda data med effektiv kryptering. Om filer eller system tappas bort eller blir stulna kan obehöriga användare inte komma åt dina krypterade data.

Heltäckande diskkryptering
Med fullständig diskkryptering (FDE, Full Disk Encryption) skyddas diskens fysiska sektorer, vilket ger en kryptering "nära maskinvaran" och gör det enkelt att tillämpa principen "kryptera allt på en gång".

Kryptering på filnivå
Funktionen för kryptering på filnivå (FLE, File-Level Encryption) skapar förutsättningar för säker delning av data över företagets nätverk. För extra säkerhet kan den ursprungliga, okrypterade filen tas bort från hårddisken när en fil har krypterats.

Kryptering av borttagbara media
För att skydda data som måste överföras via mobila enheter utför funktionen för kryptering på borttagbara media (Removable Media Encryption) fullständig diskkryptering samt kryptering på filnivå.

Enkel inloggning
Kaspersky Endpoint Security for Windows innehåller en funktion för enkel inloggning (Single Sign-On) så att användare kan ange användarnamn och lösenord direkt när datorn slås på. Då kommer de åt sina krypterade data på datorns hårddisk. Funktionen för enkel inloggning ser till att alla krypterings- och dekrypteringsprocesser är så gott som helt transparenta för användarna, vilket bidrar till ökad effektivitet och produktivitet.

Kryptering i "bärbart läge"
Om du behöver överföra känslig information via e-post, internet eller en borttagbar enhet, kan du enkelt skapa lösenordsskyddade, krypterade, självextraherande paket med filer och mappar. Ett särskilt "bärbart läge" för kryptering på filnivå kan användas för säker dataöverföring på borttagbara media – även på datorer som inte kör Kaspersky Endpoint Security for Windows.

Dataåtkomst efter systemfel
När ett systemfel inträffar kan särskilda återställningsverktyg användas för att kryptera data, även om operativsystemet inte kan startas.

Central hantering

Alla funktioner i Kaspersky Endpoint Security for Windows, plus många andra säkerhetsprogram från Kaspersky Lab som du kör, kan installeras och hanteras via Kaspersky Security Center – en användarvänlig och central managementkonsol. Med bara en enda konsol behöver du inte investera en massa tid i att lära dig ett nytt hanteringsgränssnitt för varje enskild säkerhetsteknik.

 • Installera och hantera Kaspersky Endpoint Security for Windows – plus andra Kaspersky Lab-program – över hela företagets nätverk.
 • Konfigurera parametrar för skydd mot skadlig programvara, klientkontroller och datakryptering inom en enskild policy
 • Skapa ett brett utbud av anpassningsbara säkerhetsrapporter

Du hittar mer information om Kaspersky Security Center om du klickar här.

Systemkrav

Maskinvarukrav:

 • Intel Pentium 1 GHz eller snabbare
 • 1 GB RAM
 • 2 GB ledigt utrymme på hårddisken

Allmänna krav:

 • Microsoft Internet Explorer 7.0 eller senareli>
 • Microsoft Windows Installer 3.0 eller senare
 • En internetuppkoppling – för aktivering av programmet och för uppdatering av databaser och programmodulerli>

Operativsystem:

 • Microsoft Windows 8.1 Professional x86/x64
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise x86/x64
 • Microsoft Windows 8 Professional/Enterprise
 • Microsoft Windows 8 Professional/Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate SP0 eller senare
 • Microsoft Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate x64 Edition SP0 eller senare
 • Microsoft Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2
 • Microsoft Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate x64 Edition SP2
 • Microsoft Windows XP Professional SP3 eller senare

 DELA DEN HÄR SIDAN