Kaspersky Security for Mobile – med MDM

Det kan ha många fördelar för företaget att ge anställda som arbetar via mobilen eller på distans tillgång till företagets system och data via mobila enheter.  Men mobil användning kan även föra med sig allvarliga säkerhetsrisker och hanteringsproblem.  Därför erbjuder Kaspersky Security for Mobile hjälp med att öka säkerheten och skapa en säker strategi för privata enheter (BYOD, Bring Your Own Device).

Fördelar

Kaspersky Security for Mobile kan erbjuda en enda lösning som ger ett kraftfullt skydd på flera nivåer och omfattande hanteringsmöjligheter. Detta tack vare en kombination av rigorösa säkerhetstekniker och avancerade funktioner för hantering av mobila enheter (MDM).

 • Världsledande skydd
  När mobila enheter har åtkomst till företagets nätverk och dessutom kan lagra stora mängder känsliga företagsdata, är det tryggt att använda Kaspersky Security for Mobile som ger ett starkt försvar mot mobil skadlig programvara, nätfiske och andra mobila angrepp.
 • Lätt att hantera
  Alla MDM-funktionerna och all mobil säkerhet är integrerade i Kaspersky Security Center så att alla Kasperskys skyddstekniker – inklusive säkerhet för servrar, arbetsstationer, mobila enheter och andra klienter – kan hanteras via en enda integrerad managementkonsol.
 • Stöd för flera olika plattformar*
  Med Kaspersky Security for Mobile får du stöd för en rad mobila plattformar – inklusive Android, iOS, Windows Phone 8, Windows Mobile, Symbian och BlackBerry.  Det innebär att du enkelt kan implementera en säker strategi för privata enheter (BYOD, Bring Your Own Device).

*Alla funktioner är inte tillgängliga för vissa av de mobila plattformar som stöds.

Funktioner

Förstklassigt skydd mot skadlig programvara

Kaspersky Security for Mobile ger ett heltäckande skydd mot virus och andra mobila hot genom en kombination av olika signaturbaserade tekniker, heuristisk analys och molnbaserade tjänster.

 • Skydd mot skadlig programvara
  Kaspersky Security for Mobile skyddar mot virus, spionprogram, trojaner, maskar, bot-program och många andra mobila hot.  Uppdateringar av skyddet mot skadlig programvara levereras automatiskt till mobila enheter via OTA (Over the Air), så att det hela tiden finns ett realtidsförsvar mot nya och kommande hot.  Det går också att köra sökningar efter skadlig programvara på begäran eller enligt ett schema som du väljer själv.
 • Skydd mot skräppost och nätfiske
  Med Kasperskys lösningar kan du automatiskt filtrera bort oönskade samtal och SMS-meddelanden samt skydda mobila enheter mot nätfiske och annan social manipulation.
 • Molnbaserat skydd
  Med det molnbaserade säkerhetsnätverket Kaspersky Security Network (KSN) drar du nytta av Kasperskys alltid uppdaterade realtidsdatabas över skadliga filer och URL:er. Det ger dig blixtsnabb respons på nya och framväxande hot.

Flexibla kontroller

Kaspersky Security for Mobile innehåller en rad användarvänliga kontroller som gör det enkelt att konfigurera och hantera policyer för styrning av programstarter samt styra hur användarna får åtkomst till internet.

 • Programkontroll
  • Du kan välja en policy om att alla program får köras på användarnas mobila enheter bara programmet ifråga inte är svartlistat. Eller så väljer du i stället att blockera alla program utom de vitlistade.
  • Du kan också lägga upp en lista över obligatoriska program. Med hjälp av den kan du kontrollera att användarnas mobila enheter innehåller all den säkerhet och alla de program som behövs för verksamheten.
  • Med funktionen Kontroll av inaktiva program kan kriterier anges som tvingar användaren att logga in igen efter en inaktiv period. Det är ett effektivt sätt att minska risken för att obehöriga användare kommer åt företagsprogram när en anställds enhet lämnas obevakad.
 • Webbkontrol
  Administratörer kan automatiskt blockera skadliga webbplatser och kontrollera åtkomsten till webbplatser som bryter mot företagets regler för säkerhet och tillåten användning – till exempel webbplatser för e-handel, spel, erotik, rekrytering och sociala medier samt proxyservrar. Med säker webbsurfning – som stöds av realtidsdata från Kaspersky Security Network – har du en ständigt uppdaterad ryktesanalys som skyddar användarna mot nätfiske och skadliga webbplatser.
 • Identifiera rotåtkomst+ eller modifieringsincidenter
  Kaspersky Security for Mobile kan identifiera rotåtkomst-/modifieringsincidenter och meddela både användaren och IT-administratören.  Du kan då automatiskt blockera enhetens tillgång till inneslutna program och radera samtliga företagsdata och all privat information på enheten. Alternativt kan alla data rensas bort och enheten återställas till fabriksinställningarna.

Kryptering

Kaspersky Security for Mobile gör det lättare att förhindra att företagets data hamnar i orätta händer genom att aktivera krypteringsfunktionerna som redan finns på många vanliga mobila enheter.

 • Framtvinga kryptering på alla användares mobila enheter
  Kaspersky Security for Mobile är en praktisk metod för att säkerställa att den inbyggda krypteringstekniken i de mobila enheterna verkligen används. Det är lätt att se till att alla data på enheten krypteras – eller bara sådana företagsdata som finns i en speciell container på användarens enhet.

Hålla isär företagsdata och privata data med hjälp av inneslutning

Med Kaspersky Security for Mobile är det lätt att se till att företagets data förvaras åtskilda från privata data på användarnas mobila enheter.  Med Kasperskys inneslutning kan du konfigurera särskilda containrar med företagsprogram samt använda extra säkerhetsprinciper på inneslutna program, samtidigt som du värnar om användarens personliga data. 

Inneslutning är bara en av många funktioner som Kaspersky använder för att hjälpa företag att implementera säkrare BYOD-strategier:

 • Ytterligare funktioner för skydd genom containrar
  • Administratörer kan kontrollera kryptering av programdata inom containern.
  • Det går lätt att begära auktorisering av slutanvändaren innan ett program får starta.  Om en enhet där ett företagsprogram körs försvinner, kan informationen skyddas med ett extra lösenord.
 • Selektiv datarensning
  Med funktionen för selektiv rensning kan administratörer ta bort alla företagsdata från en enhet utan att radera några av användarens privata data.

Säkerheten upprätthålls när enheter tappas bort eller blir stulna

Kaspersky Security for Mobile bidrar också till att säkerheten upprätthålls om en mobil enhet tappas bort eller blir stulen. Fjärrstyrda funktioner gör att det går att låsa enheten, se var den är och ta bort känslig information från den, även om SIM-kortet har bytts ut.

 • Låsa enheten
  Det är enkelt att förhindra obehörig åtkomst till data eller program genom att skicka ett låskommando till den saknade enheten. Du kan också visa ett eget anpassat meddelande på den låsta enhetens skärm, till exempel för att uppmuntra obehöriga användare att lämna tillbaka enheten.
 • Hitta enheten
  Kaspersky Security for Mobile innehåller en sökfunktion som använder GPS-koordinater för att visa ungefär var den försvunna enheten befinner sig.
 • Fjärrensa alla data från den förlorade enheten
  Med funktionen för fjärrensning kan du välja mellan selektiv rensning och återställning av enheten som raderar alla lagrade data på enheten och återställer fabriksinställningarna.
 • Blockera och hitta en enhet – trots att SIM-kortet bytts ut
  Om någon byter SIM-kort i den saknade enheten, blockeras den via Kasperskys SIM Watch-funktion och du får ett meddelande med enhetens nya telefonnummer. Då kan du fortsätta att använda sök- och rensningsfunktionerna.

Hantering av mobila enheter (MDM)

Kaspersky Security for Mobile innehåller också flera funktioner för hantering av mobila enheter som ger enkel och centraliserad kontroll över den mobila säkerheten.

 • Hantera flera mobila plattformar från en och samma konsol
  Med Kaspersky Security for Mobile får du en central managementkonsol. Du hanterar därmed enkelt en rad mobila plattformar – inklusive Android, iOS, Windows Phone 8, Windows Mobile, Symbian och BlackBerry*.
 • Stöd för Microsoft Exchange ActiveSync och Apple MDM
  Med Kaspersky Security for Mobile får du fullt stöd för alla funktioner i Microsoft Exchange ActiveSync och Apple MDM.  Istället för att använda separata Microsoft Exchange- och Apple MDM- får administratörerna åtkomst till alla MDM-funktioner via Kasperskys centrala managementkonsol, exempelvis:
  • Göra inställningar för PIN-koder
  • Se till att alla lösenord uppfyller de nödvändiga komplexitetsstandarderna
  • Styra funktionerna för datakryptering
  • Förhindra användningen av kameran på en mobil enhet
  • Hantera en rad andra mobila funktioner
 • Programportal med självbetjäning
  Med Kaspersky Security for Mobile kan du konfigurera din egen företagsportal så att du kan ladda upp och automatisera körning och installation av företagets godkända och säkra mobilprogram.
 • OTA-leveranser av säkerhetsprogram och -profiler
  Du kan fjärrdistribuera Kasperskys säkerhetsprogram eller iOS-säkerhetsprofiler – och dina företagsprogram – till användarens mobila enheter. Skicka en länk eller QR-kod till användarna, via textmeddelande eller e-post. När användarna klickar på länken eller koden i textmeddelandet eller e-brevet, installeras programvaran. Alternativt kan du distribuera programvara till användarnas datorer så att de kan hämta programmen till sina mobila enheter.

*Alla funktioner är inte tillgängliga för vissa av de mobila plattformar som stöds.

Systemkrav

Kompatibla operativsystem:

 • Android OS 2.3.x, 3.x, 4.x (ARM-baserad, x86-baserad)
 • Apple iOS 6.x–7.x
 • Windows Phone 8.x
 • Windows Mobile 5.0, 6.0, 6.1 och 6.5
 • Symbian OS 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 Series UI 60 samt Symbian^3, Symbian Anna, Symbian Belle (endast Nokias smarta telefoner)
 • Blackberry 4.5, 4.6, 4.7, 5.0, 6.0, 7.0 och 7.1

Kompatibla managementplattformar:

 • Kaspersky Security Center 10 (med Kaspersky Security for Mobile installerat krävs OpenGL 3.0)
 • Microsoft System Center Mobile Device Manager 2008 SP1
 • Microsoft Exchange ActiveSync-stöd: Exchange 2007/2010/2013 (inklusive SP:ar)
 • Sybase Afaria 6.5, 7

 DELA DEN HÄR SIDAN