KASPERSKY ENDPOINT SECURITY
FOR BUSINESS Select

SKYDD, KONTROLLER OCH MOBIL SÄKERHET FÖR KLIENTER

  • Avancerad säkerhet för arbetsstationer och filservrar
  • Mobil säkerhet och hantering i flera nivåer
  • Programkontroll, enhetskontroll och webbkontroll
  • En central managementkonsol för alla funktioner

Kaspersky Endpoint Security
for Business (Select)

Allt fler arbetar utifrån devisen om tillgång till data när som helst, var som helst och på vilken enhet som helst. Det kräver dock att man har rätt säkerhet för mobila och fjärruppkopplade medarbetare både inom och utanför verksamhetens traditionella ramar. Med Kaspersky Endpoint Security for Business SELECT kombinerar du avancerade klientkontroller med kraftfullt skydd för arbetsstationer och filservrar: en gedigen försvarslinje för den interna IT-infrastrukturen. Dessutom får du en ordentlig mobil säkerhetslösning som räcker bortom företagets gränser.

Skydd mot den senaste skadliga programvaran
Med vårt flerskiktade skydd mot skadliga program och attacker skyddar du verksamheten mot kända, okända och avancerade hot. Vi skyddar såväl Windows-, Mac- och Linux-arbetsstationer som filservrar med Windows eller Linux.

Skydd och hantering av mobila enheter
Med våra innovativa funktioner för mobil säkerhet skyddar du en rad mobila plattformar mot skadlig programvara, nätfiske, skräppost och mycket annat. De här funktionerna ger dig god överblick över alla mobila enheter i nätverket, så det blir enkelt att tillämpa heltäckande regler för mobil säkerhet och hantering på såväl företagets som användarnas egna mobila enheter. Med Kaspersky Endpoint Security for Business SELECT får du en integrerad IT-säkerhetslösning där du kan hantera alla säkerhetsfunktioner – för mobiler och andra klienter – i en enda central konsol.

Hjälp att använda säkerhetsregler
Med programkontrollen, enhetskontrollen och webbkontrollen kan du blockera obehöriga flyttbara enheter, implementera regler för internetåtkomst och hantera hur olika program får användas. Genom att kombinera de här avancerade kontrollerna med våra klientskydd kan du använda enhetliga säkerhetsregler i hela verksamheten.

Hantera säkerheten centralt
I Kaspersky Endpoint Security for Business SELECT ingår Kaspersky Security Center: en samlad, väl integrerad managementkonsol där du styr alla de Kaspersky Lab-klientskydd som du använder. Vi har också ett utbud av förkonfigurerade regler för snabb implementering av säkerhet i hela nätverket.

Öka säkerheten när du behöver
Med vårt utbud av Targeted Security-lösningar kan du lägga till bland annat följande skydds- och hanteringsfunktioner:

  • Kaspersky Security for Storage
  • Kaspersky Security for Mail Server
  • Kaspersky Security for Internet Gateway
  • Kaspersky Security for Virtualization
  • Kaspersky Security for Collaboration
  • Kaspersky Systems Management