KASPERSKY ENDPOINT SECURITY
FOR BUSINESS Advanced

FÖRSTKLASSIG SÄKERHET – UTÖKAD IT-HANTERING

  • Utökade systemhanteringsfunktioner
  • Sårbarhetsutvärdering och korrigeringshantering
  • Säkerhet i flera nivåer – inklusive kryptering
  • Webbkontroll, programkontroll och enhetskontroll
  • Mobil säkerhet och hantering
  • Centraliserad hantering av säkerhet och system

Dagens moderna företag har mer komplexa IT-miljöer än någonsin tidigare. Samtidigt använder cyberbrottslingarna allt slugare metoder för att attackera såväl små som stora företag. Det är helt avgörande att den här ökade hotbilden bemöts med rätt IT-beredskap inom verksamheten.
Med Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED får du våra prisbelönta skydd mot den här typen av hot, plus en rad andra säkerhetsfunktioner. På så sätt får du skydd på flera nivåer för verksamheten. Med funktionerna för sårbarhetsskanning och korrigeringshantering får du hjälp att eliminera sårbarheter i verksamhetens operativsystem och programvara, samtidigt som du med datakrypteringen kan skydda sekretessbelagd företagsinformation om en användare skulle tappa bort sin bärbara dator eller om obehöriga användare skulle försöka stjäla data.

Effektiv hantering av IT-system
Att hantera systemen för de komplexa IT-miljöerna i dagens moderna verksamheter kan lätt kännas överväldigande: varje dag är sprängfylld av uppgifter som måste utföras. Med våra funktioner för systemhantering sköts en rad säkerhetsuppgifter och administrativa uppgifter automatiskt, vilket gör IT-hanteringen enklare. Du får en bättre överblick över IT-nätverket samtidigt som du kan styra flera funktioner för säkerhet och administrering via en enda, integrerad managementkonsol för system och säkerhet.

Åtgärda sårbarheter och hantera korrigeringar
Sårbarheter i operativsystem och program som inte åtgärdats med korrigeringar har blivit ett av de vanligaste kryphålen för de cyberbrottslingar som riktar sina attacker mot olika företagsnätverk. Vi har därför tagit fram funktioner för automatisk skanning av sårbarheter samt hantering och distribution av korrigeringar. Med vår lösning övervakar du sårbarheter och distribuerar de senaste korrigeringarna centralt, vilket ger ett starkt skydd mot hackarna.

Förhindra förlust av känslig affärsinformation
Om en bärbar dator eller en mobil enhet hamnar på villovägar finns risken att sekretessbelagda data hamnar i fel händer. Med vår funktion för flexibel kryptering av data kan du kräva kryptering av filer, mappar, diskar och flyttbara enheter. Det är enkelt att konfigurera datakrypteringen, och du hanterar den sedan i den managementkonsol där du styr alla andra Kaspersky Lab-klientskydd i nätverket.

Skydd på flera nivåer – för arbetsstationer och mer därtill
Med våra ledande flerskiktade försvar mot skadliga program och attacker skyddar du bärbara och stationära Windows-, Mac- och Linux-datorer – och Windows- och Linux-filservrar – mot kända, okända och avancerade hot. De skydden kompletteras av programkontrollen, enhetskontrollen och webbkontrollen för stationära och bärbara datorer. Med de kraftfulla verktygen kan du blockera obehöriga flyttbara enheter, implementera regler för internetåtkomst och hantera hur olika program får användas.

Skydd för mobila enheter och data
Med våra avancerade funktioner för mobil säkerhet skyddar du de vanligaste mobila plattformarna mot skadlig programvara, nätfiske, skräppost och mer därtill. Dessutom får du flera funktioner för hantering av mobila enheter (MDM) och mobilprogramhantering (Mobile Application Management, MAM), i ett enda gränssnitt i Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED. På så sätt går det snabbare och enklare att distribuera enhetliga regler för mobil säkerhet.

Centraliserad hantering av säkerhet och system
Kaspersky Security Center – vår integrerade managementkonsol för central styrning av alla klientskydd – finns inbyggt i Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED, vilket innebär enklare hantering för dig. Vi ger också de största företagen tillräckliga övervakningsdata i realtid, tack vare en integrering med två av de mest använda produkterna för hantering av säkerhetsinformation och incidenter (SIEM): HP ArcSight och IBM QRadar.