Sekretess

Sekretess

Den följande programförklaringen avslöjar Kaspersky Labs sekretess för Kaspersky Labs webbsidor. Vi uppdaterar regelbundet vår sekretesspolicy utan ytterligare meddelande så vi rekommenderar dig att se efter eventuella förändringar. Uppdateringarna ska publiceras i den här rubriken.

Vi är alltid redo att förklara:

 • Vilken personlig information som är samlad, sparad, spårad eller använd
 • Med vem informationen kan delas
 • Hur du kan korrigera oriktigheter i informationen

Kontakta oss gärna direkt vid adressen som står på sidans nedre del.

Vilken information som vi samlar och spårar

Kaspersky Lab tar hänsyn om din önskan att skydda din personliga information. Det här avsnittet förklarar vilken information vi må fråga dig om och i vilka situationer.

Vi frågar efter din personliga information när du beställer och registrerar produkt, ber om en tjänst, svarar i utfrågning, deltar i en tävling, korresponderar med oss eller inlåter dig i andra verksamheter på vår webbsida. Till exempel:

 • Om du beställer online hos oss, blir du ombett att lämna in uppgifter som behövs att fullborda transaktionen, vilket innebär ditt namn, adress och kreditkortnumret.
 • Om du ber om teknisk support via e-post eller i telefon, frågar vi efter uppgifter som behövs att fullborda transaktionen, vilket innebär registrerings-/licensnumret samt information om din maskinvara, mjukvara och problem du har.

Du bestämmer om du fortsätter med verksamheter som kräver dina personliga uppgifter. Vi varnar dock att det inte blir möjligt att fullborda transaktionen ifall du vägrar att ange informationen som behövs i dessa fall.

Hur informationen används

Vi använder personlig information:

 • För att informera dig om viruslarmet, produktuppgraderingar, nya produkter, tjänster, nyhetsbrev, informationsbrev och undersökningar angående produktförbättring eller nya produktideer
 • För att hjälpa oss att skapa webbinnehåll som motsvarar dina intresser
 • För att ge dig besked om våra förmånserbjudande som kan intressera dig
 • För att få din hjälp att utveckla bättre produkter och göra bättre tjänster för att motsvara dina behov
 • För att göra det möjligt för dig att köpa och ladda ner produkter och få tillgång till tjänster och vara med i andra verksamhet du väljer
 • För att hjälpa dig hitta mjukvara, tjänster eller produktuppgifter om vilket vi må dela information med dig.

Kaspersky Labs utnyttjar fackmän utifrån för att tillhandahålla tjänster för oss. Det kan gälla distribution, teknisk support eller beställningar. Tjänstemän utifrån är pliktiga att hålla kundarnas personliga information säker och hemlig och använda den uteslutet i Kaspersky Labs vägnar.

Var medveten att vi må avslöja din personliga information ifall det krävs av statliga eller lagliga myndigheter.

Avslag

Om du inte längre önskar få e-nyhetsbrev eller rapporter från oss, var god skriv "Avskaffa prenumerationen" i "Ämne"-rubriken.

Säkerhet

Vi tar hand om säkerheten i takt med den internationella informationspolitiken för att skydda din personliga information. De här åtgärder innehåller tillvägagångssätt och tekniska sätt att skydda dina uppgifter från missbruk oauktoriserad tillgång eller avslöjande, förlust, förändring eller förstörelse. Informationen om kreditkort är överförd med hjälp av SSL nyckelkryptering.

Kaspersky Labs är ett internationellt bolag och vi sprider företagsinformation till våra kontor runt om världen. Din personliga information må vara överförd till Kaspersky Labs andra avdelningar runt om världen. I vissa länder våra tjänstemän utifrån må företa informations samling, överföring, förvaring och behandling.

Kakor ("Cookies")

Kaspersky Labs må använda kakor då och då. En kaka är en unik textfil som en webbsida kan skicka till din webbläsare. Kakfilen gör det möjligt för en webbsida att skräddarsy informationen på grund av dina preferenser vid webbläsningen. Kaspersky Labs må använda kakor t ex för att komma ihåg dig när du registrerar för produkter eller tjänster. Om du inte vill att Kaspersky Labs kakor skulle sättas i din webbläsare, kan du sätta din webbläsare på att förkasta kakor eller att meddela dig när en webbsida ämnar att ställa kakor i din webbläsare. Kakors avkastandet kan drabba din möjlighet att utnyttja några produkter och/eller tjänster på vår hemsida.

Kaspersky Labs kan också använda kakor för att spåra dina besök på vår hemsida. Medan våra webbservrar loggar automatiskt din IP adress, du är anonym: informationen identifierar dig inte.

Statistik

Vi må spåra domännamn, IP adresser och webbläsare av folk som besöker vår sida. Vi använder denna information för att skaffa trafikstatistik för Kaspersky Labs sidor. Informationen är inte bunden med några personliga uppgifter.

Andra företags sekretess.

Kaspersky Labs sidor innehåller länkar till våra partners webbsidor. Kaspersky Labs tar inget ansvar för våra affärspartners sekretess. Vi uppmanar dig att läsa deras sekretessförklaringar, eftersom de kan skilja sig från våran.

Inte-konfidentiell information

Kom ihåg att informationen du anger i diskussioner i nyhetsblocket eller vid forumet är öppen och ska inte betraktas som konfidentiell. Sådan information kan samlas och användas av andra personer. Var försiktig och ansvarig när du är online.

Kontaktuppgifter

Se gärna informationen på Kontaktinformation .

Copyright © 1997 - 2014 Kaspersky Lab

Med ensamrätt. Branschledande antivirusskydd.