Företagsnyheter

2014januarifebruarimarsaprilmajjunijuliaugustiseptemberoktobernovemberdecember
2013januarifebruarimarsaprilmajjunijuliaugustiseptemberoktobernovemberdecember
2012januarifebruarimarsaprilmajjunijuliaugustiseptemberoktobernovemberdecember
2011januarifebruarimarsaprilmajjunijuliaugustiseptemberoktobernovemberdecember
2010augustiseptemberoktobernovemberdecember

14 nov   Press Releases, Virus News

Mobila virusskapare allt listigare

Årets tredje kvartal var framgångsrikt för virusutvecklare som specialiserar sig på mobila plattformar. Kaspersky Lab har bland annat upptäckt ett nytt skadligt program som kan komma åt offrets bankkonto direkt via mobilen.

06 nov   Press Releases

Stora skillnader mellan svenskars trygghetskänsla på nätet

En nySifo-undersökning,på uppdrag av Kaspersky Lab,visar att nästan alla svenskar (98 procent) i någon utsträckning tänker på säkerhet och risker när de surfar.Men bara sex procent tror att delöperhög eller mycket högrisk att råka ut för cyberbrott. Över en fjärdedel trorattdennariskärhögreförandra.– Tittar man på undersökningens resultat ser Sverige ut som en supernation vad gäller internetsäkerhet. Men även om svenskarna generellt är duktiga behövs mer kunskap om cyberbrott och hur man skyddar sig. Att känna sig alltför säker på nätet kan vara en falsk trygghet, samtidigt som vissa är onödigt oroliga när de surfar, säger David Jacoby, säkerhetsforskare på Kaspersky Lab.Unga känner sig säkrare Undersökningen visar att ju äldre internetanvändaren är desto mer tänker denne på säkerheten – samtidigt som även känslan av otrygghet ökar med åldern. I åldersgruppen 15-34 år uppger 34 procent av deltagarna att de alltid eller ofta tänker på säkerhet och risker när de surfar. I åldersgrupperna 35-55 år och 56-79 år är motsvarande siffra 47 respektive 61 procent.Samtidigt anser 58 procent av 15-34-åringarna, 55 procent av 35-55-åringarna och 44 procent av 56-79-åringarna att de löper låg eller mycket låg risk att råka ut för cyberbrott.Den grupp som i sammanhanget oroar sig minst är 26-34-åringarna. Bland dessa uppger

← Previous   |   Top Of Page   |   Next →