Kaspersky Endpoint Security for Windows (för arbetsstationer)

Alla säkerhetslösningar för Windows-arbetsstationer är inte lika effektiva: använder du fel produkt löper du extra hög risk att drabbas av skadliga program och attacker mot företagets IT-nätverk.

Med Kaspersky Endpoint Security for Windows (för arbetsstationer) skyddar du effektivt bärbara och stationära datorer genom en kombination av förstklassiga skydd, klientkontroller och funktioner för datakryptering – i en enda, integrerad lösning. Dessutom går driftsättningen och administrationen snabbare, eftersom du har alla funktioner samlade i en central managementkonsol.

Fördelar

Flerskiktat skydd för Windows-arbetsstationer – och mer därtill
I Kaspersky Endpoint Security for Windows kombinerar du signaturbaserade tekniker, heuristisk analys, beteendeanalys och molnbaserad identifiering för ett prisbelönt, företagsklassat skydd. Med det här skyddet avvärjer du kända, okända och avancerade hot.

Klientkontroller* för ännu högre säkerhet
Integrerade funktioner för programkontroll, webbkontroll och enhetskontroll gör det enkelt för dig att:

 • Styra vilka program som får starta på företagets nätverk
 • Styra hur användarna får ansluta till internet
 • Styra hur enheter kan anslutas till företagets nätverk

*Programkontrollen, webbkontrollen och enhetskontrollen ingår endast i Kaspersky Endpoint Security for Business – SELECT, Kaspersky Endpoint Security for Business – ADVANCED och Kaspersky Total Security for Business.

Skydda sekretessbelagda data med effektiv kryptering
Med funktionerna för flexibel datakryptering kan du kryptera enskilda filer och/eller hela hårddiskar. För att skydda data som också måste överföras via flyttbara enheter kan funktionen för kryptering på flyttbara media (Removable Media Encryption) utföra fullständig diskkryptering samt kryptering på filnivå. När du väl har krypterat sekretessbelagda data blir de oläsliga för alla obehöriga användare som försöker öppna dem i borttappade eller stulna filer och system.

*Datakryptering ingår endast i Kaspersky Endpoint Security for Business – ADVANCED och Kaspersky Total Security for Business.

Effektiv säkerhet – för minimal påverkan på prestanda
Alla våra säkerhetslösningar har en arkitektur som byggts från grunden, så alla program och funktioner är tätt integrerade. Därmed får du förstklassig, resurssnål säkerhet. Den senaste versionen av Windows Endpoint Security for Windows är dessutom 30 % mindre än föregående version, vilket ger en extra resurssnål installation.

Central IT-hantering underlättar det vardagliga arbetet
Du konfigurerar och styr säkerheten, klientkontrollerna och datakrypteringen direkt i den integrerade managementkonsolen Kaspersky Security Center. Med central hantering av distribution, riktlinjer, administration och rapportering går det lättare och snabbare att hantera företagets IT-säkerhet.

Ökad effektivitet med hantering på storföretagsnivå
Med den rollbaserade åtkomstkontrollen* kan du dela upp administrationen av säkerheten mellan olika administratörer. Kanske vill du till exempel att en viss administratör ska hantera säkerheten för bärbara och stationära datorer, medan en annan administratör sköter säkerheten för alla mobila enheter och virtuella datorer. Du kan enkelt anpassa Kaspersky Security Center-konsolen så att varje administratör får upp endast de verktyg och den information som hör till det egna ansvarsområdet.

*Rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) ingår endast i Kaspersky Endpoint Security for Business – ADVANCED och Kaspersky Total Security for Business.

Inkluderar även skydd för Windows-filservrar
Förutom att Kaspersky Endpoint Security for Windows skyddar dina stationära och bärbara datorer får du även ett försvar för Windows-filservrar*, via ett skydd mot skadlig programvara, en brandvägg och ett värdbaserat system för intrångsskydd (HIPS). Klicka här om du vill ha mer.

*Kaspersky Endpoint Security for Windows (för filservrar) ingår inte i Kaspersky Endpoint Security for Business – CORE.

Välj den integrerade säkerhetslösning som passar ditt företag – och få en KOSTNADSFRI testversion

Kaspersky Endpoint Security for Windows (för arbetsstationer) ingår i:

 • Kaspersky Total Security for Business
 • Kaspersky Endpoint Security for Business – ADVANCED
 • Kaspersky Endpoint Security for Business – SELECT
 • Kaspersky Endpoint Security for Business – CORE

Klicka här för att ladda ner en KOSTNADSFRI testversion av Kaspersky Total Security for Business eller Kaspersky Endpoint Security for Business.

Om du kör Kaspersky Open Space Security kan du klicka här för information om hur du uppgraderar.

Funktioner

Säkerhet i flera nivåer

Integrerad säkerhet för Windows-arbetsstationer
En del andra produkter kräver att du köper flera olika program – alla med olika managementkonsoler. Med Kaspersky Endpoint Security for Windows får du i stället ett enda program som omfattar en rad säkerhetsfunktioner:

 • Skydd mot skadlig programvara – plus brandvägg och värdbaserat system för intrångsskydd (HIPS)
 • Klientkontroller:
  • Programkontroll
  • Webbkontroll
  • Enhetskontroll
 • Datakryptering

Välj de säkerhetsmoduler du behöver
Kaspersky Endpoint Security for Windows (för arbetsstationer) ingår i vår svit av integrerade säkerhetslösningar för företag:

 • Kaspersky Total Security for Business omfattar alla funktioner som ingår i Kaspersky Endpoint Security for Windows (för arbetsstationer)
 • Kaspersky Endpoint Security for Business – ADVANCED omfattar alla funktioner som ingår i Kaspersky Endpoint Security for Windows (för arbetsstationer)
 • Datakryptering ingår inte i Kaspersky Endpoint Security for Business – SELECT
 • Datakryptering och klientkontroller ingår inte i Kaspersky Endpoint Security for Business – CORE

Klicka här för mer information om Kaspersky Total Security for Business och Kaspersky Endpoint Security for Business.

Flexibel uppgradering
Om skyddsbehovet i verksamheten ändras kan du enkelt uppgradera till nästa nivå av Kaspersky Endpoint Security for Business – eller till Kaspersky Total Security for Business. Du använder sedan en ny licensnyckel för att låsa upp de extra funktioner som ingår i den nya nivå du valt.

Skydd mot skadlig programvara, brandvägg och HIPS

Skydd mot skadlig programvara på många nivåer
I vår senaste motor för skydd mot skadlig programvara skyddar du Windows-arbetsstationer mot kända, okända och avancerade hot genom att kombinera signaturbaserad och molnbaserad teknik med heuristisk analys och beteendeanalys.

Suverän säkerhet och effektivitet
Med vår mönsterbaserade upptäcktsmetod ger vi dig högre upptäcktsfrekvens och slimmade uppdateringsfiler: suverän säkerhet utan onödig belastning på företagets bandbredd.

Molnbaserad identifiering av skadlig programvara
Miljontals privatkunder och tusentals företag har valt att tillåta att det molnbaserade KSN (Kaspersky Security Network) samlar in information om skadlig programvara och misstänkt beteende från deras datorer. Tack vare det realtidsflödet av data kan vi snabbt bekämpa ny skadlig programvara, samtidigt som vi minimerar antalet felaktiga utslag.

System Watcher
Med System Watcher identifierar och analyserar du misstänkt beteende i verksamhetens arbetsstationer, vilket ger ett gott skydd mot nya hot som inte registrerats i vår signaturdatabas. Med aktivitetsspårningen i System Watcher kan du återställa ändringar som uppstått i operativsystemet, systemregistret eller viktiga filtyper till följd av en attack från skadlig programvara.

Automatiskt skydd mot utsatthet
Vårt innovativa automatiska skydd mot utsatthet (AEP, Automatic Exploit Prevention) ser till att skadlig programvara inte angriper kryphål i de operativsystem och program som körs i nätverket. Med AEP övervakar du de program där cyberbrottslingarna oftast försöker bryta sig in (det handlar bland annat om Adobe Reader, Internet Explorer, Microsoft Office och Java). På så sätt får du ett extra skyddslager mot okända hot.

Värdbaserat system för intrångsskydd
Vissa programs beteende kan utgöra en säkerhetsrisk även om programmen i sig inte anses vara skadliga. Det är vanligen en god idé att reglera sådant beteende. Med vårt värdbaserade intrångsskydd (HIPS, Host-Based Intrusion Prevention System) begränsar du aktiviteterna i klienten utifrån programmets behörighetsnivå, alltså hur betrott programmet är. Programaktiviteten i nätverket begränsas genom att HIPS samkörs med vår personliga brandvägg på programnivå.

Network Attack Blocker
Network Attack Blocker övervakar misstänkta aktiviteter i företagets nätverk. Du kan även fördefiniera hur systemen ska reagera om misstänkt beteende upptäcks.

Flexibla klientkontroller

Programkontroll
Våra verktyg för programkontroll är bland de mest avancerade du kan få. Vi är den enda leverantören av säkerhetslösningar som har investerat i ett eget labb för vitlistning där vi kontrollerar huruvida olika program utgör en säkerhetsrisk. I vår databas över vitlistade program har vi över 1,3 miljarder unika filer – och vi lägger till ytterligare en miljon filer varje dag. Med programkontrollen och den dynamiska vitlistningen kan du enkelt köra en Neka som standard-regel om du vill blockera alla program som inte vitlistats i företaget. Och om du vill implementera eller uppdatera en Neka som standard-regel kan du konfigurera regeln i vårt nya testläge. Där kan du utvärdera regeln i en testmiljö innan du implementerar den.

Enhetskontroll
Med verktygen för enhetskontroll är det lätt att styra vilka enheter som får åtkomstbehörighet till företagets IT-nätverk. Du kan konfigurera kontroller som baseras på tid på dygnet, geografiskt läge eller typ av enhet. Dessutom kan du justera kontrollerna med Active Directory – för administration på detaljnivå och policytilldelning. Administratörerna kan även enkelt vitlista flera enheter genom att använda masker när de skapar enhetskontrollregler.

Webbkontroll
Med våra webbkontrollverktyg kan du skapa regler för internetåtkomst och övervaka internetanvändningen. Kontrollerna för tid på dygnet och geografiskt läge kan justeras med Active Directory så att de underlättar vid administration och policyinställning.

Datakryptering

Effektiv kryptering
Vi skyddar effektivt verksamhetens sekretessbelagda data via en NIST-godkänd (#2980) AES-krypteringsalgoritm med 256 bitars nyckellängd. Om filer eller system tappas bort eller blir stulna kan obehöriga användare inte komma åt dina krypterade data. Vår kryptering är också avsedd att vara FIPS 140-2-kompatibel (vi har begärt att få det verifierat).

Fullständig diskkryptering
Med fullständig diskkryptering (FDE, Full Disk Encryption) skyddas diskens fysiska sektorer, vilket ger en kryptering "nära maskinvaran" och gör det enkelt att tillämpa principen "kryptera allt på en gång". Vid varje hårddiskkryptering kontrolleras först att starthårddisken är kompatibel med Kaspersky Endpoint Security for Windows.

Kryptering på filnivå
Funktionen för kryptering på filnivå (FLE, File-Level Encryption) skapar förutsättningar för säker delning av data över företagets nätverk. För extra säkerhet kan den ursprungliga, okrypterade filen tas bort från hårddisken när en fil har krypterats.

Kryptering av flyttbara media
För att skydda data som också måste överföras via flyttbara enheter kan funktionen för kryptering på flyttbara media (Removable Media Encryption) utföra fullständig diskkryptering samt kryptering på filnivå.

Kryptering i "bärbart läge"
Om du behöver överföra känslig information via e-post, internet eller en flyttbar enhet, kan du enkelt skapa lösenordsskyddade, krypterade, självextraherande paket med filer och mappar. Ett särskilt "bärbart läge" för kryptering på filnivå kan användas för säker dataöverföring på flyttbara media – även på datorer som inte kör Kaspersky Endpoint Security for Windows.

Enkel inloggning
Med vår funktion för enkel inloggning kan användarna öppna krypterade data på hårddisken direkt när de har slagit på datorn och angett användarnamn och lösenord. Med den här funktionen blir alla krypterings- och dekrypteringsprocesser så gott som helt transparenta för användarna, vilket bidrar till ökad effektivitet och produktivitet.

Inloggning med smarta kort/token
Användarna kan också logga in med ett smart kort eller en token i stället för med användarnamn och lösenord. Det går att använda flera olika vanligt förekommande smarta kort och token.

Återställningsverktyg
När ett systemfel inträffar kan särskilda återställningsverktyg användas för att dekryptera data, även om operativsystemet inte kan startas.

Stöd för bland annat Intel AES-NI
Vår lösning är kompatibel med Intel AES-NI: därmed kan vi erbjuda snabbare kryptering och dekryptering av data för flera olika Intel- och AMD-processorbaserade system*. Vår fullständiga diskkryptering kan också användas med UEFI-baserade plattformar. Det går också att använda tangentbord som inte har QWERTY-layout.

*Vissa processorer stöds inte.

Central hantering

Alla funktioner i Kaspersky Endpoint Security for Windows, plus övriga klientskydd från Kaspersky Lab som du kör, kan hanteras via en central managementkonsol. I Kaspersky Security Center får du en central, användarvänlig konsol: du slipper slösa tid på att tampas med olika gränssnitt för varje enskilt skydd. I stället överblickar och styr du alla klientskydd i ett och samma fönster. Några exempel:

 • Installera och hantera Kaspersky Endpoint Security for Windows – plus andra Kaspersky Lab-klientsäkerhetsprogram – i hela företagets nätverk
 • Ange parametrar för skydd mot skadlig programvara, klientkontroller och datakryptering inom en enskild policy.
 • Generera och anpassa en rad detaljerade säkerhetsrapporter.

Med den nya rollbaserade åtkomstkontrollen* (RBAC) blir det dessutom lättare att dela upp säkerhetshanteringen mellan flera administratörer. Med RBAC kan du enkelt anpassa Kaspersky Security Center-konsolen så att varje administratör får upp endast de verktyg och den information som hör till det egna ansvarsområdet.

*Rollbaserad åtkomstkontroll ingår endast i Kaspersky Endpoint Security for Business – ADVANCED och Kaspersky Total Security for Business.

Du hittar mer information om Kaspersky Security Center om du klickar här.

Systemkrav

Maskinvarukrav:

 • Intel Pentium 1 GHz eller snabbare
 • 1 GB RAM
 • 2 GB ledigt utrymme på hårddisken

Allmänna krav:

 • Microsoft Internet Explorer 7.0 eller senare
 • Microsoft Windows Installer 3.0 eller senare
 • En internetuppkoppling – för aktivering av programmet och för uppdatering av databaser och programmoduler
 • Operativsystem:

  • Microsoft Windows 8.1 Update Pro / Upda
  te Enterprise x86 / x64
 • Microsoft Windows 8.1 Pro / Enterprise x86 / x64
 • Microsoft Windows 8 Pro / Enterprise x86 / x64
 • Microsoft Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate x86 / x64 SP1 eller senare
 • Microsoft Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate x86 / x64
 • Microsoft Windows Vista x86 / x64 SP2 eller senare
 • Microsoft Windows XP Professional x86 SP3 eller senare
 • Windows Embedded POSReady 7 x86 / x64. Kryptering på filnivå (FLE) och fullständig diskkryptering (FDE) stöds inte.
 • Windows Embedded Standard 7 with SP1 x86 / x64. Kryptering på filnivå (FLE) och fullständig diskkryptering (FDE) stöds inte.

 DELA DEN HÄR SIDAN