Whitepaper

 'WHY COMPLEXITY IS IT  
  SECURITY’S WORST ENEMY'

I det här exklusiva faktabladet kan du läsa om:

  • De nya IT-säkerhetsutmaningarna som påverkar företagen
  • Varför BYOD kan orsaka fler IT-säkerhetsproblem
  • Hur IT-säkerheten måste anpassas för att klara nya hot

Det senaste faktabladet från IT-säkerhetsexperterna på Kaspersky Lab

Nya affärsprocesser, och användning av ny teknik på arbetsplatser, sätter ännu mer press på IT-resurserna. Nu är det ännu svårare och mer komplicerat att skydda affärsdata. Samtidigt räcker traditionella säkerhetsverktyg inte längre till för att skydda företag mot allt mer sofistikerade hot – så det krävs en ny och rigorös säkerhetsmetod.

I det här exklusiva faktabladet kan du läsa om:

  • Vilka risker de nya IT-säkerhetsutmaningarna innebär för företagen
  • Behovet av en innovativ IT-säkerhetsmetod, och varför det inte räcker med skydd mot skadlig programvara
  • Hur komplexitet och BYOD gör IT-säkerheten ännu svårare att hantera
  • Nya sätt att se till att ditt företag fortsätter vinna kampen om IT-säkerheten