Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent

Med Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent får du de senaste säkerhetsteknikerna – i en form som är optimerad för att du ska nå höga konsolideringsförhållanden och få högre avkastning på investeringar från dina virtuella Microsoft Hyper-V- eller Citrix Xen-servrar och/eller -datorer.

Optimerad säkerhet för virtualiserade Microsoft- och Citrix-miljöer

Oöverträffad kombination av skydd och ”virtualiseringsförberedd” teknik
Med Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent kombineras Kaspersky Labs senaste skyddsteknik mot skadlig programvara för nätverk i en lösning som har utvecklats speciellt för virtualiserade miljöer. Medan traditionella säkerhetsprodukter kräver att en fullständig säkerhetsagent är installerad på varje virtuell maskin kräver Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent endast att en dedikerad virtuell utrustning är installerad på varje virtuell värddator. Efter det behöver varje virtuell maskin endast en liten programvaruagent – som kallas för en Light Agent (lätt agent).

Bevarar virtuella servrars och datorers prestanda
Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent skyddar din virtuella miljö – inklusive virtuella servrar och virtuella bärbara datorer – utan större påverkan på hypervisorns prestanda. Du kan alltså skydda dina system och känsliga affärsdata, samtidigt som du når höga konsolideringsförhållanden och kan erbjuda användarna tjänster av hög kvalitet.

Reducerar belastningen på datorresurserna – så att varje värddator kan åstadkomma mer
Med sin unika arkitektur reducerar Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent belastningen på varje virtuell värddator – inklusive följande resurser:

 • I / O
 • CPU
 • Minne
 • Lagring

Eliminerar uppdaterings- och skanningsstormar
Eftersom det endast finns en dedikerad virtuell utrustning på varje virtuell värddator hjälper Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent till att eliminera ”uppdateringsstormar” och ”skanningsstormar” när skydd mot skadlig programvara tillämpas.

Säkerhet som har skräddarsytts för Hyper-V- och Citrix Xen-säkerhet
Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent har funktioner för inbyggd virtualiseringsteknik inom både Microsoft Hyper-V och Citrix Xen.

Flexibla licensieringsalternativ – förenkla licenser och spara pengar
Oavsett om du vill skydda din interna IT-infrastruktur eller om du kör ett stort datacenter eller IaaS-verksamhet (Infrastructure as a Service) erbjuder Kaspersky ett urval av olika licensmodeller – så att du kan välja det alternativ som passar dina behov:

 • Maskinbaserad licensiering, där du kan välja mellan:
  • Per stationär dator
  • Per server
 • Resursbaserad licensiering:
  • Per kärna

Teknik mot skadlig programvara och för styrning av Hyper-V-säkerhet och Xen-säkerhet

Avancerat skydd mot skadlig programvara
Med Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent får du skydd mot skadlig programvara vid åtkomst eller på begäran för dina virtuella maskiner – oavsett deras aktuella tillstånd. Kasperskys dedikerade virtuella säkerhetsutrustning kombinerar signaturbaserad teknik och heuristisk analys – för heltäckande skydd av filsystem på virtuella maskiner, bland annat skydd mot komplexa skadliga programvaror i minnet.

Automatiskt skydd mot utsatthet (AEP)
Kasperskys AEP-teknik skyddar mot skadlig programvara som angriper kryphål i operativsystemet och de program du kör.

Kaspersky Security Network (KSN)
Kasperskys molnbaserade kunskapsbas uppdateras kontinuerligt med den senaste informationen om tillförlitligheten för filer, webbresurser och programvara. På så sätt kan Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent reagera extremt snabbt på dag noll-hot.

Flexibla kontrollverktyg
Prisbelönta klientkontroller – inklusive programkontroll, webbkontroll och enhetskontroll – ger flera nivåer av skydd mot skadlig programvara och gör det nu enkelt att tillämpa företagets säkerhetsregler i din virtualiserade infrastruktur.

Programkontroll
Med flexibla verktyg för programkontroll kan du kontrollera vilka program som har tillstånd att starta på klientdatorer. Du kan tillämpa policyn Tillåt som standard – som låter alla program köras, förutom program som finns på din svartlista – eller så kan du använda policyn Neka som standard. Då blockeras alla program som inte finns med på din vitlista över säkra program.

Webbkontroll
Med webbkontroll kan du hantera internetanvändningen. Du kan blockera åtkomst till sociala nätverk, musik, videor, privat e-post och webbplatser med olämpligt innehåll. Du kan ställa in olika kontroller för olika jobbroller och välja mellan att blockera fullständigt eller endast blockera åtkomst under vissa perioder.

Enhetskontroll
Förutom att ange vilka flyttbara enheter som ska få åtkomst till dina virtuella maskiner kan du även ange specifika perioder då enheterna blockeras eller medges åtkomst. Det är enkelt att tillämpa regler för enhetskontroll för en mängd enheter, bland annat flyttbara enheter, skrivare, privata nätverksanslutningar och Wi-Fi.

Skyddar ditt nätverk mot attacker

Skydd på många nivåer för ditt nätverk
Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent skyddar mot externa och interna nätverksattacker – bland annat hot som kan vara dolda i icke-transparent virtuell trafik. Varje virtuell maskin skyddas av värdbaserad nätverkssäkerhet – bland annat Kasperskys HIPS, brandvägg och Network Attack Blocker-teknik.

Värdbaserat system för intrångsskydd (HIPS) med personlig brandvägg
HIPS – som fungerar tillsammans med Kasperskys tvåvägsbrandvägg – styr både inkommande och utgående trafik på nätverket. Med flexibla verktyg kan du kontrollera säkerheten enligt en mängd parametrar, inklusive inställningar för en enskild port, enskilda IP-adresser eller ett specifikt programs nätverksaktivitet.

Network Attack Blocker
Kasperskys Network Attack Blocker-teknik övervakar hypervisorns nätverkstrafik och söker efter aktiviteter som är typiska för nätverksattacker. Vid upptäckt blockeras nätverksattacker automatiskt.

Skydd mot nätfiske
Kasperskys motor mot nätfiske blockerar automatiskt nätfiskelänkar – så virtuella datormiljöer blir mycket säkrare för användarna.

Bättre skydd – jämfört med områdesbaserade program
För icke-transparent virtualiseringstrafik ger Kasperskys virtuella maskinbaserade säkerhet skydd som ligger mycket närmare de virtuella arbetsbelastningarna som behöver skyddas. Jämfört med områdesbaserade säkerhetsprogram är den här metoden mycket effektivare mot interna nätverksattacker som Conficker-masken

Effektivt skydd som har minsta möjliga påverkan på prestanda

Eliminerar onödiga skanningar – samtidigt som säkerheten bevaras
Vissa säkerhetsprodukter slösar tid och resurser på att köra flera skanningar på samma fil. Det beror på att virtuella miljöer – både transparenta och icke-transparenta virtuella datorer – ofta har många liknande virtuella maskiner som var och en har åtkomst till många identiska filer. Kasperskys funktion med delat cacheminne delar effektivt resultatet av filskanningar – för att minimera belastningen på dina värddatorer.

Delat cacheminne
När en användare öppnar en fil på en virtuell maskin skannar Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent filen för att kontrollera att den är säker. Skanningsbedömningarna lagras sedan på det delade cacheminnet. Om samma fil öppnas på en annan virtuell maskin – på samma virtuella värddator – vet Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent automatiskt att det inte är nödvändigt att genomföra ytterligare en skanning. Filen skannas bara igen om den har ändrats eller om användaren gör en manuell skanningsbegäran.

Snabbt att konfigurera och enkelt att hantera – för ökad driftstid och lägre kostnader

Extremt enkelt att installera och hantera
När den dedikerade virtuella säkerhetsutrustningen har installerats på den virtuella värddatorn distribueras de lätta agenterna automatiskt till varje virtuell maskin. Olika säkerhetsinställningar kan enkelt användas på flera grupper av virtuella maskiner – så specifika säkerhetsfunktioner kan undantas om de inte är relevanta för en viss virtuell maskin eller grupp av maskiner.

Inget behov av att starta om hypervisorn eller virtuella maskiner
Under driftsättningen behöver du inte starta om några maskiner eller försätta värddatorn i underhållsläge. På så sätt kan användarna bibehålla sin produktivitet, vilket är mycket viktigt för datacenter som har målet att uppnå en driftstid på ”fem nior” (99,999 %) eller mer.

En centraliserad managementkonsol – för hantering av alla fysiska, virtuella och mobila enheter
Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent innefattar Kaspersky Security Center – Kasperskys lättanvända hanteringsgränssnitt som gör att du kan konfigurera och kontrollera en mängd Kaspersky-tekniker för säkerhet och systemhantering via en enda konsol. Med Kaspersky Security Center får du en enda konsol för att hantera säkerhet för:

 • Virtuella miljöer, inklusive:
  • Microsoft Hyper-V
  • Citrix Xen
  • VMware (skyddat av Kaspersky Security for Virtualization | Agentless)
 • Fysiska enheter, inklusive:
  • Bärbara datorer
  • Stationära datorer
  • Servers
 • Mobila enheter, inklusive:
  • Smarta telefoner
  • Surfplattor

Har funktioner för grundläggande hypervisorteknik – för Microsoft Hyper V och Citrix Xen

Nära integrering förbättrar prestanda och säkerhet
Eftersom Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent är nära integrerat med Microsoft Hyper-V och Citrix Xen kan du dra nytta av optimerad prestanda och stöd för viktig teknik i din valda hypervisor.

Microsoft Hyper-V support
Microsoft Hyper-V-teknik med funktioner för Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent innefattar:

 • Dynamiskt minne
 • Klusterdelade volymer
 • Livesäkerhetskopiering

Funktioner för Citrix Xen
Citrix Xen-teknik med funktioner för Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent innefattar:

 • Kontroll av dynamiskt minne
 • Skydd och återställning av virtuell maskin (VMPR)
 • XenMotion (direktmigrering)
 • Multi-stream ICA
 • Citrix Receiver
 • Personal vDisk

Hypervisorer och gästoperativsystem som stöds

Supported hypervisors:

 • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
 • Microsoft Hyper-V Server 2012
 • Citrix XenServer 6.0.2 / 6.1

Gästoperativsystem som stöds:

 • Windows XP Professional SP3* (x32)
 • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (x32/x64 SP1 eller senare)
 • Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise (x64 SP1)
 • Windows Server 2008 Standard/Enterprise SP2 (x32/x64)
 • Windows Server 2003 R2 Standard/Enterprise SP2 (x32/x64)
 • Windows Server 2003 Standard SP2 (x32/x64)
 • Windows Server 2012 (x64)
 • Windows 8/Pro/Enterprise (x32/x64)
 • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2 (x32)
 • Windows Small Business Server 2008 Standard (x64)
 • Windows Small Business Server 2011 Essentials/Standard (x64)

 

Copyright © 1997 - 2014 Kaspersky Lab

Med ensamrätt. Branschledande antivirusskydd.