KASPERSKY TOTAL SECURITY
FOR BUSINESS

DEN ULTIMATA SÄKERHETSLÖSNINGEN FRÅN KASPERSKY LAB

  • Skydd mot skadlig programvara, kontroll, mobil säkerhet och MDM
  • Automatisk sårbarhetsskanning och patchdistribution
  • Lättanvända systemhanteringsverktyg
  • Skydd för webbgateway, e-post och samarbete

Kaspersky Endpoint Security
for Business (Total)

Med Kaspersky TOTAL Security for Business får du Kaspersky Labs mest heltäckande säkerhetslösning för företag – så att du kan skydda varje del av ditt företagsnätverk. Utöver skydd mot skadlig programvara för arbetsstationer, filservrar och mobila enheter – plus datakryptering och flexibla klientkontroller – erbjuder Kaspersky TOTAL Security for Business särskilda skyddsfunktioner för e-postservrar, samarbetsservrar och trafik som går via internetgatewayer. Dessutom får du lättanvända systemhanteringsverktyg och funktioner för hantering av mobila enheter (så kallad mobile device management, MDM), så att du enkelt kan utföra en lång rad administrativa uppgifter.

Skydd mot skadlig programvara på många nivåer
Med Kasperskys senaste teknik för skydd mot skadlig programvara får du en effektiv kombination av proaktiva signatur- och molnbaserade tekniker – så att du som företagsanvändare kan dra nytta av stärkt skydd mot såväl känd skadlig programvara som nya hot.

Skydd mot skadlig programvara för många olika serverplattformar
I delade lagringsmiljöer räcker det med en infekterad fil för att skadlig programvara ska spridas över hela nätverket. Det är anledningen till att vi med Kaspersky TOTAL Security for Business ger dig skydd mot skadlig programvara för filservrar. Med det här skyddet åtnjuter du alla fördelar med delad lagring utan att kompromissa med säkerheten.

Förenkla IT-administrationen
Bara för att IT-miljön är komplicerad behöver det inte vara komplicerat att administrera den. Med Kaspersky TOTAL Security for Business får du ett generöst utbud av funktioner för systemhantering, så att du enklare kan administrera IT-miljön och samtidigt ha kostnaderna under kontroll. Av de funktioner du får är det värt att särskilt nämna automatisk, heltäckande maskin- och programvaruinventering för ditt nätverk, automatisk sårbarhetsskanning och patch- och uppdateringsdistribution samt systeminstallation.

Skydda sekretessbelagd information – också på försvunna bärbara datorer och mobila enheter
Om ni inom företaget tappar bort eller blir bestulna på en bärbar dator, lagringsenhet, pekplatta eller smart telefon, kan det leda till att sekretessbelagd, verksamhetskritisk information hamnar i orätta händer. Med Kaspersky TOTAL Security for Business får du funktioner för datakryptering och krypteringshantering – så att du kan vara säker på att alla sekretessbelagda data är fullt skyddade även om en medarbetare tappar bort eller blir bestulen på sin bärbara dator eller mobila enhet.

Mer kontroll för IT-administratörerna
Med Kasperskys funktioner för klientkontroll – där programkontroll, enhetskontroll och webbkontroll ingår – får verksamhetens IT-administratörer all den hjälp de behöver för att styra användningen av program, enheter och internet på verksamhetens nätverk. Det är lätt att styra vilka program som får köras, vilka enheter som har tillgång till verksamhetens system samt hur medarbetarna får använda webben.

Skydd för smarta telefoner och surfplattor – inklusive BYOD
I Kaspersky TOTAL Security for business förenas mobil säkerhet med flexibla funktioner för hantering av mobila enheter (Mobile Device Management, MDM). På så sätt får du det stöd du behöver för att tillhandahålla och hantera säkerhet för ett brett utbud av mobila plattformar. Nu kan du enkelt skydda såväl smarta telefoner och surfplattor som de interna system och data som företagets medarbetare använder på den typen av enheter.

E-postskydd
Med Kaspersky TOTAL Security for Business får du en kombination av optimerad skanning av skadlig programvara och intelligent filtrering av skräppost, vilket ger ett effektivt skydd för e-postservrar, så att du kan eliminera skräppost och minska trafiken på företagets nätverk. I den här lösningen har du stöd för en rad olika servrar – bland annat Microsoft Exchange, IBM Lotus Notes/Domino, Sendmail, qmail, Postfix, Exim och CommuniGate Pro.

Skydd för webbtrafik
Med Kaspersky TOTAL Security for Business får du ett skydd mot skadlig programvara som övervakar den webbtrafik som går genom de mest populära Windows-baserade och Linux-baserade gatewayerna, så att användarna får tillgång till internet utan risk för webbaserade angrepp.

Möjliggör säkert samarbete
I Kasperskys skydd mot skadlig programvara för SharePoint-plattformar ingår funktioner för innehålls- och filfiltrering. Det här ger dig det stöd du behöver för att se till att företagets samarbetsprinciper efterlevs samt undvika att olämpligt innehåll lagras i företagets nätverk.

 DELA DEN HÄR SIDAN