KASPERSKY TOTAL SECURITY
FOR BUSINESS

VÅR ULTIMATA LÖSNING FÖR SÄKERHET OCH SYSTEMHANTERING

  • Prisbelönt skydd mot skadlig programvara – plus nodkontroller
  • Datakryptering – skyddar viktiga affärsdata
  • Patchhantering – inklusive automatisk sårbarhetsskanning
  • Effektivitetsfrämjande systemhanteringsverktyg
  • E-postsäkerhet – skyddar mot skräppost och skadlig programvara
  • Skydd för internet gateway – ger säkrare webbåtkomst
  • Skydd mot skadlig programvara för samarbetsservrar
  • Mobil säkerhet och hantering av mobila enheter … med mera

Kaspersky Endpoint Security
for Business (Total)

För företag som behöver förstklassig skyddsteknik för alla större noder i sina nätverk tillhandahåller Kaspersky TOTAL Security for Business, vår mest omfattande säkerhetslösning för företag. Utöver skydd mot skadlig programvara för arbetsstationer, filservrar och mobila enheter – plus specialiserade krypteringstekniker, flexibla nodkontroller och effektivitetsfrämjande systemhanteringsverktyg – erbjuder Kaspersky TOTAL Security for Business ett tillförlitligt skydd för e-postservrar, samarbetsservrar och trafik som går via internet gateways.

Skydd mot skadlig programvara som ditt företag kan lita på
Kaspersky är välkänt för sina kraftfulla tekniker för skydd mot skadlig programvara. Vår senaste skyddslösning mot skadlig programvara kombinerar signaturbaserade, proaktiva och molnbaserade tekniker, för att ge ditt företag ännu bättre skydd mot kända, nya och framtida hot.

Säkerhet för filservrar
Trots att delad lagring erbjuder många fördelar så kan en enda smittad fil sprida skadlig programvara över hela företagsnätverket. Kaspersky TOTAL Security for Business innehåller ett skydd mot skadlig programvara för filservrar som hjälper företaget att dra fördel av delad lagring utan att kompromissa med säkerheten.

Utöka säkerheten … spara tid och pengar på IT-administration
Allteftersom företags IT-nätverk blir mer avancerade blir uppgiften att hantera dem allt krångligare. Kaspersky TOTAL Security for Business innehåller omfattande systemhanteringsfunktioner som minskar belastningen på ditt IT-team samt kostnaderna för administration. Från automatisk inventering av all maskin- och programvara i företagsnätverket till sårbarhetsskanning, patchhantering samt systemdistribution – Kasperskys systemhanteringsverktyg bidrar till att göra avancerade IT-miljöer mycket enklare att hantera.

Skydda din viktiga affärsinformation – till och med på förlorade enheter
Det har skett otaliga gånger att en borttappad bärbar dator, mobil enhet eller flyttbar lagringsenhet har legat till grund för en läcka av sekretessbelagda affärsdata. De ekonomiska och ryktesmässiga konsekvenserna kan vara katastrofala för ett företag. Kaspersky TOTAL Security for Business innehåller kraftfull datakrypteringsteknik, vilket gör att en förlorad enhet blir en långt mindre risk för skadliga läckor av affärsinformation.

Förhindra angrepp från hackare … ge ditt IT-team större kontroll
Kasperskys avancerade brandvägg ger ytterligare en nivå av skydd genom att inkommande och utgående trafik kontrolleras på ett effektivt sätt. Kasperskys flexibla kontrollfunktioner hjälper dessutom ditt IT-team att administrera användningen av webb, enheter och program. Med programkontroll, enhetskontroll och webbkontroll kan IT-teamet enkelt styra vilka program som får köras i nätverket, om specifika enheter ska få åtkomst till dina system och hur dina anställda får använda internet.

Säkrar mobila enheter och underlättar BYOD-lösningar
Fler företag inser fördelarna med BYOD-lösningar (Bring Your Own Device eller Ta med din egen enhet) som tillåter att anställda använder sina privata mobila enheter för företagsrelaterade uppgifter. Eftersom Kaspersky TOTAL Security for Business innehåller både Mobile Security och MDM (Mobile Device Management) kan du styra och övervaka säkerheten för mobila enheter som får åtkomst till ditt företags system och data.

Skydda företagets e-post
Kaspersky TOTAL Security for Business erbjuder lätthanterade skydd mot skadlig programvara och skydd mot skräppost för e-postservrar. Förutom en effektiv och optimerad virussökning erbjuder Kaspersky ett intelligent skräppostfilter för att eliminera farliga eller störande skräppostmeddelanden och minska trafiken i företagets nätverk.

Säkrare internetåtkomst … för hela företaget
Kaspersky TOTAL Security for Business innehåller skyddsprogram mot skadlig programvara som skyddar webbtrafik som går över de flesta populära Windows- eller Linux-baserade internet gateways. Genom att automatiskt ta bort skadliga program och förse användarna med säker internetåtkomst kan Kaspersky hjälpa dig och dina anställda att arbeta mer produktivt.

Möjliggör säkert samarbete – för ökad produktivitet
Kaspersky TOTAL Security for Business innehåller ett skydd mot skadlig programvara för SharePoint-plattformar, som ger en hög identifieringsfrekvens, enkel hantering och flexibla rapporter. Funktioner för innehålls- –och filfiltrering hjälper dig att upprätthålla interna policyer för samarbete och förhindra lagring av olämpligt innehåll i dina system.

Copyright © 1997 - 2014 Kaspersky Lab

Med ensamrätt. Branschledande antivirusskydd.