Kaspersky Security Center

Välj Kaspersky Lab för dina behov av klientsäkerhet och systemhantering. Du kan övervaka och kontrollera en mängd tekniker från Kaspersky från en enda lättanvänd managementkonsol ... Kaspersky Security Center.

 

Översikt

Alltför länge har företag och IT-avdelningar varit tvungna att köra flera olika, inkompatibla konsoler för hantering av många olika säkerhetsprodukter och verktyg för systemhantering. Nu behövs inte det längre.

Förenklad hantering – sänker kostnaderna och ökar produktiviteten

Kaspersky Security Center har utvecklats i syfte att göra det lättare och snabbare för dig att konfigurera, köra och hantera IT-säkerhet och system – i en komplex IT-miljö. Du får en enda, enhetlig managementkonsol som du kan använda för att kontrollera en mängd Kaspersky-tekniker för säkerhet och systemhantering. Du får ökad synlighet över alla klienter och enheter i nätverket, förenklad IT-administration, sänkta driftskostnader och en högre produktivitet.

Lättanvänt gränssnitt

Kaspersky Security Center har utformats för att ge ett intuitivt, lättanvänt gränssnitt med tydligt utformade kontrollpaneler.

Förenklad installation

Med guideverktyg kan du snabbt och enkelt installera Kasperskys säkerhetsprogram – i hela IT-miljön.

Lätt åtkomst ... var du än är

Förutom en lokal managementkonsol innehåller Kaspersky Security Center en bekväm webbkonsol som du kan använda på alla internetaktiverade datorer för att övervaka nätverkets säkerhetsstatus.

Flexibel rapportering

Med Kaspersky Security Center kan du generera ett brett urval av anpassningsbara rapporter om säkerhetsstatus och prestanda. Rapporter kan skapas på begäran eller enligt schema.

Stöd för komplexa miljöer

När Kaspersky Security Center körs i Windows stöds hanteringen av många olika operativsystem och plattformar – bland annat servrar och datorer som kör Windows, Linux eller Novell Netware och mobila enheter som kör Android, iOS, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile och Windows Phone.

Så här införskaffar du Kaspersky Security Center*

Kaspersky Security Center ingår i Kaspersky TOTAL Security for Business och i alla nivåer av Kaspersky Endpoint Security for Business – CORE, SELECT och ADVANCED. Oavsett vilken Kaspersky-lösning du väljer aktiveras Kaspersky Security Center bara med de hanteringsverktyg som är relevanta för den specifika lösningen. Om du vill uppgradera till en högre nivå av Kaspersky Endpoint Security for Business – eller till vår ultimata lösning Kaspersky TOTAL Security for Business – aktiveras ytterligare hanteringsfunktioner i din Kaspersky Security Center-managementkonsol.

*Samtliga Kaspersky Security Center-funktioner är inkluderade i Kaspersky TOTAL Security for Business. För övriga Kaspersky-lösningar varierar antalet funktioner i Kaspersky Security Center, allt i enlighet med funktionerna i den inköpta Kaspersky-lösningen.

Hantering av klientsäkerhet

Kaspersky Security Center aktiverar installation, konfiguration och hantering av Kasperskys tekniker för klientsäkerhet, så att du kan hantera företagets försvar mot kända och nya skadliga programvaror, förekomma risker för IT-säkerhet och sänka den totala kostnaden för skydd.

Skadlig programvara och brandvägg

Kaspersky Security Center ger flexibel kontroll över Kasperskys tekniker för hantering av skadlig programvara, på flera nivåer:

 • Ställ in och hantera skyddsregler för flera plattformar, bland annat Windows, Linux och Mac
 • Konfigurera skydd för grupper av servrar, arbetsstationer och enskilda enheter
 • Skanna efter virus – på begäran eller enligt schema
 • Bearbeta alla objekt i karantän
 • Hantera uppdateringar av antivirusdatabaser
 • Hantera molnbaserat skydd från KSN (Kaspersky Security Network)
 • Konfigurera och hantera Kasperskys avancerade brandvägg och värdbaserade system för intrångsskydd

 

Programkontroll, enhetskontroll och webbkontroll

Med hjälp av central hantering av olika kontroller kan du definiera regler för specifika grupper eller individer – du kan ha flera nivåer av skydd, utan att direkt öka administratörernas arbetsbelastning:

 • Ställ in regler för programkontroll och förhindra att oönskade program körs i nätverket
 • Hantera åtkomstbehörigheter för enheter som användare kopplar till nätverket, efter enhetstyp, buss eller enhetens serienummer
 • Övervaka och kontrollera webbåtkomst och behörigheter, bland annat segmentering av användargrupper

 

Filserversäkerhet

Även om det bara finns en smittad fil i lagret för delade filer kan den filen påverka alla datorer i nätverket. Med Kaspersky Security Center kan du konfigurera och hantera alla skyddsfunktioner som ingår i Kaspersky Security for File Server:

 • Hantera och kontrollera skydd mot skadlig programvara för:
  • Windows servers
  • Linux file servers
  • Novell NetWare

 

Kryptering

Även om många krypteringsprodukter har ett rykte om sig att vara svåra att distribuera och kräva en separat managementkonsol, kan alla Kasperskys krypteringstekniker hanteras från samma Kaspersky Security Center-konsol som du använder för att kontrollera andra program för säkerhet och systemhantering från Kaspersky:

 • Med enpolicyhantering kan du ange inställningar för kryptering, skadlig programvara, enhetskontroll, programkontroll och övrig klientsäkerhet ... i en enda policy
 • Central hantering av alla krypteringsinställningar och policyer för att kryptera data på:
  • Hårddiskar – kryptering av filer, mappar och hela diskar
  • Flyttbara enheter – kryptering av filer, mappar eller hela diskar

 

Hantering av mobila enheter

Behovet av mobil åtkomst till företagssystem blir allt större och med Kaspersky Security Center kan du enkelt hantera Kasperskys flernivåtekniker för mobil säkerhet och skydda företaget. Du kan även implementera ett säkert BYOD-initiativ (Bring Your Own Device).

Mobil säkerhetshantering

Kaspersky Security Center ger detaljerad kontroll över distribueringen av mobil säkerhet:

 • Anpassa och förkonfigurera program för mobil klientsäkerhet eller en iOS-säkerhetsprofil
 • Implementera OTA-distribution (Over the Air) av programvara för mobil säkerhet och andra program via SMS eller e-post – eller distribuera programvaran via användarens dator
 • Spåra om alla användare har slutfört säkerhetsdistributionen i enheten
 • Kontrollera eller neka åtkomst
 • Ange policyer för grupper eller jobbroller med hjälp av Active Directory
 • Konfigurera ActiveSync-inställningar

 

Mobilt skydd mot skadlig programvara

Kasperskys kraftfulla tekniker för skydd mot skadlig programvara ger skydd på flera nivåer för mobila enheter. Kaspersky Security Center ger flexibel kontroll över alla viktiga funktioner mot skadlig programvara:

 • Kör sökningar efter skadlig programvara på begäran eller enligt schema
 • Ställ in skydd mot skräppost – filtrera ut skräppostsamtal och texter (gäller inte iOS)

 

Programkontroll för mobila enheter

Med Kaspersky Security Center kan du direkt kontrollera om vissa program får köras på användares mobila Android-enheter:

 • Ställ in en Tillåt som standard-policy som bara blockerar svartlistade program
 • Ställ in en Neka som standard-policy som bara tillåter körning av vitlistade program
 • Definiera din policy för hantering av rotåtkomst-/modiferingsincidenter – bland annat rensning av data

 

Aktivera kryptering av mobildata

Med Kaspersky Security Center kan du hantera datakryptering inom själva IT-infrastrukturen och dessutom kontrollera krypteringsfunktionerna i mobila enheter:

 • Hantera kryptering av hel disk för iOS-enheter
 • Ställ in kryptering på fil-/mappnivå (FLE)

 

Inneslutning

Med Kaspersky Security Center kan du hantera hur privata data och företagsdata lagras i BYOD-mobiler:

 • Ställ in containrar och håll företagsdata helt avskilt från användarens privata data
 • Hantera kryptering med containern
 • Hantera om ett program ska beviljas åtkomst till specifika resurser i den mobila enheten
 • Ställ in begränsningar för dataåtkomst
 • Kör fjärrfelsökning – undersök problem i program eller container

 

Stöldskydd

Fjärrhantering via Kaspersky Security Center innebär att även om en mobil enhet förloras eller stjäls har du ändå kontroll över viktiga funktioner för stöldskydd:

 • Implementera låsfunktionen – förhindra obehörig åtkomst till företagsnätverket
 • Kör sökfunktionen – identifiera ungefärlig plats för den saknade mobila enheten
 • Hantera datarensningsfunktionen – välj mellan selektiv rensning av företagsdata eller återställning av enheten till fabriksinställningar

När du köper Kaspersky Endpoint Security for Business SELECT eller ADVANCED, Kaspersky TOTAL Security for Business eller Kaspersky Security for Mobile ingår alla funktioner för hantering av mobila enheter i din Kaspersky Security Center-konsol. Du kan alltså använda samma konsol för att hantera dina mobila enheter, din Kaspersky Endpoint Security och praktiskt taget alla andra Kaspersky-tekniker som du kör.

Systemhantering

Förutom en detaljerad kontroll av IT-säkerheten ger Kaspersky Security Center också många systemhanteringsfunktioner som förenklar uppgifter inom IT-administration. Det höjer produktiviteten och minskar driftskostnaderna.

Hantering av operativsystems- och programavbildningar

Kaspersky Security Center hjälper dig skapa och distribuera datoravbildningar:

 • Kör kloning av datoravbildning
 • Hantera distributionen av datoravbildningar, bland annat operativsystem och program

 

Programinstallation

Genom att aktivera fjärrdistribuering av program sparar du tid med Kaspersky Security Center och får dessutom hjälp att minimera nätverkstrafiken:

 • Kontrollera fjärrdistribuering av program på begäran eller enligt schema
 • Hantera nätverksbelastning om du måste distribuera program till ett fjärranslutet kontor genom att aktivera en arbetsstation så att den fungerar som uppdateringsagent för alla system på det kontoret

 

Tillgångs- och licenshantering

Kaspersky Security Center hjälper dig hantera dina maskinvaru- och programvarutillgångar, samt övervaka programlicenser i hela IT-miljön:

 • Övervaka alla maskinvaruenheter i nätverket via den automatiska inventeringen av maskinvara
 • Kontrollera användning av program och spåra licensöverträdelser med hjälp av information från den programvaruinventering som genereras av Kaspersky Security Center

 

Sårbarhetsskanning

När maskinvaru- och programvaruinventeringar har genererats kan du söka efter sårbarheter i opatchade operativsystem och program:

 • Generera detaljerade rapporter om sårbarheter
 • Utvärdera sårbarheter och definiera prioriteter för patchning

 

Hantering av patchar

Efter en sårbarhetsskanning kan Kaspersky Security Center hjälpa dig distribuera viktiga patchar på ett mer effektivt sätt:

 • Kontrollera hur Microsoft-uppdateringar och snabbkorrigeringar distribueras till klienter i nätverket
 • Hantera hämtning av patchar från Kasperskys servrar, och hantera distributionen av patcharna

 

Network Admission Control (NAC)

Förutom förbättring av automatisk identifiering av enheter i företagsnätverket kan Kaspersky Security Center också, med hjälp av NAC, förenkla inställningen av regler för gästers mobila enheter:

 • Hantera policyn för att bevilja eller neka åtkomst till nätverket
 • Hantera "Captive Portal" som ger gäster internetåtkomst – utan att de beviljas åtkomst till dina företagssystem

 Välj Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED, Kaspersky TOTAL Security for Business eller Kaspersky Systems Management – alla de detaljerade administrationsverktyg som finns i Kaspersky Systems Management ingår i din Kaspersky Security Center-managementkonsol.

 Systemkrav

Systemkrav för administrationsservern

Programvarukrav

Kompatibla operativsystem och systemkrav listas nedan:

 • Windows XP Professional SP2
 • Windows Server 2003 (inklusive R2, Small Business Server)
 • Windows Vista SP1
 • Windows Server 2008 (inklusive R2, Core, Small Business Server)
 • Windows 7 Professional, Enterprise, Ultimate
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Small Business Server 2011
Kan användas på 64-bitarsversioner. Administrationsservern kan installeras på alla huvudutgåvor av Windows Server – Standard, Enterprise och Datacenter.

 

Utöver operativsystemet måste följande program vara installerade:

 • Microsoft.NET Framework 2.0 (ingår i installationspaketet)
 • Microsoft Data Access Components 2.8 (ingår i installationspaketet)
 • Windows Data Access Components 6.0
 • Windows Installer 4.5
Dessutom krävs det en SQL-server för administratörsservern. Installationspaketet för Kaspersky Security Center 10 innehåller Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition – en kostnadsfri version av Microsoft SQL Server.

 

Maskinvarukrav

Maskinvaran måste uppfylla följande krav:

 • 1 GHz eller snabbare processor (1,4 GHz för 64-bitarssystem)
 • 512 MB RAM-minne (utöver det minne som krävs för operativsystemet och andra program som är installerade på datorn)
 • 2 GB ledigt utrymme på hårddisken

 

*Ytterligare 100 GB ledigt utrymme på hårddisken behövs för patchhanteringsfunktionerna

Systemkrav för administrationskonsolen

Programvarukrav

Kompatibla operativsystem och systemkrav listas nedan:

 • Windows XP Professional
 • Windows Server 2003 (inklusive R2, Small Business Server)
 • Windows Vista SP1
 • Windows Server 2008 (inklusive R2, Core, Small Business Server)
 • Windows 7 Professional, Enterprise, Ultimate
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Small Business Server 2011
Kan användas på 64-bitarsversioner.

 

Utöver operativsystemet måste följande program vara installerade:

 • Windows Installer 4.5
 • Microsoft Management Console 2.0 eller senare
 • Microsoft XML 4.0 Parses
 • Microsoft Internet Explorer 7.0 eller senare

 

Maskinvarukrav

Maskinvaran måste uppfylla följande krav:

 • 1 GHz eller snabbare processor (1,4 GHz för 64-bitarssystem)
 • 512 MB RAM-minne (utöver det minne som krävs för operativsystemet och andra program som är installerade på datorn)
 • 1 GB ledigt utrymme på hårddisken

 

Systemkrav för webbkonsolen

Systemkrav för webbkonsolservern

Web server: Apache 2.2

Operativsystem

 

 • 32-bitarsplattformar:
 • Windows Server 2003 / Windows Server 2008 inklusive Core-läge
 • Windows XP Professional SP2 / Windows Vista SP1 / Windows 7 SP1
 • 64-bit platforms:
 • Windows Server 2003 / Windows Server 2008 SP1 / 2008 R2 inklusive Core-läge
 • Windows XP Professional / Windows Vista SP1 / Windows 7 SP1

 

Systemkrav för webbkonsolklienter (webbläsare som stöds)
För Microsoft Internet Explorer 7.0 eller senare:
 • Microsoft Windows XP Professional SP2 eller senare
 • Microsoft Windows 7
 • Microsoft Windows 8

 

For Firefox 16.0 and 17.0:

Windows-plattformar:

 • Microsoft Windows XP Professional SP2 eller senare
 • Microsoft Windows 7
 • Microsoft Windows 8

 

32-bit Linux-plattformar:

 • Fedora 16
 • SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP2
 • Debian GNU/Linux 6.0.5
 • Mandriva Linux 2011
 • Ubuntu Desktop 10.04 LTS
 • Ubuntu Server 12.04 LTS

 

64-bitars Linux-plattformar:

 • Red Hat Enterprise Linux 6.2 Server
 • SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP2
 • SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2
 • OpenSUSE Linux 12.2
 • Ubuntu Server 12.04 LTS

 

För Safari 4:

 • Mac OS X 10.4 (Tiger)
 • Mac OS X 10.5 (Leopard)
 • Mac OS X 10.6 (Snow Leopard)

 

Systemkrav för Network Agent-installationer

Kaspersky Security Center Network Agent kan installeras på samma operativsystem som de produkter som har stöd för hantering via Kaspersky Security Center. Det kan alltså bland annat installeras på alla system som stöds av Kaspersky Endpoint Security 10 för Windows.

Maskinvarukrav för Network Agent-installationer:

 • Processor – 1 GHz eller snabbare för 32-bitarssystem, 1,4 GHz eller snabbare för 64-bitarssystem
 • RAM-minne – 512 MB för Windows och 1 GB för Linux och Mac OS
 • Hårddiskutrymme – 500 MB för Network Agent och 2 GB för Update Agent

 Copyright © 1997 - 2014 Kaspersky Lab

Med ensamrätt. Branschledande antivirusskydd.