Application Replacement Update:

Uppdatering kring ersättning av applikation: Kaspersky Security Center ersätter Kaspersky Administration Kit. För mer information, besök sidan Kaspersky Administration Kit.

Kaspersky Security Center

Måste ditt IT-team stå ut med att köra en mängd olika, inkompatibla konsoler – bara för att kontrollera viktiga IT-säkerhetslösningar, skydd för mobila enheter och systemhanteringsverktyg? Med Kaspersky Security Center får du en enda, enhetlig managementkonsol som gör det enklare för IT-personalen att övervaka och kontrollera Kaspersky Labs säkerhet, MDM (hantering av mobila enheter) och teknik för systemhantering.

 

Enklare säkerhet, MDM och systemhantering – till lägre kostnad och med högre effektivitet

Kaspersky Security Center är utformat för att förenkla en mängd verktyg för systemadministration och säkerhetsuppgifter, och gör det enkelt att konfigurera, köra och hantera system – och säkerheten för dina IT- och mobila enheter – i en komplex miljö. Med den bekväma enhetliga managementkonsolen får du via Kaspersky Security Center bättre överblick över varje klient i ditt företagsnätverk, ett enkelt gränssnitt för nästan all Kaspersky-säkerhet, MDM- och systemhantering – plus detaljerad kontroll över användarnas aktiviteter, däribland användning av program, enheter och internet.

Intuitivt gränssnitt

Kaspersky Security Center har utvecklats för att vara snabbt och enkelt att använda med en tydlig instrumentpanel som ger viktig information snabbt..

Enkel säkerhetsinstallation

Med guideverktyg gör Kaspersky Security Center det snabbare och enklare att installera, konfigurera och uppdatera Kasperskys säkerhetsprogram för din IT-park.

Förenklad åtkomst – från nästan var som helst

Kaspersky Security Center innehåller också en webbkonsol – så att du kan övervaka företagsnätverkets säkerhet från valfri dator med internet.

Flexibla, detaljerade rapporter

En stor mängd anpassningsbara rapporter – om säkerhetsstatus och prestanda – kan genereras på begäran.

Stöder dagens komplexa IT-miljöer

Kaspersky Security Center körs med Windows men förenklar hanteringen av en mängd olika plattformar – däribland stationära datorer och servrar som kör Windows- eller Linux-operativsystem, plus mobila enheter som körs med Android, iOS, Windows Phone 8, Windows Mobile, BlackBerry eller Symbian.

Hantering av klientsäkerhet

Med Kaspersky Security Center kan du enkelt och snabbt installera, konfigurera och hantera Kasperskys stora utbud av tekniker för klientsäkerhet. Nu är det enkelt att hantera ditt skydd mot de senaste hoten från skadlig programvara, eliminera viktiga säkerhetsrisker och minska den totala kostnaden för IT-säkerhet.

Skydd på flera nivåer – inklusive skydd mot skadlig programvara och brandvägg

Med Kaspersky Security Center får du flexibel kontroll över Kasperskys skyddstekniker:

 • Konfigurera och hantera säkerhetspolicyer för en mängd plattformar – inklusive Windows, Linux och Mac
 • Konfigurera och hantera Kasperskys brandvägg och värdbaserade system för intrångsskydd (HIPS)
 • Konfigurera säkerhet för grupper av servrar, arbetsstationer och enskilda enheter
 • Kör virusskanningar – på begäran eller enligt ditt eget schema
 • Behandla projekt som har satts i karantän
 • Hantera molnbaserat skydd – från molnbaserade Kaspersky Security Network (KSN)
 • Hantera uppdateringar av antivirusdatabaser

Kraftfulla kontroller – Programkontroll, enhetskontroll och webbkontroll

Eftersom Kaspersky Security Center ger centraliserad hantering av massor av kontroller – både för enskilda användare och specifika grupper – är det enkelt att ge fler säkerhetslager, utan att IT-administratörernas belastning ökar avsevärt:

 • Programkontroll: Definiera dina policyer för programkontroll för att förhindra att oönskade program körs i företagsnätverket
 • Enhetskontroll: Hantera åtkomstbehörigheter för enheter som användarna kopplar till företagets nätverk – efter enhetstyp, buss eller enhetens enskilda serienummer
 • Webbkontroll: Övervaka och kontrollera webbåtkomst och behörigheter, bland annat segmentering av användargrupper

Security for file servers

Eftersom en enda smittad fil i lagret för delade filer kan påverka alla datorer i nätverket, erbjuder Kaspersky Security Center ett smidigt sätt att konfigurera och hantera alla säkerhetsfunktioner som ingår i Kaspersky Security for File Server:

 • Konfigurera och hantera skydd mot skadlig programvara för:
  • Windows-servrar
  • Linux-filservrar

Datakryptering

Vissa krypteringsprodukter har ett rykte om sig att vara svåra att distribuera – och att kräva en separat managementkonsol. Men du kan hantera all krypteringsteknik från Kaspersky från samma Kaspersky Security Center-konsol som du använder för att hantera andra program för säkerhet och systemhantering från Kaspersky. Kaspersky Security Center::

 • Möjliggör central hantering av alla krypteringsinställningar och policyer – för att kryptera data på:
  • Hårddiskar – kryptering av fil, mapp eller hel disk
  • Borttagningsbara lagringsenheter – kryptering av fil, mapp eller hel disk
 • Du kan ange inställningar för kryptering och flera andra säkerhetstekniker – inklusive skydd mot skadlig programvara, programkontroll, enhetskontroll och övriga inställningar för klientsäkerhet – i en enda policy

Mobile Device Management (MDM)

Praktiskt taget alla företag kan dra nytta av att aktivera mobil åtkomst till företagssystem och -data. Kaspersky Security Center förenklar hanteringen av Kasperskys rigorösa säkerhetstekniker för mobila enheter – för att hjälpa dig att skydda dina företagssystem och komma igång med en säker strategi för privata enheter (BYOD, Bring Your Own Device).

Detaljerad hantering av mobil säkerhet

Med Kaspersky Security Center får du flexibel, detaljerad kontroll över din mobila säkerhet.

 • Förkonfigurera och anpassa säkerhetsprogrammen för din mobila enhet för ett brett utbud av mobila plattformar
 • Hantera OTA-distribution (Over the Air) av säkerhetsprogrammen för din mobila enhet och andra program – via SMS eller e-post – eller distribuera det program som krävs via användarens dator
 • Kontrollera eller neka åtkomst till företagsresurser
 • Konfigurera MDM-inställningar via Microsoft Exchange ActiveSync, Apple MDM och Samsung SAFE

Skydd mot skadlig programvara för mobila enheter

Med Kasperskys teknik för skydd mot skadlig programvara får du effektiv säkerhet i flera lager för flera olika mobila enheter – och Kaspersky Security Center ger enkel, flexibel kontroll över alla viktiga funktioner mot skadlig programvara:

 • Skanna efter skadlig programvara – på begäran eller enligt eget schema – och distribuera uppdateringar via fjärranslutning, skydda mobila enheter mot skadlig programvara på mobila enheter och andra hot mot mobila enheter.
 • Konfigurera skydd mot skräppost – filtrera ut skräppostsamtal och textmeddelanden och skydda dig mot nätfiske

Kontroller för mobila enheter

Förutom en kontroll av vilka program som kan köras på användarens mobila enheter – och vilka webbplatser de kan besöka – ger Kaspersky Security Center även konfigurerbara kontroller för hantering av modifierings- och rotåtkomsthändelser:

 • Programkontroll Med Kaspersky Security Center kan du enkelt styra vilka program som får köras på alla de mobila enheter som har åtkomst till dina företagssystem och -data. Du kan implementera en Tillåt som standard-policy – så att endast svartlistade program blockeras – eller implementera en Neka som standard-policy som endast tillåter att vitlistade program får köras.
 • Webbkontroll Med Kaspersky Security Center kan du blockera skadliga webbplatser och även kontrollera åtkomsten till webbplatser som inte bryter mot företagets regler för säkerhet och användning – som spel, sociala nätverk, webbplatser för e-handel, rekrytering och erotik samt proxyservrar.
 • Rotåtkomst/modifiering När användare modifierar eller får rotåtkomst till en mobil enhet kan det få en negativ inverkan på företagets säkerhet. Kasperskys MDM-funktioner upptäcker modifierings- och rotåtkomsthändelser och rapporterar dem till dig. Du kan sedan automatiskt blockera åtkomsten till containrar och antingen radera företagsdata eller rensa alla data på enheten.

Datakryptering på mobila enheter

Utöver att ge ett enkelt gränssnitt för hantering av datakryptering i din IT-infrastruktur är Kaspersky Security Center ett bekvämt sätt att kräva användning av de funktioner för kryptering som finns på användarnas mobila enheter.

Inneslutning

Med Kaspersky Security Center kan du hantera hur företagsdata lagras på BYOD-mobiler:

 • Skapa containrar – som lagrar företagsdata och skiljer din känsliga företagsinformation från användarnas privata uppgifter
 • Hantera datakryptering i containern
 • Definiera och hantera begränsningar för dataåtkomst
 • Du kan selektivt rensa bort företagsdata ur containern – utan att påverka någon privat information som tillhör användaren.

Stöldskydd för mobila enheter

Om en mobil enhet blir stulen eller tappas bort kan du med hjälp av fjärråtkomst till en mängd stöldskyddsfunktioner:

 • Låsa enheten – så att inga obehöriga användare kan få åtkomst till företagsnätverket
 • Spåra den ungefärliga platsen för den förlorade enheten
 • Rensa data i enheten – genom att selektivt endast radera företagsdata eller återställa enheten till fabriksinställningar
 • Få reda på den mobila enhetens nya nummer – även om SIM-kortet har bytts ut

Hur du kan inkludera mobil hantering i din Kaspersky-managementkonsol

När du köper någon av följande Kaspersky-produkter:

 • Kaspersky TOTAL Security for Business
 • Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED
 • Kaspersky Endpoint Security for Business SELECT
 • Kaspersky Security for Mobile

… kan din Kaspersky Security Center-konsol kontrollera alla Kasperskys funktioner för hantering av mobila enheter. En och samma konsol kan hjälpa dig med att hantera dina mobila enheter, Kasperskys klientsäkerhet och praktiskt taget alla andra Kaspersky-tekniker för säkerhet och systemhantering som du kör.

Hantering av virtualiseringssäkerhet

Med Kaspersky Security Center får du också enkel och bekväm kontroll över Kasperskys säkerhetslösningar för virtualiserade servrar och virtuella skrivbordsmiljöer. Oavsett om du kör VMware-, Citrix- eller Microsoft-baserad virtualisering erbjuder Kaspersky säkerhetsteknik som är optimerad för att hjälpa dig att kombinera skydd och höga konsolideringsgrader.

Välj bland Kasperskys tekniker för virtualiseringssäkerhet

Beroende på vad du använder för hypervisor och vilka säkerhetsfunktioner du behöver erbjuder Kaspersky både agentlösa säkerhetsprogram och säkerhetsprogram med en light agent:

 • Kaspersky Security for Virtualization | Agentless
 • Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent

Du kan hantera båda programmen via Kaspersky Security Center.

Systemhantering

Med Kaspersky Security Center får du mer än bara detaljerad kontroll över IT-säkerheten. Du kan också kontrollera en mängd systemhanteringsfunktioner som förenklar ett brett utbud av administrativa IT-uppgifter – så att du kan öka säkerheten och kontrollera dina driftskostnader.

Sårbarhetsskanning

När Kaspersky Security Center har skapat inventeringar av maskinvaran och programvaran i ditt företagsnätverk kan du skanna efter sårbarheter som finns i operativsystem och program som inte har genomgått de senaste patcharna/uppdateringarna:

 • Producera detaljerade rapporter om identifierade sårbarheter
 • Utvärdera sårbarheter och definiera prioriteter för tillämpning av patchning

Patch management

När du har kört en sårbarhetsskanning kan Kaspersky Security Center automatiskt distribuera patchar och uppdateringar i ditt nätverk – så att du enkelt kan:

 • Hantera hur Microsofts uppdateringar och snabbkorrigeringar distribueras till dina klienter
 • Hantera hämtningen av andra patchar från Kasperskys servrar

Distribution

Med Kaspersky Security Center kan du enkelt köra fjärrdistribuering av program – så att du kan spara tid och minimera nätverkets trafik:

 • Fjärrdistribuering av programvara – på begäran eller enligt schema
 • När du måste distribuera program till ett fjärranslutet kontor kan du minska nätverkets belastning genom att aktivera en lokal arbetsstation så att den fungerar som uppdateringsagent för alla andra system på fjärrkontoret.

Resurshantering för maskin- och programvara – plus licenshantering

Med Kaspersky Security Center kan du hantera dina IT-resurser – inklusive maskinvara och programvara, samt övervaka programlicenser i hela företagsnätverket:

 • Identifiera all maskinvara i företagsnätverket med en automatisk inventering av maskinvara
 • Hantera programanvändning och spåra eventuella överträdelser av licensvillkoren – med hjälp av information från Kaspersky Security Centers automatiska inventering av programvara

Hantering av operativsystems- och programavbildningar

Kaspersky Security Center hjälper dig skapa och distribuera datoravbildningar:

 • Kör kloning av datoravbildning
 • Hantera distributionen av datoravbildningar, bland annat operativsystem och program

Network Access Control (NAC)

Med NAC-funktionerna i Kaspersky Security Center blir det enklare för dig att ställa in regler för huruvida gästers mobila enheter ska kunna få åtkomst till ditt nätverk och andra tjänster:

 • Konfigurera och hantera din policy för att tillåta eller neka åtkomst till ditt nätverk
 • Hantera en så kallad "captive portal" som ger gäster åtkomst till internet, utan att ge dem åtkomst till företagets system och information

Hur du kan inkludera systemhantering i din Kaspersky Security Center-managementkonsol

När du köper någon av följande Kaspersky-produkter:

 • Kaspersky TOTAL Security for Business
 • Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED
 • Kaspersky Systems Management

… din Kaspersky Security Center-konsol kan kontrollera alla administrationsverktyg som ingår i Kaspersky Systems Management.  Du använder en och samma konsol som kan hjälpa dig med att kontrollera Kasperskys tekniker för systemhantering och praktiskt taget alla Kasperskys säkerhetsprogram som du kör.

Så här införskaffar du Kaspersky Security Center*

Kaspersky Security Center ingår i följande produkter:

 • Kaspersky TOTAL Security for Business
 • Kaspersky Endpoint Security for Business – ADVANCED
 • Kaspersky Endpoint Security for Business – SELECT
 • Kaspersky Endpoint Security for Business – CORE
 • Kaspersky Security for Virtualization

Oavsett vilka av Kasperskys säkerhetslösningar för företag du väljer aktiveras endast Kaspersky Security Center med de hanteringsverktyg som är relevanta för den produkt du har valt. Om du vill uppgradera till en högre nivå av Kaspersky Endpoint Security for Business eller vår ultimata säkerhetslösning för företag och systemhantering – Kaspersky TOTAL Security for Business – aktiveras de relevanta nya hanteringsfunktionerna i din Kaspersky Security Center-managementkonsol.

*Med Kaspersky TOTAL Security for Business kan du dra nytta av hela utbudet i Kaspersky Security Center. För varje nivå av Kaspersky Endpoint Security for Business – CORE, SELECT och ADVANCED – varierar utbudet av funktioner i Kaspersky Security Center enligt de funktioner som tillhandahålls på den specifika nivån i Kaspersky Endpoint Security for Business som företaget kör.

Systemkrav för Kaspersky Security Center 10

Allmänt

Obs! RAM- och CPU-kraven för administrationsservern, administrationskonsolen och Network Agent är de minsta kraven för installation av de komponenterna. Vi rekommenderar att du använder datorer med större RAM-minne och en högre CPU-frekvens.

Administrationsserver

Systemkrav för installation av administrationsservern:

 • Operativsystem:
  • Microsoft Windows Server 2003 SP2 eller senare (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows Server 2003 х64 senare (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows Server 2008 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows Server 2008 х64 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows Server 2008 x64 SP1 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows Server 2008 R2 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows Server 2012 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows Server 2012 R2 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 SP2 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows Small Business Server 2008 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows Small Business Server 2011 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows XP Professional SP2 eller senare
  • Microsoft Windows XP Professional x64 SP2 eller senare
  • Microsoft Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP1 eller senare (x32/x64)
  • Microsoft Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (x32/x64)
  • Microsoft Windows 8 Professional/Enterprise
  • Microsoft Windows 8 Professional/Enterprise x64
  • Microsoft Windows 8.1 Professional/Enterprise
  • Microsoft Windows 8.1 Professional/Enterprise x64

    

 • Databasserver (kan installeras på en separat dator):
  • Microsoft SQL Express 2005
  • Microsoft SQL Express 2008
  • Microsoft SQL Express 2008 R2
  • Microsoft SQL Express 2012
  • Microsoft SQL Server 2005
  • Microsoft SQL Server 2008
  • Microsoft SQL Server 2008 R2
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
  • Microsoft SQL Server 2012
  • MySQL 5.0.67, 5.0.77, 5.0.85, 5.0.87(SP1), 5.0.91
  • MySQL Enterprise 5.0.60(SP1), 5.0.70, 5.0.82(SP1), 5.0.90
 • Kompatibla virtuella plattformar:
  • VMware (Workstation 6.0, ESXi 4.0, ESXi 5.5)
  • Microsoft Hyper-V
  • KVM integrerat med Ubuntu 10.10
  • Microsoft Virtual PC 6.0.156.0
  • Parallels 4.0.6630
  • Oracle VM VirtualBox 4.0.4-70112 (endast Windows-gästinloggning)
  • Citrix XenServer 5.6.1 FP1
 • Microsoft Data Access Components (MDAC) version 2.8 eller högre
 • Windows DAC 6.0
 • Microsoft Windows® Installer 4.5
 • CPU: 1 GHz eller högre (1,4 GHz är minimum för ett 64-bitars OS)
 • RAM: 1 GB
 • Tillgängligt hårddiskutrymme: 10 GB.  När du använder systemhanteringsfunktioner måste det finnas minst 100 GB ledigt diskutrymme.

Administrationskonsol

Systemkrav för installation av administrationskonsolen:

 • Operativsystem:
  • Microsoft Windows (listan över versioner som stöds finns angivna i systemkraven i avsnittet Administrationsserver – se ovan)
 • Microsoft Management Console 2.0 eller senare
 • Microsoft Internet Explorer 7.0 eller högre (för Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 R2 eller Microsoft Windows Vista)
 • Microsoft Internet Explorer 8.0 eller högre (för Microsoft Windows 7)
 • Microsoft Internet Explorer 10.0 eller högre (för Microsoft Windows 8)
 • Microsoft Windows Installer 4.5
 • CPU: 1 GHz eller högre (1,4 GHz är minimum för ett 64-bitars OS)
 • RAM: 512 MB
 • Tillgängligt hårddiskutrymme: 1 GB
 • OpenGL 3x (endast för Kaspersky Security Center-plugin-program)

Webbkonsol

 • Webbserver:
  • Apache 2.2.9 eller högre, 32 bitar (för Windows)
  • Apache 2.2.9 eller högre, 32/64 bitar (för Linux)
 • Operativsystem:
  • Microsoft Windows Server 2003 SP2 (alla utgåvor)
  • Windows Small Business Server 2003 SP2 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows Server 2003 x64 SP2 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows Server 2008 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows Server 2008 x64 SP1 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows Server 2008 x64 R2 SP1 (alla utgåvor)
  • Windows Small Business Server 2008 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows Server 2008 x64 SP1 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows Server 2008 x64 R2 SP1 (alla utgåvor)
  • Windows Small Business Server 2011 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows Server 2012 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows Server 2012 R2 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows XP Professional SP2
  • Microsoft Windows XP Professional x64
  • Microsoft Windows Vista SP1 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows Vista SP1 x64 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows 7 SP1 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows 7 x64 SP1 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows 8 Professional/Enterprise
  • Microsoft Windows 8 Professional/Enterprise x64
  • Microsoft Windows 8.1 Professional/Enterprise
  • Microsoft Windows 8.1 Professional/Enterprise x64

    

Kaspersky Security Center Web-Consolehanteras via en webbläsare.

Följande typer och versioner av webbläsare – och typer och versioner av operativsystem – kan användas med programmet:

 • Microsoft Internet Explorer 7.0 eller högre, som körs med något av följande operativsystem:
  • Microsoft® Windows® XP Professional SP2 eller högre
  • Microsoft Windows 7
  • Microsoft Windows 8
 • Firefox 16.0 eller 17.0 som körs med något av följande operativsystem:
  • Windows® operativsystem:
   • Microsoft Windows XP Professional SP2 eller senare
   • Microsoft Windows 7
   • Microsoft Windows 8
  • Linux® operativsystem med 32 bitar:
   • Fedora 16
   • SUSE Linux® Enterprise Desktop 11 SP2
   • Debian GNU/Linux® 6.0.5
   • Mandriva Linux 2011
   • Ubuntu 10.04 Server Edition
   • Ubuntu 12.04 Desktop Edition
  • Linux® operativsystem med 64 bitar:
   • Red Hat® Enterprise Linux® 6.2 Server
   • SUSE Linux® Enterprise Server 11 SP2
   • SUSE Linux® Enterprise Server 11 SP2
   • OpenSUSE Linux® 12.2
   • Ubuntu 12.04 Server Edition
 • Safari 4 som körs med något av följande operativsystem:
  • Mac OS X 10.4 (Tiger)
  • Mac OS X 10.5 (Leopard)
  • Mac OS X 10.6 (Snow leopard)

   

Network Agent

Följande minimikrav gäller för datorer som Network Agent är installerat på:

Maskinvarukrav

 • CPU: 1 GHz eller snabbare (1,4 GHz är minimum för ett 64-bitars OS)
 • RAM: 512 MB
 • Tillgängligt hårddiskutrymme: 1 GB

Om en dator även används som uppdateringsagent gäller följande maskinvarukrav:

 • CPU: 1 GHz eller snabbare (1,4 GHz är minimum för ett 64-bitars OS)
 • RAM: 1 GB
 • Tillgängligt hårddiskutrymme: 4 GB

Kompatibla operativsystem

 • Microsoft Windows XP Professional SP2 eller senare
 • Microsoft Windows XP Professional x64 eller senare
 • Microsoft Windows Server 2003 SP2 (alla utgåvor)
 • Microsoft Windows Server 2003 x64 SP2 (alla utgåvor)
 • Microsoft Windows Vista SP1 eller senare (alla utgåvor)
 • Microsoft Windows Vista x64 SP1 med alla aktuella uppdateringar (alla utgåvor)
 • Microsoft Windows Server 2008 (alla utgåvor)
 • Microsoft Windows Server 2008 x64 SP1 med alla aktuella uppdateringar (alla utgåvor)
 • Microsoft Windows Server 2008 x64 R2 (alla utgåvor)
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 (alla utgåvor)
 • Microsoft Windows Server 2012 (alla utgåvor)
 • Microsoft Windows Server 2012 R2 (alla utgåvor)
 • Microsoft Windows SBS 2003 (alla utgåvor)
 • Microsoft Windows SBS 2008 (alla utgåvor)
 • Microsoft Windows SBS 2011 (alla utgåvor)
 • Microsoft Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate x32/x64
 • Microsoft Windows 8 Professional/Enterprise
 • Microsoft Windows 8 Professional/Enterprise x64
 • Microsoft Windows 8.1 Professional/Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1 Professional/Enterprise x64
 • Linux
 • Mac OS

 DELA DEN HÄR SIDAN