Application Replacement Update:

Uppdatering kring ersättning av applikation: Kaspersky Security Center ersätter Kaspersky Administration Kit. För mer information, besök sidan Kaspersky Administration Kit.

Kaspersky Security Center

Vi har utformat Kaspersky Security Center som en användarvänlig lösning för säkerhetsadministrering och systemhantering. Med den här produkten får du en enda, enhetlig managementkonsol där du enkelt kan hantera och skydda alla klienter – inklusive fysiska, virtuella och mobila enheter. Med vår webbkonsol kan du dessutom hantera system och säkerhet på valfri internetansluten enhet.

 

Hantering av klientsäkerhet

Med Kaspersky Security Center kan du konfigurera och hantera alla klientsäkerhetsfunktioner i ett och samma fönster.

Säkerhet med flera lager

Du kan detaljstyra alla klientskydd.

 • Konfigurera och hantera säkerhetsriktlinjer för en mängd plattformar – bl.a. Windows, Linux och Mac
 • Hantera det värdbaserade systemet för intrångsskydd (HIPS) inkl. brandvägg
 • Konfigurera säkerhet för grupper av arbetsstationer, filservrar och enskilda enheter
 • Hantera molnbaserat skydd – från molnbaserade Kaspersky Security Network (KSN)

Kraftfull kontroll

Effektivt skydd via central hantering av programkontrollen, enhetskontrollen och webbkontrollen.

 • Du kan blockera otillåtna program genom att definiera regler för programkontrollen
 • Hantera åtkomstbehörigheten för alla enheter som användarna ansluter till nätverket
 • Övervaka och styr internetåtkomst och behörighet

Datakryptering

Skydda data på borttappade och stulna enheter och filer genom att konfigurera kryptering med väl integrerade säkerhetsregler.

 • Central hantering av inställningar för datakryptering på:
  • Hårddiskar – kryptering av fil, mapp eller hel disk
  • Flyttbara lagringsenheter – kryptering av fil, mapp eller hel disk
 • Anpassa krypteringsreglerna till program- och enhetskontrollerna

Mobil säkerhets- och enhetshantering

Med Kaspersky Security Center kan du hantera alla de vanligaste mobila enheterna – bl.a. Android, iOS och Windows Phone – på samma sätt som du hanterar andra klienter.

Mobilt skydd mot skadlig programvara

Du hanterar de avancerade funktionerna för mobil säkerhet i en enda, enhetlig managementkonsol.

 • Skydda din verksamhet mot de senaste mobila hoten med signaturbaserade, heuristiska och molnbaserade tekniker
 • Med webbkontrollen styr du användarnas åtkomst till internet genom att blockera olämpliga webbplatser
 • Skydda användarna från webbplatser för nätfiske, där målet är att kapa användarnas data och identitet
 • Filtrera bort oönskade samtal och SMS med vårt skräppostskydd
 • Förhindra att enheter som utsatts för rotåtkomst/modifiering får tillgång till verksamhetens program och data
 • Lås, rensa och spåra borttappade och stulna mobila enheter med stöldskydden, som aktiveras antingen av en administratör eller av användarna själva i självbetjäningsportalen

Mobile Application Management (MAM)

Med våra styrverktyg och vår appinneslutning skyddar du verksamhetens appar och data.

 • Inneslut företagets appar och data i skyddade containrar, åtskilt från användarnas egna appar och data
 • Använd extra skydd, bland annat kryptering, för allt innehåll i varje enskild container
 • Med den fjärrstyrda selektiva rensningen tar du bort hela företagscontainrar
 • Konfigurera programkontrollen – med den kan du styra vilka program som får köras
 • Aktivera säker surfning med Safe Browser

Mobile Device Management (MDM)

Med Kaspersky Security Center kan du implementera enhetliga regler för mobil säkerhet, eftersom du i ett gränssnitt når MDM-funktioner från olika plattformar.

 • Installera säkerhetsagenten på de olika enheterna via fjärrinstallation (OTA)
 • Använd MDM-regler på Microsoft Exchange ActiveSync- och iOS MDM-enheter i ett samlat gränssnitt:
  • Kräv komplexa lösenord
  • Kryptera data
  • Blockera användning av kameror
  • Ta emot detaljerad information om både själva enheten och apparna på den
 • Hantera inställningar för brandväggar, APN, VPN och Exchange Server på Samsung-enheter via KNOX 1.0 och 2.0
 • Låt användarna utföra enklare administrativa uppgifter och använda stöldskydden i självbetjäningsportalen

Hantering av virtualiseringssäkerhet

Med Kaspersky Security Center får du också kontroll över våra säkerhetslösningar för virtualiserade servrar och virtualiserade skrivbordsmiljöer. Oavsett om du kör VMware-, Citrix- eller Microsoft-baserad virtualisering erbjuder vi säkerhetsteknik som är optimerad för att hjälpa dig att kombinera skydd och höga konsolideringsgrader.

Välj mellan olika lösningar för virtualiseringssäkerhet

Beroende på vad du använder för hypervisor och vilka säkerhetsfunktioner du behöver erbjuder vi både agentlösa säkerhetsprogram och säkerhetsprogram med en light agent:

Both Du kan hantera båda programmen via Kaspersky Security Center.

Systemhantering

Med Kaspersky Security Center får du mer än bara detaljerad kontroll över IT-säkerheten. Du kan också kontrollera en mängd systemhanteringsfunktioner centralt.

Sårbarhetsutvärdering och korrigeringshantering

Med Kaspersky Security Center får du hjälp med att upptäcka och åtgärda sårbarheter i olika operativsystem och program samt att snabbt implementera korrigeringar.

 • Skanna hela företagsnätverket – med automatisk upptäckt och prioritering av sårbarheter
 • Distribuera korrigeringar och uppdateringar automatiskt (för både Microsoft-program och andra program)
 • Minska trafiken för uppdateringar på fjärranslutna kontor genom att använda en fjärrarbetsstation som uppdateringsagent
 • Övervaka statusen för installeringen av olika korrigeringar via rapporter om huruvida installeringen lyckades
 • Lös uppdateringsproblem genom fjärrstyrning

Hantering av IT-resurser

Du kan automatiskt identifiera all maskinvara och programvara i nätverket. De objekten dokumenteras sedan i digitala lager, vilket ger en utmärkt överblick över vilka resurser du har att hantera och skydda.

 • Automatisk inventering av maskinvara – inklusive upptäckt av gästenheter
 • Med den automatiska inventeringen av programvara får du hjälp att styra användning och licensiering av program

Programvarudistribution

Med automatisk installation samt granskning, fjärråtkomst och felsökning slipper du lägga onödiga timmar och resurser på att konfigurera nya arbetsstationer eller distribuera nya program.

 • Distribuera programvara på begäran eller schemalägg distributionen till efter arbetstid
 • Anpassa installerade programvarupaket genom att ange extra parametrar
 • Använd fjärrfelsökning med bland annat en auktoriseringsmekanism plus fjärrsessionsloggar
 • Optimera trafiken för fjärrdistribution genom att använda en fjärrarbetsstation som uppdateringsagent för övriga arbetsstationer på den fjärranslutna arbetsplatsen

Distribution av operativsystem (OS)

Med Kaspersky Security Center skapar, lagrar och klonar du skyddade systemavbildningar centralt. Därmed optimerar du driftsättningen av operativsystem samtidigt som driftsättningen går snabbare. UEFI stöds.

 • Lagra avbildningar i ett särskilt lager som är redo för åtkomst under distributionen
 • Distribuera avbildningar efter ordinarie arbetstid genom att skicka Wake-on-LAN-signaler
 • Redigera operativsystemavbildningar när du skapat dem:
  • Kör ett skript eller installera ytterligare programvara efter installeringen av operativsystemet
  • Skapa en start-flash-enhet med Windows PE
  • o Importera operativsystemavbildningar från distributionspaket – Windows Imaging Format (WIM)

Hantering på koncernnivå

Med rollbaserad åtkomstkontroll plus stöd för vanligt förekommande SIEM-system blir det lätt att hantera komplexa IT-miljöer.

 • Tilldela olika ansvarsområden inom säkerhets- och systemhantering till olika administratörer via vår rollbaserade åtkomstkontroll
 • Anpassa managementkonsolen utan krångel – du kan ge varje enskild administratör behörighet endast till de verktyg och data som hör till personens ansvarsområde
 • Integrerat med system för hantering av säkerhetsinformation och incidenter (SIEM): HP ArcSight och IBM QRadar

Så införskaffar du Kaspersky Security Center

Kaspersky Security Center ingår i följande produkter:

 • Kaspersky TOTAL Security for Business
 • Kaspersky Endpoint Security for Business – ADVANCED
 • Kaspersky Endpoint Security for Business – SELECT
 • Kaspersky Endpoint Security for Business – CORE
 • Kaspersky Security for Virtualization

Oavsett vilka av Kaspersky Labs säkerhetslösningar för företag du väljer aktiveras endast Kaspersky Security Center med de hanteringsverktyg som är relevanta för den produkt du har valt. Om du vill uppgradera till en högre nivå av Kaspersky Endpoint Security for Business eller vår ultimata säkerhetslösning för företag och systemhantering – Kaspersky TOTAL Security for Business – aktiveras de relevanta nya hanteringsfunktionerna i din Kaspersky Security Center-managementkonsol.

Systemkrav för Kaspersky Security Center 10

Allmänt

Obs! RAM- och CPU-kraven för administrationsservern, administrationskonsolen och Network Agent är de minsta kraven för installation av de komponenterna. Vi rekommenderar att du använder datorer med större RAM-minne och en högre CPU-frekvens.

Administrationsserver

Maskinvarukrav:

 • Intel Pentium 1 GHz eller snabbare (1,4 GHz är minimum för ett 64-bitars OS)
 • 4 GB RAM
 • 10 GB ledigt hårddiskutrymme. När du använder systemhanteringsfunktioner måste det finnas minst 100 GB ledigt diskutrymme.

Programvarukrav:

 • Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 eller högre
 • Windows DAC 6.0.
 • Microsoft Windows Installer 4.5
 • Kompatibla virtuella plattformar:
  • VMware (Workstation 6.0, ESXi 4.0, ESXi 5.5)
  • Microsoft Hyper-V
  • KVM integrerat med Ubuntu 10.10
  • Microsoft Virtual PC 6.0.156.0
  • Parallels 4.0.6630
  • Oracle VM VirtualBox 4.0.4-70112 (endast Windows-gästinloggning)
  • Citrix XenServer 5.6.1 FP1
 • Databasserver (kan installeras på en separat dator)
  • Microsoft SQL Express 2005
  • Microsoft SQL Express 2008
  • Microsoft SQL Express 2008 R2
  • Microsoft SQL Express 2012
  • Microsoft SQL Server 2005
  • Microsoft SQL Server 2008
  • Microsoft SQL Server 2008 R2
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
  • Microsoft SQL Server 2012
  • MySQL 5.0.67, 5.0.77, 5.0.85, 5.0.87(SP1), 5.0.91
  • MySQL Enterprise 5.0.60(SP1), 5.0.70, 5.0.82(SP1), 5.0.90
 • Operativsystem:
  • Microsoft Windows Server 2003 SP2 eller senare (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows Server 2003 х64 eller senare (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows Server 2008 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows Server 2008 х64 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows Server 2008 x64 SP1 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows Server 2008 R2 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows Server 2012 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows Server 2012 R2 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 SP2 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows Small Business Server 2008 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows Small Business Server 2011 eller senare (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows XP Professional SP2 eller senare
  • Microsoft Windows XP Professional x64 SP2 eller senare
  • Microsoft Windows Vista Business / Enterprise / Ultimate SP1 eller senare (x32/x64)
  • Microsoft Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate (x32/x64)
  • Microsoft Windows 8 Professional / Enterprise (x32/x64)
  • Microsoft Windows 8.1 Professional / Enterprise (x32/x64)

Administrationskonsol

Maskinvarukrav:

 • CPU: 1 GHz eller högre (1,4 GHz är minimum för ett 64-bitars OS)
 • RAM: 512 MB
 • Tillgängligt hårddiskutrymme: 1 GB

Programvarukrav:

 • Operativsystem: Microsoft Windows (listan över versioner som stöds finns i systemkraven i avsnittet Administrationsserver – se ovan)
 • Microsoft Management Console 2.0 eller senare
 • Microsoft Internet Explorer 7.0 eller högre (för Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 R2 eller Microsoft Windows Vista)
 • Microsoft Internet Explorer 8.0 eller högre (för Microsoft Windows 7)
 • Microsoft Internet Explorer 10.0 eller högre (för Microsoft Windows 8)
 • Microsoft Windows Installer 4.5

Webbkonsol

Maskinvarukrav:

 • CPU: 1.4 GHz eller högre
 • RAM: 512 MB
 • Tillgängligt hårddiskutrymme: 1 GB

Programvarukrav:

 • Web Server:
  • Apache 2.4.9 or later, 32 bitar (för Windows)
  • Apache 2.4.9 or later, 32/64 bitar (för Linux)
 • Operativsystem:
  • Microsoft Windows Server 2003 SP2 (alla utgåvor)
  • Windows Small Business Server 2003 SP2 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows Server 2003 x64 SP2 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows Server 2008 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows Server 2008 x64 SP1 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows Server 2008 x64 R2 SP1 (alla utgåvor)
  • Windows Small Business Server 2008 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows Server 2008 x64 R2 (alla utgåvor)
  • Windows Small Business Server 2011 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows Server 2012 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows Server 2012 R2 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows XP Professional SP2
  • Microsoft Windows XP Professional x64
  • Microsoft Windows Vista SP1 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows Vista SP1 x64 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows 7 SP1 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows 7 x64 SP1 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows 8 Professional / Enterprise
  • Microsoft Windows 8 Professional / Enterprise x64
  • Microsoft Windows 8.1 Professional / Enterprise
  • Microsoft Windows 8.1 Professional / Enterprise x64

Kaspersky Security Center Web-Console hanteras via en webbläsare.

Följande typer och versioner av webbläsare – och typer och versioner av operativsystem – kan användas med programmet:

 • Microsoft Internet Explorer 7.0 eller högre, som körs med något av följande operativsystem:
  • Microsoft® Windows® XP Professional SP2 eller senare
  • Microsoft Windows 7 (alla utgåvor)
  • Microsoft Windows 8 (alla utgåvor)
 • Firefox 16.0 or 17.0 som körs med något av följande operativsystem:
  • Windows-operativsystem:
   • Microsoft Windows XP Professional SP2 eller senare
   • Microsoft Windows 7 (alla utgåvor)
   • Microsoft Windows 8 (alla utgåvor)
  • Linuxoperativsystem med 32 bitar:
   • Fedora 16
   • SUSE Linux® Enterprise Desktop 11 SP2
   • Debian GNU/Linux® 6.0.5
   • Mandriva Linux 2011
   • Ubuntu 10.04 Server Edition
   • Ubuntu 12.04 Desktop Edition
  • Linux-operativsystem med 64 bitar:
   • Red Hat® Enterprise Linux® 6.2 Server
   • SUSE Linux® Enterprise Server 11 SP2
   • OpenSUSE Linux® 12.2
   • Ubuntu 12.04 Server Edition
 • Safari 4 som körs med något av följande operativsystem:
  • Mac OS X 10.4 (Tiger)
  • Mac OS X 10.5 (Leopard)
  • Mac OS X 10.6 (Snow leopard)

   

Network Agent

Följande minimikrav gäller för datorer som Network Agent är installerat på:

Maskinvarukrav:

 • CPU: 1 GHz eller snabbare (1,4 GHz är minimum för ett 64-bitars OS)
 • RAM: 512 MB
 • Tillgängligt hårddiskutrymme: 1 GB

Om en dator även används som uppdateringsagent gäller följande maskinvarukrav:

 • CPU: eller snabbare (1,4 GHz är minimum för ett 64-bitars OS)
 • RAM: 1 GB
 • Tillgängligt hårddiskutrymme: 4 GB

Kompatibla operativsystem

 • Microsoft Windows XP Professional SP2 eller senare
 • Microsoft Windows XP Professional x64 eller senare
 • Microsoft Windows Server 2003 SP2 (alla utgåvor)
 • Microsoft Windows Server 2003 x64 SP2 (alla utgåvor)
 • Microsoft Windows Vista SP1 eller senare (alla utgåvor)
 • Microsoft Windows Vista x64 SP1 med alla aktuella uppdateringar (alla utgåvor)
 • Microsoft Windows Server 2008 (alla utgåvor)
 • Microsoft Windows Server 2008 x64 SP1 med alla aktuella uppdateringar (alla utgåvor)
 • Microsoft Windows Server 2008 x64 R2 (alla utgåvor)
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 (alla utgåvor)
 • Microsoft Windows Server 2012 (alla utgåvor)
 • Microsoft Windows Server 2012 R2 (alla utgåvor)
 • Microsoft Windows SBS 2003 (alla utgåvor)
 • Microsoft Windows SBS 2008 (alla utgåvor)
 • Microsoft Windows SBS 2011 (alla utgåvor)
 • Microsoft Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate x32/x64
 • Microsoft Windows 8 Professional / Enterprise x32/x64
 • Microsoft Windows 8.1 Professional / Enterprise x32/x64
 • Linux
 • Mac OS

 DELA DEN HÄR SIDAN