Build your business report

 SÄKERHETSTEKNIKER 
 FÖR MOBILITET OCH BYOD 

Hämta det nya faktabladet från Kaspersky och ta reda på:

  • Vilka nya säkerhetsproblem som mobilitet och BYOD innebär
  • Hur du bedömer aktuella säkerhetstekniker
  • Vilka "osynliga faktorer" som påverkar säkerhetsval

Hämta ett exemplar av "SÄKERHETSTEKNIKER FÖR MOBILITET OCH BYOD" UTAN KOSTNAD"

     "Under 2012 identifierade Kaspersky Lab fler än 25 gånger så många skadliga programvaror för mobila enheter än under hela sexårsperioden mellan 2004 och 2010.""

Om ett företag ska kunna utnyttja den möjlighet till ökad produktivitet som mobil åtkomst erbjuder och de anställda ska kunna dra nytta av bekvämligheten med BYOD så måste IT- och säkerhetsavdelningarna se till att företaget är skyddat mot alla nya säkerhetshot mot mobila enheter.

I det här exklusiva faktabladet ger Kasperskys säkerhetsexperter:

  • Definitioner av de nya mobila säkerhetsproblemen som företag ställs inför
  • Bedömningar av aktuella mobila säkerhetstekniker
  • Utvärderingar av de viktiga "osynliga faktorerna" och hur de kan påverka företag


Med Kaspersky kan du det
Be Ready for What's Next.