KASPERSKY SECURITY FOR MOBILE

SÄKERHET & HANTERING FÖR MOBILA ENHETER

  • Mobil säkerhet, kontroller och stöldskydd
  • MDM – Mobile Device Management
  • Central kontroll för flera mobila plattformar

Du kan få ut många fördelar av att tillåta mobila enheter i företagets nätverk – men säkerhetsriskerna är också många. Med Kaspersky Security for Mobile får du säkerhet på flera nivåer för mobila enheter. Dessutom får du många andra funktioner för hantering av mobila enheter (MDM). Med dem slipper verksamheten slösa tid på att hantera mobila klienter och mobil användning.

Rigorous säkerhet

Med Kaspersky Security for Mobile integrerar du effektiva skyddsfunktioner för mobila klienter och omfattande funktioner för hantering av mobila enheter (MDM). Det gör att du får lättare att skydda mobila enheter mot många olika hot – inklusive virus, trojaner, maskar, spionprogram, botprogram, social manipulation, nätfiske och många fler.  Dessutom får du med Kaspersky Security for Mobile funktioner för stöldskydd, inneslutning av företagsprogram och hantering av datakryptering.

Skydd för flera plattformar och enhetstyper – via en central managementkonsol

Med Kaspersky Security for Mobile får du stöd för smarta telefoner och surfplattor på en rad olika plattformar – inklusive Android, iOS, Windows Phone 8, Windows Mobile, Symbian och BlackBerry. Det gör att du kan konfigurera och hantera skydd för de vanligaste enheterna.  Med en samlad, intuitiv managementkonsol kan du konfigurera och kontrollera säkerheten för varje enskild enhet.  Med funktionerna för "Over the Air" (OTA), alltså funktioner för fjärranslutning, kan du aktivera mobil åtkomst till företagets data och system – till exempel kontakter, kalenderfunktioner, e-postsystem och mycket annat. Dessutom kan du även hantera mobil säkerhet i ett och samma fönster.

Säker BYOD

Genom att implementera initiativ inom Bring Your Own Device (BYOD) kan du skapa nytta för verksamheten – men du bjuder även in ytterligare säkerhetsrisker. Men när du kör Kaspersky Security for Mobile identifieras automatiskt alla nya enheter som ansluter till nätverket. Därefter distribueras automatiskt lösningar för mobil säkerhet samtidigt som du lättare kan konfigurera begränsningar i åtkomst till data.

Företagsdata och personlig information var för sig

Med Kaspersky Security for Mobile kan du konfigurera containrar (kallas också inneslutningar) på varje mobil enhet. Då lagras varje företagsprogram (och tillhörande känsliga företagsdata) i en egen container, helt åtskilt från användarens personliga information. Du kan tvinga fram kryptering för inneslutna data samt förhindra att företagsdata lämnar en container. Dessutom kan du tack vare funktionerna för fjärrstyrning enkelt radera all information som förvaras inuti varje container, utan att du därmed raderar användarens egna data. Du får stor nytta av de här funktionerna om en användare tappar bort sin enhet eller blir bestulen på den. På samma sätt kan du med Kaspersky Security for Mobile enkelt ta bort känsliga företagsdata från en enskild mobil BYOD-enhet om den användare som äger enheten skulle lämna företaget och ta enheten med sig.

MDM – inte bara hantering av säkerhet

Med Kaspersky Security for Mobile kombinerar du världsledande säkerhetsfunktioner och omfattande funktioner för hantering av mobila enheter. De funktionerna kan du använda för att skydda företagets mobila klienter och värdefull information samt förenkla hanteringen. 

Lättare att verkställa säkerhetsprinciper

Med de flexibla kontrollverktygen hanterar du vilka program som får köras på varje mobil enhet, samtidigt som du begränsar åtkomsten till webben.  Du kan skapa och upprätthålla olika riktlinjer för olika användargrupper eller olika enskilda användare.

Copyright © 1997 - 2015 Kaspersky Lab

Med ensamrätt. Branschledande antivirusskydd.