Kaspersky Security for Microsoft Exchange

E-post är en av de största kanalerna för distribution av skadlig programvara och skräppost. Så det är av yttersta vikt att ha en effektiv lösning för e-postserversäkerhet. Kaspersky Security for Microsoft Exchange Servers ger ett världsledande skydd mot skadlig programvara och skräppost för e-postservrar med Microsoft Exchange. Kaspersky Security for Microsoft Exchange Servers har en kraftfull antivirusmotor, omfattande virusskanning av meddelanden och intelligent skräppostidentifiering, och kan hålla dina e-postservrar och ditt företagsnätverk fria från skadlig programvara och skräppost, vilket också ökar företagets produktivitet.

Fördelar

Kraftfulla funktioner som skyddar mot virus och skräppost
Kraftfull teknik som ökar skanningshastigheten samtidigt som belastningen på systemresurserna minskar.

Kraftfull antivirusmotor
Med Kaspersky Labs kraftfulla antivirusmotor går skanningen snabbt samtidigt som systemresurserna belastas mindre.

Höga prestanda
Motorn ger bättre prestanda och stabilitet, samtidigt som minneskraven blir lägre.

Fullständigt skydd – och stöd för Database Availability Group
Programmet ger fullständigt skydd för Microsoft Exchange Server 2010 och är kompatibelt med DAG (Database Availability Group, grupp för databastillgänglighet).

Flexibla inställningar
Kaspersky Security for Microsoft Exchange Servers har flexibla, användarvänliga inställningar så att ditt skydd mot skräppost och skadlig programvara lever upp till företagets säkerhetskrav.

Stöd för flera språk
Programmets skydd mot skräppost skannar meddelanden på flera olika språk, inklusive asiatiska språk.

Redo för VMware
Programmet skyddar e-posttrafik som går genom Microsoft Exchange Server oavsett om det är installerat på fysiska maskiner eller virtuella gästmaskiner.

ks_mes_diagram

Effektivt skydd mot skräppost genom intelligent identifiering

 • Intelligent teknik för skräppostidentifiering
  Programmet skannar alla meddelanden efter skräppost utifrån formella attribut som avsändarens e-post- och IP-adress, meddelandets storlek och rubrik. Innehållet i meddelanden och bifogade filer analyseras dessutom med intelligent teknik, bland annat unika grafiska signaturer som kan avslöja skräppost som består av bilder. Kaspersky Security for Exchange omfattar integrering med Kaspersky Security Network (KSN), vilket innebär att du kommer åt Kasperskys molnbaserade databas där du kan hämta realtidsinformation om ny skräppost.
 • Ryktesfiltrering
  Nu finns även alternativet att använda ryktesfiltrering. Det innebär att du får ytterligare en skanningsfunktion som ger mer korrekt identifiering av skräppost och minskar antalet falska positiva resultat.
 • Extra meddelandeskanning
  Administratörer kan konfigurera hanteringsregler för varje kategori av oönskad e-post så att information inte kommer bort. Meddelanden som man vet är skräppost kan till exempel spärras, misstänkt e-post kan läggas direkt i mappen för oönskad e-post och formella e-postmeddelanden, som leveransrapporter och läskvitton, kan gå direkt till inkorgen.
 • Vitlistor och svartlistor
  Varje enskild användare kan skapa sina egna listor över betrodda avsändare (vitlistor) och svartlistor, baserat på avsändares SMTP- eller IP-adress. Det går även att skapa en vitlista med hjälp av mottagarens SMTP-adress. Meddelanden från avsändare som ingår i vitlistan skannas inte, utan levereras direkt till mottagaren. Om adressen däremot är svartlistad får meddelandet en särskild rubrik och det hanteras enligt de regler som administratören har konfigurerat.


Kraftfullt skydd mot skadlig programvara

 • Skanning i realtid
  Programmet upptäcker och tar bort alla typer av virus, maskar, trojaner och andra skadliga objekt från strömmen av inkommande och utgående meddelanden, inklusive bifogade filer i nästan varje tänkbart format. Programmet identifierar och tar bort såväl känd skadlig programvara som potentiellt skadliga program.
 • Skanning i bakgrunden på begäran och enligt schema
  Alla mappar och meddelanden som finns lagrade på servern skannas i bakgrunden, så att samtliga objekt gås igenom med den senaste versionen av antivirusdatabaserna. Det här har en minimal inverkan på serverbelastningen.
 • Säkerhetskopiering
  Innan meddelanden tas bort säkerhetskopieras de automatiskt så att det går att återställa viktig information i de fall då objekt inte kan behandlas eller om meddelanden felaktigt kategoriserats som skräppost. En rad olika sökparametrar gör det enklare att hitta säkerhetskopierade objekt.


Flexibel administration

 • Central hantering
  En enda administrationskonsol (inbyggd i Microsoft Management Console) innebär att alla dina Exchange-servrar hanteras centralt med rapportering och säkerhetskopiering på en och samma plats.
 • Anpassad konfiguration
  Programmet konfigureras utifrån företagets IT-säkerhetspolicy och maskinvarans kapacitet. Du kan till exempel undanta vissa filtyper från skanning och ställa in intensitetsnivån för skräppost. Dessutom kan du skapa scenarier för hur virus- och skräppostskyddet ska hantera olika kategorier av meddelanden, och skapa vit- och svartlistor baserat på avsändarnas eller mottagarnas adresser.
 • Databasuppdateringar
  Antivirusdatabaserna kan uppdateras på begäran eller automatiskt enligt ett schema. Du kan hämta uppdateringar direkt från Kaspersky Labs webbplats eller från en lokal server. Vid behov kan du uppdatera databaserna för identifiering av virus och skräppost var för sig.
 • Smidig administration
  Det administrativa gränssnittet är baserat på den populära Microsoft Management Console med fjärradministration som alternativ.
 • Detaljerade rapporter
  Du kan övervaka programmet och statusen för antivirusskyddet med hjälp av de detaljerade HTML-rapporterna eller händelseloggen i Windows. Dessutom är det du som bestämmer hur ofta rapporterna ska genereras och vilken information som ska ingå i dem. Alla rapporter kan lagras på hårddisken eller skickas via e-post.
 • Avancerat meddelandesystem
  Administratörer kan få meddelanden om alla viktiga händelser i programmet, antingen via e-post eller i händelseloggen i Windows.


Systemkrav


Exchangeversioner

Produkten har stöd för följande versioner av Microsoft Exchange Server:

 • Microsoft Exchange Server 2013
 • Microsoft Exchange Server 2010 x64 Service Pack 1
 • Microsoft Exchange Server 2007 x64 Service Pack 3

Operativsystem

Kaspersky Security kan installeras på servrar som kör 64-bitarsversioner av Microsoft Windows.

För att Kaspersky Security for Microsoft Exchange ska kunna installeras och användas måste Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 vara installerat.

Servern måste köra någon av följande versioner av Microsoft Windows:

 • Microsoft Windows Server 2012
 • Microsoft Small Business Server 2011
 • Microsoft Small Business Server 2008 Standard
 • Microsoft Small Business Server 2008 Premium
 • Microsoft Essential Business Server 2008 Standard
 • Microsoft Essential Business Server 2008 Premium
 • Microsoft Windows Server 2008 x64 R2 Enterprise Edition Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2008 x64 R2 Standard Edition Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2008 x64 Enterprise Edition Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2008 x64 Enterprise Edition Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2008 x64 Standard Edition Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2008 x64 Standard Edition Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 x64 R2 Enterprise Edition Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 x64 R2 Standard Edition Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 x64 Enterprise Edition Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 x64 Standard Edition Service Pack 2

Administrationskonsol

Administrationskonsolen kan installeras på servrar som kör 32- eller 64-bitarsversionen av Microsoft Windows.

För att kunna installera och använda administrationskonsolen måste Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 och Microsoft Management Console 3.0 vara installerade.


Ytterligare krav

 

Produkten kräver att SQL Server är installerat lokalt eller på fjärrvärd. Följande versioner av Microsoft SQL Server stöds:

 • MS SQL Server 2005 Express Edition
 • MS SQL Server 2005 Standard Edition
 • MS SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • MS SQL Server 2008 Express Edition
 • MS SQL Server 2008 Standard Edition
 • MS SQL Server 2008 Enterprise Edition


Copyright © 1997 - 2015 Kaspersky Lab

Med ensamrätt. Branschledande antivirusskydd.