Build your business report

GARTNER MAGIC QUADRANT 
MED KASPERSKY

Se Kasperskys ställning i Gartners Magic Quadrant baserat på:

  • Övergripande vision och
  • förmåga att leverera

GARTNER UTNÄMNER KASPERSKY TILL ”LEDARE” INOM FÖRETAGSPLATTFORMAR FÖR KLIENTSKYDD ... IGEN

Gartner – ett av världens ledande IT-forskningsföretag – har tagit med Kaspersky Lab i den senaste Gartner Magic Quadrant avseende plattformar för klientskydd.

”Jag anser att vår ställning i Magic Quadrant bekräftar den höga kvaliteten på de produkter och lösningar som vi erbjuder våra företagskunder över hela världen.”
Eugene Kaspersky Ordförande och vd, Kaspersky Lab

Gartners nya forskning är viktig läsning för alla som ansvarar för att skydda företagssystem och -data.

Om du vill läsa den här värdefulla forskningen från Gartner och ta reda på hur Kaspersky Labs integrerade säkerhetslösningar kan hjälpa dig att skydda varenda klient i ditt nätverk ska du registrera dig nu.Gartner magic quadrant


With Kaspersky, now you can
Be Ready for What’s Next.

Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som omnämns i forskningsrapporterna och höga betyg är inte avsedda som en rekommendation för teknikanvändare vid val av leverantör. Gartners forskningsrapporter ger uttryck för uppfattningar hos Gartners forskare och ska inte tolkas som fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, avseende denna forskning, inklusive alla garantier för lämplighet eller lämplighet för ett särskilt ändamål.