Kaspersky Anti-Virus for Linux File Server

Stora företagsnätverk – med filservrar som körs på olika plattformar – kan vara svåra att virusskydda på ett adekvat sätt. Kaspersky Anti-Virus for Linux File Server är en del av Kaspersky Labs lösningar för heterogena nätverk, och ger ett överlägset skydd – med integrering med Samba-servrar och andra funktioner för skydd av arbetsstationer och filservrar. Det är VMware Ready-certifierat och har stöd för de senaste versionerna av FreeBSD, för ett helintegrerat och framtidssäkert skydd.

Fördelar

 • Optimerat skydd för filservrar
  Kaspersky Anti-Virus for Linux File Server har en arkitektur med skydd i flera lager för filservrar i Linux-miljöer och heterogena nätverk, och arbetar på filnivå och dataöverföringsprotokollnivå (SMB/CIFS, Samba-server) samtidigt. Den huvudsakliga antivirusmodulen, en spärr på kärnnivå, skyddar serverns filsystem i realtid. Skyddet omfattar både lokala resurser och fjärresurser som är integrerade i serverns filsystem och som kan nås med flera olika protokoll för dataöverföring.
 • Kasperskys webbaserade managementkonsol
  På kontrollpanelen i den nya webbaserade managementkonsolen visas information om programmets status i realtid. Där kan du även konfigurera och hantera programmet.
 • Hög prestanda
  Den nya antivirusmotorn har funktioner för lastbalansering av serverresurserna, optimerad virusskanningsteknik och möjligheten att utesluta tillförlitliga processer från skanningarna. Funktionerna förbättrar programmets prestanda och tar färre systemresurser i anspråk för virusskanningar.
 • Tillförlitligt skydd mot skadliga program
  Kaspersky Anti-Virus for Linux File Server startas om automatiskt om det slutar fungera eller tvingas att stängas av.
 • Stöd för FreeBSD
  Eftersom programmet har stöd för de senaste versionerna av FreeBSD kan det användas som ett kraftfullt skydd mot skadliga program i nätverk med mindre vanliga operativsystem.
 • Redo för VMware
  Kaspersky Anti-Virus for Linux File Server skyddar alla filer på Linux-/FreeBSD-baserade filservrar, oavsett om servern körs på en fysisk maskin eller virtuell gästmaskin.
kav_lfs_diagram

Effektivt skydd mot skadlig programvara

 • Kraftfull antivirusmotor
  Ny heuristisk teknik, i kombination med traditionella signaturbaserade identifieringsmetoder, gör identifieringen av skadliga objekt effektivare och ger ett förebyggande skydd mot ny skadlig programvara.
 • Skydd i realtid och skanning på begäran
  Programmet skannar alla filer som startas, öppnas eller redigeras, och det rensar eller tar bort alla infekterade filer. Misstänkta filer och objekt sätts i karantän för vidare analys. Programmet skannar angivna delar av systemet enligt ett schema eller på begäran.
 • Karantän och lagringsutrymme för säkerhetskopior
  När ett misstänkt objekt identifieras sätts det i karantän. Om en infekterad fil behandlas eller tas bort sparas en säkerhetskopia av originalfilen. Filen säkerhetskopieras i sitt ursprungliga format, inklusive alla attribut. Det innebär att arbetsflödena inte störs, oavsett vilka åtgärder som vidtas av antivirusprogrammet.Hög prestanda

 • Lastbalansering för servrar
  Programmet balanserar användningen av serverresurserna mellan antivirussystemet och andra program enligt en prioritetsordning. Virusskanningen kan till exempel köras i bakgrunden när serverprogramvaran uppdateras, så att servern snabbare kan tas i drift igen.
 • Kontinuerlig drift av servrar
  Servern behöver inte startas om när antivirusprogrammet installeras eller uppdateras. Med kontinuerlig drift är viktiga affärsprocesser alltid tillgängliga.
 • Databasuppdateringar
  Uppdateringarna av antivirusdatabaserna kan utföras på begäran eller automatiskt från Kasperskys servrar eller dina lokala servrar. Programmet väljer automatiskt den uppdateringsserver som är minst belastad. Uppdateringarna kan även hämtas från Kasperskys Security Center-server så att uppdateringen installeras snabbare och minskar mängden ingående trafik om flera Kaspersky-produkter är installerade i nätverket.


Enkel hantering

 • Centraliserad installation och administration
  Systemadministratörer kan använda Kaspersky Security Center – ett centraliserat hanteringssystem – för att konfigurera och fjärrstyra programmet på flera servrar samtidigt.
 • Ett stort utbud av hanteringsverktyg
  Administratörer kan välja det hanteringsverktyg som passar bäst – Kaspersky Web Management Console, Kaspersky Security Center eller från kommandoraden.
 • Enkel installation
  Endast ett paket behöver installeras, och installationen tar bara några minuter.
 • Flexibla inställningar för skanning
  Programmet har en mängd olika inställningsmöjligheter, bland annat:
  • Justerbara nivåer på virusskyddet
  • Olika inställningar för olika användare som använder skyddade objekt på filservern
  • Undantag från skanningar
  • Åtgärder för misstänkta och infekterade objekt, även baserat på typen av hot.
  • Skanningar enligt ett passande schema.
  • Inställningarna gör det möjligt att optimera serverbelastningen och gör hanteringen av säkerheten i företagets nätverk flexibel.
 • Rapporteringssystem
  Administratörer kan styra programmet med grafiska rapporter i webbkonsolen i PDF- eller XLS-format, eller via Kaspersky Security Center. Administratörer kan öppna rapporter i HTML- och CSV-format för specifika komponenter från kommandoraden.
 • Meddelanden om säkerhetshändelser
  Administratören kan få meddelanden om en lång rad händelser, via SMS, snabbmeddelande och SMTP, eller i Kaspersky Security Center. Programmet har stöd för SNMP (Simple Network Management Protocol).


Systemkrav

Lägsta maskinvarukrav:
 • Processor: Intel Pentium II, 400 MHz eller snabbare
 • 512 MB RAM
 • Minst 1 GB tillgängligt utrymme för växling
 • 2 GB tillgängligt på hårddisken för installation av Kaspersky Anti-Virus och lagring av tillfälliga filer och loggfiler
Programvarukrav:

Operativsystem med 32 bitar:

 • Canaima 3
 • Asianux Server 3 SP4
 • Asianux Server 4 SP1
 • Red Hat Enterprise Linux Server 6.x (6.0 - 6.6)
 • Red Hat Enterprise Linux 5.x Server
 • Fedora 14
 • CentOS-6.x (6.0 - 6.6)
 • CentOS-5.x
 • SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 and SP1
 • Novell Open Enterprise Server 2 SP3
 • Oracle Linux 6.5
 • openSUSE Linux 11.3
 • Mandriva Enterprise Server 5.2
 • Ubuntu Server 14.10
 • Ubuntu Server 14.04 LTS
 • Ubuntu 12.04 LTS
 • Ubuntu 10.04 LTS
 • Debian GNU/Linux 7.7
 • Debian GNU/Linux 7.6
 • Debian GNU/Linux 7.5
 • Debian GNU/Linux 7.1
 • Debian GNU/Linux 6.0.5
 • FreeBSD 8.3
 • FreeBSD 9.0

Operativsystem med 64 bitar:

 • Canaima 3
 • Asianux Server 3 SP4
 • Asianux Server 4 SP1
 • Red Hat Enterprise Linux Server 7
 • Red Hat Enterprise Linux Server 6.x (6.0 - 6.6)
 • Red Hat Enterprise Linux 5.x Server
 • Fedora 14
 • CentOS-7.0
 • CentOS-6.x (6.0 - 6.6)
 • CentOS-5.x
 • SUSE Linux Enterprise Server 12
 • SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 and SP1
 • Novell Open Enterprise Server 11 SP2 and SP1
 • Novell Open Enterprise Server 2 SP3
 • Oracle Linux 7.0
 • Oracle Linux 6.5
 • open SUSE Linux 13.1
 • openSUSE Linux 11.3
 • Ubuntu Server 14.10
 • Ubuntu Server 14.04 LTS
 • Ubuntu 12.04 LTS
 • Ubuntu 10.04 LTS
 • Debian GNU/Linux 7.6
 • Debian GNU/Linux 7.5
 • Debian GNU/Linux 7.1
 • Debian GNU/Linux 6.0.5
 • FreeBSD 7.4
 • FreeBSD 8.2

Någon av följande webbläsare (för hantering via den webbaserade managementkonsolen):

 • Microsoft Internet Explorer 7
 • Microsoft Internet Explorer 8
 • Microsoft Internet Explorer 9
 • Mozilla FireFox 3.5.x
 • Mozilla FireFox 3.6.x
 • Mozilla FireFox 17 ESR
 • Google Chrome

Perl-programtolk:


Installerade paket för programkompilering är bland annat följande: gcc, binutils, glibc-devel, make och ID samt källkoden för operativsystemkärnan för kompilering av Kaspersky Anti-Virus-modulerna. DELA DEN HÄR SIDAN