Build your business report

 EFTERLEVNAD INOM 
 INFORMATIONSSÄKERHET 
 VIKTIG LÄSNING FÖR IT-CHEFER 

Känner din verksamhet till vilka juridiska skyldigheter som gäller för:

  • Informationssäkerhet?
  • Säker BYOD?

Hämta ditt faktablad UTAN KOSTNAD – "INFORMATION SECURITY AND LEGAL COMPLIANCE: FINDING COMMON GROUND" – av Michael R. Overly, Esq., CISA, CISSP, CIPP, ISSMP, CRISC*

Som ledande expert inom teknikavtal och de juridiska aspekterna av teknik på arbetet är Michael R. Overly rätt person att ge företag en inblick i hur man följer de lagar och regler som gäller för deras bransch och verksamhet*.

I det här exklusiva faktabladet från Kaspersky Lab ger Michael R. Overly en bred överblick av efterlevnadskrav*. Hämta ditt exemplar och upptäck:

  • De gemensamma dragen i många lagar och regelverk – och hur de tillämpas i verkliga situationer
  • Juridiska frågor som du bör diskutera med dina affärspartners och leverantörer
  • Viktiga faktorer för effektiva BYOD-program

Med Kaspersky kan du det
Be Ready for What's Next.

*Friskrivning: Lagar förändras snabbt och ofta. De kan även tolkas på olika sätt. Det är upp till läsarna att gå igenom de aktuella lagarna med en kvalificerad jurist eller andra experter innan de förlitar sig på dem. Varken författaren eller utgivaren lämnar några garantier eller utfästelser om resultatet av att använda det här faktabladet i dess syften. Det här faktabladet tillhandahålls med villkoret att författaren och utgivaren inte tillhandahåller några juridiska eller professionella tjänster till läsaren