Cutting Complexity – Simplifying Security

 MINSKA KOMPLEXITETEN 
 FÖRENKLA SÄKERHETEN 

Om du läser det här faktabladet får du veta hur du kan:

  • Eliminera sårbarheter i programvara
  • Förbättra synligheten i hela nätverk
  • Kontrollera åtkomst till företagsnätverk

När företagets IT-system blir allt mer komplexa, hur kan då IT-hanteringen öka effektiviteten och samtidigt höja företagssäkerheten?

Det här faktabladet, ”Minska komplexiteten – Förenkla säkerheten”, visar hur de senaste lösningarna för hantering av IT-system kan hjälpa till att förenkla och automatisera en stor mängd IT-hanteringsuppgifter för att:

  • Minska IT-personalens arbetsbörda
  • Hantera och sänka driftskostnader
  • Eliminera vanliga orsaker till IT-hanteringsfel
  • Garantera större säkerhet för system och data


Med Kaspersky kan du det
Be Ready for What’s Next.