KASPERSKY ENDPOINT SECURITY
FOR BUSINESS Select

SKYDDA DINA SYSTEM OCH DINA MOBILA MEDARBETARE

  • Världsklasskydd mot skadlig programvara på många nivåer
  • Programkontroll, enhetskontroll och webbkontroll
  • Mobil säkerhet, MDM med mera

Kaspersky Endpoint Security
for Business (Select)

Om du vill möta samtidens krav på IT-standard behöver du säkerhet som skyddar företagets interna IT-struktur och som även klarar av mer än vad tidigare lösningar gjort. Du behöver stöd för dina mobila medarbetare, så att de kan använda företagets system och data utan att det skapar nya säkerhetsrisker. Med Kaspersky Endpoint Security for Business SELECT kombinerar du Kaspersky Labs prisbelönta skydd mot skadlig programvara med skydd för filservrar. Dessutom får du både lättkonfigurerade klientkontroller och rigorösa skydd för mobila enheter och MDM. Med alla de här funktionerna får du en garanterat säker åtkomst till företagets system.

Skydda företagets data och rykte
Med Kaspersky Endpoint Security for Business SELECT kombinerar du signaturbaserade, proaktiva och molnbaserade skydd mot skadlig programvara med Kasperskys tvåvägsbrandvägg och unika Network Attack Blocker-funktioner, vilket ger ett skydd på flera nivåer mot de senaste hoten.

Skydda delad lagring
Det räcker med en enda infekterad fil på en enda server för att alla datorer på företagets nätverk ska smittas. Av den anledningen har vi i Kaspersky Endpoint Security for Business SELECT byggt in skydd mot skadlig programvara för filservrar där Microsoft Windows eller Linux körs.

Säker mobil åtkomst och säkra Bring Your Own Device-initiativ
Varje gång ett företag tillåter mobil åtkomst till interna system och data innebär det en potentiell öppning för nya säkerhetshot. Av den anledningen får du med Kaspersky Endpoint Security for Business SELECT effektivt skydd för mobila enheter. Med Kasperskys tekniker för mobil säkerhet kan du fokusera på att skära ned på kostnader samt hjälpa företagets medarbetare att bli mer effektiva tack vare BYOD-initiativ. Låt Kaspersky göra säkerhetsjobbet åt dig, med skydd mot virus, trojaner, maskar, spionprogram, botprogram och många andra hot.

Enklare hantering av mobila enheter (mobile device management, MDM)
Med Kaspersky Endpoint Security for Business SELECT får du både mobil säkerhet och flexibel MDM, som ger dig full kontroll över de skydd som körs på de mobila klienterna – samtidigt som du enkelt styr hur enskilda enheter får koppla upp sig mot företagets nätverk. När en ny mobil enhet används i företagets nätverk, får du med funktionerna i Kaspersky full överblick över enheten. Du kan styra hur enheten ska skyddas och hur den får kopplas upp mot nätverket.

Hjälp att uppfylla säkerhetspolicyer
Med Kaspersky Endpoint Security for Business SELECT får du effektiva kontroller som gör att du kan tillämpa företagets säkerhetspolicyer i hela organisationen. Med flexibel programkontroll, enhetskontroll och webbkontroll kan företagets administratörer enkelt styra hur program ska köras, hur borttagbara enheter får användas och hur webben får användas. På så sätt drar du nytta av ytterligare nivåer av säkerhet för verksamhetens system och data.

Säkerhet med expressleverans
Vi har förkonfigurerat Kaspersky Endpoint Security for Business SELECT så att du kan börja skydda företagets system och data direkt efter att du har installerat lösningen. Dessutom får du med Kaspersky Security Center (säkerhetscenter) när du köper Kaspersky Endpoint Security for Business SELECT. Kaspersky Security Center är Kasperskys centraliserade hanteringskonsol. Med den kan du snabbt justera konfigurationen av nästan alla säkerhetsprogram från Kaspersky som du använder inom verksamheten.

Öka säkerheten när du behöver
Med Kaspersky får du också ett brett utbud av Targeted Security-lösningar, alltså riktade säkerhetslösningar. Med dem kan du lägga till ytterligare skyddsfunktioner. Du kan lägga till Targeted Security-lösningar för lagring, e-post, internetgatewayer, virtualisering och collaboration – plus en omfattande lösning för systemhantering.

 DELA DEN HÄR SIDAN