KASPERSKY ENDPOINT SECURITY
FOR BUSINESS Advanced

FÖRBÄTTRAR IT-SÄKERHET OCH -EFFEKTIVITET – I HELA FÖRETAGET

  • Rigoröst skydd mot skadlig programvara och nodkontroller
  • Datakryptering – för ytterligare säkerhet
  • Sårbarhetsskanning och patchhantering
  • Verktyg för systemhantering och IT-effektivisering
  • Enhetlig, centraliserad hantering av alla funktioner
  • Mobil säkerhet och hantering av mobila enheter … med mera

Eftersom skadlig programvara blir alltmer avancerad räcker konventionella försvar inte längre till för ett tillräckligt skydd. Utöver det prisbelönta skyddet mot skadlig programvara innehåller Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED tekniker för sårbarhetsskanning och patchhantering, vilket hjälper till att eliminera sårbarheter i operativsystem och programvara.

De flexibla krypteringsfunktionerna bidrar även till att skydda företagsdata om en bärbar dator eller flyttbara lagringsenheter förloras eller stjäls.

Skydd mot skadlig programvara – en av hörnstenarna i ditt försvar
Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED ger ett effektivt försvar i flera lager. Det innehåller Kaspersky Labs senaste tekniker för skydd mot skadlig programvara som kombinerar signaturbaserade, proaktiva och webbaserade skydd. Med automatiska uppdateringar från det molnbaserade Kaspersky Security Network kan Kaspersky leverera snabba svar på nya och kommande hot.

Förhindra att sårbarheter i dina system utnyttjas
Cyberbrottslingar utnyttjar allt mer okorrigerade sårbarheter i operativsystem och program för att angripa företagssystem och stjäla data eller pengar. Kasperskys funktioner för sårbarhetsskanning och patchhantering ger centraliserad kontroll över identifiering av sårbarheter i program och operativsystem, samt prioritering av patchar för program och operativsystem. Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED spelar en viktig roll för att motverka riskerna för att brottslingar ska kunna utnyttja sårbarheter inom dina system.

Kryptering av känsliga data – håller din affärsinformation säker
Med sin starka krypteringsalgoritm kan Kasperskys datakrypteringsteknik bidra till att skydda din känsliga affärsinformation och ditt företags rykte om data eller enheter skulle råka hamna i fel händer. Många andra datakrypteringsprodukter kan vara krångliga att distribuera och kräva en separat administrationskonsol. Kasperskys krypteringstekniker kan däremot styras från samma användarvänliga administrationskonsol som hanterar i princip alla andra skyddsfunktioner från Kaspersky. Det innebär att du behöver mindre tid och pengar för att hålla dina data säkra.

Systemhantering – ökar effektiviteten
Eftersom företagens IT-nätverk blir alltmer komplexa har det blivit mycket krångligare och mer tidskrävande att hantera alla de system som ditt företag förlitar sig på. Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED förenklar ett stort antal systemhanteringsuppgifter, däribland konfiguration, distribution och felsökning.

Underlättar upprätthållande av IT-säkerhetspolicyer
Funktionerna för programkontroll, enhetskontroll och webbkontroll ger ditt IT-team detaljerad kontroll över vilka program som ska kunna köras i dina system, vilka IT-resurser ett program ska få åtkomst till samt hur anställda ska tillåtas använda flyttbara enheter och internet.

Skyddar mobila enheter och förenklar mobil hantering och BYOD
En BYOD-policy (Bring Your Own Device) kan ge stora besparingar och produktivitetsökningar. Men att låta de anställda använda sina privata enheter kan även föra med sig allvarliga säkerhetsrisker. Genom att integrera Mobile Security och MDM (Mobile Device Management) kan Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED ge det skydd och den enkla hantering som du behöver för att ge mobila enheter åtkomst till dina system och data utan att utsätta företaget för säkerhetsrisker.

Omedelbart klart för hantering och skydd
Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED är förkonfigurerat för att du ska kunna hantera och skydda dina system direkt efter installation. Ditt IT-team kan dessutom snabbt införa nya systemhanteringspolicyer och säkerhetskonfigurationer eftersom det levereras med Kaspersky Security Center, vår användarvänliga och enhetliga administrationskonsol.

Säkerhet som uppfyller dina specifika behov
När du behöver lägga till ytterligare säkerhetslösningar i Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED behöver du bara lägga till en av Kasperskys Targeted Security-lösningar. På så sätt kan du få ett helt integrerat skydd för lagring, virtualisering, post, internet gateways eller samarbete. Välj vår ultimata säkerhetslösning för företag: Kaspersky TOTAL Security for Business.

Copyright © 1997 - 2014 Kaspersky Lab

Med ensamrätt. Branschledande antivirusskydd.