KASPERSKY ENDPOINT SECURITY
FOR BUSINESS Advanced

FÖRBÄTTRAR IT-SÄKERHET OCH -EFFEKTIVITET – I HELA FÖRETAGET

  • Rigoröst skydd mot skadlig programvara och nodkontroller
  • Datakryptering – för ytterligare säkerhet
  • Sårbarhetsskanning och patchhantering
  • Verktyg för systemhantering och IT-effektivisering
  • Enhetlig, centraliserad hantering av alla funktioner
  • Mobil säkerhet och hantering av mobila enheter … med mera

Med dagens sofistikerade skadliga programvara och internetbaserade attacker räcker det inte längre med signaturbaserade säkerhetsprogram om du vill få en tillräcklig nivå på säkerheten inom ditt företag. Med Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED får du Kaspersky Labs prisbelönta skydd mot skadlig programvara, plus en rad andra säkerhetsfunktioner. På så sätt får du skydd på flera nivåer för verksamheten. Med funktionerna för sårbarhetsskanning och patchhantering får du hjälp att eliminera sårbarheter i verksamhetens operativsystem och programvara, samtidigt som du med datakrypteringen kan skydda sekretessbelagd företagsinformation om en användare skulle tappa bort sin bärbara dator eller om obehöriga användare skulle försöka stjäla data.

Avancerat skydd mot skadlig programvara – för skydd på flera nivåer
Med Kasperskys senaste lösning för skydd mot skadlig programvara kombinerar du signaturbaserad teknik, heuristisk analys och molnbaserat skydd. Du får automatiskt uppdateringar via det molnbaserade säkerhetsnätverket Kaspersky Security Network (KSN) – så att du kan dra full nytta av extremt snabba reaktioner på nya hot.

Eliminera sårbarheter på ditt nätverk
I dag har opatchade sårbarheter – i operativsystem eller program – blivit en av de vanligaste metoderna som cyberbrottslingar använder för att attackera företagsnätverk. Med Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED får du automatisk sårbarhetsskanning – så att du kan upptäcka sårbarheter – plus lättanvända funktioner för patchhantering som gör att du kan prioritera och automatiskt distribuera patchar i hela företagets nätverk. Tack vare centraliserad kontroll över identifieringen av sårbarhet och distributionen av patchar kan du använda Kaspersky för att enklare eliminera risken att brottslingar utnyttjar sårbarheter i verksamhetens nätverk.

Skydda känslig, sekretessbelagd företagsinformation
Om känsliga företagsdata hamnar i orätta händer kan det skada både viktiga affärsrelationer och företagets anseende. I Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED får du datakryptering med en effektiv krypteringsalgoritm. Det är inte alltid det lättaste att konfigurera de krypteringslösningar som vissa leverantörer erbjuder. Kasperskys funktioner för datakryptering kan du dock hantera i samma lättanvända administrationskonsol som du använder för att kontrollera så gott som alla andra säkerhetstekniker från Kaspersky på företagets nätverk.

Omfattande funktioner för IT-systemhantering
Dagens företag använder alltmer komplexa och heterogena IT-miljöer. Det leder ofta till att IT-avdelningen står där med en överväldigande volym av verksamhetskritiska dagliga administrativa uppgifter. Med Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED får du ett brett utbud av funktioner för systemhantering som gör att du kan förenkla och automatisera en lång rad uppgifter – inklusive konfiguration, distribution och fjärrfelsökning.

Upprätta regler för IT-säkerhet och se till att de efterlevs
Med flexibla kontrollfunktioner – inklusive programkontroll, enhetskontroll och webbkontroll – kan du hantera vilka program som får startas och köras i företagets nätverk, vilka IT-resurser som får användas av varje enskilt program, hur användarna får använda borttagbara enheter samt vilka webbplatser eller internetresurser dina användare får använda.

Skydd för mobila enheter och BYOD (Bring Your Own Device) – med bred mobil säkerhet och MDM-funktioner
Du kan spara pengar och öka produktiviteten med Bring Your Own Device-initiativ, alltså initiativ där användarna får ta med sina egna enheter och koppla upp dem mot företagets system – men du kan också bli tvungen att tampas med extra säkerhetsproblem. Med Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED får du fullt integrerad mobil säkerhet och hantering av mobila enheter (Mobile Device Management, MDM) – vilket gör att företaget kan dra full nytta av robust säkerhet och enkel administration.

Förkonfigurerad – redo att skydda och hantera din IT
Med Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED får du en förkonfigurerad lösning som du kan börja använda så snart du har installerat den. Dessutom får du också Kaspersky Security Center – Kasperskys säkerhetscenter, en lättanvänd, central hanteringskonsol – som du använder för att snabbt konfigurera IT-säkerheten samt regler och principer för IT-hanteringen.

Ökad säkerhet – när du behöver den
Med Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED får du ett brett utbud av funktioner för IT-säkerhet och systemhantering. Men om du behöver ytterligare, specialiserad infrastruktur kan du lägga till någon av Kasperskys Targeted Security-lösningar – alltså riktade säkerhetslösningar där du hittar till exempel skydd för e-post, internetgatewayer, lagring, virtualisering och samarbete.

 DELA DEN HÄR SIDAN