Kaspersky Labs Be Ready for What's Next

Be Ready-bedömning

Exklusiv onlinebedömningsrapport av IT-säkerheten: Din personliga Be Ready-rapport omfattar en bedömning av dina IT-säkerhetsrisker, information om huvudprioriteringar och fokusområden samt förslag på kommande åtgärder och snabba fördelar.

Gör en bedömning » Kontakta oss »

Kaspersky Endpoint Security Suite
Exklusivt webbinarium

Här finns nyheter som kan förändra ditt sätt att hantera hot mot IT-säkerheten i företaget.

Titta nu » Kontakta oss »

Kaspersky Labs rapport om globala IT-risker

En global undersökning om inställningar till och synpunkter på IT-säkerhet.

Download report » Kontakta oss »

Vad betyder egentligen ”Be Ready for What's Next”?

Kaspersky Endpoint Security-lösningar: Vi presenterar Kaspersky Endpoint Security 8 och Kaspersky Security Center 9.

Titta på webbinariet » Kontakta oss »

Endpoint Security

Översikt

Skydd för alla noder i nätverket

När din verksamhet anpassas för att möta förändrade behov samtidigt som företaget får mer mobila medarbetare och skapar nya kommunikationskanaler med partners, leverantörer och kunder måste du se till att varje nod är skyddad mot de risker, som nya tekniker kan medföra.

Dagens cyberbrottslingar är ofta mycket erfarna och välbetalda proffs, som ägnar sig åt att utveckla allt mer sofistikerade metoder för att få tillgång till verksamhetens infrastruktur och information. Komplexa, riktade attacker och dag noll-hot kan vara svåra att identifiera och klassificera.

 • De senaste intrången i stora företag sätter fokus på en ny typ av attacker – där skadlig programvara används för att utnyttja sårbarhet i företagsprogrammen hos vissa medarbetare och system.
 • I en ny undersökning från Kaspersky Lab hade 61 % av de tillfrågade företagen i 11 länder varit utsatta för skadlig programvara under en 12-månaders tidsperiod*

Företag av alla storlekar måste öka sina skyddsnivåer mot de senaste hoten, så att de kan installera en ny teknik som ökar produktiviteten, kan skydda sig mot hot och möta framtiden; Be Ready for What’s Next.


*Källa: Kaspersky Labs rapport om globala IT-risker, juni 2011

Läs om vårt nästa ämne: lösningar »

Endpoint Security

Lösningar

Learn about the changing malware environment
Grundläggande information om skadlig programvara: Titta på videon

Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows

Kaspersky Endpoint Security 8 har skapats av experter på skydd mot skadlig programvara i Kaspersky Lab och ger dig överlägset och intelligent skydd som baseras på en hybridmodell. Modellen kombinerar fördelarna med både värdbaserade och molnassisterade skyddstekniker. Genom att förena de bästa egenskaperna i moln- och nodssäkerhet kan Kasperskys funktioner för skydd mot skadlig programvara minska sårbarheten hos företag av alla storlekar.

Med Kaspersky Endpoint Security 8 får du - utöver skydd mot nya och mer avancerade hot - även kontroll över säkerhet för program och enheter samt kontroll av webbanvändning i noden.


Kaspersky Security Center 9

Kaspersky Security Center 9 har utformats så att du ska kunna hantera ditt skydd snabbt och enkelt i en komplex IT-miljö. Med programmet får du ett detaljerat hanteringssystem. Via en enhetlig hanteringskonsol får du en bättre översikt över säkerheten för varje nod och enhet i ditt nätverk.

Kaspersky Security Center 9 är en förbättrad lösning för hantering av skydd – den är fylld av detaljerade säkerhetsinställningar, som ger dig kontroll och flexibilitet för att undvika risker i din IT-miljö samtidigt som den är användarvänlig, vilket minskar driftskostnaderna och ökar produktiviteten.


Läs om vårt nästa ämne: fördelar med Endpoint Security 8 Benefits

Endpoint Security 8

Funktioner och fördelar

Överlägset skydd för ditt företag

A day in the life of IT security
En dag inom IT-säkerheten på 2,5 minuter

Med 125 000 nya skadliga program som tillkommer varje dag kan vanliga signaturbaserade metoder inte längre garantera tillräcklig säkerhet för din verksamhet. Med Kaspersky Endpoint Security 8 för Windows får du skydd i flera lager genom integrering av många kraftfulla tekniker för skydd mot skadlig programvara – som även omfattar signaturbaserat skydd, proaktivt skydd, kontroll och molnassisterad säkerhet.

 • Med mönsterbaserade signaturer kan skadliga filer identifieras, samtidigt som storleken på signaturuppdateringar kan minskas
 • Kaspersky Labs Urgent Detection System-databasen uppdateras med information om ny skadlig programvara innan en signatur skapas – detta ger dig ett effektivt skydd mot nya hot i ett tidigt skede
 • Funktionen Active Disinfection arbetar i operativsystemets lägsta nivåer för att rensa bort skadliga objekt
 • Med System Watcher får du ett proaktivt skydd, eftersom det analyserar varje program när det startas. Det blockerar programmet om något misstänkt beteende identifieras och kan även "återställa" systemet till en punkt före tidpunkten innan den skadliga aktiviteten inträffade.
 • Network Attack Blocker spårar misstänkt nätverksaktivitet – om ett försök till attack identifieras hanteras detta av Network Attack Blocker enligt angivna kriterier
 • Kasperskys avancerade brandvägg skyddar noder från nätverkshot genom att kontrollera ingående och utgående trafik enligt portar, IP-adresser, programmet som skapar trafiken eller andra parametrar.
 • Optimerad support för virtuella miljöer
 • Optimerade uppdateringar som har utformats för att minska belastningen på din processor, dina hårddiskar och din bandbredd för kommunikation, vilket ger mer resurser åt de program som är avgörande för din verksamhet
 • Med maskinvaruinventering kan du kontrollera överensstämmelsen med maskinvaruprinciper och -standarder
 • Med programvaruinventering får du en tydlig bild av programvaruanvändningen, information om sårbarhet i programvaran och du kan kontrollera överensstämmelsen med interna principer

Miljoner användare hjälper dig att skydda dina system och din information

Många miljoner Kaspersky-användare har valt att låta det molnbaserade Kaspersky Security Network (KSN) samla information om misstänkt beteende eller infekteringsförsök i sina system. Över 25 miljoner exempel tas emot varje dag, och den här enorma mängden information från användarna – mottagen i realtid – gör det möjligt för Kasperskys experter att analysera nya hot och att snabbare tillhandahålla lösningar.

Förutom att bemöta de nya hoten snabbare hjälper KSN även till att minska risken för ”falska positiva resultat”, vilket gör att man kan säkerställa att skadlig programvara kan identifieras, så att du får färre avbrott i den dagliga verksamheten.


Med proaktiva och användarvänliga kontroller får du ett extra skydd

Med omfattande nodskontroller får du förbättrade skyddsnivåer:

 • Application Control – med Application Startup Control och Application Privilege Control kan du upprätthålla policyerna och ha kontroll över programmen
 • Med Device Control kan du få detaljerad kontroll över enheterna beroende på typ, buss eller serienummer
 • Med Web Control kan administratörerna övervaka och filtrera webbresurser och kontrollera webbåtkomst och privilegier som omfattar segmentering av användargrupper samt policyer för aktivering av mobila användare
 • Med Application Vulnerability Scanning får du information om sårbarheter i installerade program och operativsystem - innan dessa sårbarheter kan utnyttjas
 Endpoint Security Solutions

Kaspersky Security Center 9

Kaspersky Security Center är den centrala hanteringslösningen, som möjliggör installation och administration av skydd mot skadlig programvara i företag samt övervakning och rapportering av infrastrukturens status, vilket omfattar programvara, webbåtkomst och inventeringar av maskinvara och programvara.


Läs om vårt nästa ämne: fördelar med Security Center 9 »

Security Center 9

Funktioner och fördelar

Enkel hantering som gör att du sparar tid och pengar

Det är mycket viktigt att du har kontroll över säkerhetsstatusen för de olika noderna i din IT-miljö och de problem som påverkar dem. Utan kraftfulla hanteringsverktyg som underlättar arbetet med skyddshanteringen kan arbetet med att implementera och hantera säkerhetsfunktioner dessutom ta mycket tid från dina huvudsakliga företagsaktiviteter.

Vi har därför utvecklat Kaspersky Security Center 9 som gör att det går snabbare och enklare för dig att implementera, använda och hantera överlägsna säkerhetsfunktioner i hela din IT-miljö.


Många funktioner, centraliserad administration och hantering

 • Centraliserad hantering av följande:
  • Skydd – Application Control, Device Control och Web Control som omfattar inventering av program- och maskinvara i hanterade noder
  • Application Vulnerability Scanning och rapportering
  • Kaspersky Security Network (KSN)-funktioner
 • Detaljerade rapporter och statistik
 • Webbgränssnitt – för övervakning och kontroll från vilken plats som helst

Hantera omfattande och komplex IT-infrastruktur från en konsol

 • Support för hantering av virtuella maskiner i VMware
 • Särskilda principer för mobila enheter och fjärranvändare
 • Märkning vid sårbarhet och installation av program från tredje part, inklusive kontroll av uppdateringar av Microsoft-program via Windows Update
 • Stabilitet i administrationsservern med Windows Failover Clustering
 • Stöd för Windows, Netware, Linux, Macintosh, Android, Blackberry, Symbian och Windows Mobile

Hög skalbarhet

 • Stöd för flera servrar i ett enda nätverk
Läs föregående ämne: Översikt »