Kaspersky Labs Be Ready for What's Next

IT-säkerhet. Har du kontroll?

De flesta företag inser inte att de idag står inför samma säkerhetsrisker som de stora organisationerna. De flesta företag inser inte att de idag står inför samma säkerhetsrisker som de stora organisationerna.


Läs det specifika databladet » Kontakta oss »

En dag inom IT-säkerheten

Det är viktigt att du har kontroll över säkerhetsstatusen för de olika noderna i din IT-miljö och de problem som påverkar dem. Ta reda på hur Kaspersky Lab kan hjälpa dig att kontrollera noden.


Titta nu » Kontakta oss »

Grundläggande information om skadlig programvara

...omfattar hur detta påverkar enskilda personer, cyberbrottslighet, och hur det sprider sig. Ta reda på hur Kasperskys säkerhetslösningar kan hjälpa dig att skydda ditt företag genom att titta på vår video om ”grundläggande information om skadlig programvara”.


Titta nu » Kontakta oss »

Program. Enheter. Webb.
En konsol.
Det är du som bestämmer.

Du fastställer reglerna, du styr program och enhets- och webbanvändning. Om ditt företag drabbas kan Kaspersky Lab hjälpa dig att upptäcka, hantera och skydda det.

Titta nu » Kontakta oss »

Applications. Devices. Web. One Console. You’re in the driver’s seat

Endpoint Control

Översikt

Behov av nya skyddsnivåer

A day in the life of IT security
En dag inom IT-säkerheten på 2,5 minuter

Ny teknik för medarbetarna – som möjliggör samarbete och kommunikation på en högre nivå - gör att produktiviteten och effektiviteten förbättras. Denna nya teknik kan dock även innebära nya risker för verksamheten.

Att använda sig av sociala nätverk kan göra verksamheten väldigt öppen och sårbar, vilket kan skada företagets ekonomi och rykte avsevärt. Samtidigt innebär en ökad användning av webben för det dagliga arbetet i företaget också en ökad risk. Till och med den dagliga e-postkommunikationen måste skyddas mot riktade angrepp.


Dina användare kan äventyra företagets säkerhet av misstag

Hur kan du vara säker på att dina medarbetare inte av misstag hamnar på sidor som automatiskt hämtar skadlig programvara direkt till företagsnätverket, när de surfar på nätet för att undersöka nya leverantörer eller partners? Vad händer om dina medarbetare även besöker chattar, sociala nätverk eller onlinebutiker, eller om de delar foton i webbalbum och installerar program, som inte är tillåtna enligt företagets säkerhetsregler?

Det blir allt vanligare att använda sin egen enhet på arbetet, vilket gör att risken för bärbara datorer och andra enheter, som äventyrar säkerheten, ökar. Enheterna kan föra in skadlig programvara i nätverket eller hämta känslig information från dina program.


Siffrorna är skrämmande –

 • 1 av 14 nedladdningar innehåller skadlig programvara*
 • Mer än en tredjedel av anställda som hanterar information använder sig av otillåten teknik**
 • 10 % av företagen har råkat ut för bedrägeri eller sabotage som orsakats av företagets egna anställda**

När riskerna blir allt mer omfattande och allt svårare att motverka med hjälp av traditionella skyddsåtgärder är det dags att ta kontrollen och använda sig av en säkrare hantering.

*Källa: Kaspersky Labs rapport om globala IT-risker, juni 2011
**Källa: Forrsights Workforce Employee Survey, fjärde kvartalet 2011, Forrester Research, Inc.

Läs om nästa ämne: lösningar »

Endpoint Control

Lösningar

Learn more about the changing malware environment
Grundläggande information om skadlig programvara: Titta på videon

Kaspersky Lab har som branschledande inom avancerade säkerhetslösningar snabbt insett att de skyddsåtgärder som fungerat förut inte längre räcker till för att ge ett bra skydd.

Vanligt, signaturbaserat skydd mot skadlig programvara bygger på att identifiera potentiellt skadliga program och sedan ”svartlista” dem, för att förhindra att de körs. Tekniken bygger på snabb analys och uppdateringar av databaser som innehåller signaturer för skadlig programvara. Även om systemen med heuristiska och molnbaserade metoder kompletterar funktionerna för skydd mot skadlig programvara kräver den stora ökningen av ny skadlig programvara ett mer integrerat tillvägagångssätt. Det går inte att lämna något åt slumpen när 125 000 nya skadliga program skapas varje dag.


Default Deny – bara de program som du litar på får köras

Med Kasperskys Application Control med vitlistning kan du förutom att svartlista misstänkta program och förhindra dem från att köras även använda Default Deny som innebär att alla program hindras från att användas om de inte har godkänts av administratören. Kaspersky skapar en dynamisk lista med vitlistade program som analyserats och bedömts som säkra. Dessutom kan Kaspersky även hjälpa administratörerna att hantera läget Default Deny genom att erbjuda en lista med programkategorier som kan blockeras eller begränsas.

En vitlista har många fördelar, men den kan bara fungera om den hanteras av en större säkerhetsleverantör, som har kompetensen och resurserna för att säkerställa att databasen med vitlistade program granskas och uppdateras regelbundet. För närvarande är Kaspersky Lab det enda företaget som använder sig av Whitelist Lab i sitt system.
Labbet ansvarar för att övervaka alla processer för vitlistningen och uppdaterar regelbundet databasen med tillförlitliga program. Med Kaspersky får du uppdateringarna via molnet med Kaspersky Security Network, vilket innebär att du kan vara säker på att dina system alltid har den senaste informationen om vitlistan.

Administratörerna kan även hantera programmets privilegier när det körs. Administratören kan justera åtkomsten till filsystemen och registret även för betrodda program samt hantera samordningen med andra program.


Få mer kontroll – med Device Control och Web Control

Förutom Application Control – som omfattar Application Monitor, Application Startup Control, Application Privilege Control och Application Vulnerability Scanning – ger den senaste lösningen för nodsskydd från Kaspersky även detaljerad kontroll över användningen av externa enheter och webbåtkomst inom företaget.

När användare enkelt kan ansluta enheter till ett system måste du vara säker på att din information inte kan laddas ned på obehöriga enheter, samtidigt som du måste se till att nätverket är skyddat mot skadlig programvara. Med Kasperskys funktioner för enhetskontroll kan du ange olika åtkomstprivilegier för olika enheter, olika busstyper och till och med en särskild, enskild enhet.

Nätet är fullt av dolda faror i form av skadlig programvara, och med Kasperskys funktioner för webbkontroll kan du skydda dina system och dina viktiga verksamhetsprocesser, samtidigt som du enklare kan upprätthålla företagets regler för webbåtkomst. Med Web Control är det enkelt att filtrera webbinnehåll och att kontrollera privilegier för webbåtkomst.

 Endpoint Security Solutions

Säkrare – Snabbare – Bättre skydd med flera olika säkerhetstekniker

Dessa nya funktioner som omfattar Web Control, Device Control och Application Control med vitlistning har utformats för att komplettera de befintliga skyddsverktygen snarare än att ersätta dem, eftersom dessa har visat sig vara effektiva under många år. Kombinationen av svartlistning, vitlistning, Endpoint Control och övrig teknik, som finns i Kaspersky Endpoint Security 8 ger dig ett starkt skydd i flera lager, som gör att det är praktiskt taget omöjligt att använda okända eller eventuellt skadliga program.

Läs om vårt nästa ämne: funktioner och fördelar

Endpoint Control

Funktioner och fördelar

Learn more about the changing malware environment
West Coast Labs: Expertanalys

Kraftfulla och flexibla kontroller

Application Control

 • Application Startup Control – gör det möjligt för administratörer att bevilja, blockera och granska programstarter.
 • Application Privilege Control – klassificerar program som betrodda, begränsade eller otillförlitliga och justerar ett programs åtkomst till systemresurser och data.
 • Application Vulnerability Scanning – identifierar sårbarheter i ett skyddat systems maskinvara eller programvara och ger ett proaktivt försvar mot angrepp.

Device Control

 • Genom att styra privilegier för enhetsåtkomst beroende på buss, typ av enhet eller en enhets specifika identitet kan enhetskontrollen minska risken för förlust av data eller intrång av skadlig programvara från obehöriga enheter
 • Enhetskontroller kan ställas in enligt ett särskilt schema som du har satt upp, så att dina användare kan arbeta produktivt under hög arbetsbelastning och så att dina "regler för dataöverföring" följs

Web Control

 • Övervakning och filtrering av användarnas webbläsaraktivitet – efter kategori, innehåll eller typ av data. Administratörerna kan tillåta, förbjuda, begränsa eller granska användarnas aktiviteter på angivna webbplatser eller sidkategorier.
 • Webbkontroller kan ställas in enligt ditt schema

Default Deny

Funktionen Default Deny är förmodligen det bästa sättet att hindra skadlig programvara från att startas och spridas i ett företagsnätverk på. Med Default Deny körs bara de program, som finns i administratörens vitlista.


Golden Images

Kasperskys databas för vitlistning är uppdelad i många kategorier. En av kategorierna omfattar definitionen av en exakt avbildning. En perfekt avbildning är en mall för den ideala installationen – som styrs av branschens bästa praxis och som har anpassats för bästa möjliga prestanda – av flera typer av programvara som styr noderna och som omfattar följande:

 • Multimedia
 • Nätverk
 • Operativsystem
 • Kringutrustning
 • Säkerhet
 • Systemverktyg
 • Betrodda installationsprogram

En "global" perfekt avbildning finns i Kasperskys Security Network. De lokala administratörerna kan emellertid skapa en perfekt avbildningskategori, som innehåller de program som krävs för att starta de operativsystem, som definieras av de egna unika nodsprofilerna.Global vitlista – med lokal kontroll

Kasperskys databas Global Whitelist uppdateras dynamiskt i molnet. IT-administratörer kan även skapa sin egen lokala databas med vitlistor – funktionen är flexibel och säkerställer att även anpassade program kan justeras.


Förbättra prestandan i dina företagsprogram

Om ett program finns på den globala vitlistan behöver det inte kontrolleras regelbundet av säkerhetsprogrammet. Genom att förbättra säkerheten med dynamiska vitlistor minskar du belastningen på systemresurserna och förbättrar programmets prestanda.


Begränsa användningen av program som inte är nödvändig

Med kategorisering kan administratörerna enkelt identifiera program som är kopplade till arbetsuppgifterna och begränsa eller blockera de program, som inte har med verksamheten att göra. Kaspersky har i förväg sorterat programmen i 96 olika kategorier för att minska administratörens arbetsbörda.


Proaktiv uppdatering av vitlistan

Kasperskys databas för vitlistan innehåller nära 500 miljoner unika filer och uppdateras regelbundet. Varje dag analyseras program, och om de inte har några skadliga koder läggs de till i databasen. En vanlig dag läggs över en miljon filer till i Kasperskys databas för vitlistan.

Dessutom finns fler än 200 stora och globalt kända programvaruutvecklare och -leverantörer, som bidrar med information om sina programvaror i Kasperskys Partner Whitelist-program. Ofta får vi information innan programmet presenteras på marknaden så, att Kasperskys experter kan uppdatera vitlistan, vilket minskar risken för ”falska positiva resultat”.


Minimera kostnaden för att underhålla nätverkssäkerheten

Med Kaspersky Security Center 9 får du en enkel och enhetlig hanteringskonsol som gör att du får bättre insyn och kontroll vilket gör att du inte behöver spendera lika mycket tid och pengar på att hantera IT-skyddet.


Kaspersky Security Center 9

Kaspersky Security Center 9 är en central hanteringslösning, som möjliggör installation och administration av skydd mot skadlig programvara i företag samt övervakning och rapportering av infrastrukturens status, vilket omfattar programvara, webbåtkomst och inventeringar av maskinvara och programvara.


Läs föregående ämne: översikt »