En del av
 • Kaspersky Work Space Security
 • Kaspersky Business Space Security
 • Kaspersky Enterprise Space Security
 • Kaspersky Total Space Security

Kaspersky Anti-Virus for Linux Workstation

Kaspersky Anti-Virus for Linux Workstation är en lösning i två delar som är utformad för att skydda arbetsstationer. Den första modulen, åtkomstskyddet, är integrerat i operativsystemet och kontrollerar filer som ändrats av andra filer (antingen de lagts till eller redigerats), och skyddar systemet i realtid utan att öka serverbelastningen nämnvärt. Den andra modulen, skanning på begäran, skannar filsystemet, flyttbara medianenheter och enskilda filer, antingen enligt ett schema eller på begäran.

Funktioner

Upptäcker och desinfekterar virus, spionprogram och andra sabotageprogram 

Realtidsskydd av systemet. Programmet hejdar filsystemförfrågningar, skannar filer som används efter skadlig kod och desinfekterar eller tar bort infekterade objekt, eller isolerar misstänkta objekt för vidare analys.

Skanning av filsystemet på begäran. Angivna områden skannas efter infekterade eller misstänkta objekt vid den angivna tiden (eller när administratören begär det). Objekten analyseras och desinfekteras, tas bort eller isoleras för vidare analys.

Karantän. Infekterade, misstänka och skadade objekt som upptäcks i serverns filsystem kan flyttas till karantänmappen, där de kan hanteras ytterligare, till exempel desinfekteras eller tas bort.

Backuplagring. Den här lösningen kan spara kopior av infekterade objekt i ett område för backuplagring innan de behandlas och/eller tas bort, så att de kan återställas på begäran om behandlingen gör att den ursprungliga filen skadas.

Enkel administration 

Fjärradministration. Kaspersky Anti-Virus for Linux Workstation kan konfigureras traditionellt, via programmets konfigurationsfil, eller centralt med Kaspersky Administration Kit.

Finjustering. Med hjälp av säkerhetspolicies och uppgifter kan administratören konfigurera driftsparametrar för enskilda arbetsstationer som är grupperade i grupper, ta emot händelsemeddelanden, installera licensnycklar, osv.

Meddelandesystem. När ett virus eller en annan händelse upptäckt får administratören en varning, och en kopia av varningen kan även skickas via e-post.

Rapporter. Administratören kan använda många olika rapporter för att få önskad detaljnivå på statusen för virusskyddet och programmets funktion under angivna tidsperioder.

Automatisk uppdatering av databaser. Databaser med hotsignaturer kan uppdateras på begäran eller automatiskt enligt schema från Kaspersky Labs Internetservrar eller från lokala uppdateringsservrar.

Systemkrav 

Maskinvarukrav
 • Intel Pentium 133 MHz eller senare;
 • 64 MB RAM
 • 100 MB tillgängligt utrymme på hårddisken för installation och lager för temporära filer.
Programkrav

1) Operativsystem:

32-bit plattformar:

 • Red Hat Enterprise Linux 5.2 Desktop (kernel 2.6.18-92)
 • Fedora 9 (kernel 2.6.25)
 • SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 (kernel 2.6.16.60-0.21)
 • openSUSE Linux 11.0 (kernel 2.6.25)
 • Debian GNU/Linux 4.0 r4 (kernel 2.6.24)
 • Mandriva Corporate Desktop 4 (kernel 2.6.12)
 • Ubuntu 8.04.1 Desktop Edition (kernel 2.6.25)
 • Linux XP Enterprise Desktop 2008 (2.6.25.10-47.3.lxp2008)

64-bit plattformar:

 • Red Hat Enterprise Linux 5.2 Desktop (kernel 2.6.18-92)
 • Fedora 9 (kernel 2.6.25)
 • SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 (kernel 2.6.16.60-0.21)
 • openSUSE Linux 11.0 (kernel 2.6.25)

2) Perl tolk - version 5.0 eller senare (www.perl.org).

3) Verktyget "which" installerat.

4) Programkompilerinspaket installerat (gcc, binutils, glibc-devel, make, ld) och preinstallerat operativsystem kernel code för att använda kavmonitor komponenten.

Fakultativt:

5) Kaspersky Administration Agent - för fjärradministration av Kaspersky Anti-Virus med hjälp av Kaspersky Administration Kit.

6) Webmin package (www.webmin.com) - för fjärradministration av Kaspersky Anti-Virus.

 DELA DEN HÄR SIDAN