Malware

2014januarifebruarimarsaprilmajjunijuliaugustiseptemberoktobernovemberdecember
2013januarifebruarimarsaprilmajjunijuliaugustiseptemberoktobernovemberdecember
2012januarifebruarimarsaprilmajjunijuliaugustiseptemberoktobernovemberdecember
2011januarifebruarimarsaprilmajjunijuliaugustiseptemberoktobernovemberdecember
2010januarifebruarimarsaprilmajjunijuliaugustiseptemberoktobernovemberdecember
2009januarifebruarimarsaprilmajjunijuliaugustiseptemberoktobernovemberdecember
2008majjunijuliaugustiseptemberoktobernovemberdecember

04 apr   Virus News

Banker måltavla i två av tre nätfiskeattacker i Sverige

Banksektorn är den överlägset största måltavlan i nätfiskeattacker i Sverige visar en ny rapport från Kaspersky Lab

28 mar   Virus News

Se cyberhoten i realtid på interaktiv karta

Kaspersky Lab har tagit fram ett verktyg som gör det möjligt att se olika sorters cyberhot i realtid över hela världen, inklusive Sverige. Verktyget är en interaktiv karta som visar aktuella hot baserat på information från Kaspersky Labs säkerhetsprogram i bruk.

13 mar   Virus News

Gammal mask modell for flera cybersionageprogram

Experter hos G-Data och BAE Systems släppte nyligen information om en avancerad cyberspionageoperation med kodnamnet Turla (även känd som Snake eller Uroburos). Nu har Kaspersky Lab hittat ett oväntat samband mellan Turla och ett välkänt skadligt program med namnet Agent.BTZ.2008 infekterade Agent.BTZ lokala nätverk hos Förenta staternas centralkommando, med ansvar att försvara och upprätthålla USA:s säkerhetspolitiska intressen i Mellanöstern och Centralasien. Händelsen beskrevs som ”det värsta datorintrånget i historien hos amerikansk militär”. Masken kunde söka efter känslig information och skicka data till kontrollservrar på annan ort. Det tog specialister hos Pentagon 14 månader att fullständigt ta bort det skadliga programmet från militära nätverk.Experter hos Kaspersky Lab fick kännedom om cyberspionageoperationen Turla i mars 2013. Under analysarbetet upptäckte man ett samband med Agent.BTZ som verkar ha använts som modell för ett flertal av de hittills mest sofistikerade verktygen för cyberspionage idag, inklusive Turla, Red October och Flame/Gauss. Utvecklarna av dessa program har uppenbarligen studerat Agent.BTZ i detalj för att förstå hur masken fungerar och sedan använt denna information för att utveckla skadliga program med liknande syften.Läs mer i Alexander Gostevs blogginlägg här

12 feb   Virus News

Populärt antistöldprogram kan vara skadligt

Kaspersky Lab har publicerat en rapport som visar att antistöldprogrammet Absolut Computrace kan medföra risker för användare.

09 jan   Virus News

Cyberhoten mot företag – vad hände 2013?

I en global undersökning från tidigare i år, utförd av B2B International på uppdrag av Kaspersky Lab, svarade nio av tio företag att de hade utsatts för en cyberattack det senaste året. Var tionde uppgav att de hade utsatts för en riktad attack

05 dec   Riks News, Virus News

Cyberattackerna som formade 2013

Under 2013 upptäcktes flera nya metoder för att stjäla pengar – och Bitcoins. Samtidigt fortsatte grupper av cyberkriminella att genomföra storskaliga attacker mot högprofilerade mål. Dessutom har cyberlegosoldater – specialiserade på snabba ”hit-and-run”-attacker – dykt upp.

14 nov   Press Releases, Virus News

Mobila virusskapare allt listigare

Årets tredje kvartal var framgångsrikt för virusutvecklare som specialiserar sig på mobila plattformar. Kaspersky Lab har bland annat upptäckt ett nytt skadligt program som kan komma åt offrets bankkonto direkt via mobilen.

26 sep   Virus News

Legosoldater vanligare för cyberattacker

Kaspersky Lab har upptäckt en serie nätspionageattacker riktade mot företag i Asien. De snabbt utförda ”hit and run”-attackerna är utförda av en mindre grupp som fått namnet Icefog. Trenden att anlita specialiserade legosoldater för att utföra snabba cyberattacker tros växa.Gruppen Icefog är specialiserade på så kallade APT-attacker (advanced persistent threat) mot måltavlor i Sydkorea och Japan. Attackerna startade 2011 och har ökat i omfattning sedan dess.– Under de senaste åren har vi sett ett stort antal APT-attacker som slår mot i princip alla sorters måltavlor och sektorer, säger Costin Raiu, chef för Kaspersky Labs globala forskningsgrupp. Angriparna har i de flesta fall en ingång i företagens och myndigheternas nätverk under flera år, vilket gör att de kan komma över stora mängder känslig information.– Icefogs metod, med snabba ”hit and run”-attacker, är något som blir allt vanligare. Det handlar om mindre grupper som stjäl information med kirurgisk precision. Attackerna pågår vanligtvis bara ett par dagar eller veckor och när angriparna har fått vad de vill ha städar de upp efter sig och försvinner. Vi tror att antalet mindre grupper som erbjuder dessa sorts tjänster, ett slags legosoldater för cyberattacker, kommer att växa, avslutar Costin Raiu.Fakta om attackernaBaserat på kända måltavlor för

24 sep   Virus News

Rapport avslöjar säkerhetsbristerna företag ofta försummar

Kaspersky Lab har upptäckt en ny attack från NetTraveler, ett skadligt program av sorten APT (advanced persistent threat) som redan har infekterat hundratals högprofilerade offer i fler än 40 länder

11 sep   Virus News

Cyberspionage mot sydkoreanska organisationer

I en ny rapport beskriver IT-säkerhetsföretaget Kaspersky Lab hur man har analyserat en aktiv cyberspionageattack med sydkoreanska måltavlor. Ledtrådar pekar på kopplingar till Nordkorea.Cyberspionageattacken, med namnet Kimsuky, är begränsad och mycket målinriktad: endast elva organisationer baserade i Sydkorea och två enheter i Kina har utsatts. Bland annat Sejonginstitutet, Koreas institut för försvarsanalys (KIDA), Sydkoreas ministerium för återförening, anhängare av Koreas återförening och Hyundais handelsflotta.De tidigaste spårbara tecknen från angriparnas aktiviteter är från 3 april i år och den första trojanen dök upp 5 maj. Spionprogrammet är förhållandevis osofistikerat och innehåller flera enkla programmeringsfel. Kommunikation till och från infekterade datorer sker via en webbaserad kostnadsfri mejlserver i Bulgarien (mail.bg).Även om det fortfarande är okänt hur det skadliga programmet sprids till offrens datorer tror Kaspersky Labs experter att det mest sannolikt görs genom så kallat harpunfiske, det vill säga skräddarsydda mejl skickade till en specifik mottagare. Men tror även att programmet har förmåga att utföra spionage i form av tangentläsning, insamling av kataloglistor, fjärrstyrning samt dokumentstölder. Angriparna använder en modifierad version av fjärrstyrningsprogrammet TeamViewer som en bakdörr till den infekterade datorn för att kunna stjäla filer.Utöver måltavlornas profiler har Kaspersky Lab hittat flera ledtrådar som pekar mot Nordkorea. Bland annat har söktrådar

 DELA DEN HÄR SIDAN