Skräppost lockade med Steve Jobs

29 jul 2013
Spam News

Under juni distribuerades stora mängder skräppost där rubriken utlovade mottagaren att få ta del av hemligheten bakom Steve Jobs affärsframgångar. Men i själva verket var mejlet bara reklam för gratis utbildningstillfällen där arrangörerna lovade att på bara 1,5 timme lära vem som helst att skapa ett lönsamt företag baserat på en hobby. Steve Jobs namn användes bara som lockbete.

Mer än hälften av all spam i juni kom från Kina och USA (24 respektive 17 procent). På tredje plats kom Sydkorea med 14 procent. Skadliga filer som bilaga hittades i 1,8 procent av alla mejl. Precis som i föregående månad använde bedragarna ofta sitt favorittrick för att få folk att öppna mejlen – meddelanden med ett välkänt företag som avsändare.

Hela rapporten går att läsa här.