Cyberspionage i fokus i kvartalsrapport om IT-hot

22 maj 2013
Spam News

I början av året publicerade Kaspersky Lab en omfattande rapport om ett skadligt program som under flera år har använts för cyberspionage mot bland annat regeringar, diplomatiska beskickningar och företag. Programmet fick namnet Red October. Några veckor senare dök ett nytt skadligt program upp: MiniDuke. Detta utnyttjade sårbarheter i Adobe Reader och riktade sig också mot statliga organisationer. Kaspersky Lab identifierade 59 offer i 23 länder som drabbades av MiniDuke.
Under årets första kvartal inträffade ett stort antal allvarliga incidenter med anknytning till cyberspionage och cybervapen. Incidenter som kräver månader av oavbrutet undersökningsarbete är ganska sällsynta i antivirusbranschen. Ännu mer sällsynt är händelser som fortfarande är relevanta tre år efter att de inträffade – som med fallet Stuxnet. Trots att Stuxnet har analyserats av flertalet antivirusföretag finns det fortfarande massor av moduler som bara har granskats ytligt, om ens det, säger Dennis Maslennikov, analytiker på Kaspersky Lab.
De fem länder med lägst infektionsgrad* är Japan (9,1 %), Danmark (12,1 %), Finland (13,6 %), Sverige (14,6 %) och Tjeckien (14,8 %). Högst infektionsgrad har Bangladesh (67,8 %), Vietnam (60,2 %) och Afghanistan (57,4 %).

Första kvartalet i siffror

  • Statistik från Kaspersky Security Network visar att Kaspersky Labs produkter upptäckte och neutraliserade 1 345 570 352 hot under första kvartalet 2013.

  • Totalt upptäcktes 22 750 nya varianter av skadliga program som riktar sig mot mobila enheter. Det är mer än hälften av antalet varianter som upptäcktes under hela 2012.

  • Ungefär 40 procent av alla program som utnyttjar sårbarheter i populära program, så kallade exploits, riktade sig mot sårbarheter i program från Adobe.

  • Nästan 60 procent av alla värddatorer som hyser skadliga program finns i USA, Ryssland och Nederländerna.

Hela rapporten går att läsa här.

* Procentsatsen av unika användare i landet med datorer med Kaspersky Lab-produkter som har blockerat internetbaserade hot. Länder med färre än 10 000 Kaspersky Lab-användare har exkluderats.