Stora skillnader mellan svenskars trygghetskänsla på nätet

06 nov 2013
Press Releases

En ny Sifo-undersökning, på uppdrag av Kaspersky Lab, visar att nästan alla svenskar (98 procent) i någon utsträckning tänker på säkerhet och risker när de surfar. Men bara sex procent tror att de löper hög eller mycket hög risk att råka ut för cyberbrott. Över en fjärdedel tror att denna risk är högre för andra.

– Tittar man på undersökningens resultat ser Sverige ut som en supernation vad gäller internetsäkerhet. Men även om svenskarna generellt är duktiga behövs mer kunskap om cyberbrott och hur man skyddar sig. Att känna sig alltför säker på nätet kan vara en falsk trygghet, samtidigt som vissa är onödigt oroliga när de surfar, säger David Jacoby, säkerhetsforskare på Kaspersky Lab.

Unga känner sig säkrare
Undersökningen visar att ju äldre internetanvändaren är desto mer tänker denne på säkerheten – samtidigt som även känslan av otrygghet ökar med åldern. I åldersgruppen 15-34 år uppger 34 procent av deltagarna att de alltid eller ofta tänker på säkerhet och risker när de surfar. I åldersgrupperna 35-55 år och 56-79 år är motsvarande siffra 47 respektive 61 procent.

Samtidigt anser 58 procent av 15-34-åringarna, 55 procent av 35-55-åringarna och 44 procent av 56-79-åringarna att de löper låg eller mycket låg risk att råka ut för cyberbrott.

Den grupp som i sammanhanget oroar sig minst är 26-34-åringarna. Bland dessa uppger 28 procent att de sällan eller aldrig tänker på säkerhet och risker när de surfar (genomsnitt 14 procent). 62 procent av åldersgruppen anser sig löpa låg eller mycket låg risk att råka ut för cyberbrott (genomsnitt 52 procent) och 29 procent tror att denna risk är högre för andra (genomsnitt 26 procent).

Skillnader mellan kön
Enligt undersökningen skiljer sig även attityderna åt mellan könen. 56 procent av männen tror sig löpa låg eller mycket låg risk att drabbas av cyberbrott och 33 procent tror att de löper lägre risk att råka ut för cyberbrott än andra. Bland kvinnorna är motsvarande siffror 48 respektive 18 procent.

Stockholmare tänker mer på säkerhet
Resultaten visar även på geografiska skillnader. 57 procent av stockholmarna tänker alltid eller ofta på säkerhet när de surfar, vilket är betydligt mer än genomsnittet på 48 procent. Endast 12 procent av stockholmarna tänker sällan eller aldrig på säkerhet. 32 procent (genomsnitt 26 procent) tror att de löper lägre risk att råka ut för cyberbrott än gemene man. I detta fall skiljer sig alltså resultaten från slutsatsen ovan att man känner sig mindre trygg på nätet ju mer man tänker på säkerhet.

I Småland med öar tänker 40 procent alltid eller ofta på säkerhet (genomsnitt 48 procent), och här tas risken att råka ut för cyberbrott på störst allvar: 13 procent tror att de löper hög till mycket hög risk att råka ut för cyberbrott – betydligt fler än genomsnittet på 6 procent.