Anställda rapporterar sent om tappade mobiler

26 feb 2013
Press Releases

En ny undersökning visar att det många gånger tar lång tid innan anställda informerar sin arbetsgivare om de har tappat en mobil enhet. Detta trots att vart femte företag anser att en sådan förlust skulle vara betydande eftersom mobila enheter används för att hantera konfidentiell data.

Endast en femtedel av anställda i små och medelstora företag rapporterar till IT-avdelningen inom en timme om de har tappat en företagsägd mobil eller dator. Det visar en europeisk undersökning av TNS Infratest, genomförd på uppdrag av säkerhetsföretaget Kaspersky Lab.

Hos knappt vart tredje svenskt företag skulle det ta minst en dag innan medarbetare rapporterar om en tappad eller stulen mobil enhet. Det är gott om tid för cyberbrottslingar att komma över affärsinformation, kontaktuppgifter, email och annan känslig data sparad på enheten.

Undersökningen visar att anställda i Belgien, Nederländerna och Tyskland är sämst på att snabbt rapportera dessa förluster. 19, 17 respektive 16 procent svarar att det skulle ta minst en halv vecka. Bäst är Portugal och Danmark där 30 respektive 31 procent uppger att en tappad mobil enhet skulle rapporteras inom en timme

– För en erfaren cyberbrottsling tar det bara ett par minuter att ta sig förbi det fyrasiffriga lösenordet som används på de flesta enheter, särskilt smartphones, säger David Jacoby, säkerhetsforskare på Kaspersky Lab. Så om du tappar din mobil eller får den stulen är det avgörande att informera företagets IT-avdelning omedelbart. De kan då blockera tillgång till företagsnätverket från enheten och förhoppningsvis även radera all data på den.

Ett överaskade resultat från undersökningen är att endast fyra av tio IT-ansvariga anser att datakryptering är ett mycket bättre skydd för mobila enheter än enbart lösenord.

– Tyvärr är det alltför många som inte använder ett lösenord. Och gör det så brukar det vara enkla fyrsiffriga PIN-koder. Ett starkt lösenord bör vara minst tolv tecken långt och blanda bokstäver, siffror och symboler, säger David Jacoby. Använder man sådana lösenord köper sig företaget genast mer tid att begränsa skadan om en enhet skulle komma på vift. Tänk dessutom på att inte använda samma lösenord för flera tjänster eller sajter.

Om undersökningen:
Undersökningens svenska del omfattar 150 beslutsfattare och andra personer med inflytande på besluten hos företag med 10-500 anställda. Undersökningen genomfördes i januari 2013 av TNS Infratest.