ITU och Kaspersky Lab samarbetar kring Telecom World 2012

28 maj 2012
Press Releases

Antivirus nyheter

FN-organet ITU och IT-säkerhetsföretaget Kaspersky Lab samarbetar för att skapa en aktiv debatt kring internetsäkerhet när experter samlas vid ITU Telecom World 2012.

Stockholm, 28 maj 2012 – Kaspersky Lab ska tillsammans med FN:s organ för informations- och kommunikationsteknik, ITU (International Telecommunication Union), utveckla det centrala innehåller i agendan för ITU Telecom World 2012.

Kaspersky Lab har redan ett långvarigt samarbete med ITU och International Multilateral Partnership Against Cyber Threats (IMPACT). Tillsammans ska man fastställa riktlinjerna för diskussionerna om internetsäkerhet under toppmötet ITU Telecom World 2012 i Dubai som går av stapeln i oktober. Bland frågorna på agendan är hur man kan minimera riskerna för samordnade internetattacker på nationell nivå och hur man kan stärka det internationella samarbetet. Kaspersky Labs VD Eugene Kaspersky kommer att inleda mötet med att ge en bild av internethotens omfattning och status idag.

I en kommentar till samarbetet säger ITU:s generalsekreterare Hamadoun Touré:

– Internetsäkerhet är en stor utmaning som vi måste tackla på global nivå. ITU är väldigt nöjda med att få ta del av den kunskap och expertis inom internetsäkerhet som Kaspersky Lab presenterar på Telecom World 2012. Detta kommer att sätta fokus på den kritiska, omfattande och globala miljön som skapas av säkerhetshot idag – och hur vi bäst kan lösa dem.

– Internetsäkerhet är en global angelägenhet som rör oss alla. Det är avgörande att vi använder den internationella plattform som ITU Telecom World 2012 erbjuder för en korrekt och uttömmande diskussion vilket behövs för att på bästa sätt ta itu med denna fråga, säger Eugene Kaspersky, VD på Kaspersky Lab Internetsäkerhet är ett av flera centrala ämnen som kommer att diskuteras under ITU Telecom World 2012. Syftet med agendan är att granska effekterna av banbrytande tekniktrender som påverkar våra liv.

Andra ämnen på agendan är effekterna av stordata, datormoln, smarta städer och sakernas internet. En fullständig agenda kommer att presenteras i slutet av maj.

Om ITU

ITU är FN:s ledande organ för informations- och kommunikationsteknik. I över 145 år har ITU samordnat den gemensamma globala användningen av radiospektrum, främjat internationellt samarbete med satellitbanor, arbetat för att förbättra kommunikationen och infrastrukturen i utvecklingsländerna och fastställt de internationella normer som främjar sammankoppling av ett stort antal kommunikationssystem. Från bredbandsnät till nya generationens trådlösa teknik, luftfart, sjöfart, radioastronomi, satellitbaserad meteorologi, mobiltelefoni, internet, TV och teknik, har ITU åtagit sig att sammankoppla hela världen. www.itu.int