IT-säkerhet för nästa generation. Europacup 2011. Konferens för unga yrkesverksamma. IT-säkerhet i en uppkopplad värld.

22 sep 2010
Events Calendar

Konferensens mål

Konferensen är tänkt att föra samman studenter, experter, forskare och vetenskapsmän i en samarbetsfrämjande miljö där cyberbrottsrelaterade ämnen kan presenteras och diskuteras. Konferensen ska utgöra en plattform där nästa generation kan dela med sig av kunskap och erfarenhet och utveckla nya idéer för att öka IT-säkerheten.

De bästa bidragen får utmärkelser och värdefulla priser från Kaspersky Lab, och författarna bjuds in att delta i den prestigefyllda European Conference for Young Professionals som hålls på University of Applied Sciences/Fachhochschule i Erfurt i Tyskland 28-30 januari 2011. Du får möjlighet att presentera din forskning för ledande IT-experter och får också ett deltagarbevis. Kostnad för resa och logi betalas av Kaspersky Lab. Du får användbara kontakter med ledande experter inom IT-säkerhet och har roligt med andra under ett kreativt teambuilding-evenemang. Vinnarna i 2011 European Cup bjuds in att delta i 2011 International Cup på IT Security Conference for Young Professionals.

Konferensämnen

Tekniska ämnen:


 1. Utvecklingstrender inom skräppostskydd – tekniker, metoder för "kapprustning mot skräppost" och nya uppfinningar
 2. Riskerna med en alltmer uppkopplad värld
 3. Säkerhet inom cloud computing
 4. Framtida teknik för avkänning och bekämpning av sabotageprogram (t.ex. artificiell intelligens, fuzzy systems, p2p-nätverk)

Sociala, ekonomiska och juridiska ämnen:


 1. Nya hot (t.ex. säkerhet inom sociala nätverk, inbäddade system, mobil användning och Internetbank)
 2. Utmaningar och möjligheter för IT-säkerhetsföretag inom de närmaste 10 åren
 3. Teknikens inverkan på dataskydd, copyright och immaterialrätt
 4. Utbildning inom IT-säkerhet – trender och frågor

Konferensdeltagare

Studenter inom kandidat- och magisterprogram samt doktorander från alla europeiska universitet, högskolor och högre utbildningsanstalter är välkomna att ansöka. Programkommittén bedömer och väljer ut de bästa bidragen.

Länder

Studenter från följande länder kan delta i konferensens European Cup:

Albanien, Andorra, Österrike, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Israel, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Storbritannien, Vatikanstaten

Copyright

Kaspersky Lab, representerat av sin programkommitté, får icke-exklusiv rätt att publicera inlämnade arbeten i sitt tryckta material, på konferenswebbplatsen och på organisatörens webbplatser (http://www.kaspersky.com) i oförändrat skick. Författaren krediteras och en länk till författarens egen webbplats läggs in om sådan finns.

Programkommittén


 1. Eugene Kaspersky, Ryssland – VD, Kaspersky Lab. Ordförande för programkommittén
 2. Prof. Dr.-Ing. Gunar Schorcht, Tyskland – professor i nätverk, IT-säkerhet, kryptologi
 3. Dr Hamid Jahankhani, Storbritannien – Associate Dean, School of Computing, Information Technology and Engineering, University of East London
 4. Steven Furnell, Storbritannien – professor, Center for Information Security & Network Research vid universitetet i Plymouth i Storbritannien samt biträdande professor, Edith Cowan University i Australien
 5. Dr Orhan Gemikonakli, Storbritannien – Head of Department, Computer Communications School of Engineering and Information Sciences, Middlesex University
 6. Nikolay Grebennikov, Ryssland – teknikchef, Kaspersky Lab
 7. Maksym Schipka, Storbritannien – direktör för det europeiska forskningscentret GReAT), Kaspersky Lab
 8. David Emm, Storbritannien – expert på sabotageprogram, GReAT, Kaspersky Lab
 9. Magnus Kalkuhl, Tyskland – chefsanalytiker sabotageprogramanalys, GReAT, Kaspersky Lab
 10. Mirco Rohr, Tyskland – teknikevangelist, Kaspersky Lab
 11. Andrey Nikishin, Ryssland – chef för Cloud & Content Technologies Research, Kaspersky Lab
 12. Nadezhda Kashchenko, Ryssland – immaterialrättsjurist, Kaspersky Lab
 13. Sergey Novikov, Ryssland – sabotageprogramanalytiker (GReAT), Kaspersky Lab
 14. Denis Maslennikov, Ryssland – gruppchef Mobile Research (GReAT), Kaspersky Lab
 15. Georg Wicherski, Tyskland – virusanalytiker (GReAT), Kaspersky Lab
 16. Nikolay Borovikov, Ryssland – immaterialrättsjurist, Kaspersky Lab
 17. Christian Funk, Tyskland – junioranalytiker sabotageprogramanalys, Kaspersky Lab
 18. Patricia Kurenkov, USA – vice VD, Global Research & Analysis Team (GReAT), Kaspersky Lab
 19. Michael Molsner, Japan – chefsanalytiker virusanalys, Kaspersky Lab
 20. David Jacoby, Sverige – chefsanalytiker virusanalys (GReAT), Kaspersky Lab

Organisationskommittén


 1. Svetlana Efimova, Ryssland – utbildningsprogramchef, Kaspersky Lab HQ
 2. Christel Bazkowa, Tyskland – utbildningschef Europa, Kaspersky Lab Europe
 3. Katrin Banks, Tyskland – trainee HR Europe, Kaspersky Lab Europe
 4. Ram Herkanaidu, Storbritannien - sabotageprogramanalytiker (GReAT), Kaspersky Lab

Bedömningskriterier

Bidragen bedöms utifrån följande kriterier:

 1. Arbetets vetenskapliga nivå och metodiknivå.
 2. Arbetets sociala betydelse och relevans.
 3. Innehållets fullständighet.
 4. Objektivitet i information och analysmaterial.
 5. Praktiskt värde.
 6. Innovationsvärde.

Konferensformat och deltagande

Deltagande i konferensen är kostnadsfritt. Vill du delta i konferensen registrerar du dig genom att fylla i webbformuläret på http://www.kaspersky.com/it_security_conference_2011.

Konferensbidrag och artiklar kan skickas in till och med 6 december 2010 och måste vara i antingen ZIP- eller RAR-format. ZIP- eller RAR-filen måste innehålla två dokument i DOC-format – en sammanfattning av bidraget och själva bidraget.

Författarna till de bästa artiklarna eller konferensbidragen enligt programkommitténs bedömning bjuds in att presentera sina arbeten under konferensen. Kostnader för resa och hotell betalas av Kaspersky Lab för tillresande deltagare enligt Kaspersky Labs gottfinnande.

Deltagare som valts ut meddelas per e-post senast 24 december 2010. En lista med de bästa rapporterna publiceras på konferensens webbplats. En talare per inskickat bidrag betraktas som officiell konferensdeltagare. Det finns ingen begränsning för antalet författare till varje bidrag.

Krav för konferensbidrag

Språk: engelska

Ange följande på titelbladet:

 • Bidragets titel
 • Namn på den kategori bidraget gäller
 • Författarens/författarnas fullständiga namn med efternamnet först, i alfabetisk ordning om det är flera författare
 • Födelsedatum (för varje författare)
 • E-postadress (obligatoriskt) (för varje författare)
 • Postadress (med postnummer) (för varje författare)
 • Telefonnummer (med landskod) (för varje författare)
 • Ort, land (för varje författare)
 • Studieår, utbildningens namn (för varje författare)
 • Namn på universitet/institut (för varje författare)
 • Professor som leder forskningen: Fullständigt namn, position, akademisk grad och titel samt e-postadress

Sammanfattningen av bidraget ska vara högst en sida långt men innehålla en komplett sammanfattning av forskningen. Detta är synopsis för hela dokumentet och ska ge läsaren förståelse av mål och resultat i själva bidraget. Det ska vara kortfattat och relevant och normalt omfatta högst 130–200 ord.

Bidraget ska innehålla följande:
 • En tydlig presentation av artikelns ämne och syfte
 • Ett avsnitt där bakgrund och litteratur presenteras
 • Ett eller flera avsnitt där studentens huvudsakliga bidrag presenteras (inriktning, metod och resultat)
 • Tydlig sammanfattning
 • Referenser i Harvard-standardformat Både sammanfattningen och artikeln måste vara i MS Word-format (97–2003, DOC eller RTF).

Layout-krav:

 • Rekommenderat antal ord: Högst 7 500–8 000 ord (dvs. 6–10 sidor)
 • Teckensnitt: Times New Roman 14
 • Marginaler: Topp, botten och vänster: 2,5 cm. Höger: 1,5 cm.
 • Avstånd: enkelt
 • Illustrationer måste ha tydlig kontrast och vara i svartvitt utan små detaljer. Ta även med alla källfiler i formaten JPEG, JPG eller TIFF. Illustrationer bör vara minst 400x400 pixel.

Presentationer:

För dig som bjuds in till konferensen för att presentera sin forskning: Presentationen ska förberedas i MS PowerPoint och vara på engelska. Du får en PowerPoint-mall från oss och informeras i god tid om du väljs ut för att hålla en presentation.

Obs!

Vi redigerar inte, returnerar inte och betalar inte för arbeten som skickas in till konferensen. Arbeten som skickas in till konferensen kan komma att publiceras i tryck eller online på konferensens webbplats eller konferensorganisatörernas och deras partners webbplatser, eller användas i forsknings- eller utbildningssyfte. Författarnas rättigheter iakttas. Författarna till inlämnade arbeten ansvarar för att alla författarrättigheter och tredjepartsrättigheter respekteras.

Viktigt!

Vi är inte intresserade av "klipp och klistra"-artiklar. Bidragen måste utgå från din egen forskning.

Om du vill ha mer information skriver du till: studconf@kaspersky.com