Produktet inngår i:
 • Kaspersky Security for Mail Server
 • Kaspersky Enterprise Space Security
 • Kaspersky Total Space Security
ks_mes_logotypes

Kaspersky Security for Microsoft Exchange Server 2007

Kaspersky Security for Microsoft Exchange Server 2007 er en løsning som beskytter brukere av e-postsystemer i bedrifter mot virus.

E-post har har blitt en kanal for distribusjon av sabotasjeprogram. Virusangrep forårsaker stor økonomisk skade ved å ødelegge informasjonens integritet.

Kaspersky Security for Microsoft Exchange Server 2007 antivirusskanner innkommende og utgående beskjeder og e-post som lagres på serveren, samt objekter i felles mapper.

Viktige fordeler

Avansert teknikk for beskyttelse mot virus og søppelpost

Produktet benytter både beprøvet antivirusteknikk for å oppdage så mange skadelige programmer som mulig, og SpamTest™-teknikken for å oppdage uønsket e-post.

Søppelpostfiltrering i to nivåer.

Produktet filtrerer uønsket e-post sammen med Microsoft Exchange 2003 Server / Microsoft Outlook 2003, hvilket garanterer en meget høy deteksjonsgrad for søppelpost.

Kostnadseffektivitet.

Produktet tilbyr beskyttelse mot både sabotasjeprogrammer og uønsket e-post i en og samme løsning, hvilket minsker kostnaden for å beskytte e-postserveren samt forenkler administrasjonen.

Funksjoner

Beskyttelse mot søppelpost

Intelligent teknikk for gjenkjenning av søppelpost.

Programmet skanner gjennom alle forsendelser som overføres till Microsoft Exchange Server via SMTP-protokollen etter søppelpost-attributter som baseres på en filtrering av formelle attributter (for eksempel e-post og IP-adresser, poststørrelse og rubrikker).

Forsendelsens innhold og vedlegg analyseres også med intelligent teknikk, inklusive grafiske signaturer som hjelper til å oppdage søppelpost i bildeformat.

Forhindrer masseutsendelser.

Produktet forhindrer utilbørlig bruk av e-postserveren ved å overvåke og blokkere forsøk til masseutsendelser fra datamaskiner i bedriften. Slike utsendelser kan bare gjøres av avsendere som har fått tildelt dette privillegiet av systemadministratøren.

Klassificering av meddelanden.

Administratøren kan konfigurere separate regelverk for bearbeiding av hver kategori av uønsket e-post. Slik forhindres tap av viktig informasjon. Forsendelser som er kjent søppelpost blokkeres , mistenkelig e-post sendes til mappen for uønsket e-post og formelle beskjeder (for eksempel informasjon om leverte og leste beskjeder) sendes til innkurven.

Virusbeskyttelse

Skanning i sanntid.

Programmet skanner og fjerner alle typer av virus, ormer, trojanere og andre sabotasjeprogrammer fra innkommende og utgående e-postbeskjeder og vedlegg i de fleste formater. Systemadministratøren kan dessuten aktivere antivirus-skanning av e-post trafikk som dirigeres gjennom e-post serveren.

Bakgrunnsskanning i henhold til fastlagt skjema og på spesiell forespørsel.

Programmet bakgrunnsskanner mapper og beskjeder som lagres på serveren, slik at alle objekter bearbeides med den absolutt nyeste versjonen av antivirusdatabasene uten merkbar påvirkning på serverens ytelse.

Oppdagelse av potensielt ondsinnede programmer.

Når de utøkede antivirusdatabasene benyttes, kan programmet oppdage og fjerne både kjente sabotasjeprogrammer og potensielt skadelige programmer. Slike programmer er for eksempel de som viser annonser, programmer for datainnsamling, oppringningsprogrammer som automatisk oppretter tilkoblinger til kostbare betalwebsteder og andre verktøy som cyberkriminelle kan tenkes å anvende.

Beskyttelse mot virusangrep.

Programmet overvåker virusaktivitet og virusutbrudd, slik at administratøren raskt kan sette inn mottiltak som for eksempel å starte en skanning, oppdatere antivirusdatabaser eller øke systemets sikkerhetsnivå. Administratøren kan få tilsendt beskjed om angrepet via e-post, eller med verktøyet Net Send i LAN.

Backupkopiering.

Før forsendelser fjernes, tas backupkopier av dem, slik at det går å tilbakestille viktig informasjon dersom forsøkene med desinfisering av et objekt mislykkes, eller om objektet feilaktig er klassifisert som søppelpost. Et gedigent utvalg søkeparametere kan anvendes for å enkelt finne tilbake til lagrede objekter i backupmaterialet.

Administrasjon

Finjustering.

Administratøren konfigurerer programmet i samsvar med bedriftens sikkerhetspolicy og maskinvarekapasitet, for eksempel ved å velge hvilke typer sabotasjeprogrammer og potensielt skadelige programmer som skal oppdages, ved å velgemellom standard databaser eller utøkede databaser, ved å justere programmets ytelse i samsvar med e-post trafikken og antall samtidige brukere, samt ved bare å skanne de potensielt skadelige objektene ved å inaktivere skanning av visse andre filtyper.

Databaseoppdateringer.

Antivirusdatabasene kan oppdateres på forespørsel eller automatisk fra Kaspersky Lab’s internettservere, eller fra bedriftens lokale servere som angis av administratøren. Visse moduler i antivirusmotoren og språkverktøyet kan også oppdateres sammen med databasene. Databaser for antivirus og gjenkjening av søppelpost kan oppdateres separat.

Detaljerte rapporter.

Systemadministratøren kan styre programmets funksjon og virusbeskyttelsens status med beskrivende HTML-rapporter, eller ved å granske hendelsesloggen i Windows. Systemadministratøren kan også konfigurere hvor ofte rapportene skal genereres, og hvilken informasjon som skal finnes i dem. Rapportene lagres på harddisken eller sendes via e-post.

Sentral administrasjon.

Programmet konfigureres og administreres via det innebygde konsollet i Microsoft Management Console (MMC), et velkjent verktøy, eller ved å benytte Kaspersky Administration Kit, som også kan benyttes for å administrere andre Kaspersky Lab-produkter.

Rask installasjon.

Den interaktive installasjons- og konfigurasjonsmåten som benyttes som standard i programmet passer de aller fleste systemer, og gjør det mulig å begynne med programmet uten å legge alt for mye tid på installasjon og konfigurering, som angis av administratøren.

Vissa moduler i antivirusmotorn och språkverktyget kan också uppdateras tillsammans med databaserna. Databaser för antivirus och igenkänning av skräppost kan uppdateras separat.

Systemkrav

Maskinvarekrav

Maskinvarekravene er de samme som for Microsoft Exchange Server 2007 med SP1. En stor lagringsplass på harddisken kan kreves for backuplagring og andre servicemapper, avhengig av programmets innstillinger og driftsmodus (backuplagring kan kreve opp til 1 024 MB når standardinstillingene benyttes).

Programkrav
Krav for Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition:
 • Windows Server 2003 Standard x64 Edition med SP2
 • Windows Server 2003 Enterprise x64 med SP2
 • Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition med SP2
 • Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition med SP2
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition med SP1
 • Windows Server 2008 Standard Edition x64
 • Windows Server 2008 Enterprise Edition x64
 • Small Business Server 2008 Standard Edition
 • Small Business Server 2008 Premium Edition
 • Essential Business Server 2008 Standard Edition
 • Essential Business Server 2008 Premium Edition
Krav for Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition:
 • Windows Server 2003 Standard x64 Edition med SP2
 • Windows Server 2003 Enterprise x64 med SP2
 • Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition med SP2
 • Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition med SP2
 • Windows Server 2008 Standard Edition x64
 • Windows Server 2008 Enterprise Edition x64
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition med SP1
Krav for datamaskinen som benyttes til systemadministrasjon:
 • Microsoft Management Console 3.0
 • Ett av følgende operativsystemer:
  • Microsoft Windows XP med SP2 eller senere x64
  • Microsoft Windows Vista
  • Microsoft Windows Server 2003 x64 Standard/Enterprise Edition med SP2
  • Microsoft Windows Server 2003 x64 R2 Standard Edition
  • Enterprise Edition med SP2
  • Windows Server 2008 Standard/Enterprise Edition
  • Small Business Server 2008 Standard / Premium Edition
  • Essential Business Server 2008 Standard / Premium Edition

Copyright © 1997 - 2015 Kaspersky Lab

Med enerett. Bransjeledende antivirusbeskyttelse.