Internettet er i sannhet et verdensomspennende nettverk der nesten alt vi behøver eller ønsker finnes. Men det er også et nettverk der barn kan havne i problemer.Hvordan hjelper jeg mine barn til å være sikre online?

Funder først over hvilke farer du kan treffe på. Følgende er noen av de farer som finnes:

 • Såkalte ”drive-by downloads” (det vil si skadelige programmer som automatisk installeres på din datamaskin når du viser en webside på skjermen);
 • Risikoen ved å infiseres via P2P-fildelningsprogram (peer-to-peer) som gir andre personer tilgang til din maskin;
 • Uønskede annonser, inklusive pop-up annonser og annonseprogrammer. De installeres iblant automatisk sammen med gratisprogram som finnes for å lastes ned på Internettet;
 • Seksuelt eller annet upassende innhold;
 • Å lures til å avsløre personlig informasjon (om dem eller deg);
 • Laste ned piratkopiert materiale (for eksempel musikk- eller videofiler);
 • Mobbing på nettet;
 • Bli kontaktet av pedofiler (for eksempel i chatrom på Internettet).

Hva kan jeg gjøre for å beskytte mine barn?

Barn er like sårbare på Internettet som de er i virkeligheten, og det er like viktig at du forstår de potensielle farene på begge områdene. Det finnes mottiltak du kan iverksette for å minimalisere risikoen for at de utsettes for disse farene på Internettet.

 

 • Snakk med dine barn om hvilke farer som finnes online.

 • Om det er mulig, plasser datamaskinen i hverdagsrommet og forsøk å gjøre bruken av den til en delt opplevelse for familien.

 • Oppmuntre barna til å prate med deg om det de opplever online som opprører dem eller får dem til å føle seg uvel.

 • Begrens det innholdet som kan nås fra maskinen. Den muligheten finnes i mange løsninger for Internettsikkerhet. I Internet Explorer kan du for eksempel gjøre en klassifisering av innhold (under “verktøy/ Internettalternativ/ innhold”).

 • Følg retningslinjene ovenfor for å beskytte maskinen mot skadelige programmer og hackere, og forklar ditt barn hvordan det hjelper til for å beskytte dem.

 • Gi barna retningslinjer for hva de får og ikke får gjøre. Funder på følgende:

  Skulle du la dine barn...

  • registrere seg i sosiale nettverk online eller på andre webplasser?

  • gjøre innkjøp online?

  • laste ned musikk, videofilmer eller programfiler?

  • bruke IM-programmer?

  • besøke chattrom på Internettet?

   (Om svaret er "ja" på de to siste spørsmålene, må du forsikre deg om at barna forstår at de ikke skal chatte med brukere de ikke kjenner).

  Husk også, at svarene tross alt kan endre seg ettersom barna blir eldre.© 2017 AO Kaspersky Lab.

All Rights Reserved.