Bli samarbeidspartner

Om å arbeide sammen

Hos Kaspersky Lab er samarbeidspartnere en verdiful kilde til felles verdiskapning. Vi anser at en samarbeidspartner er en del av teamet, og ikke bare en kanal for produktsalg. Over hele verden arbeider våre samarbeidspartnere sammen for å gi kundene den absolutt best mulige opplevelsen når de kjøper og bruker våre produkter. Sagt i korthet: våre samarbeidspartnere definerer hvem vi er.

Om å dele informasjon

Kaspersky Lab tilfører unik kunnskap om datasikkerhet til alle våre samarbeidspartnere, dette for å gi dem det klarest mulige overtaket på markedet. Kaspersky Lab søker å opprettholde en personlig relasjon med hver samarbeidspartner, samt å forsikre oss om at de alltid er informert om vår utviklingsplan og våre langsiktige mål innenfor selskapet.

Om våre felles fordeler

Kaspersky Lab er vel etablert og kjent som teknikkledende innenfor virusbeskyttelse. Dette er i og for seg ikke nok. Vi er fullt ut overbeviste om at også våre samarbeidspartnere må lykkes for at våre populære produkter skal selges. Derfor tilbyr vi en bred markedssupport, treninger og et individuelt markedsføringsbudsjett (IMF) for hver enkelt samarbeidspartner istedet for å gi lokkende rabatter.

Hvordan blir jeg så en samarbeidspartner?

Skriv direkte til oss, om ditt selskap er interessert i å bli en av Kaspersky Lab’s samarbeidspartnere: sales@kaspersky.se

© 2017 AO Kaspersky Lab.

All Rights Reserved.