Internet security center

Computerbeveiliging versus computerprestaties

Alle software die op je computer wordt uitgevoerd, belast natuurlijk de systeembronnen enigszins. Anti-virussoftware is geen uitzondering op deze regel. Daarom is het belangrijk om een anti-virussoftware te kiezen die een passende computerbescherming biedt zonder dat computerprestaties hierdoor significant afnemen.

Afdoende bescherming tegen malware

Voor de bescherming van je computer moet je anti-virusprogramma uiteenlopende activiteiten uitvoeren, zoals:

  • Bestanden openen
  • Gegevens uit deze bestanden lezen
  • Archieven uitpakken
  • De bestanden scannen om schadelijke software te detecteren
  • De veiligheid van websites beoordelen als je anti-virusoplossing functies voor internetbescherming bevat
  • Updates voor de anti-virusdatabase beheren en ontvangen, en veel andere anti-malwarefuncties uitvoeren

Tot op zekere hoogte wordt waarschijnlijk meer verwerkingskracht van je computer gebruikt naarmate je anti-virussoftware grondiger scant en malware detecteert en neutraliseert. Als je echter je keuze van een anti-virusproduct alleen baseert op de invloed op de computerprestaties en je geen rekening houdt met het beschermingsniveau dat het product biedt, is je computer mogelijk erg kwetsbaar voor computervirussen, wormen en trojans.

Innovatieve technologieën bieden hogere efficiëntie zonder dat dit ten koste gaat van veiligheid

Uit ervaring blijkt duidelijk dat de snelste anti-virusprogramma's vaak de slechtste bescherming bieden. De kans is veel groter dat deze programma's niet in staat zijn om malware-infecties te detecteren en voorkomen die andere anti-virusoplossingen eenvoudig kunnen identificeren en neutraliseren.

Er zijn ook anti-virusprogramma's die traag zijn, veel systeembronnen verbruiken en ook geen adequate bescherming bieden.

Er zijn echter anti-virusoplossingen die innovatieve technologieën gebruiken waarmee de systeembronnen zo min mogelijk worden belast om zo de systeemprestaties op peil te houden. Daarnaast wordt krachtige bescherming geboden tegen schadelijke software en internetdreigingen.