IT-sikkerhed for den næste generation. Europæisk cup 2011. It-sikkerhed i en forbundet verden

22 sep 2010
Events Calendar

Antivirus nyheder

Konferencens formål

Konferencen samler studerende, eksperter, videnskabsfolk og forskere i et samarbejdsmæssigt miljø for at præsentere og diskutere emner, der relaterer sig til cyberkriminalitet. Den giver en platform til, at næste generation kan dele deres forskelligartede viden og erfaringer samt udvikle nye ideer til at forbedre sikkerhedsniveauet i informationsteknologien.

Kaspersky Lab uddeler præmier og værdifulde priser for de bedste indlæg. Bidragyderne bliver inviteret til at deltage i det prestigefyldte arrangement, European Conference for Young Professionals, der finder sted på universitetet for anvendt videnskab i Erfurt, Tyskland, den 28.-30. januar 2011. Du får chancen for at præsentere din forskning for førende it-eksperter, og du modtager et deltagerdiplom. Udgifter til rejse og ophold bliver betalt af Kaspersky Lab. Du skaber nyttige kontakter til de største eksperter i it-sikkerhed, og der er også plads til afslapning ved et kreativt teambuilding-arrangement. Vinderne af European Cup 2011 bliver inviteret til at deltage i International Cup of the IT Security Conference for Young Professionals 2011.

Konferenceemner

Tekniske emner:


 1. Tendenser inden for anti-spamudvikling – teknikker, metoder i “Spam Arms Race” og nye innovationer.
 2. Truslerne i en verden, der i stadig større grad er forbundet i netværk.
 3. Sikkerhed ”i skyen”.
 4. Fremtidige teknologier for at finde og bekæmpe malware (f.eks. kunstig intelligens, fuzzy-systemer, p2p-netværk).

Sociale, økonomiske og juridiske emner:


 1. Nye trusler (f.eks. sikkerhed i sociale netværk, sikkerhed i integrerede systemer, mobilsikkerhed, netbanksikkerhed).
 2. Udfordringer og muligheder for it-sikkerhedsvirksomheder i de kommende 10 år.
 3. Teknologiernes indflydelse på databeskyttelse, ophavsret, intellektuelle ejendomsrettigheder og retlige kompetencer.
 4. Uddannelse i it-sikkerhed – tendenser og spørgsmål.

Konferencedeltagere

Bachelor, Master og ph.d.-studerende fra alle europæiske universiteter og højere læreanstalter er velkomne til at deltage. Programkomitéen vurderer og udvælger de bedste indlæg.

Lande

Studerende fra følgende lande kan deltage i konferencens European Cup:

Albanien, Andorra, Østrig, Belgien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Irland, Israel, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Monaco, Montenegro, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tyrkiet, Storbritannien, Vatikanstaten

Ophavsret

Kaspersky Lab, repræsenteret af sin programkomité, får ikke-eksklusive rettigheder til at offentliggøre indsendte bidrag i sine trykte materialer, på konferencens websted og på arrangørernes websteder (http://www.kaspersky.com) uden ændringer i det oprindelige bidrag. Bidragyderens navn bliver nævnt, og et link til bidragyderens websted bliver også medtaget, hvor det er relevant.

Programkomitéen


 1. Eugene Kaspersky, Rusland – Chief Executive Officer, Kaspersky Lab. Formand for programkomitéen
 2. Prof. Dr. ing. Gunar Schorcht, Tyskland – Professorater i netværk, it-sikkerhed, kryptologi
 3. Dr. Hamid Jahankhani, Storbritannien – Associeret dekan, School of Computing, Information Technology and Engineering, University of East London
 4. Steven Furnell, Storbritannien - Professor, Center for Information Security & Network Research på universitetet i Plymouth, Storbritannien og adjungeret professor på Edith Cowan University i Australien
 5. Dr. Orhan Gemikonakli, Storbritannien – Afdelingsleder, Computer Communications School of Engineering and Information Sciences, Middlesex University
 6. Nikolay Grebennikov, Rusland – Chief Technology Officer, Kaspersky Lab
 7. Maksym Schipka, Storbritannien – Direktør for Research Centre Europe (GReAT), Kaspersky Lab
 8. David Emm, Storbritannien – Malware Expert, EU Research Center (GReAT), Kaspersky Lab
 9. Magnus Kalkuhl, Tyskland – Senior Malware Analyst, EU Research Center (GReAT), Kaspersky Lab
 10. Mirco Rohr, Tyskland – Technology Evangelist, Kaspersky Lab
 11. Andrey Nikishin, Rusland – Director Cloud & Content Technologies Research, Kaspersky Lab
 12. Nadezhda Kashchenko, Rusland – Chief Intellectual Property Counsel, Kaspersky Lab
 13. Sergey Novikov, Rusland – Malware Analyst (GReAT), Kaspersky Lab
 14. Denis Maslennikov, Rusland – Mobile Research Group Manager (GReAT), Kaspersky Lab
 15. Georg Wicherski, Tyskland – Virus Analyst (GReAT), Kaspersky Lab
 16. Nikolay Borovikov, Rusland – Senior Intellectual Property Counsel, Kaspersky Lab
 17. Christian Funk, Tyskland – Junior Malware Analyst, Kaspersky Lab
 18. Patricia Kurenkov, USA – Deputy Director, Global Research & Analysis Team (GReAT), Kaspersky Lab
 19. Michael Molsner, Japan – Chief Virus Analyst, Kaspersky Lab
 20. David Jacoby, Sverige – Chief Virus Analyst (GReAT), Kaspersky Lab

Arrangørkomitéen


 1. Svetlana Efimova, Rusland – Head of Educational Programs, Kaspersky Lab HQ
 2. Christel Bazkowa, Tyskland – Educational Manager Europe, Kaspersky Lab Europe
 3. Katrin Banks, Tyskland – Job Trainee HR Europe, Kaspersky Lab Europe
 4. Ram Herkanaidu, Storbritannien – Malware Analyst (GReAT), Kaspersky Lab

Evalueringskriterier

Bidrag bliver evalueret i henhold til nedenstående kriterier:

 1. Arbejdets videnskabelige og metodiske niveau.
 2. Arbejdets sociale vigtighed og relevans.
 3. Indholdets fuldstændighed.
 4. Objektiviteten i informationerne og det analytiske materiale.
 5. Den praktiske værdi.
 6. Innovationsværdien.

Konferencearrangement og deltagelse

Deltagelse i konferencen er gratis. For at deltage i konferencen, bedes du tilmelde dig ved at udfylde webformularen, som du finder på http://www.kaspersky.com/it_security_conference_2011.

Fremsendelse af videnskabelige bidrag skal være os i hænde senest 6. december 2010 og skal være enten i .ZIP- eller .RAR-format (.ZIP- eller .RAR-filen skal indeholde to dokumenter, .DOC format – dvs. et resumé af dit bidrag og selve bidraget).

Bidragyderne til de bedste videnskabelige bidrag, som bliver vurderet af programkomitéen, bliver inviteret til at præsentere deres bidrag på konferencen. Udgifter til rejse og hotel for deltagere fra andre byer og lande bliver betalt af Kaspersky Lab.

Hvis ansøgerne er blandt de udvalgte, får de meddelelse herom den 24. december 2010. Konferenceansøgere får besked via e-mail. En liste med de bedste rapporter bliver offentliggjort på konferencens websted. En taler, de repræsenterer hver enkelt bidrag, bliver betragtet som officiel konferencedeltager. Der er ingen begrænsning på antallet af bidragydere, der er involveret i hvert bidrag.

Krav til bidrag

Sprog: Engelsk

Angiv venligst følgende på titelbladet:

 • Titlen på bidraget
 • Navnet på den kategori, bidraget dækker
 • Bidragyderens(ernes) fulde navn, efternavn først, og i alfabetisk rækkefølge, hvis der er flere bidragydere
 • Fødselsdato (for hver bidragyder)
 • E-mailadresse (obligatorisk for hver bidragyder)
 • Adresse, inkl. postnummer på hver bidragyder
 • Telefonnummer, inkl. landekode, på hver bidragyder
 • By, land for hver bidragyder
 • Studieår, studium for hver bidragyder
 • Navn på universitet, højere læreanstalt for hver bidragyder
 • Professoren, der er ansvarlig for forskningen: Fulde navn, stilling, akademisk grad og titel samt e-mailadresse

Resuméet af bidraget må maks. fylde en A4-side, og skal indeholde et fuldstændigt resumé af forskningen. Dette er en synopsis af hele dokumentet, som skal give læseren mulighed for at få en forståelse af målsætningen og resultatet af det aktuelle bidrag. Det er et kortfattet resumé på normalt mellem maks. 130-200 ord.

Bidraget skal indeholde:
 • En tydelig introduktion af emnet og sigtet med bidraget
 • Et afsnit med baggrund/literaturgennemgang
 • Et eller flere afsnit, der præsenterer den studerendes hovedbidrag (f.eks. indfaldsvinkel og alle tilknyttede resultater)
 • En tydelig konklusion
 • Referencer i Harvard standardformat Både resumé og bidrag skal sendes i Microsoft Word-format (97–2003, *.doc eller *.rtf).

Retningslinjer for layout:

 • Anbefalet ordantal for bidraget: Min. 7.500 ord – maks. 8.000 ord (dvs. 6 -10 sider)
 • Skrifttype: Times New Roman 14
 • Marginer: top, bund og venstre - 2.5 cm; højre – 1,5 cm
 • Linjeafstand: Enkelt linjeafstand
 • Illustrationer skal have kontrastvirkning, sort/hvide uden små detaljer. Medtag også alle kildefiler i formaterne .jpeg, .jpg eller .tiff Illustrationer skal være mindst 400x400 pixels.

Præsentationer:

De, der bliver inviteret med til konferencen, bliver bedt om at fremlægge en præsentation af deres forskning. Præsentationerne skal være udarbejdet på engelsk i Microsoft PowerPoint. Du modtager en PowerPoint-skabelon fra os og får information i god tid, hvis du bliver udvalgt til at fremlægge en præsentation.

Bemærk!

Bidrag til konferencen bliver ikke redigeret eller returneret, og der ydes ikke honorar. Bidrag til konferencen kan blive udgivet i tryk eller online på konferencens websted, på konferencearrangørernes og partnernes websteder, eller kan blive anvendt til forsknings- eller undervisningsformål, med overholdelse af bidragyderens rettigheder. Bidragyderne har ansvaret for ikke at krænke andre bidragyderes rettigheder.

Vigtigt!

Vi er ikke interesseret i forskningsbidrag, der er udarbejdet efter “kopiér/sæt ind”-metoden. Arbejdet skal være dit personlige og baseret på dine egne forskningsaktiviteter.

Fore mere information, skriv til: studconf@kaspersky.com