Kaspersky Endpoint Security for Windows (pro pracovní stanice)

Všechna řešení zabezpečení pracovních stanic se systémem Windows nejsou stejná. To znamená, že řada produktů propustí nejnebezpečnější malware a síťové útoky do podnikových sítí IT, které má daný produkt chránit.

Díky spojení bezkonkurenčních technologií zabezpečení, kontrol koncových bodů a šifrování dat do jediného integrovaného řešení nabízí software Kaspersky Endpoint Security for Windows (pro pracovní stanice) lepší ochranu vašich notebooků i stolních počítačů. Přístup ke všem funkcím z jediné centralizované konzole pro správu vám zároveň šetří čas při instalacích a administrativních operacích.

Nejdůležitější informace

Vícevrstvé zabezpečení pracovních stanic se systémem Windows... a další možnosti
Software Kaspersky Endpoint Security for Windows nabízí špičkové zabezpečení, které je nositelem řady ocenění, díky spojení technologií zabezpečení na bázi signatur, heuristické analýzy a analýzy chování spolu s detekcí na bázi cloudu. Zajišťuje tak ochranu proti známým, dosud neznámým i propracovaným hrozbám.

Správa koncových bodů – zajišťuje ještě lepší zabezpečení
Technologie integrované správy aplikací, správy přístupu na web a správy zařízení umožňují následující:

 • spravovat aplikace, které lze spustit ve vaší podnikové síti,
 • spravovat přístup uživatelů k internetu,
 • spravovat připojení zařízení k podnikové síti.

*Funkce integrované správy aplikací, správy přístupu na web a správy zařízení nabízí pouze verze Kaspersky Endpoint Security for Business – SELECT, Kaspersky Endpoint Security for Business – ADVANCED a Kaspersky Total Security for Business.

Silné šifrování – pro ochranu důvěrných dat
Funkce flexibilního šifrování dat umožňuje šifrování jednotlivých souborů nebo celých pevných disků. Pro ochranu dat, která je třeba přenést na vyměnitelná zařízení, může funkce šifrování vyměnitelných zařízení provést šifrování celého disku a šifrování na úrovni souborů. Máte‑li data šifrovaná, nebudou tyto důvěrné informace v případě ztráty nebo krádeže pro neoprávněné uživatele čitelné.

*Šifrování dat umožňují pouze verze Kaspersky Endpoint Security for Business – ADVANCED a Kaspersky Total Security for Business.

Účinné zabezpečení – minimalizuje vliv na výkonnost
Protože všechna naše řešení zabezpečení jsou navrhována „na zelené louce“, jsou všechny aplikace a veškeré jejich funkce dokonale integrovány. Díky tomu máte k dispozici špičkové zabezpečení, které efektivně využívá vaše výpočetní prostředky. Kromě toho vyžaduje méně prostředků i samotná instalace, protože tato nejnovější verze softwaru Windows Endpoint Security for Windows je o 30 % menší než předchozí verze.

Centralizovaná správa – omezení složitosti IT
Veškeré zabezpečení, správa koncových bodů a šifrování dat lze nastavit a zkontrolovat pomocí integrované konzole pro správu – Kaspersky Security Center. Centralizovaná správa zavádění, bezpečnostních zásad, administrace a tvorby hlášení pomáhá omezovat složitost a zkracovat dobu potřebnou pro správu zabezpečení IT.

Správa na úrovni podniku – vyšší efektivitay
Řízení přístupu na základě role* umožňuje rozdělit odpovědnost za správu zabezpečení mezi více správců. Příkladem je situace, kdy jeden správce řídí a spravuje zabezpečení notebooků a stolních počítačů a jiný správce má na starosti zabezpečení veškerých mobilních a virtuálních zařízení. Konzoli Kaspersky Security Center si lze snadno přizpůsobit tak, aby každý správce měl přístup pouze k nástrojům a informacím, které potřebuje pro vykonávání přiděleného úseku správy.

Řízení přístupu na základě role (Role-Based Access Control, RBAC) umožňují pouze verze Kaspersky Endpoint Security for Business – ADVANCED a Kaspersky Total Security for Business.

Získejte také ochranu souborových serverů se systémem Windows
Kromě ochrany stolních počítačů a notebooků nabízí řešení Kaspersky Endpoint Security for Windows také ochranu souborových serverů,* a sice prostřednictvím ochrany proti malwaru, brány firewall a technologie HIPS. Další informace získáte kliknutím sem.

* Řešení Kaspersky Endpoint Security for Windows (pro souborové servery) není součástí produktu Kaspersky Endpoint Security for Business – CORE.

Vyberte si integrované řešení zabezpečení přímo na míru vašemu podniku a získejte zkušební verzi ZDARMA.

Řešení Kaspersky Endpoint Security for Windows (pro pracovní stanice) je součástí následujících produktů:

 • Kaspersky Total Security for Business
 • Kaspersky Endpoint Security for Business – ADVANCED
 • Kaspersky Endpoint Security for Business – SELECT
 • Kaspersky Endpoint Security for Business – CORE

Chcete-li si ZDARMA stáhnout zkušební verzi řešení Kaspersky Total Security for Business nebo Kaspersky Endpoint Security for Business, klikněte sem

Pokud aktuálně používáte řešení Kaspersky Open Space Security, získáte informace o upgradu kliknutím sem.

Funkce

Vícevrstvé zabezpečení

Integrované zabezpečení pracovních stanic se systémem Windows
Zatímco některé jiné produkty mohou vyžadovat nákup více aplikací, z nichž každá má jinou konzoli pro správu, software Kaspersky Endpoint Security for Windows je jediná aplikace zahrnující celou řadu důležitých technologií zabezpečení:

 • Ochrana proti malwaru – s bránou firewall a balíčkem HIPS (hostovaným systémem prevence průniku)
 • Správa koncových bodů:
  • Správa aplikací
  • Správa přístupu na web
  • Správa zařízení
 • Šifrování dat

Vyberte si moduly zabezpečení podle svých potřeb
Software Kaspersky Endpoint Security for Windows (pro pracovní stanice) je součástí naší nabídky integrovaných řešení zabezpečení pro podniky:

 • Verze Kaspersky Total Security for Business nabízí veškeré funkce softwaru Kaspersky Endpoint Security for Windows (pro pracovní stanice)
 • Verze Kaspersky Endpoint Security for Business – ADVANCED zahrnuje všechny funkce řešení Kaspersky Endpoint Security for Windows (pro pracovní stanice)
 • Verze Kaspersky Endpoint Security for Business – SELECT neumožňuje šifrování dat.
 • Kaspersky Endpoint Security for Business – CORE nezahrnuje šifrování dat a správu koncových bodů.

Další informace o řešeních Kaspersky Total Security for Business a Kaspersky Endpoint Security for Business získáte kliknutím sem.

Flexibilní způsob upgradování
V případě změny požadavků na zabezpečení lze snadno provést upgrade na další vrstvu softwaru Kaspersky Endpoint Security for Business nebo na verzi Kaspersky Total Security for Business. Pro přístup k novým funkcím nabízeným novou vrstvou řešení stačí jednoduše zadat nový licenční klíč.

Ochrana proti malwaru, brána firewall a HIPS

Vícevrstvá ochrana proti malwaru
Náš nejnovější engine ochrany proti malwaru spojuje bezpečnostní, heuristickou a behaviorální analýzu s technologiemi na bázi cloudu a chrání tak vaše pracovní stanice se systémem Windows před známými, neznámými i pokročilými hrozbami.

Špičkové a zároveň efektivní zabezpečení
Technologie detekce na bázi vzorů zlepšuje účinnost detekce a pomáhá zmenšovat velikost souborů aktualizací. Máte tak k dispozici vynikající zabezpečení, které přitom spotřebuje menší část přenosové kapacity sítě.

Detekce malwaru na bázi cloudu
Miliony zákazníků a tisíce podniků souhlasily s tím, aby síť Kaspersky Security Network (KSN) na bázi cloudu shromažďovala z jejich počítačů data o malwaru a podezřelém chování. Tato data získávaná v reálném čase nám pomáhají dosáhnout extrémně rychlé reakce na nový malware a zároveň menší míry „falešně pozitivních nálezů“.

System Watcher
Pomocí detekce a analýzy podezřelého chování na vašich pracovních stanicích pomáhá technologie System Watcher chránit před novými hrozbami, které dosud nebyly zaznamenány do naší databáze signatur. Dojde‑li k útoku malwaru na operační systém, na systémový registr nebo na soubory důležitých typů, pomáhá sledování aktivity prostřednictvím technologie System Watcher vracet zpět změny daným útokem způsobené.

Automatická ochrana před zneužitím
Naše inovativní technologie automatické ochrany před zneužitím (AEP) zajišťuje, aby nebylo možné zneužít zranitelná místa v operačním systému či aplikacích spuštěných v síti. Technologie AEP se zvláště soustředí na monitorování nejčastěji napadaných aplikací, například Adobe Reader, Internet Explorer, Microsoft Office, Java a mnoho dalších. Jde o další bezpečnostní vrstvu zajišťující monitorování vašich počítačů a zabezpečení před neznámými hrozbami.

Hostovaný systém prevence průniků
Aktivity některých aplikací mohou být považovány za vysoce rizikové i v případě, kdy dané aplikace nejsou klasifikovány jako škodlivé. V mnoha případech se doporučuje tyto aktivity omezit. Náš hostovaný systém prevence průniku (HIPS) omezuje aktivity v rámci koncového bodu podle úrovně důvěryhodnosti, která byla dané aplikaci přiřazena. Technologie HIPS spolupracuje s naší osobní bránou firewall na úrovni aplikací, která řídí síťovou aktivitu dané aplikace.

Network Attack Blocker
Technologie Network Attack Blocker společnosti Kaspersky sleduje podezřelé aktivity v podnikové síti a umožňuje přednastavit, jak budou vaše systémy v případě zjištění podezřelého chování reagovat.

Flexibilní správa koncových bodů

Správa aplikací
Naše nástroje pro správu aplikací nabízí mnohem více než produkty celé řady jiných výrobců. Jsme jediný prodejce řešení zabezpečení, který investoval do založení vlastního pracoviště pro vytváření seznamů povolených položek, které analyzuje bezpečnostní rizika aplikací. Naše databáze povolených aplikací obsahuje přes 1,3 miliardy různých souborů a roste rychlostí 1 milion souborů denně. Funkce správa aplikací a dynamický seznam povolených položek usnadňují zavedení zásady „implicitně zakázat“, která blokuje všechny aplikace, jež nejsou na seznamu povolených. Pokud máte v plánu zavedení nebo aktualizace zásady „implicitně zakázat“, náš nový testovací režim vám umožní zásady zabezpečení nastavit ve zkušebním prostředí. Můžete si tak před spuštěním na skutečné síti ověřit správnost všech nastavení.

Správa zařízení
Správa zařízení společnosti Kaspersky usnadňuje správu přístupu jednotlivých zařízení do podnikové sítě. Lze nastavit správu v určitou denní dobu, podle zeměpisné polohy nebo typu zařízení. Ovládací prvky lze také sladit se službou Active Directory – pro detailní správu a přiřazování zásad zabezpečení. Správci mohou při vytváření pravidel pro správu zařízení používat masky, aby bylo na seznam povolených zařízení možné snadno přidat více zařízení.

Správa přístupu na web
Naše nástroje po správu přístupu na web umožňují nastavit zásady pro přístup k internetu a sledovat jeho používání. Správu na základě zeměpisné polohy a denní doby lze sladit se službou Active Directory a umožnit tak správu a nastavení zásad.

Šifrování dat

Silné šifrování
Díky šifrovacímu algoritmu AES s klíčem o délce 256 bitů schválenému institutem NIST (#2980) poskytujeme silné šifrování vašich důvěrných informací. V případě ztráty nebo krádeže souborů či systémů nemají neoprávnění uživatelé k šifrovaným datům přístup. Naše šifrování bylo také navrženo tak, aby odpovídalo normě FIPS 140-2 (validace čeká na vyřízení).

Šifrování celého disku
Pro šifrování „blízko k hardwaru“ a zašifrování veškerého obsahu najednou lze na fyzických jednotkách spustit funkci šifrování celého disku (FDE). Před šifrováním pevného disku proběhne automatická kontrola zaváděcího pevného disku, jejímž cílem je ověřit kompatibilitu s řešením Kaspersky Endpoint Security for Windows.

Šifrování na úrovni souborů
Šifrování na úrovni souborů (FLE) umožňuje zabezpečit sdílení dat v celé síti. Pro větší bezpečnost lze původní, nešifrovaný soubor po zašifrování z pevného disku smazat.

Šifrování vyjímatelných médií
Pro ochranu dat, která je třeba přenést na vyměnitelná zařízení, může funkce šifrování vyměnitelných zařízení provést šifrování celého disku a šifrování na úrovni souborů.

Šifrování v přenosném režimu
Potřebujete-li přenést citlivá data prostřednictvím e-mailu, internetu nebo vyměnitelného zařízení, můžete snadno nastavit šifrované, samorozbalovací balíčky souborů či složek chráněné heslem. Zvláštní přenosný režim pro šifrování na úrovni souborů na vyměnitelných médiích umožňuje bezpečný přenos dat i do počítačů bez řešení Kaspersky Endpoint Security for Windows.

Zjednodušené přihlášení
Jakmile uživatel zapne počítač a zadá přihlašovací údaje, funkce jednoho přihlášení mu okamžitě umožní přístup k zašifrovaným datům na pevném disku. Jedno přihlášení zajistí, že procesy šifrování a dešifrování jsou pro uživatele zcela transparentní, čímž pomáhá zvýšit efektivitu a produktivitu.

Přihlašování pomocí čipových karet / bezpečnostních tokenů
Uživatelé se mohou místo uživatelského jména a hesla přihlašovat i pomocí čipové karty nebo bezpečnostního tokenu. Podporována je celá řada čipových karet a bezpečnostních tokenů.

Nástroje pro obnovení
V případě chyby systému – a to i když nelze operační systém spustit – můžete k dešifrování dat použít zvláštní obnovovací nástroje.

Podpora standardu Intel AES-NI a dalších
Díky podpoře standardu Intel AES-NI umožňuje naše řešení rychlejší šifrování a dešifrování dat v mnoha systémech s procesory Intel a AMD.* Naše technologie šifrování celého disku také podporuje platformy na bázi UEFI. Podporovány jsou také jiné klávesnice než QWERTY.

*Všechny procesory nejsou podporovány.

Centralizovaná správa

Všechny funkce softwaru Kaspersky Endpoint Security for Windows – včetně ostatních technologií zabezpečení používaných koncových bodů od společnosti Kaspersky Lab – lze ovládat pomocí jediné centralizované konzole pro správu. Software Kaspersky Security Center nabízí jednu jednoduchou konzoli, takže nemusíte ztrácet čas seznamováním s různými rozhraními pro správu pro různé technologie zabezpečení, které potřebujete. Díky této konzoli budete mít k dispozici jedinou „ústřednu“, která vám poskytne přehled a funkce ovládání zabezpečení koncových bodů. K dispozici budete mít následující možnosti:

 • Instalace a správa řešení Kaspersky Endpoint Security for Windows ve spojení s dalšími aplikacemi společnosti Kaspersky Lab v celé podnikové síti
 • Nastavení specifických parametrů ochrany proti malwaru, správy koncových bodů a šifrování dat v rámci jediné zásady
 • Generování a úpravy široké palety podrobných hlášení o zabezpečení

Nová funkce řízení přístupu na základě role* (RBAC) dále usnadňuje rozdělení odpovědnosti za správu zabezpečení mezi více správců. Pomocí funkce RBAC lze konzoli Kaspersky Security Center lze snadno přizpůsobit tak, aby každý správce měl přístup pouze k nástrojům a informacím, které potřebuje pro vykonávání přiděleného úseku správy.

*Řízení přístupu na základě role umožňují pouze verze Kaspersky Endpoint Security for Business – ADVANCED a Kaspersky Total Security for Business.

Další informace o řešení Kaspersky Security Center získáte kliknutím sem.

Systémové požadavky

Hardwarové požadavky:

 • Intel Pentium 1 GHz nebo rychlejší
 • 1 GB RAM
 • 2 GB místa na pevném disku

Obecné požadavky:

 • Microsoft Internet Explorer 7.0 nebo novější
 • Microsoft Windows Installer 3.0 nebo novější
 • Připojení k internetu – pro aktivaci aplikace a aktualizaci databází a modulů aplikace

Operační systémy:

 • Microsoft Windows 8.1 Update Pro / Update Enterprise x86 / x64
 • Microsoft Windows 8.1 Pro / Enterprise x86 / x64
 • Microsoft Windows 8 Pro / Enterprise x86 / x64
 • Microsoft Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate x86 / x64 SP1 nebo novější
 • Microsoft Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate x86 / x64
 • Microsoft Windows Vista x86 / x64 SP2 nebo novější
 • Microsoft Windows XP Professional x86 SP3 nebo novější
 • Windows Embedded POSReady 7 x86 / x64. Funkce šifrování na úrovni souborů (FLE) a šifrování celého disku (FDE) nejsou podporovány.
 • Windows Embedded Standard 7 s aktualizací SP1 x86 / x64. Funkce šifrování na úrovni souborů (FLE) a šifrování celého disku (FDE) nejsou podporovány.

© 1997 – 2015 Kaspersky Lab

All Rights Reserved. Industry-leading Antivirus Software