Zásady ochrany osobních údajů

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů se vztahuje na webové stránky kaspersky.com a Kaspersky Lab ZAO (dále jen „webové stránky společnosti Kaspersky“), které sbírají data a jež na tyto zásady odkazují. Toto prohlášení se nevztahuje na ty webové stránky společnosti Kaspersky, na nichž není zobrazeno, popř. které na něj neodkazují nebo jež mají vlastní prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Rovněž se nevztahuje na služby a produkty společnosti Kaspersky Lab kromě těch, které na něj odkazují.

Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů vás informujeme o způsobech zpracovávání a ochrany vašich osobních údajů při používání našich webových stránek. Jelikož jsme odborníkem na zabezpečení, jsou pro nás ochrana a zabezpečení údajů velice důležité. Proto se zavazujeme respektovat a chránit vaše soukromí a nakládat s vašimi osobními údaji důvěrně. Tyto webové stránky doporučujeme navštěvovat pravidelně, protože dané zásady ochrany osobních údajů mohou být z důvodu možných změn v zákonech či v našich interních procesech aktualizovány.

Poslední aktualizace: 15. května 2014

1. Co se osobními údaji myslí?

„Osobními údaji“ se myslí všechny informace související s identifikovanou či identifikovatelnou fyzickou osobou. O osobní údaje se nejedná v případě, pokud nejsme (alespoň ne bez neúměrného množství času a úsilí) schopni nalézt přímou spojitost s vámi osobně.

2. Jak vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

a. Obecný princip

Obecně platí, že značnou část obsahu našich stránek si lze prohlédnout a seznámit se s ní, aniž byste poskytli jakékoli osobní údaje.

b. Statistické údaje

Za účelem získávání vámi požadovaných informací z našich webových stránek se na našich serverech ukládají v anonymizované či pseudonymní podobě jisté údaje nezbytné pro poskytování služeb a statistické či bezpečnostní účely. V rámci těchto údajů jsou zaznamenávány obecné informace, jako například váš název domény nebo typ prohlížeče. Tyto údaje jsou vždy shromažďovány pod pseudonymem a na jejich základě nemůžeme vyvozovat závěry ohledně vaší identity. Tyto anonymizované či pseudonymní údaje jsou ihned po statistickém vyhodnocení odstraněny.

c. Webové služby

Chcete-li získat přístup k online službám společnosti Kaspersky, mezi něž se například řadí správa licencí, řízení ochrany všech vašich zařízení či žádosti o podporu, je třeba si vytvořit účet společnosti Kaspersky. Na tyto služby se mohou vztahovat samostatná prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, která se od těchto zásad mohou lišit.

d. Prémiový obsah

Chcete-li získat přístup k různým prvkům obsahu, jako například k dokumentům, videím, registraci k událostem či marketingovým materiálům zaměřeným na oslovení zákazníků, požádáme vás o vaši e-mailovou adresu a vaše jméno. Na základě těchto povinných údajů získáte příslušný prémiový obsah a dodatečné informace. Místní pobočka společnosti Kaspersky, pod níž spadáte, vám s využitím těchto údajů poskytne další informace o produktech a službách, které by vás mohly zajímat. Přihlášení se k odběru je dobrovolné, přičemž souhlas s ním můžete kdykoli odvolat kliknutím na odkaz sloužící k odhlášení odběru, který naleznete v daném e-mailu.

e. Bezplatné zkušební verze

Chcete-li se podílet na testování našich produktů, požádáme vás o vaši e-mailovou adresu a jméno. Tyto údaje nám poslouží k zaslání aktivačního kódu a upozornění na konec zkušebního období. Nejpozději do 14 dnů po konci zkušebního období můžete obdržet e-mail s posledním upozorněním a nabídkou na zakoupení plné licence. Registrace ke zkušebním verzím je dobrovolná, přičemž souhlas s ní můžete kdykoli odvolat kliknutím na odkaz sloužící k odhlášení odběru, který naleznete v daném e-mailu. Jakmile odběr odhlásíte, okamžitě vaše údaje odstraníme (s výjimkou případu, kdy se rozhodnete zakoupit plnou licenci).

f. Bulletiny, bezplatné aktualizace produktů a speciální nabídky

Pokud se přihlásíte k odběru našeho bulletinu, bezplatných aktualizací produktů a speciálních nabídek, využijeme vaši e-mailovou adresu k poskytování dodatečných informací o produktech a službách, které by vás mohly zajímat. Přihlášení se k odběru je dobrovolné, přičemž souhlas s ním můžete kdykoli odvolat kliknutím na odkaz sloužící k odhlášení odběru, který naleznete v každém příslušném e-mailu.

g. Kontaktní formuláře

Budete-li se chtít na nás obrátit prostřednictvím našich kontaktních formulářů či formulářů podpory, budete požádáni o zadání svých kontaktních údajů (datová pole označená hvězdičkou „*“). Tyto údaje použijeme výlučně pouze do té míry, abychom se s vámi spojili a poskytli vám požadované informace. Rozhodnete-li se poskytnout dodatečné údaje (skrze datová pole, která hvězdičkou „*“ označena nejsou), bude s nimi samozřejmě nakládáno v souladu s příslušnými požadavky na ochranu údajů. Tyto údaje se přepošlou místním týmům společnosti Kaspersky, pod něž spadáte. Místní týmy společnosti Kaspersky tyto údaje využijí k tomu, aby se s vámi spojily.

3. Principy společnosti Kaspersky týkající se ochrany údajů

Naše webové stránky jsou ze své podstaty navrženy tak, aby omezily sběr a zpracovávání osobních údajů na minimum. V některých případech nám příslušné zákony ukládají, abychom vaše osobní data poskytli třetím stranám. Jedná se o případy, kdy například existuje opodstatněné podezření, že došlo ke zločinu či zneužití našich stránek.

Na některé služby si můžeme najímat externí poskytovatele služeb. Pokud již tito poskytovatelé služeb potřebují mít k osobním údajům přístup, zaručujeme, že je daný přístup omezen jen do míry nezbytné k poskytování příslušné služby. Tito poskytovatelé se navíc samozřejmě zavazují, že budou dodržovat všechna příslušná nařízení ohledně ochrany údajů.

4. Používáme soubory cookie?

Používáme různé typy souborů cookie (malé textové soubory ukládané ve vašem zařízení), které slouží pro potřeby:

  • uživatelského vstupu,
  • ověřování,
  • reklam třetích stran,
  • naše vlastní,
  • sledování modulů plug-in sociálních sítí.

Zde naleznete seznam souborů cookie, které jsou nedílnou součástí našich webových stránek.

Nastavením prohlížeče můžete tyto soubory blokovat, popř. nastavit systém tak, aby vás na snahu webových stránek tyto soubory nastavovat upozorňoval. Rádi bychom vás však informovali, že blokování souborů cookie může mít za následek nedostupnost některých funkcí našich webových stránek.

5. Používáme moduly plug-in pro sociální sítě?

Používáme různé typy těchto modulů. Níže naleznete tabulku ukazující, jaké moduly plug-in pro sociální sítě používáme.

6. Ochrana údajů s ohledem na partnery a odkazy

Součástí našich webových stránek jsou odkazy na společnosti, s nimiž jsme v obchodním vztahu, zejména pak na našeho dodavatele služeb internetového obchodu, společnost Digital River. Neneseme žádnou zodpovědnost za dodržování požadavků na ochranu údajů souvisejících s využíváním webových stránek našich partnerů. Více informací o ochraně údajů při návštěvě webových stránek těchto společností naleznete v zásadách ochrany osobních údajů příslušných stránek.

7. Jak vaše osobní údaje chráníme?

Shromažďované osobní údaje ukládáme na zvláště chráněných serverech. Přístup k těmto serverům má jen omezené množství oprávněných osob, které jej potřebují ke správě našich webových stránek a zajišťování jejich správné funkce, zejména s ohledem na technickou podporu.

8. Jaká jsou vaše práva s ohledem na vaše osobní údaje?

K získání přístupu k vašemu profilu a jeho změně je třeba se k tomuto účtu přihlásit.

Na vaši žádost vám sdělíme, jaké vaše osobní údaje máme uloženy a za jakým účelem. Nejsou-li o vás uložené informace správné (navzdory naší snaze ukládat jen správné a aktuální informace), napravíme danou situaci ihned, jak tuto skutečnost zjistíme, popř. na vaši žádost.

V těchto případech se na nás prosím obraťte na následující adrese: privacy@kaspersky.com

Stejným způsobem se na nás obraťte i v případě, chcete-li nechat své osobní údaje odstranit či odvolat souhlas s jejich konkrétním způsobem zpracování. Informace o svém účtu můžete rovněž odstranit potvrzením příslušného nastavení ve svém profilu.

Nebude-li odstranění těchto dat z technických či zákonných důvodů možné, tak příslušná data namísto toho zablokujeme.

9. Jak se na nás můžete obrátit?

V případě dalších otázek nebo připomínek ohledně ochrany vašich osobních údajů, které byly zpracovány ve spojení s využíváním našich webových stránek, se na nás prosím obraťte na následující adrese: privacy@kaspersky.com

© 1997 – 2015 Kaspersky Lab

All Rights Reserved. Industry-leading Antivirus Software